Документ 1213-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 02.10.2003
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 25 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.103 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У підпункті 12 статті 25 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) слова "утворює адміністративні
комісії та" замінити словами "утворює адміністративні та
спостережні комісії".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 2003 року
N 1213-IVвверх