Документ 1235-2007-п, действует, текущая редакция — Редакция от 05.04.2019, основание - 260-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 жовтня 2007 р. N 1235
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2002 р. N 1544 і
від 27 серпня 2003 р. N 1351
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2002 р. N 1544 ( 1544-2002-п ) "Про затвердження переліку робіт і
послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1946; 2006 р., N 20,
ст. 1465) і від 27 серпня 2003 р. N 1351 ( 1351-2003-п ) "Про
затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що
виконуються і надаються за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 35, ст. 1893; 2006 р., N 20, ст. 1465) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1235
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2002 р. N 1544 ( 1544-2002-п )
і від 27 серпня 2003 р. N 1351 ( 1351-2003-п )

1. У переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і
надаються за плату, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 15 жовтня 2002 р. N 1544 ( 1544-2002-п ):
1) доповнити пункт 4 після слова "радіологічних" словом
", молекулярно-генетичних";
2) пункт 12 після слів "Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
доповнити словами та цифрами "та статтею 22 Закону України "Про
безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ).

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 260
( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }вверх