Документ 123-2015-п, действует, текущая редакция — Принятие от 18.03.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.03.2015. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. № 123
Київ

Про внесення змін до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1204 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 100, ст. 3566; 2013 р., № 39, ст. 1369; 2014 р., № 70, ст. 1960), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 123

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

1. В абзаці першому пункту 2 слова “додаткових дотацій,” виключити.

2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Позики надаються територіальними органами Казначейства у разі:

1) наявності тимчасового касового розриву місцевого бюджету, обсяг якого визначається за такою формулою:

Kr = (Z + D) – Rd – V,

де Kr - обсяг тимчасового касового розриву;

Z - залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників коштів такого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) на дату подання заяви;

D - обсяг усіх очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів) у період з дати подання заяви до дати отримання позики;

Rd - обсяг реверсної дотації, перерахування якої припадає на період з дати подання заяви до дати отримання позики;

V - залишок непогашених бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників коштів місцевого бюджету за видатками, зазначеними у пункті 10 цього Порядку, що зареєстровані в органах Казначейства на дату подання заяви (без урахування бюджетних фінансових зобов’язань, що фінансуються за рахунок субвенцій, передбачених пунктами 6-9 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України);

2) відсутності простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позиками, отриманими у фінансових установах.

Позики не надаються у разі розміщення на дату отримання позики коштів місцевого бюджету на депозитах (крім коштів, розміщених до 1 січня 2015 р.) та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків.”.

3. У пункті 9:

1) в абзаці третьому слово “надання” замінити словами “права на отримання позики”;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

“лист про відсутність на дату отримання позики коштів місцевого бюджету, розміщених на депозитах (крім коштів, розміщених до 1 січня 2015 р.), та/або коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ, що обслуговуються в установах банків.”.

4. Підпункт 6 пункту 10 викласти в такій редакції:

“6) здійснення окремих заходів щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (код економічної класифікації видатків бюджету 2282), у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій;”.

5. Доповнити Порядок пунктом 14 такого змісту:

“14. Казначейство подає Мінфіну інформацію про стан надання та погашення позик у розрізі:

зведених бюджетів областей, м. Києва - щодня;

місцевих бюджетів, яким надано позики, - щодекади (в останній день декади) та щомісяця до 5 числа.”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 123

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1203 “Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 100, ст. 3565).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1236 “Про внесення зміни до пункту 11 Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 93, ст. 3387).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2012 р. № 264 “Про внесення змін до Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 25, ст. 950).вверх