Документ 1230-2010-п, первая редакция — Принятие от 15.12.2010
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 грудня 2010 р. N 1230
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері створення, формування, ведення
та використання страхового фонду документації
і визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері створення,
формування, ведення та використання страхового фонду документації
і визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю), що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1230
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері створення, формування,
ведення та використання страхового фонду документації і
визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері створення,
формування, ведення та використання страхового фонду документації,
є:
важливість об'єктів та виробів для оборони, економіки і
безпеки держави, для забезпечення життєдіяльності населення;
можливість виникнення на об'єкті надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру;
наявність на об'єкті значних культурних та історичних
цінностей.
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності відносяться до одного
з трьох ступенів ризику - високого, середнього і незначного.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти:
які є виконавцями державного оборонного замовлення;
яким встановлено мобілізаційне завдання;
які мають стратегічне значення для економіки і безпеки
держави.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, у власності, володінні чи користуванні яких
перебувають:
об'єкти підприємств, які внесені до Державного реєстру
потенційно небезпечних об'єктів;
об'єкти, які підлягають постійному та обов'язковому
обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами;
об'єкти систем життєзабезпечення населення і транспортних
зв'язків.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, у власності, володінні чи користуванні яких
перебувають об'єкти культурної спадщини.
6. Планові перевірки суб'єктів господарювання проводяться:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три
роки;
із незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на
п'ять років.вверх