Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Отчет от 27.12.20101233
Документ 1233-2010-п, последняя редакция — Редакция от 01.01.2020, основание - 891-2018-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1233
Київ
Про затвердження Порядку обліку сум податків
та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання
до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 891 ( 891-2018-п ) від 31.10.2018 }

Відповідно до пункту 30.6 статті 30 Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обліку сум податків та зборів, не
сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з
отриманням податкових пільг, що додається.
2. Державній фіскальній службі забезпечити ведення обліку сум
податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до
бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 891 ( 891-2018-п ) від
31.10.2018 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 891
( 891-2018-п ) від 31.10.2018 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 891
( 891-2018-п ) від 31.10.2018 }

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1233
ПОРЯДОК
обліку сум податків та зборів,
не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету
у зв'язку з отриманням податкових пільг

1. Цей Порядок є обов'язковим для виконання суб'єктами
господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України
( 2755-17 ) не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з
отриманням податкових пільг.
2. Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у
зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг
та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій
звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені
Податковим кодексом України ( 2755-17 ). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 891 ( 891-2018-п ) від
31.10.2018 }
3. Інформація про суми податкових пільг у податковій
звітності повинна містити такі дані:
код пільги за кожним видом податкових пільг, найменування
пільг згідно з довідником пільг, форма та порядок ведення якого
затверджуються ДФС;
сума податку (збору), не сплаченого до бюджету у зв’язку з
отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);
строк користування податковою пільгою у звітному періоді -
число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами. У
разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до
початку звітного періоду і продовжується після його закінчення,
такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного
періоду;
сума податкової пільги, що використана за цільовим
призначенням, - обсяг пільг за платежами відповідно до довідника
пільг у разі цільового використання податкових пільг. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 891 ( 891-2018-п ) від
31.10.2018 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 891
( 891-2018-п ) від 31.10.2018 }

5. ДФС готує зведену інформацію про суми податкових пільг
суб'єктів господарювання, визначає обсяг втрати доходів бюджету
внаслідок надання таких пільг. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 891
( 891-2018-п ) від 31.10.2018 }
6. Контролюючі органи забезпечують облік сум податків та
зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку
з отриманням податкових пільг. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 891
( 891-2018-п ) від 31.10.2018 }
7. Облік податкових пільг ведеться контролюючими органами на
підставі податкової звітності. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 891 ( 891-2018-п ) від
31.10.2018 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 891
( 891-2018-п ) від 31.10.2018 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 891
( 891-2018-п ) від 31.10.2018 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 891
( 891-2018-п ) від 31.10.2018 }вверх