Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік
Постановление Верховной Рады Украины; Заключение от 23.10.20031238-IV
Документ 1238-IV, текущая редакция — Принятие от 23.10.2003

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту закону
про Державний бюджет України на 2004 рік

Заслухавши доповідь Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Висновки і пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік з урахуванням зауважень і пропозицій керівників депутатських фракцій (груп) як Бюджетні висновки Верховної Ради України (додаються).

2. Прийняти проект закону про Державний бюджет України на 2004 рік у першому читанні з урахуванням схвалених Бюджетних висновків Верховної Ради України.

3. З метою збереження реалістичності бюджету та враховуючи, що зміни до податкового законодавства знаходяться на стадії розгляду у Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік до другого читання забезпечити врахування доходів державного бюджету відповідно до змін податкового законодавства, що містяться в проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік і Бюджетних висновках Верховної Ради України, в обсязі 60,8 млрд. гривень та визначити, що збільшення дохідної частини можливе лише за умови прийняття додаткових змін до законодавства, яке впливає на збільшення доходів чи зменшення видатків державного бюджету.

4. Кабінету Міністрів України доопрацювати проект закону про Державний бюджет України на 2004 рік з урахуванням схвалених Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні не пізніше 10 листопада 2003 року.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ, 23 жовтня 2003 року
N 1238-IVСХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 23 жовтня 2003 року N 1238-IV

БЮДЖЕТНІ ВИСНОВКИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Представлений Кабінетом Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України 17 вересня 2003 року проект закону про Державний бюджет України на 2004 рік був розглянутий та опрацьований у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету щодо його відповідності положенням Конституції України, Бюджетного кодексу України, Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 роки", Програми діяльності Кабінету Міністрів України, законів України, постанов Верховної Ради України, інших нормативно-правових актів.

Розгляд та опрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік відбулися за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, місцевих державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до рішень Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (протоколи N 80 від 12 вересня 2003 року, N 81 від 15 вересня, N 84 від 29 вересня, N 85 від 6 жовтня, N 86 від 7 жовтня, N 87 від 8 жовтня, N 88 від 9 жовтня, N 89 від 10 жовтня, N 90 від 11 жовтня, N 91 від 13 жовтня, N 92 від 14 жовтня, N 93 від 15 жовтня, N 94 від 16 жовтня, N 95 від 17 жовтня, N 96 від 18 жовтня та N 97 від 20 жовтня 2003 року) сформовані такі висновки і пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік, поданого Кабінетом Міністрів України для розгляду Верховною Радою України.

У запропонованому проекті Державного бюджету України на 2004 рік належним чином не виконано 41 із 88 пропозицій та доручень Верховної Ради України, визначених у Постанові Верховної Ради України від 19 червня 2003 року "Про Основні напрями бюджетної політики на 2004 рік".

У поточному році спостерігається позитивна динаміка розвитку економіки і очікується зростання валового внутрішнього продукту на рівні 5,5-6 відсотків проти прогнозних показників, які були враховані при затвердженні державного бюджету на 2003 рік, - 4 відсотків. Президент України у своєму листі до Голови Верховної Ради України від 27 травня 2003 року N 1-1/623 щодо розгляду Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік привернув увагу депутатського корпусу до найбільш принципових питань, серед яких забезпечення сталого зростання на рівні не менше 6-7 відсотків на наступний рік. Однак проект бюджету на 2004 рік розрахований за консервативним сценарієм, який передбачає реальне зростання валового внутрішнього продукту до 4,8 відсотка. Тим самим не враховується положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо реального зростання валового внутрішнього продукту в 2004 році до 8 відсотків.

У поданому проекті закону існує ряд розбіжностей в оцінці очикуваних показників у 2003 році та прогнозі на 2004 рік між Основними прогнозними макроекономічними показниками на 2004 рік, на базі яких складено проект Державного бюджету України на наступний рік, та Основними засадами грошово-кредитної політики на 2004 рік, що затверджені Радою Національного банку України. Це стосується таких прогнозних показників як: середній обмінний курс гривні до долара США (Кабінетом Міністрів України передбачається на рівні 5,42 гривні, тоді як Національний банк України прогнозує його на рівні 5,38-5,42 гривні), зростання монетарної бази (16-19 відсотків при прогнозі Національного банку України - 26-32 відсотків) та грошової маси (22-26 відсотків при прогнозі Національного банку України - 32-39 відсотків). Слід зазначити, що наявність таких неточностей ускладнює визначення реального прогнозу доходів державного бюджету на наступний рік та відповідно передбачення обґрунтованих показників видатків бюджету.

Питома вага доходів зведеного бюджету у валовому внутрішньому продукті на 2004 рік розрахунково становить 27,6 відсотка при позитивній тенденції їх росту протягом кількох останніх років (у порівняльних умовах без коштів від приватизації державного майна): 2000 рік - 27,7 відсотка, 2001 рік - 25,8 відсотка, 2002 рік - 28 відсотків, 8 місяців 2003 року - 30,9 відсотка. Таким чином, при плановому номінальному зростанні валового внутрішнього продукту на 10,9 відсотка доходи зведеного бюджету на 2004 рік (75,6 млрд. гривень) перевищують їх рівень у 2003 році на 4,1 млрд. гривень (або 5,7 відсотка) та очікувані надходження у поточному році на 0,5 млрд. гривень (або 0,7 відсотка). Необхідно зазначити, що визначення реальних показників доходів бюджету на 2004 рік стало основним предметом розгляду і дискусій у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету, в результаті чого пропонується збільшити планові доходи державного бюджету на 2004 рік на суму 6.677,1 млн. гривень, у порівняльних умовах (без урахування надходжень від приватизації державного майна, які пропонується включити до складу доходів державного бюджету) - на 4.540,5 млн. гривень.

У проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік Кабінетом Міністрів України запропоновано призупинити або змінити ряд положень податкового законодавства (статті 7, 8, 9, 52, 67, 69, 74, 77, 88, 90, 91).

Більшість із зазначених пропозицій безпосередньо не враховано у показниках доходів проекту державного бюджету на 2004 рік. Виходячи із цього необхідно відзначити, що запропоновані зміни, по-перше, суперечать положенням статті 27Бюджетного кодексу України та нормам Закону України "Про систему оподаткування", а по-друге, не повною мірою відповідають принципам бюджетної системи в частині повноти та обґрунтованості, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України. Тому проблема реальності планових показників доходів бюджету була визначальною при формуванні пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Необхідно зазначити, що з кожним роком зростають обсяги невідшкодованих сум податку на додану вартість. За оперативними даними, така бюджетна заборгованість досягає понад 8,5 млрд. гривень. Як свідчить аналіз, частка податку на додану вартість у структурі зведеного бюджету щороку зменшується (у 1998 році вона становила 25,8 відсотка загальних надходжень зведеного бюджету, у 1999 році - відповідно 25,6 відсотка, у 2000 році - 19,2 відсотка, у 2001 році - 18,8 відсотка, у 2002 році - 21,7 відсотка, за 8 місяців 2003 року - 18,9 відсотка, а за планом на 2004 рік передбачається 22,6 відсотка). У цій ситуації Кабінет Міністрів України не запропонував такого механізму проведення бюджетного відшкодування платникам податку на додану вартість, який би забезпечив у 2004 році погашення в повному обсязі простроченої заборгованості та недопущення накопичення нової, що передбачалося пунктом 10 Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік. Тому ситуація із справлянням податку на додану вартість є складною, а саме податок у такій формі стає для держави неефективним.

Кабінетом Міністрів України не виконано пункт 14 Доручень Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік стосовно подання програми погашення заборгованості підприємств і організацій перед бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що свідчить про відсутність дієвих механізмів та інструментів із врегулювання зазначеної проблеми. Тому суттєвою загрозою для виконання дохідної частини Державного бюджету України на 2004 рік є існуюча тенденція збереження і збільшення податкового боргу за податковими зобов'язаннями (недоїмки), який станом на 1 вересня поточного року сягав понад 15 млрд. гривень.

Кабінетом Міністрів України недостатньо вживається заходів щодо підвищення ефективності управління державним майном і збільшення відповідних доходів державного бюджету, насамперед від державних підприємств-монополістів.

У проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік не запропоновано суттєве скорочення спеціального фонду державного бюджету шляхом переведення окремих джерел доходів до загального фонду, як визначено пунктом 26 Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік. Навпаки, розширено перелік джерел формування спеціального фонду державного бюджету на наступний рік шляхом включення до нього частини податку на додану вартість (600 млн. гривень), надходження від збору за проведення гастрольних заходів (0,7 млн. гривень) та від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами (1,9 млн. гривень).

З метою посилення контролю за ефективністю використання коштів державного бюджету на погашення і обслуговування державного боргу потребують деталізації відповідні витрати, зокрема визначення за окремою класифікацією видатків на погашення, обслуговування та управління державним боргом.

Проблема забезпечення повноти видатків на виконання соціальних і першочергових життєво необхідних питань у запропонованому проекті закону вимагає подальшого розв'язання і пошуку необхідних ресурсів їх вирішення. Визначивши головним пріоритетом при плануванні проекту державного бюджету на 2004 рік забезпечення видатків соціального спрямування, Кабінет Міністрів України не забезпечив у повному обсязі фінансування соціальних гарантій, соціального захисту населення та безоплатної медичної допомоги, а також соціально-медичне забезпечення ветеранів війни та праці. Статтею 74 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік значна частина соціальних норм окремих законодавчих актів "традиційно" зупиняється у дії, як і протягом останніх років, що викликає занепокоєння щодо дієвості принципів верховенства закону та пріоритету основних прав людини в державі. Існуюча система соціальних пільг, компенсацій та гарантій потребує не щорічного призупинення у законі про Державний бюджет України, а впорядкування шляхом реальної оцінки їх ефективності та потреби. Для цього слід було б підготувати окремий законопроект про внесення змін до діючих законодавчих актів, положення яких не забезпечені ресурсами бюджету на 2004 рік, що передбачалося пунктом 1 Доручень Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не підтримав статтю 84 щодо призупинення виплати пенсій окремим категоріям громадян.

У цьому контексті залишається невирішеною в повному обсязі проблема запровадження мінімальної заробітної плати з одночасним введенням міжпосадового вирівнювання. Кабінетом Міністрів України не виконано вимоги пункту 22 Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік стосовно визначення фонду оплати праці на 2004 рік працівників бюджетної сфери відповідно до Єдиної тарифної сітки, що передбачено і в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. У проекті державного бюджету на 2004 рік запропоновано лише здійснювати доплати до рівня мінімальної заробітної плати 237 гривень на місяць без відновлення співвідношень у посадових окладах усім категоріям працівників, що порушує встановлену диференціацію умов оплати праці. Особливо це стосується оплати праці працівників високої кваліфікації неврахування цього фонду призведе до падіння їх реальних доходів. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету запропонував додатково виділити місцевим бюджетам 1,2 млрд. гривень на введення з 1 вересня 2004 року відновлення міжтарифних співвідношень у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.

Практично не виконано пункт 24 Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік щодо передачі відомчих бюджетних установ та виконання державних програм соціально-культурної сфери до відання профільних центральних органів виконавчої влади.

Незважаючи на пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та місцевих органів влади, у проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік не передбачено перехід до здійснення державних програм щодо забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет та закупівлі лікарських засобів для лікування окремих соціально небезпечних хвороб у комунальних закладах охорони здоров'я, інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл безпосередньо шляхом надання субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету (пункт 18 Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік).

Наступна проблема, яку в проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік не вирішено у повному обсязі, це формування місцевих бюджетів і визначення міжбюджетних трансфертів. Запропоновані податкові реформи на 2004 рік прямо впливають на фінансові ресурси місцевих бюджетів. Це стосується насамперед найбільш вагомого джерела мобілізації доходів місцевих бюджетів - прибуткового податку з громадян (податку з доходів фізичних осіб з 2004 року).

Прогнозний обсяг податку з доходів фізичних осіб у проекті місцевих бюджетів на 2004 рік займає 83,8 відсотка у загальному обсязі доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та становить 11,9 млрд. гривень. Цей показник зменшується порівняно з 2003 роком на 4,4 відсотка. Одночасно Комітет Верховної Ради України з питань бюджету запропонував Кабінету Міністрів України уточнити прогноз цього податку і зменшити його обсяг на суму 1,2 млрд. гривень, відповідно збільшивши дотацію вирівнювання та зменшивши вилучення з місцевих бюджетів. Запропоновані прогнозні обсяги зростання таких податків, як плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (у 2,5 раза), плата за ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності та сертифікати (у 5,5 раза), плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (в 1,6 раза), єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (в 1,7 раза), не можуть бути адекватним ресурсом у зв'язку із втратами обсягів податку з доходів фізичних осіб у наступному бюджетному році.

Тому слід відзначити, що застосований Кабінетом Міністрів України формульний розподіл доходів між місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, не враховує в повному обсязі втрати бюджетів у зв'язку із зміною податкового законодавства та не визначає механізм їх компенсації з державного бюджету, який передбачався пунктом 32 Доручень Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік. За підсумками розгляду показників місцевих бюджетів на 2004 рік за участю представників місцевих органів влади Комітет Верховної Ради України з питань бюджету пропонує додатково виділити місцевим бюджетам 1,2 млрд. гривень у зв'язку із компенсацією зменшення надходжень по податку з доходів фізичних осіб.

Загалом у видатковій частині загального фонду місцевих бюджетів частка видатків на оплату праці у загальному прогнозному обсязі видатків на фінансове забезпечення галузей соціально-культурної сфери збільшена і становить 80,2 відсотка проти 78,6 відсотка - у бюджеті на 2003 рік. Наявність нестабільних надходжень та такої структури видатків може призвести до виникнення бюджетної заборгованості та наявності касових розривів. Запропонована статтею 62 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік норма щодо можливості надання Міністерством фінансів України середньострокових безвідсоткових позичок місцевим бюджетам не вирішує проблему компенсації втрат доходів місцевих бюджетів, оскільки передбачає їх повернення.

Визначений статтею 56 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік порядок щоквартального перерахування недоотриманої згідно з розписом державного бюджету суми дотації вирівнювання погіршує умови поточного року, в якому здійснюється щомісячне перерахування відповідних коштів, і не може бути підтриманий з урахуванням значних ризиків недоотримання доходів місцевих бюджетів через запровадження податку з доходів фізичних осіб.

На 2004 рік передбачено субвенції на виконання державних програм на 502 млн. гривень більше обсягів 2003 року, збільшено субвенції на соціальний захист населення на 139,3 млн. гривень. Включено новий вид субвенції - на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших об'єктах комунальної власності у сумі 400 млн. гривень. Водночас у проекті державного бюджету на 2004 рік не враховані субвенції на виконання інвестиційних проектів, які у державному бюджеті на поточний рік затверджені у сумі 225 млн. гривень.

У проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік залишилися не врегульованими питання взаємовідносин сільського господарства з Пенсійним фондом України, що вимагає детального вивчення та опрацювання Кабінетом Міністрів України зазначеної проблеми при підготовці законопроекту до другого читання.

У процесі оцінки та детального розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік було опрацьовано понад 3,5 тисячі пропозицій народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, Національного банку України, звернення головних розпорядників коштів, місцевих органів влади та інших учасників бюджетного процесу. Це дало змогу підготувати обґрунтовані висновки та пропозиції до проекту закону з метою уточнення та визначення більш реальних бюджетних показників і забезпечення збалансованості державного та місцевих бюджетів на 2004 рік.

Пропонується внести такі зміни до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

Розділ I "ОСНОВНІ ЗАСАДИ" виключити.

До розділу II "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ"

Статтю 1 привести у відповідність із змінами до додатків до проекту Закону, що додаються.

До розділу III "ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"

Внести зміни до статті 2:

пункти 6-9, 12, 21 викласти в такій редакції:

"6) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

7) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України;

8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 75 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 75 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів)";

"12) ввізне мито (крім 75 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них)";

"21) 25 відсотків портового (адміністративного) збору";

доповнити статтю новими пунктами такого змісту:

"34-1) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

34-2) митні збори".

У статті 5 цифри "500.000" замінити цифрами "700.000".

У частині першій статті 9 цифри "250" замінити цифрами "125".

Статтю 7 доповнити новими абзацами такого змісту:

"при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу з товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини встановленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції);

продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється виключно на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Статтю 10 виключити.

Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Державній податковій адміністрації України розробити програму погашення податкового боргу по податках, зборах, обов'язкових платежах, фінансових санкціях, пені, штрафах станом на 1 січня 2004 року та забезпечити до кінця 2004 року скорочення податкового боргу в сумі не менше 1,5 млрд. гривень".

Внести зміни до статті 12:

пункти 1-2, 7 виключити;

пункти 3-4, 6, 16 викласти в такій редакції:

"3) 75 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 75 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів";

"6) 75 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них";

"16) 75 відсотків портового (адміністративного) збору";

доповнити статтю новими пунктами такого змісту:

"25-1) аеронавігаційний збір;

25-2) рентна плата за використання водних ресурсів первинними водокористувачами, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води".

Розділ III доповнити новими статтями такого змісту:

"Стаття 4-1. Установити, що з операцій по вивезенню (експорту) за межі митної території України природного газу сплачується вивізне мито в розмірі, еквівалентному 10 доларам США за 1.000 куб. метрів.

Стаття 4-2. Установити, що у 2004 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 11 до цього Закону";

"Стаття 12-1. Установити, що водокористувачі, які здійснюють використання водних ресурсів за допомогою власних водозабірних споруд і відповідно до обладнання для забору води, вносять до спеціального фонду Державного бюджету України:

рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб теплових електростанцій у розмірі 0,02 гривні за 1 куб. метр;

рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб атомних електростанцій у розмірі 0,10 гривні за 1 куб. метр;

рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб підприємств харчової промисловості у розмірі 0,20 гривні за 1 куб. метр;

рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб сільського господарства у розмірі 0 гривень за 1 куб. метр;

рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб інших споживачів у розмірі 0,05 гривні за 1 куб. метр;

рентну плату за використання обсягів підземної води для потреб підприємств харчової промисловості у розмірі 0,30 гривні за 1 куб. метр;

рентну плату за використання обсягів підземної води для потреб сільського господарства у розмірі 0 гривень за 1 куб. метр;

рентну плату за використання обсягів підземної води для потреб інших споживачів у розмірі 0,10 гривні за 1 куб. метр.

Сплата рентних платежів здійснюється виходячи з фактичних обсягів водних ресурсів, які використовуються на території України, у порядку і строки, що визначені Кабінетом Міністрів України".

До розділу IV "ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"

Статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

В разі змін залишків готівкових коштів, що впливають на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень".

Статтю 15 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Надання державних гарантій на умовах, визначених частиною першою цієї статті, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за умови ратифікації Верховною Радою України угод, за якими надаються такі кредити".

Статтю 16 виключити.

Статтю 22 викласти у такій редакції:

"Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 9 статті 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди. При цьому компенсація втрат міському бюджету міста Севастополя у сумі 63.581 тис. гривень здійснюється в рівних частинах з Державного бюджету України та за рахунок коштів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Кабінету Міністрів України до 1 квітня 2004 року розробити та затвердити порядок здійснення такої компенсації за рахунок коштів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Розділ IV доповнити новою статтею такого змісту:

"Стаття 18-1. Надати в 2004 році Міністерству фінансів України право реструктуризувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2004 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктуризується терміном до 6 років без застосування пільгового періоду.

Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктуризацію, забезпечується заставою чи порукою або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктуризацію, списується.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктуризацію та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктуризується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку".

До розділу V "ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"

У статті 24 виключити слова "видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на надання кредитів".

Статті 25-39 та додаток N 5 до проекту закону виключити.

У статті 45:

в абзаці першому слова "державним органом" замінити словами "органом державної влади";

в абзаці восьмому слова "в установленому порядку" замінити словами "в установленому законодавством порядку".

Статтю 46 доповнити словами "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку".

Внести зміни до статті 49:

пункти 1-2, 5 виключити;

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 12 цього Закону); при цьому 40 відсотків зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 60 відсотків - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення";

доповнити статтю новими пунктами такого змісту:

"37-1) забезпечення організації повітряного руху (за рахунок джерел, визначених пунктом 25-1 статті 12 цього Закону);

37-2) будівництво водогонів (за рахунок джерел, визначених пунктом 25-2 статті 12 цього Закону)".

Розділ V доповнити новими статтями такого змісту:

"Стаття 50-1. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів державної влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету 0111060, 0301160, 04111040, 1001030, 1201600, 2201190, 2501140, 3001070, 3201270, 3501020, 3504600, 3505030, 3601110, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5321020, 5341080, 5361080, 5451120, 6121020, 6141080, 6141600, 6151020, 6171020, 8681020, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації органом державної влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 50-2. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2004 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом".

До розділу VI "ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ"

Внести зміни до статті 53:

пункти 2, 3, 5, 12, 15-19 викласти у такій редакції:

"2) додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ у сумі 202.722,5 тис. гривень. Зазначена дотація розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - не більше 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів не менше 75 відсотків;

3) додаткову дотацію з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста - у сумі 6.000 тис. гривень";

"5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 1.779.617,8 тис. гривень";

"12) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення у сумі 7.000 тис. гривень";

"15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації - у сумі 32.500 тис. гривень;

16) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 10.000 тис. гривень;

17) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на будівництво метрополітену - у сумі 10.000 тис. гривень;

18) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на будівництво метрополітену - у сумі 11.000 тис. гривень;

19) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на будівництво метрополітену - у сумі 15.000 тис. гривень";

пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перераховується у повному обсязі до 1 листопада 2004 року";

доповнити статтю новими пунктами такого змісту:

"22) субвенцію з державного бюджету на виконання Постанови Верховної Ради України від 19 вересня 2003 року "Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв'язку із 350-річчям заснування" - у сумі 80.000 тис. гривень;

23) субвенцію з державного бюджету Тульчинському районному бюджету Вінницької області на реставрацію і ремонтні роботи для Палацу Потоцького у місті Тульчині - у сумі 500 тис. гривень;

24) субвенцію з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області на виконання Комплексної програми збереження пам'яток Державного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" - у сумі 2.000 тис. гривень;

25) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Кам'янця-Подільського Хмельницької області на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" - у сумі 3.000 тис. гривень;

26) субвенцію з державного бюджету районному бюджету Летичівського району Хмельницької області на розвиток Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж" у сумі 1.500 тис. гривень;

27) субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток міста Кіровограда у зв'язку з підготовкою міста до відзначення у 2004 році 250-річного ювілею - у сумі 1.000 тис. гривень;

28) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Одеси на збереження історичної забудови у центральній частині міста - у сумі 3.000 тис. гривень;

29) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Львова на забезпечення фінансування Комплексної програми збереження історичної забудови міста - у сумі 15.000 тис. гривень;

30) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Чернівці на реконструкцію історичної забудови міста - у сумі 3.000 тис. гривень;

31) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Полтави для виконання робіт по збереженню забудови центральної частини міста - у сумі 2.000 тис. гривень;

32) субвенцію з державного бюджету районному бюджету Чигиринського району Черкаської області на розвиток історико-культурної частини міста Чигирина - у сумі 1.500 тис. гривень;

33) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста - у сумі 2.000 тис. гривень;

34) субвенцію з державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збараж - у сумі 1.500 тис. гривень;

35) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Біла Церква Київської області на реалізацію програми відродження дендропарку "Олександрія" - у сумі 1.000 тис. гривень;

36) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на будівництво метрополітену - у сумі 40.000 тис. гривень;

37) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорізької області на розвиток державного історико-археологічного заповідника "Кам'яна могила" - у сумі 1.500 тис. гривень;

38) субвенцію з державного бюджету Хотинському районному бюджету Чернівецької області на збереження історичної фортеці "Хотин" у місті Хотині у сумі 1.500 тис. гривень;

39) субвенцію з державного бюджету на відновлення комплексу у селі Зарваниця Тернопільської області - у сумі 1.500 тис. гривень;

40) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Переяслав-Хмельницького Київської області на будівництво національного історичного музею - у сумі 1.500 тис. гривень;

41) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Феодосії Автономної Республіки Крим на реконструкцію музею М. Волошина - у сумі 500 тис. гривень;

42) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих - у сумі 5.000 тис. гривень;

43) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на реконструкцію колишнього будинку Держпрому - у сумі 5.000 тис. гривень";

після пункту 43 статтю доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенції, визначеної пунктом 13 цієї статті".

Статтю 54 та додаток N 8 до проекту закону виключити.

У статті 56:

пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:

"2) податок на додану вартість";

останній абзац викласти у такій редакції:

"У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця, за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу".

Останній абзац статті 58 доповнити словами "не пізніше 1 квітня 2004 року".

Статтю 61 доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" для працездатних осіб у сумі 80 гривень; для сімей, до складу яких входять непрацездатні особи, - 85 гривень; для сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб, - 110 гривень; для сімей, до складу яких входять інваліди, - 115 гривень, у розрахунку на одну особу".

Статтю 62 викласти у такій редакції:

"Стаття 62. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на 2004 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до місцевих органів влади та самоврядування.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту починаючи з 1 квітня 2005 року.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в місячний термін розробити порядок надання та погашення таких позичок.

Кабінету Міністрів України до 15 квітня 2005 року врегулювати взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами.

Дозволити Міністерству фінансів України надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами.

Кабінету Міністрів України щоквартально інформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї статті".

Розділ VI доповнити новими статтями такого змісту:

"Стаття 51-1. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду".

"Стаття 55-1. Установити, що відносини між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ у 2004 році будуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України та методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, затвердженої Кабінетом Міністрів України".

"Стаття 62-1. Зобов'язати Державне казначейство України забезпечити переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування за видатками у разі звернення відповідного місцевого органу влади".

До розділу VII "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ"

Статтю 65 викласти в такій редакції:

"Стаття 65. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 94 цього Закону, та операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачених для подальшого продажу)".

У статті 67 виключити речення такого змісту: "Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 2 відсотків".

В абзаці третьому статті 69 слова і цифри "протягом 30 календарних днів" замінити словами і цифрами "протягом 15 календарних днів".

Внести зміни до статті 74:

пункти 1, 5, 54 виключити;

пункт 3 доповнити словами "частини шостої статті 16";

пункт 19 доповнити словами "частини десятої статті 7";

пункт 25 доповнити словами "в частині сплати неустойки (пені)";

у пункті 32 виключити слова "частини другої статті 21 та";

пункт 39 доповнити словами "(крім виготовлення учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва)";

пункти 51, 52, 53 викласти у такій редакції:

"51) частини другої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205) в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю (часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку), крім випадків надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із життєзабезпечення відповідної території, комунальним підприємствам;

52) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.2 (крім операцій з продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва), 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 (крім продажу путівок на відпочинок дітей), 5.1.11, 5.1.12, 5.1.19 (крім безоплатної приватизації житлового фонду), пунктів 5.1 та 5.4 статті 5, пунктів 11.18, 11.19, 11.23 (крім ввезення на митну територію України міжнародної допомоги), 11.26 (крім операцій з ввезення на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден (крім підакцизних), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України), 11.27, 11.28, 11.30, 11.31, 11.32, 11.34, 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість";

53) підпунктів 5.2.2, 5.2.3, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.14 пункту 5.2 та підпункту 5.8.4 пункту 5.8 статті 5, підпунктів 7.13.1, 7.13.2, 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.7 пункту 7.13 та пунктів 7.14, 7.15, 7.18 статті 7, пунктів 22.21, 22.24, 22.25, 22.28 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Статтю 76 викласти у такій редакції:

"Стаття 76. Внести до розділу XXI "Прикінцеві положення" Митного кодексу України такі зміни:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року";

2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

"Митний кодекс України, крім глави 2 розділу V, частин третьої та четвертої статті 85, частини третьої статті 86 і частини четвертої статті 87, які втрачають чинність з 1 січня 2005 року".

У статті 77 абзаци другий і четвертий виключити.

Першу частину статті 79 виключити.

Статтю 80 доповнити абзацом такого змісту:

"Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття перераховує зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт".

Статтю 84 виключити.

У статті 87 слова "контроль за справлянням" замінити словом "стягнення".

Статтю 88 викласти у такій редакції:

"Стаття 88. Установити, що в 2004 році, до прийняття спеціального закону з питань оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності:

1) розміри фіксованого податку, які визначені в абзацах вісімнадцять та дев'ятнадцять пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" змінити з 20 та 100 гривень на 20 та 200 гривень;

2) ставки єдиного податку, які визначені в абзаці другому пункту 2 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" змінити з 20 та 200 гривень на 20 та 300 гривень".

Статтю 89 викласти у такій редакції:

"Стаття 89. Продовжити до 1 січня 2005 року дію підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість".

Статтю 92 виключити.

Розділ VII доповнити новими статтями такого змісту:

"Стаття 94-1. Установити, що в 2004 році Міністерство фінансів України у місячний термін після набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" складає та затверджує помісячний розпис спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Примірник затвердженого помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у двотижневий термін передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.

Стаття 94-2. Заборонити підприємствам державної форми власності, у тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.

Стаття 94-3. Заборонити надання державної підтримки підприємствам вугільної галузі, в яких реалізація вугілля за прямими угодами з генераціями становить менше ніж 85 відсотків.

Стаття 94-4. Надати Рахунковій палаті та органам Державної контрольно-ревізійної служби України право здійснювати перевірки правильності бюджетних відшкодувань платникам податку на додану вартість".

Кабінету Міністрів України:

1. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні внести до Верховної Ради України окремі законопроекти про внесення змін до положень тих законів, до яких запропоновано внести зміни проектом закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

Насамперед проаналізувати положення пунктів 9-11, 13-18, 24, 26, 31, 42, 44 статті 74 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік, що мають соціальну спрямованість, та підготувати окремий законопроект про внесення змін до законодавчих актів, положення яких не забезпечені ресурсами бюджету на 2004 рік, виключивши ці пункти з проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

2. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні передбачити норму щодо обмеження залишків тимчасово вільних бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках Державного казначейства України, виходячи з пропозицій Національного банку України.

3. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні обрахувати обсяг надходжень плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Збільшити обсяг надходжень коштів від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна за рахунок визначення суми надходжень плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Суму надходжень плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, включити окремим рядком до додатку N 1 до проекту закону.

4. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні проаналізувати доцільність залучення до державного бюджету та зарахування до спеціального фонду таких платежів:

плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, яка входить до складу єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, із подальшим спрямуванням таких коштів до Державного дорожнього фонду України;

надходжень коштів від продажу контрольних марок із подальшим спрямуванням таких коштів на заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності.

Обрахувати зміни показників доходів загального і фонду державного бюджету виходячи з таких пропозицій.

5. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні проаналізувати доцільність:

залучення до загального фонду державного бюджету - 10 відсотків власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

зарахування до спеціального фонду державного бюджету - 3 відсотків надходжень від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна з подальшим спрямуванням таких коштів Фонду державного майна України на заходи, пов'язані з виконанням функцій орендодавця цілісних майнових комплексів та іншого державного майна.

Обрахувати зміни показників доходів загального і спеціального фонду державного бюджету виходячи з таких пропозицій.

6. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні обрахувати можливі втрати доходів державного бюджету за умови виключення із статті 3 проекту закону слів "які реалізуються за регульованими цінами".

Прийняти нормативний документ щодо впорядкування реалізації природного газу за регульованими цінами.

7. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні обрахувати додаткові надходження до державного бюджету внаслідок збільшення ставки рентної плати за видобуток газового конденсату з 104,04 гривні до 160 гривень за 1 тонну.

8. Передбачити норму щодо продажу нафти та газового конденсату через аукціон.

9. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні надати висновок щодо доцільності збереження на 2004 рік існуючого порядку сплати податку на додану вартість за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України, включаючи оцінку втрат доходів державного бюджету.

10. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні дати оцінку виключення в абзацах восьмому і дев'ятому статті 7 проекту закону слів "технологічних парків" або доповнення після таких слів словами "крім нових інвестиційних і інноваційних проектів у галузях, визначених пріоритетними, відповідно до законів України, які опрацьовуються Кабінетом Міністрів України".

11. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні подати обґрунтовані пропозиції щодо обмеження пільг у вільних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку та скасування таких зон і територій.

12. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні подати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету такі матеріали до пункту 52 статті 74 проекту закону:

12.1. Надати перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, що зареєстровані в Україні, операції з продажу яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до підпункту 5.1.7 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість".

12.2. Надати перелік закладів, що реалізують путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до підпункту 5.1.9 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість".

12.3. Обрахувати додатковий ресурс по збільшенню дохідної частини Державного бюджету України у зв'язку із призупиненням дії пільг по оподаткуванню податком на додану вартість:

12.3.1) послуг з охорони здоров'я (підпункт 5.1.8 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість";

12.3.2) операцій з ввезення на митну територію України товарів для підготовки збірних команд України до Олімпійських та Параолімпійських ігор (пункт 5.8 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість";

12.3.3) операцій з надання послуг щодо будівництва, ремонту та облаштування баз олімпійської та параолімпійської підготовки (пункт 5.9 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість";

12.3.4) операцій з надання послуг, що надаються базами олімпійської та параолімпійської підготовки (пункт 5.10 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість";

12.3.5) операцій з ввезення товарів, які використовуються для розширення виробництва підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії (пункт 11.30 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість";

12.3.6) операцій з ввезення матеріалів та устаткування, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин (пункт 11.31 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість";

12.3.7) операцій з продажу товарів, що використовуються підприємствами концерну "Бронетехніка України" (пункт 11.32 статті 11  Закону України "Про податок на додану вартість";

12.3.8) операцій з ввезення матеріалів та комплектуючих, що використовуються для потреб розробки та виробництва авіаційної техніки (пункт 11.34 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість";

12.3.9) операцій з продажу окремих видів відходів заготівельними підприємствами (пункт 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість".

13. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні подати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету такі матеріали до пункту 53 статті 74 проекту закону:

13.1. Обрахувати додатковий ресурс по збільшенню дохідної частини Державного бюджету України у зв'язку з призупиненням дії пільги з податку на прибуток відповідно до підпунктів 5.2.2, 5.2.14 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

13.2. Внести пропозиції до підпункту 5.6.2 пункту 5.6 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" стосовно включення до складу валових витрат платника податку на прибуток внесків на обов'язкове страхування життя.

14. З метою недопущення зловживань суб'єктами господарювання при отриманні пільг розглянути питання щодо розширення критеріїв по віднесенню підприємств громадських організацій інвалідів до таких, що звільняються від оподаткування податком на прибуток.

15. З метою ефективного використання надр та забезпечення додаткових надходжень до бюджету у 2004 році у сумі не менше 500 млн. гривень переглянути нормативи плати за користування надрами в частині їх збільшення.

16. Розглянути питання та вжити заходів щодо скасування податкових пільг для автомобільної галузі шляхом скасування реєстрації інвестиційних проектів.

17. До розгляду проекту закону про Державний бюджет на 2004 рік у другому читанні розглянути доцільність збереження у 2004 році звільнення від сплати земельного податку підприємств суднобудівної промисловості (виключити з пункту 50 статті 74 законопроекту положення щодо пункту 13 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю".

18. Переглянути перелік пільг з плати за землю та надати пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині призупинення пільг або встановлення обов'язкової сплати зазначеного податку у диференційованих розмірах до ставки податку, визначеної нормативно-правовими актами.

19. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні обрахувати додатковий ресурс по збільшенню дохідної частини державного бюджету внаслідок того, що експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій.

20. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні подати пропозиції щодо врегулювання процедури здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість з урахуванням пропозицій народних депутатів України, викладених до статті 10 проекту закону у порівняльній таблиці до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

Внести пропозиції щодо встановлення прозорого механізму відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємницької діяльності, в тому числі шляхом перегляду повноважень органів, що здійснюють відшкодування податку.

21. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні розглянути пропозицію щодо відшкодування податку на додану вартість такого змісту: "У разі коли за результатами звітного періоду сума, визначена згідно з підпунктом 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", має від'ємне значення, платник податку, починаючи із періоду, наступного за звітним, зменшує свої податкові зобов'язання по податку на додану вартість та по податку на прибуток підприємств до того часу, поки не буде у такий спосіб відшкодована вся від'ємна сума податку на додану вартість".

22. Розглянути пропозицію про зарахування органами державної податкової служби належних до відшкодування сум податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків, виключивши в абзаці другому статті 6 законопроекту слова "незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки)".

23. Розглянути пропозиції щодо встановлення ставки податку на додану вартість у розмірі 10 відсотків з одночасною відміною права на відшкодування цього податку.

24. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні розглянути можливість скорочення обсягу податкової заборгованості у 2004 році на 30 відсотків та подати відповідні пропозиції.

25. Внести пропозиції щодо порядку спрямування коштів від ліквідації пільгових тарифів на електричну енергію на погашення заборгованості Національної акціонерної енергетичної компанії "Енергоатом" перед бюджетом та щодо заборони встановлення пільгових тарифів на електричну енергію.

26. Скасувати пільги, понижуючі коефіцієнти та переглянути діючі ставки з плати за спеціальне використання водних ресурсів (крім населення) та платежів за користування надрами.

Опрацювати доцільність передбачення коштів на будівництво водогонів за рахунок збільшення надходжень плати за спеціальне використання водних ресурсів внаслідок упорядкування нормативів плати та відміни понижуючих коефіцієнтів.

27. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні подати пропозиції щодо порядку використання рентної плати за використання водних ресурсів первинними водокористувачами, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води, на будівництво водогонів Державним комітетом по водному господарству України.

28. У разі підписання Президентом України Закону України "Про рентні платежі за нафту і природний газ" при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік до другого читання передбачити статтю щодо перенесення набрання чинності цим Законом з 1 січня 2004 року на 1 січня 2005 року.

29. Скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року N 409-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня 2001 року N 227" та відповідні кошти повернути до державного бюджету згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".

30. Вивчити пропозицію щодо доцільності застосування у 2004 році ставки на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТТУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76к, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-98Ек у розмірі 30 євро за 1.000 кг.

31. Розглянути питання стосовно збільшення на 10 відсотків ставок акцизного збору на нафтопродукти та внести відповідні пропозиції.

32. Вивчити можливість збільшення до 80 відсотків розміру відрахувань до спеціального фонду Державного бюджету України від ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них, акцизного збору з вироблених в Україні та з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів для спрямування на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування.

33. Удосконалити порядок вилучення частини прибутку (доходу) державних підприємств до державного бюджету з урахуванням необхідності диференціації нормативу відрахувань залежно від типу підприємств та сфери його діяльності. Розглянути доцільність внесення змін до статті 66 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у частині заміни слів "господарські організації" словами "суб'єкти господарювання".

34. Внести пропозиції щодо запровадження індикативних цін на товари, що ввозяться на територію України, з метою недопущення заниження митної вартості таких товарів.

35. Внести пропозиції щодо розповсюдження на господарську діяльність державних підприємств порядку проведення тендерних закупівель товарів, робіт і послуг, визначеного Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

36. Внести пропозиції щодо заборони проведення приватизації об'єктів стратегічного значення та недопущення подрібнення пакетів акцій (у тому числі контрольних) господарських товариств, які є у державній власності.

37. Внести пропозиції щодо передачі акцій з державною часткою майна господарських товариств в управління Фонду державного майна України з одночасним наданням Міністерству фінансів України повноважень щодо контролю за ефективним управлінням державним майном.

38. Врегулювати питання надання на 2004 рік Міністерству оборони України разом з Фондом державного майна України повноваження на реалізацію на внутрішньому ринку надлишкового військового майна (крім озброєння і боєприпасів) з визначенням порядку цієї реалізації, у зв'язку з чим внести пропозицію щодо призупинення дії пункту 1 статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних силах України" в частині відчуження військового майна через уповноважені Кабінетом Міністрів України підприємства та організації.

39. Внести пропозиції щодо заборони передачі державних акцій в управління юридичним особам.

40. Подати перелік підприємств, надходження коштів від приватизації яких має забезпечити виконання планових завдань у 2004 році, з визначенням відсотків акцій, що пропонуються для продажу, та розмірів статутного фонду.

41. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні опрацювати механізм залучення до Пенсійного фонду України додаткових внесків (зборів) у розмірі 10 відсотків від коштів, які перевищують максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до Пенсійного фонду України, в розмірі 2.660 гривень на місяць у розрахунку на кожну фізичну особу - платника внесків (зборів), для спрямування на відшкодування Пенсійному фонду України виплати надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами.

42. Опрацювати пропозицію та здійснити розрахунок обсягу додаткових надходжень до бюджету державного мита за умови запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів громадян як бази для розрахунку у розмірі 71,1 гривні (30 відсотків від мінімальної заробітної плати) відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" з метою залучення коштів на створення єдиної державної автоматизованої паспортної системи.

43. Внести пропозиції щодо збільшення у 2004 році вартості торгового патенту на надання побутових послуг без збільшення загального обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

44. Переглянути та обмежити види діяльності, до яких застосовуються ставки фіксованого та єдиного податку, передбачені Указом Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

45. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні переглянути прогнозний обсяг надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, врахувавши збільшення у 2003 році на 50 відсотків тарифів відповідних платежів.

46. Відповідно до пункту 14 статті 2 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік обрахувати прогнозний обсяг надходжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України, та передбачити такі надходження окремим рядком у додатку N 1 до проекту закону.

47. Враховуючи пропозиції народних депутатів України, розглянути питання про збільшення дохідної частини державного бюджету за рахунок надходжень від:

збору за спеціальне використання лісових ресурсів;

плати за видачу ліцензій та сертифікатів;

плати за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового;

плати за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами;

плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

плати за видачу ліцензій на використання радіочастот;

ввізного мита;

надходжень від грошово-речових лотерей;

плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна до спеціального фонду;

збору за використання радіочастотного ресурсу;

надходжень коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

48. Розглянути доцільність включення заборгованості Кабінету Міністрів України перед Національним банком України у сумі 129,2 млн. гривень за отриманими у 1991-1993 роках кредитами в національній валюті до граничного розміру державного внутрішнього боргу станом на 31 грудня 2004 року.

49. Вивчити доцільність віднесення до внутрішнього державного боргу України заборгованості із соціальних виплат (включаючи заборгованість із соціальних виплат громадянам, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, яку не буде погашено протягом 2003 року, заробітної плати на державних підприємствах по виконаних державних замовленнях, заборгованість по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадбанку і страхових внесках до колишнього Укрдержстраху та викупу облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, заборгованість з виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, щорічної грошової винагороди в розмірі посадового окладу за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки за 1997-2000 роки, а також компенсації працівникам бюджетних установ, які працювали (працюють) у сільській місцевості у 1997-1999 та 2002-2003 роках, за комунальні послуги) та внести пропозиції щодо порядку погашення або реструктуризації такого боргу.

50. У проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік визначити обсяг надання державних гарантій з урахуванням статті 15 проекту закону.

Разом із проектом закону надати перелік інфраструктурних проектів, що мають загальнодержавне значення, щодо кредитів, на які передбачається надання державних гарантій у наступному році.

51. Врегулювати питання щодо уповноваженого органу, який визначає вимоги до фінансових показників банків, які надають зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії, згідно із статтею 15 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

52. У проекті Державного бюджету України на 2004 рік виділити з витрат на обслуговування і погашення державного боргу в окрему бюджетну програму видатки на управління державним боргом.

53. Для законодавчого врегулювання питань погашення, обслуговування та управління державним боргом, здійснення операцій з державним боргом з метою економії бюджетних коштів сприяти прийняттю до 1 січня 2004 року закону про державний борг України.

54. У складі проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік до другого читання подати Програму державного запозичення України на 2004 рік окремим додатком.

55. Розглянути доцільність включення до проекту закону України про Державний бюджет України на 2004 рік нової статті такого змісту:

"Установити в 2004 році граничний розмір асигнувань державного бюджету на надання кредитів іноземним державам, їх юридичним особам в обсязі до 200 млн. доларів США. Надання державних кредитів іноземним державам та їх юридичним особам здійснюється за міжурядовими угодами".

56. Передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік норму щодо продовження строку позовної давності із заборгованості перед бюджетом внаслідок неповернутих кредитів, наданих державою або під державні гарантії.

57. Розглянути доцільність запровадження у 2004 році такої норми:

"Установити, що фінансування енергозберігаючих проектів та проектів створення електричних потужностей шляхом надбудови об'єктів теплової комунальної енергетики, які будуть функціонувати за рахунок створеної економії паливних ресурсів, здійснюється з Державного бюджету України в сумі 230.000 тис. гривень через Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства - головного розпорядника бюджетних коштів, з використанням механізму погашення податкової заборгованості (недоїмки) підприємствами паливно-енергетичного комплексу, що підлягає сплаті до державного бюджету, станом на 1 січня 2004 року, шляхом направлення усієї виручки на сплату заборгованості, яка надійде від підприємств комунальної енергетики, що запроваджують енергозберігаючі проекти та проекти будівництва нових потужностей виробництва електричної енергії, за придбані ними паливно-енергетичні ресурси у підприємств-боржників, у тому числі із застосуванням одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.

Кабінету Міністрів України визначити на 2004 рік цей механізм проведення розрахунків та порядок подачі, розгляду і затвердження запропонованих для запровадження енергозберігаючих проектів та проектів створення нових потужностей виробництва електричної енергії в комунальній енергетиці".

58. Відновити хронологію відображення бюджетних призначень у додатках N 3 та N 4 до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік згідно з відомчою класифікацією видатків державного бюджету.

59. Подати разом з проектом закону про Державний бюджет України на 2004 рік, доопрацьованим до другого читання, розподіл обсягів державних капітальних вкладень по головних розпорядниках та об'єктах за рахунок загального фонду державного бюджету як довідковий матеріал.

60. Передбачити видатки на капітальні вкладення у сумі 1 млрд. гривень. До подання проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік на друге читання узгодити з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету принципи розподілу обсягів капітальних вкладень.

Проаналізувати пропозиції народних депутатів України щодо виділення коштів на капітальні вкладення (субвенції на інвестиційні проекти) з відповідними переліками об'єктів, наведені у порівняльній таблиці до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік, та внести пропозиції щодо порядку формування додатка до проекту закону з переліком об'єктів, роботи по яких будуть здійснюватися у 2004 році за рахунок зазначених коштів.

61. Надати критерії розподілу за об'єктами та територіями коштів субвенції місцевим бюджетам з державного бюджету на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності (додаток N 8 до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік).

62. Проаналізувати пропозицію щодо виділення коштів на завершення спорудження першого пускового комплексу Бізнес-центру нафтогазового комплексу Полтавщини у сумі 65 млн. гривень за рахунок капітальних вкладень Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та внести відповідні пропозиції до подання законопроекту на друге читання.

63. Переглянути перелік наукових та науково-технічних програм, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, з метою виключення програм, які не мають відношення до розділу державних науково-технічних програм.

64. Опрацювати можливість кредитування з державного бюджету прикладних розробок і державних науково-технічних програм у сфері агропромислового комплексу із передбаченням механізму повернення таких кредитів до державного бюджету.

65. Розглянути можливість збільшення видатків на фінансування Генеральної прокуратури України, Вищого господарського суду України та Служби безпеки України.

66. Розглянути можливість фінансового забезпечення:

Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології на загальну суму 20.000 тис. гривень;

програми радіаційного і соціального захисту населення міста Жовті Води на 2003-2012 роки у сумі 12.852 тис. гривень;

міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій та військово-технічній сферах у сумі 7.168 тис. гривень.

67. Розглянути можливість передбачення видатків на закупівлю лікарських засобів та матеріалів для закладів охорони здоров'я, що розташовані в сільській місцевості, у сумі 140 млн. гривень.

68. Розглянути можливість збільшення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, включаючи видатки на відшкодування виплати надбавок і підвищення пенсій на 500 млн. гривень та відшкодування Пенсійному фонду України компенсації сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, на 645,3 млн. гривень.

69. Виключити Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів із складу головних розпорядників коштів державного бюджету, а видатки на його функціонування за бюджетною програмою "Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку" передбачити у складі видатків Міністерства оборони України.

70. Передбачити прозорий механізм повної та рівноцінної компенсації втрат доходів, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції.

71. При розподілі коштів на погашення заборгованості із соціальних виплат розглянути можливість врахування погашення заборгованості із заробітної плати та інших виплат суддям у сумі 20 млн. гривень.

72. Вивчити можливість здійснення органами Державного казначейства України платежів при проведенні розпорядниками бюджетних коштів розрахунків з погашення кредиторської заборгованості минулих років, за наявності дебіторської заборгованості, в першу чергу за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, та внести відповідні пропозиції.

73. Розглянути можливість визначення видатків на здійснення першочергових заходів профілактики та лікування ендемічного зобу на 2004 рік у сумі 10 млн. гривень.

74. Розглянути можливість передбачення коштів на міжгалузеві енергозберігаючі заходи у сумі 95.533 тис. гривень, у тому числі на будівництво установки на компресорній станції "Богородчани" Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз" - у сумі 85.000 тис. гривень.

75. Передбачити кошти головним розпорядникам на фінансування національних заповідників.

76. Розглянути пропозицію щодо можливості визначення видатків на збереження та розвиток Національного заповідника "Хортиця" у сумі 9.379,7 тис. гривень та на відтворення історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" у сумі 7.000 тис. гривень.

77. Вивчити доцільність включення окремими рядками видатків на:

реконструкцію Новодністровської ГАЕС Чернівецької області у сумі 400 млн. гривень;

будівництво вітрових електростанцій у Чернівецькій області у сумі 4 тис. гривень;

продовження будівництва Новодністровської гідроакумулюючої станції у сумі 456 млн. гривень;

початок будівництва автотранспортної магістралі через ріку Дніпро у місті Запоріжжі у сумі 80 млн. гривень;

будівництво та ремонт шляхів Путильського району Чернівецької області у сумі 10 млн. гривень.

78. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету розрахунки і обґрунтування потреби в бюджетних коштах (по контингентах отримувачів) для забезпечення виплат щорічної разової допомоги по всіх категоріях ветеранів, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

79. Розглянути пропозицію щодо визначення Державного комітету України у справах ветеранів головним розпорядником капітальних видатків на придбання житла для ветеранів військової служби, які користуються правом позачергового поліпшення житлових умов, у сумі 60 млн. гривень.

80. Передбачити в субвенціях з державного бюджету обласним бюджетам кошти на придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл, вилучивши відповідну бюджетну програму з видатків Міністерства освіти і науки України. За рахунок зазначеної субвенції забезпечити в повному обсязі видатки на організацію підвозу дітей до школи у сільській місцевості.

Опрацювати питання здійснення розподілу коштів на виконання програми "Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл" між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на умовах пропорційного співфінансування з місцевих бюджетів видатків на ці цілі та внести відповідні пропозиції.

Подати висновки щодо очікуваного економічного ефекту від запровадження зазначеної програми.

81. Розглянути можливість фінансового забезпечення за рахунок коштів державного бюджету Товариства "Україна-Світ" у сумі 750 тис. гривень та Асоціації дослідників голодоморів в Україні у сумі 56,8 тис. гривень.

82. Опрацювати питання забезпечення видачі у 2004 році документів про освіту учням і студентам з малозабезпечених сімей безкоштовно, у тому числі шляхом визначення чіткого кола отримувачів, та внести відповідні пропозиції.

83. Розглянути можливість визначення особливого порядку фінансового забезпечення діяльності судів з метою виділення Державним казначейством України коштів на судову систему у повному обсязі згідно з бюджетними асигнуваннями.

84. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні опрацювати питання забезпечення необхідними фінансовими ресурсами Міністерства оборони України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, на рівні 90 відсотків річної потреби на 2004 рік для сплати податку за користування землею та внести відповідні пропозиції щодо відміни пільг з плати цього податку.

85. Опрацювати можливість здійснення робіт, пов'язаних із модернізацією танка Т-64, за рахунок надходжень від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2004 року перед Міністерством оборони України, у сумі 80 млн. гривень.

86. Внести зміни до назв бюджетних програм і викласти їх у такій редакції:

за кодом 0901010 - шляхом розмежування видатків на дві бюджетні програми: "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів" та "Представницькі функції в суді";

за кодом 2601100 - "Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів у зоні їх діяльності, а саме: Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал", Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", державного підприємства "Подорожнянський рудник";

за кодом 2809800 - "Створення та забезпечення функціонування Української лабораторії якості та безпеки продукції агропромислового комплексу за нормативами Міжнародної організації стандартизації";

за кодом 5001080 "Комплексні протипаводкові захисти".

87. Внести пропозицію щодо доцільності запровадження бюджетної програми "Здійснення державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції та здійснення заставних і інтервенційних операцій з зерном".

88. Розглянути можливість передбачення видатків та визначення нових бюджетних програм:

"Створення реєстру виборців";

"Фінансова підтримка виробництва та створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин, їх державне випробування та реєстрація";

"Забезпечення організації повітряного руху";

"Витрати на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби";

"Забезпечення лікування малозабезпечених хворих з травмами хребта, спинного мозку та кінцівок";

"На капітальний ремонт Національного музею медицини";

"Фінансування Міжнародної міжвідомчої науково-технічної програми "Нанофізика та наноелектроніка";

"Заходи у зв'язку з роковинами голодомору в Україні";

"Створення меморіального комплексу біля Тарасової гори у місті Каневі";

"Фінансування видання творів сучасних українських літераторів видавництвом "Український письменник";

"Впровадження енергозберігаючих проектів та проектів створення електричних потужностей виробництва електричної енергії шляхом надбудови об'єктів теплової комунальної енергетики";

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків підприємствам комунальної енергетики, які впроваджують енергозберігаючі проекти та проекти створення електричних потужностей виробництва електричної енергії шляхом надбудови об'єктів теплової комунальної енергетики".

89. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні з метою економного і раціонального використання коштів державного бюджету на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування розробити механізм стосовно обмеження рентабельності суб'єктів господарювання з виконання зазначених робіт, у тому числі шляхом проведення тендерів.

90. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету розрахунки і обґрунтування прогнозованого обсягу кредиторської заборгованості із соціальних виплат у розрізі пільгових категорій населення станом на 1 січня 2004 року.

91. Розглянути пропозицію щодо збільшення видатків на фінансову підтримку агропромислового комплексу на 4,3 млрд. гривень, застосувавши новий підхід фінансового забезпечення, який передбачає запровадження дотацій на підтримку окремих видів сільгосппродукції (зернових - на 1 га посівної площі та за задекларовану продукцію, а продукції тваринництва - за реалізовану продукцію і на голову молочного стада).

92. Розглянути пропозицію щодо збільшення видатків Міністерству аграрної політики України по загальному фонду:

на протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро на 23,35 млн. гривень, з них для придбання діагностичного обладнання та створення відповідних умов проведення досліджень губчастоподібної енцефалопатії та інших пріонних інфекцій - у сумі 16 млн. гривень;

для Державного департаменту рибного господарства до рівня мінімальної потреби - 250 млн. гривень, у тому числі збільшивши видатки на апарат управління до 1,42 млн. гривень та для закладів освіти до 10,7 млн. гривень.

93. Розглянути питання щодо включення до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік таких пропозицій:

93.1. "Кабінету Міністрів України списати заборгованість по лізингових платежах у частині відшкодування вартості техніки, переданої в 1998 році у фінансовий лізинг дослідної партії зернозбиральних комбайнів марки "Славутич" і "Лан" виробництва 1998 року. Порядок списання такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".

93.2. "Надати Кабінету Міністрів України право передачі місцевим бюджетам заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання.

Техніку іноземного виробництва передати НАК "Украгролізинг" у державну власність для її переоформлення у фінансовий лізинг за експортною оцінкою на умовах, визначених для вітчизняної техніки".

93.3. "Дозволити НАК "Украгролізинг" використовувати на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, повернутих лізингодавцю у безспірному порядку, кошти в розмірі 5 відсотків від фактичного надходження коштів від джерел, визначених законом про Державний бюджет України, що спрямовуються на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу".

94. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні подати пропозиції щодо збільшення видатків на 1 млн. гривень за бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь", у тому числі і населеним пунктам Мурованокуриловецького району Вінницької області.

95. Розглянути пропозицію щодо введення нової бюджетної програми "Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з виробництва станолу та біодизеля" в обсязі 3 млн. гривень.

96. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні бюджетну програму за кодом 2801420 викласти в новій редакції: "Програма виробництва біодизеля та впровадження інших енергозберігаючих технологій" і на виконання Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини" забезпечити додаткове фінансування в сумі 25 млн. гривень.

97. Розглянути пропозицію щодо виділення додаткових коштів для Міністерства аграрної політики України на погашення заборгованості сільськогосподарським підприємствам по капітальних вкладеннях на будівництво і реконструкцію соціальної сфери.

98. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні надати за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції щодо розподілу додаткових коштів за бюджетними програмами по Міністерству аграрної політики України в сумі 630 млн. гривень та по Міністерству охорони здоров'я України в сумі 136 млн. гривень.

99. Розглянути пропозицію щодо збалансування обсягів видатків на виконання державної програми "Ліси України" на ведення лісового господарства з розрахунку на 1 га для лісогосподарських підприємств Державного комітету лісового господарства України та Міністерства аграрної політики України.

100. Розглянути пропозицію щодо передбачення для Міністерства транспорту України коштів (на зворотній основі) у сумі 25 млн. гривень для виготовлення бланків морських (річкових) ідентифікаційних документів, технічне оснащення робочих місць з їх видачі, навчання персоналу.

101. Опрацювати питання щодо збільшення Державному комітету України з питань фізичної культури і спорту видатків на підготовку та участь України у Дефлімпійських іграх на 9 млн. гривень.

102. Розглянути можливість:

погашення кредиту, передбаченого угодою про позику між Україною та Ексімбанком Японії у 1997 році, на придбання автомобілів швидкої медичної допомоги фірми "Тойота" у сумі 5 млн. гривень;

надання кредиту у сумі 9,5 млн. євро під гарантії Кабінету Міністрів України Науково-практичному медичному центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України для придбання медичного обладнання;

виділення видатків для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України окремим рядком, передбачивши 30 млн. гривень на перебудову приміщення та 30 млн. гривень - на закупівлю сучасного обладнання;

додаткового виділення 26,6 млн. гривень медичним центрам серцево-судинних хвороб для закупівлі електрокардіостимуляторів, штучних клапанів серця;

закупівлі для Тарутинської центральної районної лікарні рентген-апарату та апарату УЗД;

виділення коштів у обсязі 5,5 млн. гривень для створення регіональних центрів гемодіалізу відповідно до Державної програми розвитку трансплантації;

закупівлі лікувально-діагностичного обладнання (82 млн. гривень) та забезпечення медичних заходів (23,4 млн. гривень) програми "Онкологія";

збільшення фінансового забезпечення програми розвитку донорства крові та її компонентів на 48 млн. гривень;

виділення коштів на капітальний ремонт Національного музею медицини в обсязі 3,5 млн. гривень;

виділення видатків на придбання обладнання діагностичному центру Вінницького медичного університету в обсязі 3 млн. гривень, Українському центру інтенсивної терапії сепсису у місті Києві - 5 млн. гривень;

виділення коштів на завершення будівництва онкологічного диспансеру в місті Дніпропетровську та придбання медичного обладнання у сумі 20 млн. гривень.

103. Опрацювати питання збільшення видатків Міністерства охорони здоров'я України на 541 млн. гривень для придбання 1.000 автомобілів швидкої медичної допомоги та медичного обладнання з метою поліпшення надання екстреної медичної допомоги у сільській місцевості і виділення таких видатків в окремий рядок.

104. Розробити та передбачити видатки на фінансування програми удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України і матеріально-технічного забезпечення швидкої медичної допомоги у сільській місцевості.

105. Розглянути пропозицію щодо виділення коштів на виконання державної програми "Поліпшення якості та організації системи медичної допомоги хворим нефрологічного профілю".

106. Розглянути пропозицію щодо вишукання коштів у сумі 43,9 млн. гривень на створення в Одеському державному медичному університеті навчально-науково-лікувального комплексу університетської клініки, в тому числі на капітальний ремонт та оснащення обладнанням - 39 млн. гривень, на поточне утримання клініки - 4,9 млн. гривень.

107. Розглянути можливість фінансового забезпечення відомчих медичних закладів, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок прибутку відповідних відомств.

108. Розглянути пропозицію щодо збільшення видатків на компенсацію авто- та залізничним підприємствам за пільговий проїзд студентів і учнів до 100 млн. гривень та на видання і придбання підручників на 25 млн. гривень.

109. Розглянути доцільність залишення у Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи видатків на фінансове забезпечення програм, пов'язаних із соціальним захистом населення, яке постраждало від наслідків Чорнобильської катастрофи.

110. Визначити порядок придбання і використання бюджетними установами і організаціями ліцензійного програмного продукту та запобігання використанню програм, які не мають ліцензій.

111. Розглянути питання доцільності надання Київському національному університету імені Тараса Шевченка статусу головного розпорядника коштів і збільшення видатків на підготовку кадрів цим закладом освіти на 24.184 тис. гривень.

112. Опрацювати питання щодо визначення окремим рядком видатків на організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій населення.

113. Розглянути можливість збільшення на 8,95 млн. гривень видатків на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів.

114. Переглянути обсяг видатків спеціального фонду державного бюджету на 2004 рік для Міністерства праці та соціальної політики України:

за бюджетною програмою "Розробка та впровадження моделей соціального інвестування" щодо збільшення на 29,6 млн. гривень виходячи з уточнення прогнозу надходжень коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у наступному році;

на соціальну, трудову та професійну реабілітацію інвалідів щодо зменшення на 30 млн. гривень з урахуванням уточнення прогнозу надходжень коштів до Фонду України соціального захисту інвалідів виходячи з очікуваного виконання у поточному році.

115. Розглянути пропозицію щодо збільшення видатків на заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" на 1 млн. гривень, з них 0,6 млн. гривень на капітальні видатки.

116. Розглянути пропозицію щодо збільшення видатків на бібліотечну справу в сумі 10 млн. гривень, у тому числі 4 млн. гривень на капітальні видатки, 6 млн. гривень - поточні видатки, виділивши в окремий рядок видатки Національній дитячій бібліотеці.

117. Розглянути пропозицію щодо збільшення видатків на музейну справу та виставкову діяльність у сумі 40 млн. гривень, у тому числі 10 млн. гривень на поточні видатки і 30 млн. гривень - для завершення будівництва виставкового залу у місті Києві по вулиці Інститутській.

118. Розглянути пропозицію щодо виділення коштів Національній спілці письменників України у сумі 1,08 млн. гривень окремою бюджетною програмою.

119. Розглянути пропозицію щодо збільшення видатків на збереження історико-культурної спадщини на 1.667 тис. гривень.

120. Передбачити при розподілі державних капітальних вкладень окремим рядком капітальні видатки в обсязі 3.000 тис. гривень на реконструкцію лікувальних корпусів N 1 та N 3 Української дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

121. Розглянути можливість збільшення видатків для Міністерства освіти і науки України на проведення капітальних видатків по:

загальноосвітніх школах соціальної реабілітації на 1.500 тис. гривень;

професійно-технічних навчальних закладах на 16 млн. гривень;

професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації на 1.200 тис. гривень;

по вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації на 5.300 тис. гривень.

122. Розглянути пропозицію щодо виділення 11 млн. гривень на проведення капітального ремонту будівлі Інституту підготовки професійних суддів при Одеській національній юридичній академії.

123. Внести пропозиції щодо порядку передачі на баланс місцевих органів влади майна військових частин у ході їх розформування.

124. Розглянути доцільність надання статусу головного розпорядника коштів державного бюджету Національній акціонерній компанії "Украгролізинг".

125. Розглянути пропозицію щодо можливості передбачення Національній акціонерній компанії "Украгролізинг" видатків по загальному фонду державного бюджету на заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки.

126. Розглянути пропозицію щодо збільшення видатків:

для Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на оновлення пожежної техніки та пожежно-технічного озброєння, які відпрацювали встановлені терміни експлуатації, на 150 млн. гривень, на заробітну плату працівникам пожежнорятувальної служби (з метою запобігання подальшому скороченню підрозділів професійної пожежної охорони) - на 224,3 млн. гривень, для виконання робіт з реалізації Комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації МНС на період 2004-2010 років, на фінансування наукового забезпечення та інформаційної системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у сумі 10.000 тис. гривень, на покриття пільг по медичному обслуговуванню - на 18.726,1 тис. гривень;

для Державного комітету України у справах релігій за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії" на 323,7 тис. гривень;

для Державного комітету України з будівництва та архітектури за КПКВ 5301070 "Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки" на 200,4 тис. гривень та за КПКВ 5301080 "Збереження архітектурної спадщини в заповідниках" на 1.566,6 тис. гривень;

для Державної прикордонної служби на 66.900 тис. гривень, з них 5.000 тис. гривень на бюджетну програму "Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування".

127. Розглянути пропозицію щодо доцільності зміни редакції бюджетної програми КПКВ 3511170 на таку: "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, тим, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання та потребують першочергового (позачергового) поліпшення житлових умов згідно з чинним законодавством".

128. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні зробити відповідні розрахунки і підготувати пропозиції щодо доцільності вилучення коштів, передбачених на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Міністерства оборони України за бюджетною програмою 2101190, а за рахунок цих коштів збільшити видатки Міністерству фінансів України на бюджетну програму 3511170 для субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, у тому числі звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах тільки у розрізі військовослужбовців Збройних Сил України.

129. Розглянути питання щодо передбачення видатків Міністерству юстиції України на дослідження документів та вироблення історичного висновку щодо діяльності ОУН-УПА.

130. Розглянути пропозицію щодо доцільності розділення бюджетної програми за кодом 3601020 та виділення в окрему програму "Проведення в Україні правової реформи і законопроектних робіт" у сумі 350 тис. гривень.

131. Розглянути пропозицію щодо доцільності збільшення видатків Державному комітету України по водному господарству по спеціальному фонду до 374.000 тис. гривень за рахунок запровадження рентної плати за використання водних ресурсів. Спрямувати ці кошти на нові бюджетні програми "Комплексна програма першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням" та "Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних і осушених угідь", по загальному фонду - збільшення видатків на захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь (а також у зоні відчуження Чорнобильської АЕС), на прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства, на експлуатацію загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем, комплексний протипаводковий захист в басейні ріки Тиса Закарпатської області.

132. Розглянути пропозицію щодо передбачення окремим рядком видатків для випуску газет, що видаються мовами національних меншин, та відповідного збільшення асигнувань Державному комітету України у справах національностей та міграції.

133. Вирішити питання щодо вишукання приміщення для розміщення Національного Олімпійського комітету України.

134. Розглянути пропозицію щодо перерозподілу видатків у сумі 2 млн. гривень, знявши їх з бюджетної програми 5422030 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань", передбачивши їх за новою бюджетною програмою "Проведення у місті Києві чемпіонату Європи з важкої атлетики".

135. Збільшити видатки загального фонду державного бюджету (код 6541040) на прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки на 17.578,3 тис. гривень, зменшивши на цю суму фінансування за бюджетною програмою "Державні науково-технічні та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки" (код 6541050).

136. Розглянути пропозицію щодо виділення в межах загальної суми видатків загального фонду державного бюджету по Національній академії наук України за КПКВ 6541160, передбачених на сейсмічні та геофізичні спостереження, 1.520,5 тис. гривень - на оплату праці; 123,1 тис. гривень - на комунальні послуги та енергоносії; 6,1 тис. гривень - на капітальні видатки.

137. Вишукати можливість щодо збільшення видатків на придбання медичного обладнання для Інституту отоларингології імені професора О.С. Коломійченка Академії медичних наук України, Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського, Одеського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Львівського міжрегіонального онкологічного центру, Української дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Міністерства охорони здоров'я України.

138. Розглянути пропозицію щодо передбачення видатків на утримання Львівської обласної державної адміністрації за КПКВ 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській області" в сумі 30.666,5 тис. гривень, в тому числі на поточні - 29.099,9 тис. гривень, на капітальні - 1.566,6 тис. гривень.

139. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні проаналізувати питання та внести пропозиції щодо збільшення розрахункових показників видатків на утримання Ради міністрів Автономної Республіки Крим та її апарату на 12,8 млн. гривень та врахування у державному бюджеті видатків на утримання Фонду майна Автономної Республіки Крим, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Автономної Республіки Крим, Республіканського комітету з водного господарства Автономної Республіки Крим та Управління міграції при Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

140. Передбачити нову бюджетну програму "Обслуговування закордонних офіційних делегацій та державних посадових осіб в аеропорту "Бельбек" та вишукати можливість щодо збільшення видатків для Севастопольської міської державної адміністрації на фінансування цієї програми в сумі 1.500 тис. гривень.

141. Передбачити у складі видатків Державного управління справами нову бюджетну програму "Виконання загальнодержавних організаційно-технічних, науково-дослідних, інформаційно- аналітичних та методологічних заходів Цільового плану Україна НАТО на 2004 рік".

142. Внести в установленому порядку пропозицію щодо призупинення на 2004 рік норм указів Президента України з грошового утримання військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які не забезпечені фінансовими ресурсами.

143. Здійснити перерозподіл коштів Міністерства внутрішніх справ України, зменшивши видатки на утримання центрального апарату та обласних управлінь міністерства, збільшивши видатки районним ресурсами.

144. Надати інформацію щодо регіонального розподілу коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВ 1001030 "Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи".

145. Розглянути пропозиції по Міністерству палива та енергетики України щодо:

запровадження окремої бюджетної програми на погашення заборгованості шахтарям із заробітної плати за минулі роки, передбачивши по ній видатки в сумі 200 млн. гривень;

передбачення видатків за КПКВ 1101070 "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації";

передбачення коштів на добудову шахти N 10 у місті Нововолинську у сумі 35 млн. гривень;

виділення коштів за бюджетною програмою КПКВ 1101210 "Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" у сумі 14.640 тис. гривень на оновлення виробничих потужностей виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля".

146. Вивчити доцільність передбачення окремим рядком видатків на погашення заборгованості шахтарям із заробітної плати за минулі роки у сумі 200 млн. гривень.

147. Внести зміни до державної цільової програми "Вугілля України" виходячи із змін, які сталися у вугільній галузі за три роки з часу її прийняття.

148. Розробити економічний баланс вугільної галузі, виробити заходи щодо виведення її на бездотаційні умови діяльності. Визначити вплив на місцеві бюджети реалізації заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати у цій галузі.

149. Передбачити додаткові кошти по спеціальному фонду для Міністерства транспорту України за рахунок власних надходжень у сумі 170 млн. гривень на будівництво автомагістралі по напрямку Жашків-Одеса.

150. Передбачити Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України видатки на проведення робіт з перекладу та публікації державною мовою усіх документів СОТ, включених до Заключного акта.

151. Розглянути пропозиції по Міністерству закордонних справ України щодо:

збільшення капітальних видатків за КПКВ 1401010 "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин" на 2.000 тис. гривень на облаштування Дипломатичної академії України за рахунок перерозподілу інших видатків міністерства;

збільшення видатків для забезпечення внесків до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій у сумі 38.993 тис. гривень.

152. Розглянути пропозиції по Державному комітету телебачення і радіомовлення України щодо:

передбачення 10.000 тис. гривень на внески України у міжнародні організації (за новою бюджетною програмою);

збільшення видатків за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" на 502 тис. гривень на створення Департаменту мовної політики;

збільшення видатків за КПКВ 1701070 на "Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму" на 4.500 тис. гривень;

збільшення видатків для створення та функціонування суспільного телебачення та радіомовлення України.

153. Розглянути можливість визначення видатків державного бюджету на 2004 рік відповідно до вимог Указу Президента України від 12 вересня 2003 року N 1017(т).

154. Укласти відповідні міжнародні угоди згідно із статтею 3 Закону України від 2 березня 2000 року N 1518-III "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" для забезпечення отримання компенсаційних виплат за перебування українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак.

155. Розглянути пропозиції по Міністерству оборони України щодо:

розпису військового бюджету за видами військ, для чого розробити відповідні коди;

надання дозволу Міністерству оборони України спрямовувати понадпланові надходження до спеціального фонду на будівництво житла, а угоди з виконання будівельних робіт погоджувати з органами Державного казначейства України.

156. Розробити окрему державну програму з вітчизняного літакобудування, у тому числі створення літака АН-70, із залученням коштів інвесторів та наданням фінансової допомоги з боку держави на зворотній основі.

157. Скоригувати перелік та обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені статтею 53 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік та у додатках N 1, N 3, N 6, N 7 до нього, відповідно до визначеного додаткового ресурсу для місцевих бюджетів, а саме:

зменшення прогнозного показника податку з доходів фізичних осіб на 2004 рік у сумі 1,2 млрд. гривень (з додаткових доходів прибуткового податку з громадян відповідно до форми 8-др, за рахунок еластичності податкової бази, зниження ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва та розміру фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності);

збільшення обсягу видатків у сумі 1,2 млрд. гривень на відновлення співвідношення в оплаті праці всіх категорій працівників бюджетних установ, порушеного у зв'язку з введенням розміру мінімальної заробітної плати 237 гривень.

158. Розробити механізм здійснення видатків на функціонування центрів реабілітації інвалідів, у тому числі за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів, відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік та передбачити кошти на утримання центрів ранньої реабілітації дітей-інвалідів.

159. При визначенні обсягів видатків місцевих бюджетів за функцією "Культура та мистецтво" врахувати необхідність здійснення підвищення працівникам галузі розміру оплати праці до повної ставки відповідних посадових окладів.

160. Розглянути питання та подати пропозиції щодо впровадження цілісної системи фінансової підтримки місцевих бюджетів за рахунок зменшення централізованих видатків міністерств і відомств та створення державного Фонду фінансової підтримки регіонів або Фонду фінансування державних соціальних програм у складі державного бюджету, із відповідним затвердженням методики розподілу цих коштів.

161. Збільшити видатки державного бюджету на 250 млн. гривень для спрямування цих коштів на погашення заборгованості із соціальних виплат, у тому числі на вирішення питання щодо погашення заборгованості місцевих бюджетів із виплат за судовими позовами згідно з рішеннями судів щодо виплат відповідно до норм статті 57 Закону України "Про освіту" за 1997-2001 роки.

162. Внести пропозиції щодо врегулювання питання погашення заборгованості із виплат згідно з нормами статті 57 Закону України "Про освіту" у повному обсязі.

163. Вивчити питання та надати пропозиції щодо можливості затвердження у законі про Державний бюджет України на 2004 рік обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання або коштів, що передаються до державного бюджету) для бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення.

164. Розглянути необхідність компенсації втрат місцевих бюджетів у разі списання податкового боргу внаслідок виникнення форсмажорних обставин. Розробити порядок відшкодування з державного бюджету втрат місцевих бюджетів, які відбуваються в разі списання протягом поточного бюджетного періоду податкового боргу внаслідок форс-мажорних обставин.

165. Передбачити здійснення фінансування окремих загальнодержавних програм шляхом надання субвенцій місцевим бюджетам.

Надати розподіл всіх загальнодержавних програм, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету за територіями, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

166. Розглянути питання та подати пропозиції щодо забезпечення твердим паливом спеціалістів бюджетних установ, які працюють у сільській місцевості, за рахунок видатків державного бюджету на фінансування вугільної галузі.

167. Передбачити згідно із статтею 103 Бюджетного кодексу України субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг у розрізі бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, які відповідно до статті 97 Бюджетного кодексу України мають взаємовідносини з державним бюджетом.

168. Проаналізувати питання та надати пропозиції щодо відміни проведення розрахунків відповідно до механізму, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2003 року N 113, понад обсяг розрахунків за енергоносії або визначити єдиний рівень проплат залежно від середньої питомої ваги обсягу видатків на природний газ, електроенергію та інших видатків. Удосконалити існуючу систему проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету по пільгах та субсидіях населенню з постачальниками послуг, які не мають заборгованості перед енергопостачаючими підприємствами, зокрема по квартирній платі.

169. З метою збереження питомої ваги заробітної плати у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів станом на 1 січня 2003 року збільшити загальний ресурс (на видатки, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів) місцевим бюджетам на 1.926 млн. гривень (без врахування відновлення співвідношень в оплаті праці всім категоріям працівниківу зв'язку з встановленням розміру мінімальної заробітної плати 237 гривень) за рахунок дефіциту, що планується спрямувати на відшкодування ПДВ.

170. Кабінету Міністрів України та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України при формуванні кошторису Фонду вивчити питання та внести пропозиції щодо спрямування коштів на створення нових робочих місць:

в Мурованокуриловецькому районі Вінницької області у сумі 15.000 тис. гривень;

в селищі Степногірськ Василівського району Запорізької області у зв'язку із закриттям Таврійського гірничо-збагачувального комбінату у сумі 2.000 тис. гривень;

працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із реорганізацією ДХК "Павлоградвугілля", для Дніпропетровської області у сумі 33.720 тис. гривень;

працівникам, які вивільняються у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, у сумі 2.200 тис. гривень.

171. Збільшити видатки Міністерству освіти України на комп'ютеризацію сільських шкіл на 75.000 тис. гривень та надати розподіл у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

172. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні розглянути питання щодо скасування дії Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 року N 427 "Про застосування коефіцієнта до базового нормативу плати за користування надрами для видобування каменю будівельного".

173. Проаналізувати та подати пропозиції щодо зарахування у 2004 році до доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим таких надходжень:

акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів та транспортних засобів), який сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, а також виробниками підакцизної продукції, виробнича діяльність яких здійснюється на території Автономної Республіки Крим;

податку на прибуток підприємств та організацій усіх форм власності, крім комунальної власності.

174. З метою формування реалістичних показників надходження податку з доходів фізичних осіб визначитися щодо законодавчого врегулювання забезпечення наповнення дохідної частини місцевих бюджетів у 2004 році, а саме:

призупинити на 2004 рік термін введення в дію Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" з обмеженням верхньої ставки до 25 відсотків прогресивного оподаткування доходів громадян в умовах діючого Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян";

призупинити на 2004 рік дію статті 22.3 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" та внести зміни до статті 22.4 в частині встановлення 15 відсотків суми податкової пільги замість 30 відсотків;

запропонувати додаткову статтю до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо встановлення ставки податку у розмірі 20 відсотків від об'єкта оподаткування, загальний оподатковуваний місячний дохід якого становить 2.000 гривень і більше;

призупинити дію на 2004 рік статті 64 Бюджетного кодексу України та норми Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у частині зарахування податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів, передбачивши зарахування зазначеного податку до доходів загального фонду державного бюджету, які є джерелом перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам.

175. Розглянути питання щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у частині зарахування податку з доходів фізичних осіб, нарахованого працівникам підприємств, до відповідного місцевого бюджету за місцем проживання працівників.

176. Вивчити питання та внести пропозиції щодо спрямування 800 млн. гривень на розвиток соціальної інфраструктури села відповідно до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" за рахунок пропорційного скорочення обсягів капітальних вкладень у 2004 році.

177. Передбачити додаткову дотацію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами міста через нерівномірність мережі бюджетних установ.

178. Вивчити питання та надати пропозиції щодо врахування при визначенні на 2004 рік обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціальний захист населення сум очікуваної заборгованості із зазначених виплат станом на 1 січня 2004 року та фактичних нарахувань за дев'ять місяців поточного року. Обсяги субвенцій розподілити окремо на надання пільг та субсидій.

179. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні вивчити питання та надати пропозиції щодо збільшення обсягів видатків на соціальний захист населення, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету.

180. Вдосконалити механізм надання додаткової дотації з державного бюджету, джерелом якої є перевиконання планових показників надходжень загальнодержавних податків і зборів, затверджених додатком N 7 до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік. Надати пропозиції щодо внесення змін до редакції статті 58 проекту закону, визначивши критерієм отримання додаткової дотації динаміку приросту фактичних надходжень податків, які є джерелом перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам.

181. Проаналізувати пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи, звернення органів місцевої влади та самоврядування і внести відповідні зміни до розподілу розрахункового обсягу доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, визначених у додатку N 7 до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

182. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні внести зміни до статті 59 проекту закону в частині визначення терміну запровадження відновлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, порушених при введенні розміру мінімальної заробітної плати 237 гривень, доповнити нормою щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" у разі введення в дію протягом бюджетного періоду законодавчих актів, які вплинуть на середній розмір заробітної плати, та передбачити дотацію місцевим бюджетам на забезпечення виконання норм цих законодавчих актів.

183. Врахувати у проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік відновлення міжпосадових співвідношень працівникам бюджетної сфери у зв'язку із запровадженням мінімальної заробітної плати 237 гривень на місяць.

Розглянути можливість встановлення на 2004 рік розміру мінімальної заробітної плати на рівні затвердженого прожиткового мінімуму.

184. Врегулювати питання поповнення статутного фонду Державного акціонерного товариства "Ощадний банк України" шляхом оптимізації використання бюджетних коштів.

185. Вивчити питання та внести пропозиції щодо визначення виду допомоги на дітей до 16 років для багатодітних сімей (величина допомог може бути різною і не пов'язаною з допомогою малозабезпеченим сім'ям).

186. Внести зміни до пункту 1 статті 63 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у частині чіткого визначення виду палива (пічне побутове) та середньої ціни на нього.

187. Надати інформацію щодо надходжень у 2003 році та прогноз на 2004 рік по податку на додану вартість від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності).

188. Розглянути питання та внести пропозиції щодо включення до статті 64 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік таких пунктів:

"11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла".

189. До розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у другому читанні подати висновок за пропозицією Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку щодо такої редакції частини третьої статті 64 проекту закону та доцільності врахування її у проекті закону:

"Кошти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зараховані до територіальних дорожніх фондів у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя, спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також вулиць у населених пунктах, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, які передані на утримання організаціям "Укравтодору".

Кошти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зараховані до міських, селищних та сільських бюджетів, спрямовуються на ремонт і утримання вулиць у населених пунктах, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, а в разі відсутності у населених пунктах таких вулиць або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт - на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах".

190. Проаналізувати питання та подати пропозицію щодо врегулювання проблеми недостатності коштів у місцевих бюджетах на утримання відповідними територіальними громадами соціальної інфраструктури та житлово-комунального господарства, переданого їм у комунальну власність (внаслідок розформування військових містечок, закриття державних підприємств тощо).

191. Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення передачі до комунальної власності об'єктів відомчої соціальної інфраструктури і приведення її у робочий стан.

192. Передбачити цільові трансферти місцевим бюджетам у сумі 197.115 тис. гривень на передачу Міністерством оборони України вивільнених у результаті реформування та скорочення Збройних Сил України військових містечок та інших військових об'єктів до комунальної власності територіальних громад.

193. Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському та залізничному транспорті територією України або повністю призупинити дію пункту 4 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року N 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України".

194. Розглянути питання та подати пропозицію щодо врахування доповнень до пункту 9 статті 53 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у такій редакції:

"Повний річний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, у тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах повинен бути перерахованим до 1 грудня 2004 року".

195. Вивчити питання та подати пропозицію щодо збільшення рівнів забезпечення прожиткового мінімуму та розмірів державної допомоги, визначених статтею 61 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік, що застосовуються при визначенні розмірів соціальної допомоги.

196. Вивчити питання та подати пропозицію щодо внесення змін до статті 63 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік у частині надання пільг на придбання твердого палива виходячи із розрахунку вартості 2 тонн твердого палива на домогосподарство.

197. При розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету врахувати втрату надходжень плати за землю районного бюджету Першотравневого району Донецької області внаслідок зміни межі міста Маріуполя Донецької області та переходу частини земель району в землі міста.

198. Розглянути питання та подати пропозиції щодо виключення з формульного розрахунку доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, прибуткового податку з громадян і обрахування за формулою прогнозного обсягу надходжень інших податків, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Прибутковий податок з громадян розрахувати виходячи з прогнозних фондів оплати праці, визначених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.

199. Внести зміни до формульного розрахунку доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, зокрема:

відкоригувати розподіл прогнозного обсягу доходів на 2004 рік між 689 місцевими бюджетами з урахуванням зміни ефективної ставки прибуткового податку з громадян у поточному році до 13 відсотків податку з доходів фізичних осіб у 2004 році;

врахувати втрати 689 місцевих бюджетів внаслідок надання соціальної пільги відповідно до статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб". При цьому погодити контингенти отримувачів соціальної податкової пільги та обсяги втрат внаслідок надання пільги з місцевими органами влади;

привести розрахунок доходів у відповідність із нормою Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у частині порядку сплати (перерахування) цього податку до місцевих бюджетів за місцезнаходженням юридичної особи та місцезнаходженням її підрозділів відповідно до вимог статті 16.3.2 цього Закону;

внести зміни до пункту 9 Формули розподілу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а саме визначити вичерпний перелік випадків здійснення коригування фактичних надходжень та повідомити про це усі місцеві органи влади, зокрема врахувати коригування у разі настання форсмажорних обставин.

200. З метою врахування депресивності окремих адміністративно-територіальних одиниць передбачити коригування показників, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

201. Забезпечити механізм стимулювання територій, що нарощують податкову базу, зокрема для міст-супутників атомних станцій, шляхом визначення диференційованих розмірів коефіцієнта вирівнювання у розмірах від 0,6 до 1,0, згідно з вимогами статті 98 Бюджетного кодексу України.

202. Проаналізувати пропозиції та надати висновки щодо внесення змін до формульного розрахунку видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету), а саме:

передбачити додатковий коригуючий коефіцієнт збільшення видатків для територій, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, або обсяг додаткових нерозподілених видатків для обласних бюджетів (для областей, де є такі території) з подальшим розподілом між бюджетами міст та районів;

при розрахунку видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я передбачити коригуючий коефіцієнт для регіонів, що мають високий рівень смертності, захворювань на туберкульоз та інші захворювання у зв'язку з високим рівнем техногенного та екологічного навантаження;

ввести додатковий коефіцієнт збільшення обсягу видатків місцевих бюджетів, визначений як різниця темпу зростання обсягу доходів місцевих бюджетів у цілому по Україні та темпу зростання обсягу доходів конкретної адміністративної одиниці;

передбачити коригуючий коефіцієнт (2,05) співвідношення вартості теплопостачання (відсутність природного газу);

у формулі розподілу видатків на дошкільну освіту врахувати кількість дітей дошкільного віку з вадами фізичного та розумового розвитку і відповідно підвищений на нього норматив видатків;

врахувати у розрахункових показниках видаткової частини бюджету Автономної Республіки Крим видатки на здійснення заходів, пов'язаних з особливостями Автономної Республіки Крим, у сумі 167,2 млн. гривень;

у формулі розподілу видатків на освіту збільшити коефіцієнт приведення контингенту вихованців інтернатних закладів з 6,6 до 9,5;

передбачити коефіцієнт 1,2 при розрахунку видатків для Автономної Республіки Крим на охорону здоров'я для обслуговування населення, що приїздить на відпочинок до Криму. Коефіцієнт Кzob для Автономної Республіки Крим прийняти у розмірі 0,5 замість 0,35;

змінити методику визначення обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання республіканських органів управління на 2004 рік виходячи з частки видатків у загальнодержавних видатках на зазначену мету у перерахунку на нормативну чисельність апарату;

врахувати у розрахунках з визначення обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшення видатків у зв'язку з підвищенням тарифів на теплову енергію, водопостачання (23,1 млн. гривень), видатків на харчування, медикаменти (10,6 млн. гривень), стипендій (3,2 млн. гривень), з оплати комунальних послуг педагогічним працівникам на селі (7,8 млн. гривень);

розглянути питання врахування у формульних розрахунках видатків на утримання закладів, що мають відмінну і змішану форми надання послуг населенню: школи вищої спортивної майстерності з чисельністю вихованців-спортсменів 400 чоловік, санаторно-курортного центру соціальної реабілітації для дітей-сиріт, які залишилися без піклування батьків, на 560 місць (по Донецькій області);

при обрахунку видатків на утримання органів місцевого самоврядування на 2004 рік врахувати введення до штату апарату сільських, селищних рад бухгалтерів, у зв'язку з ліквідацією централізованих бухгалтерій, та землевпорядників;

при формуванні показників бюджету врахувати умови функціонування малокомплектних шкіл у гірських населених пунктах, де кошти плануються з розрахунку на учня, а не на класкомплект;

при визначенні обсягів видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я врахувати в обласних бюджетах видатки на обслуговування в обласних лікарнях хворих з прилеглих до обласного центру районів;

розробити та ввести до формульних розрахунків ще одне значення коефіцієнта диференціації витрат на одного жителя, а саме: обласне місто, тобто центр області.

203. При визначенні видатків на утримання будинків-інтернатів не враховано потребу в коштах для Горлівського будинку-інтернату Донецької області на 230 місць, яка становить 2 млн. гривень.

204. Проаналізувати такі пропозиції щодо визначення додаткових видів субвенцій та збільшення обсягів субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету, визначених у проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік, та внести відповідні пропозиції до подання зазначеного законопроекту на друге читання:

1) збільшити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на будівництво обласного протитуберкульозного диспансеру - на 8.600 тис. гривень;

2) передбачити субвенцію обласному бюджету Одеської області на заходи щодо зниження рівня захворюваності на СНІД, онкологію та туберкульоз у сумі 32.200 тис. гривень;

3) передбачити субвенцію обласному бюджету Івано-Франківської області для виконання найнеобхідніших першочергових заходів на ліквідацію наслідків стихійного лиха 75.000 тис. гривень;

4) передбачити субвенцію місцевим бюджетам Івано-Франківської області на забезпечення державних гарантій, визначених статтею 3 Закону України "Про статус гірських населених пунктів", у сумі 31.000 тис. гривень;

5) передбачити субвенцію місту Кременчуку Полтавської області у розмірі 23.600 тис. гривень на проведення комплексу робіт із заміною відповідного обладнання для забезпечення міста Кременчука якісною питною водою;

6) передбачити субвенцію з державного бюджету на підтримку вітчизняного виробника калійних добрив у сумі 30.000 тис. гривень;

7) передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - 40.000 тис. гривень;

8) передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури гірських населених пунктів Львівської області у розмірі 5.649 тис. гривень, у тому числі для міста Борислава - 94,5 тис. гривень, Дрогобицького району - 451,5 тис. гривень, Сколівського району - 1.732,5 тис. гривень, Старосамбірського району - 1.484 тис. гривень, Турківського району - 1.886,5 тис. гривень;

9) передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Макіївка на виконання Плану заходів щодо відновлення виробничої діяльності та стабілізації фінансово-економічного становища ВАТ "Макіївський металургійний комбінат", затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2002 року N 619-р, - у розмірі 30.100 тис. гривень;

10) передбачити субвенцію місцевим бюджетам на виконання Програми розвитку малих міст у сумі 50.000 тис. гривень;

11) передбачити субвенцію Покровському району Дніпропетровської області на виконання державних програм: "Діти Дніпропетровщини", "Діти Покровщини", "Творча обдарованість", "Обдаровані діти - надія України" - 89,7 тис. гривень; "Шкільний автобус": підвезення учнів до шкіл - 234 тис. гривень;

12) передбачити субвенцію для Житомирської області на покриття збитків по обслуговуванню водогінних мереж у населених пунктах, побудованих для переселенців із радіаційно забруднених територій, у сумі 1.500 тис. гривень;

13) передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам південних областей України в розмірі 100.000 тис. гривень на часткове покриття витрат, пов'язаних із централізованим забезпеченням населення сільської місцевості питною водою;

14) передбачити субвенцію для Чернівецької області на погашення боргів з розрахунків по святкуванню 1000-ліття міста Хотина - 848,3 тис. гривень;

15) передбачити субвенцію для Чернівецької області на виконання транскордонних проектів у межах Єврорегіону "Верхній Прут" у сумі 330 тис. гривень;

16) передбачити субвенцію Путильському районному бюджету Чернівецької області на організацію та проведення Міжнародного Гуцульського фестивалю - 4.500 тис. гривень;

17) передбачити субвенцію бюджету Автономної Республіки Крим у сумі 1.606 тис. гривень для проведення заходів у рамках Всеукраїнської молодіжної програми "Інтелект, творчість, культура";

18) передбачити субвенцію на збереження пам'ятника архітектури "Садиба Попова" в місті Василівка Запорізької області в сумі 420 тис. гривень;

19) передбачити субвенцію обласному бюджету Одеської області на компенсацію втрат видатків на освіту внаслідок зменшення кількості учнів у зв'язку з демографічним станом в області 19.200 тис. гривень;

20) передбачити субвенцію з державного бюджету для впорядкування селища Павлиш батьківщини визначного педагога В.О. Сухомлинського у сумі 500 тис. гривень;

21) передбачити субвенцію обласному бюджету Одеської області на реалізацію програм, пов'язаних з охороною культурної спадщини України, 10.700 тис. гривень;

22) передбачити субвенцію на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби особам, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, і мають право на зазначену компенсацію, 200.000 тис. гривень;

23) передбачити субвенцію на фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті електроенергії споживачами, що мають таку броню, 216.000 тис. гривень;

24) передбачити субвенцію місцевим бюджетам Дніпропетровської області на забезпечення ресурсу зерна і надання фінансової підтримки малому та середньому підприємництву для вирішення проблемних питань на ринку зерна у сумі 57.000 тис. гривень;

25) передбачити цільову субвенцію обласному бюджету Одеської області для забезпечення виконання покладених на обласну раду та її структурні підрозділи функцій;

26) передбачити субвенцію обласному бюджету Запорізької області на реконструкцію внутріквартальних доріг у місті Запоріжжі - 8.000 тис. гривень;

27) передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на покриття збитків житлово-комунального господарства селища Степногірська Василівського району Запорізької області - 3.000 тис. гривень;

28) передбачити субвенції на виконання інвестиційних проектів по Луганській області на загальну суму 63.830 тис. гривень, зокрема: 2.300 тис. гривень - Луганський центр по профілактиці і боротьбі із СНІДом; 4.000 тис. гривень - реконструкція обласної філармонії; 2.500 тис. гривень - газифікація сільських населених пунктів області; 1.500 тис. гривень - водопостачання сільських населених пунктів області; згідно з постановою Кабінету Міністрів України на програму поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на 2001-2005 роки у сумі не менше 20.000 тис. гривень.

205. Вивчити питання та подати пропозиції щодо шляхів розв'язання проблеми боргів за комунальні послуги вчителям сільської місцевості, а також забезпечення вчителів безкоштовними квартирами з опаленням і освітленням.

206. Вивчити питання та внести відповідні пропозиції щодо включення до переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2004 році по бюджетній програмі "Очистка стічних вод", видатки для завершення робіт з виконання державної програми з екологічної очистки басейну річки Сіверський Донець, який забезпечує водою місто Харків, у сумі 1.005 тис. гривень.

207. Надати інформацію щодо договірних та фактичних взаєморозрахунків (у грошовій та негрошовій формі) між Урядом України та Урядом Російської Федерації відповідно до укладених міжурядових угод, пов'язаних з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, за період з 1997 року по 2004 рік (включно).

208. Вивчити питання та подати пропозиції щодо утримання наявних зоопарків державної та комунальної власності за рахунок коштів державного бюджету.

209. Включити до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік положення щодо виконання робіт Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" з будівництва магістральних газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів (за відповідним переліком) у рахунок погашення заборгованості (недоїмки) минулих років цієї компанії за платежами до державного бюджету.

210. Проаналізувати доцільність заборони правоохоронним органам та іншим силовим структурам отримувати благодійні внески та дарунки, а в разі надходження таких зараховувати їх до загального фонду державного бюджету, та внести відповідні пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

211. Розглянути доцільність включення до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік норми щодо порядку спрямування дивідендів на акції відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", які є у державній власності, на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку, а також заборгованості та поточних платежів з оплати послуг зв'язку, які надаються бюджетним установам.

212. Розглянути доцільність надання Фонду України соціального захисту інвалідів права на списання бюджетних позичок, наданих підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів до 31 грудня 2002 року цим Фондом, за окремим порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

213. Внести пропозиції щодо ліквідації пільг по сплаті земельного податку та встановлення обґрунтованого нормативу платежу за землекористування з урахуванням не тільки якості земель, а й статусу землекористувача.

214. Вивчити питання щодо забезпечення у проекті державного бюджету на 2004 рік головними розпорядниками коштів державного бюджету видатків на проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Вжити заходів щодо проведення у повному обсязі видатків на оплату енергоносіїв для установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також на надання пільг населенню з оплати за енергоносії з урахуванням погашення боргів попередніх років.

За необхідності розробити нормативний документ щодо встановлення лімітів споживання енергоносіїв.

215. У проекті державного бюджету на 2004 рік врахувати 35 млн. гривень на буріння артезіанських свердловин при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази.

216. До подання проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік проаналізувати фінансове забезпечення бюджетних установ для надання пільг, компенсацій та гарантій окремим працівникам цих установ відповідно до статті 72 проекту закону та внести пропозиції щодо виконання таких зобов'язань у повному обсязі.

217. Розглянути можливість включення до додатка N 9 до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік обсягу коштів на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості у Запорізькій і Дніпропетровській областях та доцільність виключення з тексту статті 80 проекту закону слів "на зворотній основі".

218. Внести пропозиції щодо запровадження єдиного підходу до оплати тимчасової непрацездатності працівникам бюджетних установ та інших підприємств і організацій Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності.

219. Включити до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік бюджети державних цільових соціальних фондів на 2004 рік окремими додатками.

220. Переглянути щоденний норматив відрахувань Міністерству палива та енергетики України від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України згідно із статтею 81 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік з метою забезпечення рівномірних надходжень протягом наступного року.

221. Розглянути доцільність проведення у 2004 році розрахунків з погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги у рахунок заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства.

222. Підготувати порядок здійснення видатків на державну підтримку молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок і сім'ї, враховуючи необхідність проведення таких видатків тільки на підставі рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу проектів відповідних програм.

223. Встановити до 1 лютого 2004 року єдині форми звітності про виконання Державного бюджету України, яка надається органами стягнення по податках і зборах, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та Рахунковою палатою.

224. Визначити порядок розподілу коштів на державні централізовані капітальні вкладення (інвестиційну субвенцію) за принципом пропорційного розподілу їх по регіонах з урахуванням пропозицій народних депутатів України та включити їх окремим додатком до складу проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

225. Забезпечити додаткове фінансування на облаштування державного кордону України на острові Коса Тузла.

226. Розглянути можливість фінансового забезпечення добудови крейсера "Україна" та корвета "Тернопіль".

227. Внести пропозиції стосовно змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо унеможливлення відшкодування податку на додану вартість по фіктивному експорту.


Додаток N 1
до Бюджетних висновків
Верховної Ради України

Доходи Державного бюджету України на 2004 рік


Додаток N 2
до Бюджетних висновків
Верховної Ради України

Зміни до розподілу видатків Державного бюджету України на 2004 рік


Додаток N 3
до Бюджетних висновків
Верховної Ради України

Зміни до розподілу надання кредитів з Державного бюджету України в 2004 році


Додаток N 4
до Бюджетних висновків
Верховної Ради України
вверх