Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. N 1294
Постановление Кабинета Министров Украины от 30.11.20111222
Документ 1222-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.03.2018, основание - 704-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2011 р. N 1222
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 704 ( 704-2017-п ) від 30.08.2017 з урахуванням змін,
внесених Постановами КМ N 1052 ( 1052-2017-п ) від
27.12.2017, N 103 ( 103-2018-п ) від 21.02.2018 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7
листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3148; 2010 р., N 9, ст. 454,
N 13, ст. 619; 2011 р., N 67, ст. 2578) зміни, що додаються.
2. Установити, що виконання цієї постанови здійснюється у
межах видатків на грошове забезпечення, передбачених Службі
безпеки, Службі зовнішньої розвідки та іншим розвідувальним
органам, Державній інспекції техногенної безпеки у державному
бюджеті.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1222
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п )

1. У постанові ( 1294-2007-п ):
1) у пункті 2:
в абзаці першому слова "Міністерством транспорту та зв'язку,
Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" та "Державним
департаментом з питань виконання покарань" замінити відповідно
словами "Міністерством інфраструктури, Міністерством надзвичайних
ситуацій, Державною інспекцією техногенної безпеки" та "Державною
пенітенціарною службою";
в абзаці другому слова "Державна податкова адміністрація" у
всіх відмінках замінити словами "Державна податкова служба" у
відповідному відмінку;
2) підпункт 3 пункту 6 після слів "однієї східної" доповнити
словами ", угро-фінської або африканської".
2. У додатках до постанови ( 1294-2007-п ):
1) у назві додатка 8 слова "Мінтрансзв'язку" і "Державної
податкової адміністрації" замінити відповідно словами
"Мінінфраструктури" і "Державної податкової служби";
2) у назві додатка 9 слово "центрального" виключити;
3) назву додатка 17 після слів "м. Києві" доповнити словами
", Головного управління Держтехногенбезпеки у м. Києві";
4) назву додатка 18 після слів "м. Севастополі" доповнити
словами ", головних управлінь, управлінь Держтехногенбезпеки в
Автономній Республіці Крим, областях, м. Севастополі";
5) назву додатка 20 викласти у такій редакції:
"Схема посадових окладів осіб начальницького складу апарату
Державної пенітенціарної служби";
6) у назві додатка 21 та примітці до нього слова "Державний
департамент України з питань виконання покарань" у всіх відмінках
замінити словами "Державна пенітенціарна служба" у відповідному
відмінку;
7) у графі "Категорія осіб рядового і начальницького складу,
найменування органів управління, підрозділів" додатка 28:
у позиції "Підвищення посадового окладу за небезпечні для
здоров'я та особливо важкі умови служби, відсотків посадового
окладу" в останньому абзаці слово "центральному" виключити;
у тексті графи слова "Державного департаменту України з
питань виконання покарань" замінити словами "Державної
пенітенціарної служби".вверх