Про підвищення рівня пенсійного забезпечення
Постановление Кабинета Министров Украины от 18.09.20041215
Документ 1215-2004-п, действует, текущая редакция — Редакция от 01.11.2011, основание - 1109-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 вересня 2004 р. N 1215
Київ
Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1415 ( 1415-2004-п ) від 27.10.2004
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ Установити, що норми цієї Постанови не застосовуються
при наданні щомісячної державної адресної допомоги,
встановленої Постановою КМ N 265 ( 265-2008-п ) від
26.03.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у разі коли щомісячний розмір пенсійних
виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед
Україною, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених
законодавством), крім соціальних пенсій за віком, не досягає
прожиткового мінімуму, встановленого на 2004 рік для осіб, які
втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна
адресна допомога до пенсії (дотація) у сумі, що не вистачає до
зазначеного прожиткового мінімуму. Для одержувачів пенсій за
віком, призначених за наявності страхового стажу менше тривалості,
передбаченої для призначення мінімального розміру пенсій за віком,
та пенсій по інвалідності III групи, розмір зазначеної допомоги не
може перевищувати 152 гривні. Передбачена абзацом першим цього пункту допомога для
досягнення рівня прожиткового мінімуму, визначеного на 2004 рік
для осіб, які втратили працездатність, встановлюється без
урахування пенсії відповідно до Закону України "Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ): ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1415 ( 1415-2004-п ) від
27.10.2004 ) з 1 листопада 2004 р. - інвалідам війни, учасникам бойових
дій, учасникам війни, членам сімей загиблих (тих, які пропали
безвісти) військовослужбовців, партизанів та іншим особам,
зазначеним у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1415 ( 1415-2004-п ) від
27.10.2004 ) з 1 січня 2005 р. - іншим категоріям пенсіонерів. ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1415 ( 1415-2004-п )
від 27.10.2004 )
2. Затвердити Механізм перерахування коштів, які
спрямовуються на виплату щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії (дотації), що додається.
3. Забезпечити з 1 вересня 2004 р. виплату допомоги,
передбаченої пунктом 1 цієї постанови, одержувачам соціальної
пенсії по інвалідності з дитинства та дітям-інвалідам, які до
прийняття цієї постанови одержували державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), з
урахуванням одержаних виплат.
4. Виплата щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), передбаченої пунктом 1 цієї постанови, здійснюється
починаючи з вересня 2004 р. за рахунок коштів Пенсійного фонду
України та державного бюджету ( 1344-15 ).
У разі недостатності на зазначену мету коштів Пенсійного
фонду України і коштів на пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
виплати провадяться у порядку, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1111 ( 1111-2004-п )
"Про затвердження Порядку спрямування надходжень від приватизації
державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік", з дотриманням
Механізму, затвердженого цією постановою.
5. Міністерству фінансів у разі недостатності коштів
Пенсійного фонду України у наступних бюджетних періодах
передбачати в установленому порядку видатки на цю мету в проектах
Державного бюджету України.
6. Установити, що у 2004 році розмір щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації) не враховується під час
призначення населенню житлових субсидій.
7. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3-1 постанови
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. N 943
( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 30, ст. 2008) - із доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1160
( 1160-2004-п ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2004 р. N 1215
МЕХАНІЗМ
перерахування коштів,
які спрямовуються на виплату
щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії (дотації)

1. Цей Механізм розроблений з метою забезпечення виплати
населенню щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації).
2. Пенсійний фонд України як головний розпорядник коштів
державного бюджету, призначених на виплату щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації), крім виплати
військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та
деяким іншим особам, на підставі проведеного у вересні 2004 р. її
призначення визначає суму коштів, необхідних для виплати у
вересні - грудні 2004 р., та подає Мінфіну в установленому порядку
протягом трьох робочих днів з дня прийняття цієї постанови
розрахунок видатків на цю мету.
Обсяг коштів, необхідних для виплати у вересні - грудні
2004 р. щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації)
військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу та
деяким іншим особам, визначається Міноборони, МВС, Службою
безпеки, МНС, Державною податковою адміністрацією, ДПтС на
підставі проведеного її призначення. { Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п )
від 20.10.2011 }
Розрахунок видатків на цю мету подається Пенсійним фондом
України, Міноборони, МВС, Службою безпеки, МНС, Державною
податковою адміністрацією, Державним департаментом з питань
виконання покарань до Мінфіну в установленому порядку протягом
трьох робочих днів з дня прийняття цієї постанови.
3. Мінфін на підставі поданих Пенсійним фондом України,
Міноборони, МВС, Службою безпеки, МНС, Державною податковою
адміністрацією, ДПтС розрахунків здійснює у вересні 2004 р.
авансове фінансування Пенсійного фонду України шляхом
перерахування йому коштів і перерахування коштів на пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу в розмірі, що не перевищує місячної потреби на виплату
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації). Решту
коштів Мінфін у разі потреби перераховує Пенсійному фонду України
та на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу до десятого числа місяця, що
настає за звітним. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
4. Остаточний розрахунок щодо виплати щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації) між Пенсійним фондом України
та Мінфіном, а також щодо виплати щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії (дотації) військовослужбовцям та особам
начальницького і рядового складу та деяким іншим особам
здійснюється в кінці року, але не пізніше ніж 25 грудня.
5. Органи Пенсійного фонду України ведуть бухгалтерський
облік видатків на виплату щомісячної державної адресної допомоги
до пенсії (дотації) окремо від основної діяльності.
Установи Ощадного банку ведуть бухгалтерський облік видатків
на виплату щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації) військовослужбовцям та особам начальницького і рядового
складу та деяким іншим особам окремо від витрат на виплату пенсій
зазначеним особам.
6. Облік і звітність за операціями касового виконання
державного бюджету за видатками Пенсійного фонду України, а також
видатками на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу здійснюється у порядку,
встановленому Державним казначейством.вверх