Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. N 1294
Постановление Кабинета Министров Украины от 30.11.20111222
Документ 1222-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.03.2018, основание - 704-2017-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2011 р. N 1222
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 704 ( 704-2017-п ) від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ N 1052 ( 1052-2017-п ) від 27.12.2017, N 103 ( 103-2018-п ) від 21.02.2018 }
 
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3148; 2010 р., N 9, ст. 454, N 13, ст. 619; 2011 р., N 67, ст. 2578) зміни, що додаються.
 
     2. Установити, що виконання цієї постанови здійснюється у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки та іншим розвідувальним органам, Державній інспекції техногенної безпеки у державному бюджеті.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 26

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1222
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п )

 
     1. У постанові ( 1294-2007-п ):
 
     1) у пункті 2:
 
     в абзаці першому слова "Міністерством транспорту та зв'язку, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" та "Державним департаментом з питань виконання покарань" замінити відповідно словами "Міністерством інфраструктури, Міністерством надзвичайних ситуацій, Державною інспекцією техногенної безпеки" та "Державною пенітенціарною службою";
 
     в абзаці другому слова "Державна податкова адміністрація" у всіх відмінках замінити словами "Державна податкова служба" у відповідному відмінку;
 
     2) підпункт 3 пункту 6 після слів "однієї східної" доповнити словами ", угро-фінської або африканської".
 
     2. У додатках до постанови ( 1294-2007-п ):
 
     1) у назві додатка 8 слова "Мінтрансзв'язку" і "Державної податкової адміністрації" замінити відповідно словами "Мінінфраструктури" і "Державної податкової служби";
 
     2) у назві додатка 9 слово "центрального" виключити;
 
     3) назву додатка 17 після слів "м. Києві" доповнити словами ", Головного управління Держтехногенбезпеки у м. Києві";
 
     4) назву додатка 18 після слів "м. Севастополі" доповнити словами ", головних управлінь, управлінь Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, м. Севастополі";
 
     5) назву додатка 20 викласти у такій редакції:
 
     "Схема посадових окладів осіб начальницького складу апарату Державної пенітенціарної служби";
 
     6) у назві додатка 21 та примітці до нього слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" у всіх відмінках замінити словами "Державна пенітенціарна служба" у відповідному відмінку;
 
     7) у графі "Категорія осіб рядового і начальницького складу, найменування органів управління, підрозділів" додатка 28:
 
     у позиції "Підвищення посадового окладу за небезпечні для здоров'я та особливо важкі умови служби, відсотків посадового окладу" в останньому абзаці слово "центральному" виключити;
 
     у тексті графи слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної пенітенціарної служби".



вверх