Документ 1239-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 23.10.2003
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.11.2003. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 65 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.109 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці другому частини четвертої статті 65 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86,
N 33-34, ст. 267) цифри "1,83" замінити цифрами "2,21".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 жовтня 2003 року
N 1239-IVвверх