Документ 1240-XIV, действует, текущая редакция — Принятие от 18.11.1999
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.12.1999. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про зупинення дії Закону України "Про банкрутство"
щодо банкрутства вугледобувних, вуглепереробних та
шахтовуглебудівних підприємств вугільної
промисловості України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.457 )

1. Зупинити до 1 січня 2000 року дію Закону України "Про
банкрутство" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 31, ст.440; 1993 р., N 29, ст.308; 1994 р., N 27,
ст.224; 1995 р., N 14, ст.93; 1998 р., N 49, ст.301) щодо
банкрутства вугледобувних, вуглепереробних та шахтовуглебудівних
підприємств вугільної промисловості України.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 1999 року
N 1240-XIVвверх