Про затвердження Програми "Українське вугілля"
Постановление Кабинета Министров Украины; Программа, Перечень, Мероприятия от 19.09.20011205
Документ 1205-2001-п, текущая редакция — Редакция от 05.06.2009, основание - 535-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 2001 р. N 1205
Київ
Про затвердження Програми "Українське вугілля"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 438 ( 438-2002-п ) від 30.03.2002
N 1217 ( 1217-2003-п ) від 06.08.2003
N 1681 ( 1681-2003-п ) від 29.10.2003
N 1427 ( 1427-2004-п ) від 28.10.2004
N 544 ( 544-2005-п ) від 07.07.2005
N 908 ( 908-2005-п ) від 15.09.2005
N 1824 ( 1824-2006-п ) від 27.12.2006
N 1124 ( 1124-2007-п ) від 11.09.2007
N 1175 ( 1175-2007-п ) від 26.09.2007
N 166 ( 166-2008-п ) від 12.03.2008
N 535 ( 535-2009-п ) від 27.05.2009 }

З метою підвищення ефективності роботи підприємств вугільної
промисловості та забезпечення належного рівня видобутку вугілля
для потреб національної економіки Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму "Українське вугілля" (додається).
2. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, Міністерству фінансів під час щорічного формування
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку
України та Державного бюджету України починаючи з 2002 року
враховувати в межах реальних можливостей бюджету видатки на
виконання затвердженої цією постановою Програми.
3. Міністерству палива та енергетики інформувати Кабінет
Міністрів України про хід здійснення заходів з організаційного
забезпечення виконання Програми "Українське вугілля" за підсумками
першого півріччя до 1 серпня поточного року і за підсумками року -
до 1 березня наступного року. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 438 ( 438-2002-п ) від
30.03.2002 )

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2001 р. N 1205
ПРОГРАМА
"Українське вугілля"

Ця Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи
підприємств вугільної промисловості та досягнення обсягів
видобутку вугілля, необхідних для задоволення потреб національної
економіки.
I. Сучасний стан і проблеми вугільної промисловості
Вугілля - це єдина енергетична сировина, запасів якої
потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки
держави, сприяння розвитку металургійної промисловості. Вугільна
промисловість є стратегічною галуззю країни.
У структурі світових запасів органічного палива на вугілля
припадає 67, нафту - 18 і на природний газ - 15 відсотків, а в
Україні ці показники становлять відповідно 95,4, 2 і 2,6 відсотка.
За прогнозами, у новому столітті питома вага вугілля у балансі
енергоспоживання зростатиме.
Проте вугільна промисловість України за економічними,
фінансовими, технічними та соціальними показниками перебуває в
кризі. Основними причинами цього є:
а) макроекономічні причини: неповні розрахунки між
постачальниками та споживачами, міжгалузеві цінові диспропорції,
недосконалість податково-бюджетних відносин, недостатній розвиток
фінансово-кредитної системи;
б) причини на рівні відносин власності: відставання вугільної
промисловості від загальних темпів реформування відносин власності
у державі;
в) внутрішньогалузеві причини: збитковість, кредиторська
заборгованість, заборгованість із заробітної плати та інших
соціальних виплат працівникам галузі, низький рівень заробітної
плати та пенсій шахтарів, дефіцит коштів на відновлення
виробництва, незавершеність реформування системи управління
первинною ланкою виробництва;
г) регіональні причини: незадовільна демографічна ситуація,
занедбаність соціальної сфери, екологічні аспекти тощо.
У результаті зазначених та інших причин за останні 10 років
вибули з балансу виробничі потужності з видобутку вугілля в обсязі
81,6 млн. тонн, що призвело до зниження обсягів видобутку вугілля
з 135,6 млн. тонн у 1991 році до 80,3 млн. тонн у 2000 році. Все
ще спостерігається тенденція зменшення виробничих потужностей, що
є загрозою подальшого зниження обсягів видобутку вугілля.

Динаміка виробничих потужностей
та обсягів видобутку вугілля, млн. тонн
200 - 192,8
| --- 183,4 180 | | | --- | | | | | 160,8 160 | | | | | --- 153,2 | | | | | | | --- 143,3 140 | | |135,6| |133,6| | | | --- 129 | | |-- | |-- | | | | | | --- 121 120 | | | | | | | | |115,7| | | | | | --- 115,4 115,4 | | | | | | | | |-- | | | | | | | | --- --- 111,2 100 | | | | | | | | | | | |94,4| | | | | | | | | | --- | | | | | | | | | | | |-- | |83,6| | | | | | | |81,0| |80,3 80 | | | | | | | | | | | | | | |-- | |71,3| |75,9| |76,1| |-- | |-- | | | | | | | | | | | | | | | | | |-- | |-- | |-- | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| 0 +-------------------------------------------------------------------------- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 роки

1) Виробнича потужність з видобутку вугілля (на початок року)
2) Видобуток вугілля (фактичний)

Промислово-виробничі фонди вугледобувних підприємств
спрацьовані в середньому на 65 відсотків. Із 10 тис. одиниць
основного стаціонарного устаткування чверть цілком вичерпала свій
нормативний ресурс експлуатації. Потребують заміни 20 копрів, 609
(23 відсотки) підіймальних машин, 441 (36 відсотків) вентилятор
головного провітрювання, 268 (36 відсотків) компресорів, 1190
(35 відсотків) насосних установок, 18 тис. тонн канатів,
260 кілометрів стовбурового кабелю.
У загальному парку діючого вибійного устаткування питома вага
очисних механізованих комплексів і прохідницьких комбайнів нового
технічного рівня становить тільки 2 відсотки, а нових
навантажувальних машин і стрічкових конвеєрів менше ніж
0,5 відсотка. На шахтах, де розробляються вугільні пласти крутого
падіння, близько 70 відсотків видобутку досі забезпечується
відбійними молотками.

Стан стаціонарного устаткування
(за термінами експлуатації)
------------------------------------------------------------------ | Придатні до | Відпрацювали нормативний | подальшої | термін і підлягають ремонту, | експлуатації | модернізації або заміні ------------------------------------------------------------------ Підіймальні машини 54% 46%
Вентилятори 80% 20%
Компресори 61% 39%
Насоси головного 65% 35%
водовідливу

Основною причиною зменшення виробничих потужностей і низького
рівня їх освоєння є недостатній обсяг капітальних вкладень у
будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення вугледобувних
підприємств, а також у придбання гірничошахтного устаткування для
оснащення вибоїв і заміни стаціонарного устаткування, що
відпрацювало свій ресурс.

Динаміка фінансування капітальних
вкладень, млн. гривень
(за кошторисними цінами 1997 року)
4500 - 4436
| --- 4000 | | | | 3554 | | 3500 | --- | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | 2500 | | | | | 2135 | | | | | --- 2000 | | | | | | | 1575 | | | | | | | --- 1500 | | | | | | | | | 1326 1460 | | | | | | | | | 1159 --- --- | | | | | | | | | 1095 1066 --- 1077 | | | | 1000 | | |870| | | | | | --- --- | | --- | | | | | | |-- | | | |579| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |508| |-- | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | |-- | | | | |416| | | | | |275| |335| |415| | | |1|2| |1|2| |1|2| | |-- | |217| |115| |-- | |-- | |-- | |240 | | | | | | | | | | |1|2| |1|2- |1|2- |1|2| |1|2| |1|2| |1|2- 0 +------------------------------------------------------------- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 роки

1) Профінансовано капітальних вкладень, усього
2) у тому числі бюджетні кошти

В умовах дефіциту капітальних вкладень для підтримки в
працездатному стані шахт (розрізів) значно збільшилося
використання власних обігових коштів підприємств.

Динаміка залучення власних обігових коштів,
млн. гривень
500 - 463
| х 450 | | 403 400 | х | 350 | 332 | х 299 300 300 | х х | 250 | | 200 | | 150 | 129 106 | х 95 х 100 | х | 50 | 41 | 6 х 0 +--х--------------------------------------------------------- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 роки

Збільшення використання власних обігових коштів, відсутність
ефективної цінової політики призвели до значного зростання
кредиторської заборгованості. На початок 2001 року кредиторська
заборгованість підприємств вугільної промисловості становила
11,4 млрд., дебіторська - 4,7 млрд. гривень.

Динаміка кредиторської та дебіторської
заборгованості, млн. гривень
(на початок року)
12000 - 11402
| --- 10000 | 9108 9228 | | | --- --- | | 8000 | | | | | | | | 6706 | | | | | | 6000 | 5196 --- | | | |4542| |4676 | --- | | | |4002| |-- | |-- 4000 | 3012 | | | |3224| |-- | | | | | | | --- | |2464| |-- | | | | | | | | | | | | | |-- | | | | | | | | | | | | 2000 | | |1540| | | | | | | | | | | | | | | | 572 | |-- | | | | | | | | | | | | | | | | 93 ---357| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1-31 |1|2- |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| |1|2| 0 +----2------------------------------------------------- 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 роки

1) Кредиторська заборгованість
2) Дебіторська заборгованість

Із зростанням цін на вугільну продукцію за 1996-2000 роки на
65,4 відсотка витрати на електроенергію зросли у 2, на матеріали -
у 2,3 раза.

Динаміка цін на вугільну продукцію та витрат
на електроенергію і матеріали, гривень
120 -
| 109,85 | 98,96 103,62----- 100 | 89,27 91,96 92,85----- ----| | | ----- ----- ----| | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | 76,47| | | | | | | | | 70,86 71,9| | ----| | | | | | | | |62,66----- ----| | | | | | | | | | | 60 | ----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,23 | | | 19,8 20 | | | | | | | 14,6 | | 14,24 14,93| | 16,04----- | | 16,31----- | | | |8,2 8,6 | | 10,78----- | | |-------- | | |---| | | | |---| | | | 1 | 2 |-3---4-- | 1 | 2 |-3-| 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 +------------------------------------------------------------------------------------------- 1996 1997 1998 1999 2000 роки

1) Середня ціна 1 тонни вугільної продукції
2) Собівартість 1 тонни вугільної продукції, всього
3) у тому числі витрати на електроенергію
4) у тому числі витрати на матеріали

Важкий фінансовий стан вугледобувних підприємств спричиняє
низький рівень заробітної плати шахтарів. Середньомісячна
заробітна плата промислового персоналу у 2000 році становила
370 гривень, що майже у 2 рази нижче аналогічних показників у
нафтогазовій промисловості. При цьому порівняно з 1990 роком
рівень заробітної плати шахтарів знизився на 15 відсотків, тоді як
зарплата працівників нафтогазової промисловості збільшилася майже
у 2,5 раза.
Незважаючи на ряд заходів, спрямованих на забезпечення у 2000
році виплати поточної заробітної плати працівникам вугільної
промисловості в повному обсязі, заборгованість, що утворилася у
попередні роки, не зменшилася. На початок 2001 року заборгованість
із заробітної плати (з нарахуваннями) становила 1,9 млрд. гривень.

Динаміка заборгованості із заробітної плати
працівників вугільної промисловості, млн. гривень
(на початок року)
2,5 - 2,4
| 2 х 2 | х 1,8 1,9 | х х 1,5 | 1,4 | х 1 |0,8 х 0,5 | | 0 +------------------------------------------------------- 1996 1997 1998 1999 2000 2001 роки

Низький рівень заробітної плати і затримки з її виплатою
стали основними чинниками відпливу трудових ресурсів. За останні
п'ять років чисельність працівників основних професій скоротилася
в галузі майже на 38 тис. чоловік (34 відсотки).
Як свідчить аналіз, основними проблемами галузі є:
низька інвестиційна привабливість вугледобувних підприємств
внаслідок їх значної капіталоємності і нерентабельності;
відсутність реальних механізмів приватизації підприємств, які
враховували б специфіку галузі;
невідповідність ціни на вугільну продукцію витратам на її
виробництво;
несвоєчасні та неповні розрахунки за відвантажену вугільну
продукцію;
відсутність ринкових механізмів утворення ціни на вугільну
продукцію;
дефіцит платіжного балансу, істотне перевищення кредиторської
заборгованості над дебіторською;
наявність заборгованості з платежів до бюджету і
позабюджетних фондів, з виплати заробітної плати та інших
соціальних виплат, низький рівень заробітної плати та пенсій
шахтарів;
недостача коштів на розвиток шахт (розрізів), фінансування
науки, геологорозвідки, гірничорятувальної служби та утримання
соціальної сфери;
недосконалість системи управління галуззю;
соціально-економічні, екологічні і технічні проблеми,
пов'язані з ліквідацією шахт (розрізів);
депресивність регіонів, у яких зосереджені підприємства
галузі;
недостатній рівень техніки безпеки та охорони праці.

II. Мета, основні завдання і терміни реалізації Програми
------------------------------------------------------------------ Мета | Основні завдання ------------------------------------------------------------------ Підвищення ролі нарощування обсягів виробництва
вугільної конкуренто-спроможної якісної енергетичної та
промисловості високотехнологічної коксівної вугільної
у забезпеченні продукції, шляхом розвитку і максимального
енергетичної використання власного ресурсного потенціалу,
безпеки держави будівництва нових шахт (розрізів) сучасного типу,
і сприянні реконструкції та технічного переоснащення діючих
розвитку вугледобувних і вуглепереробних підприємств;
вітчизняного
металургійного відродження ролі науки в розвитку вугільної
комплексу промисловості та реформування наукових установ
вугільної галузі;
реформування шахтовуглебудівного комплексу;
зміна структури споживання первинних
енергоносіїв шляхом збільшення обсягів
використання вугілля власного видобутку та
скорочення імпорту енергоносіїв
Реформування удосконалення структури Державного
відносин департаменту вугільної промисловості;
власності та
удосконалення створення державних підприємств з видобутку
системи вугілля із закінченим виробничим циклом з випуску
управління вуільної продукції;
галуззю
корпоратизація зазначених державних
підприємств і перетворення їх у відкриті
акціонерні товариства;
приватизація зазначених відкритих акціонерних
товариств відповідно до законодавства;
ліквідація неперспективних вугледобувних і
вуглепереробних підприємств;
законодавче врегулювання питання щодо
припинення примусового стягнення майна державних
підприємств та організацій у рахунок погашення
заборгованості перед державним бюджетом і
державними цільовими фондами до завершення їх
реформування;
передача об'єктів соціальної інфраструктури
у комунальну власність
Удосконалення забезпечення розрахунків за вугільну
ринку вугільної продукцію у повному обсязі грошима, зокрема
продукції шляхом запровадження акредитивної форми оплати
енергетичного вугілля;
удосконалення цінової політики щодо
вугільної продукції;
адаптація діючої системи контролю за якістю
вугільної продукції до європейських та світових
стандартів і норм;
Фінансове максимальне зменшення кредиторської та
оздоровлення дебіторської заборгованості підприємств;
підприємств
вугільної підвищення ефективності використання
промисловості підприємствами бюджетних коштів;
диверсифікація джерел інвестиційних ресурсів
у розвиток галузі (державні капітальні вкладення,
приватні інвестиції, власні кошти підприємств,
інноваційні кошти, інші джерела);
проведення тендерів на закупівлю обладнання,
матеріалів і послуг для потреб шахт (розрізів) за
державні кошти, передбачені на ці цілі
Підвищення забезпечення належного рівня техніки
рівня безпеки безпеки, зниження рівня травматизму на
та охорони виробництві, забезпечення медико-санітарного
праці шахтарів обслуговування шахтарів
Розв'язання забезпечення співвідношення рівня заробітної
соціальних та плати працівників шахт (розрізів) та прожиткового
екологічних мінімуму, в тому числі під час приватизації
проблем шляхом включення за згодою сторін відповідних
умов у договори купівлі-продажу цих підприємств;
забезпечення погашення заборгованості та
своєчасної виплати поточної заробітної плати, в
тому числі під час приватизації шляхом включення
за згодою сторін відповідних умов у договори
купівлі-продажу шахт (розрізів);
запровадження дієвого механізму соціального
захисту працівників, які вивільняються у зв'язку
з ліквідацією або реорганізацією підприємств, як
до, так і після приватизації;
створення системи матеріального стимулювання
працівників залежно від результатів господарської
діяльності шахт (розрізів), в тому числі під час
приватизації шляхом включення за згодою сторін
відповідних умов у договори купівлі-продажу шахт
(розрізів), здійснення заходів щодо підвищення
престижності шахтарської праці;
забезпечення належного рівня захисту
довкілля;
подолання факторів депресивності шахтарських
регіонів

Реалізація Програми розрахована на 2001-2010 роки.
На першому етапі (2001-2002 роки) здійснюються першочергові
заходи з організаційно-правового забезпечення Програми на таких
базових принципах:
визнання необхідності державної підтримки вугільної
промисловості;
забезпечення прозорості та ефективності використання коштів
державної підтримки, зокрема шляхом їх спрямування на відтворення
активної частини основних фондів;
створення передумов для формування інвестиційної
привабливості галузі та залучення вітчизняних і закордонних
інвесторів;
здійснення роздержавлення підприємств галузі з урахуванням
необхідності забезпечення державного контролю за їх діяльністю;
формування прозорого, платоспроможного ринку вугілля із
забезпеченням реального впливу держави на процес ціноутворення;
створення надійної системи соціального, екологічного та
правового забезпечення процесу реформування галузі;
співпраця з місцевими органами виконавчої влади, зокрема в
питаннях залучення інвесторів у регіони, де у ході
реструктуризації вугільних підприємств вивільняються трудові
ресурси.
Суть перетворень у галузі, передбачених у цих заходах,
полягає у виведенні вугільної галузі з кризи шляхом:
забезпечення належного бюджетного фінансування галузі;
максимального використання власного ресурсного потенціалу,
завершення розпочатого будівництва нових шахт (розрізів) з високим
ступенем готовності, реконструкції та технічного переоснащення
діючих вугледобувних та вуглепереробних підприємств;
здійснення будівництва починаючи з 2003 року нових потужних
шахт і розрізів сучасного рівня із залученням коштів вітчизняних
та іноземних інвесторів;
прискорення ліквідації неперспективних шахт (розрізів) з
виключенням їх із реєстру існуючих підприємств;
реформування відносин власності з удосконаленням системи
управління галуззю;
удосконалення функціонування ринку вугільної продукції;
забезпечення фінансового оздоровлення підприємств;
проведення реструктуризації податкової заборгованості з
платежів до бюджету та позабюджетних фондів підприємств вугільної
промисловості незалежно від форми власності та їх
організаційно-правового статусу та списання сум пені і штрафних
санкцій, застосованих до підприємств на 1 січня 2001 року;
підвищення заробітної плати працівників основних професій до
рівня не менше трьох мінімальних споживчих кошиків;
розв'язання соціальних та екологічних проблем, підвищення
рівня охорони та безпеки праці.
За розрахунками, для забезпечення підвищення обсягів
видобутку вугілля у 2002 році до 85,5 млн. тонн та закладення
основи для подальшого їх збільшення обсяг бюджетного фінансування
у 2002 році повинен становити 6 млрд. гривень.
На другому етапі (2003-2010 роки) завершується виконання
комплексу заходів, у результаті чого із зниженням обсягу державних
фінансових ресурсів з 5,2 млрд. гривень у 2003 році до 2,4 млрд. у
2010 році доходи максимально наблизяться до витрат, тобто буде
створено основу для здійснення більш радикальних заходів щодо
оновлення і приросту виробничих потужностей.
На цьому етапі передбачається завершити:
технічне переоснащення перспективних шахт (розрізів) новим
високопродуктивним і надійним обладнанням, ресурс якого у 2-3 рази
перевищує нинішній;
ліквідацію неперспективних і санацію потенційно перспективних
вугледобувних підприємств;
роздержавлення власності за особливими правилами оцінки
вартості майна вугледобувних підприємств з урахуванням їх
рентабельності (збитковості) та інвестиційної привабливості.
Кошти державного бюджету спрямовуватимуться переважно на
капітальне будівництво і заміну застарілого обладнання.
Виконання цих заходів дасть можливість збільшити обсяги
видобутку вугілля у 2010 році до 110 млн. тонн.
У подальшому (після 2010 року) проводитимуться роботи,
пов'язані з будівництвом і введенням в експлуатацію нових
вугледобувних підприємств, а також планомірним закриттям шахт у
зв'язку з виробкою їх запасів. Це дасть змогу до 2030 року
підвищити видобуток вугілля до 120-125 млн. тонн на рік.
Основні техніко-економічні показники реалізації Програми,
джерела і розрахункові обсяги фінансування капітальних вкладень та
бюджетного фінансування галузі наведено у додатках 1 - 4.
Переліки шахт і розрізів, що підлягають будівництву,
реконструкції та технічному переоснащенню, наведено у
додатках 5 - 9.
Перелік шахт і розрізів, що підлягають закриттю, наведено у
додатку 10.
На 2001 рік Програмою визначено першочергові заходи з
організаційно-правового забезпечення її реалізації (додаються).
Заходи на наступні роки передбачено затверджувати окремими
рішеннями Кабінету Міністрів України.
Обсяги бюджетного фінансування Програми щороку затверджуються
Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

III. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
щодо організаційно-правового забезпечення
реалізації Програми "Українське вугілля" на 2001 рік
------------------------------------------------------------------- Зміст заходів | Виконавці | Термін | | виконання ------------------------------------------------------------------- Підвищення ролі вугільної промисловості у забезпеченні енергетичної безпеки держави і сприянні розвитку вітчизняного металургійного комплексу
Нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможні якісної енергетичної та високотехнологічної коксівної
вугільної продукції, шляхом розвитку і максимального
використання власного ресурсного потенціалу,
будівництва нових шахт (розрізів) сучасного типу,
реконструкції та технічного переоснащення діючих
вугледобувних і вуглепереробних підприємств
1. Забезпечити видобуток Мінпаливенерго згідно з
вугілля та залучення у Міністерство додатками
вугільну промисловість економіки та з
фінансових ресурсів в питань європейської
обсягах, визначених у інтеграції
додатках 1-4 Мінфін
2. Провести інвентаризацію Мінпаливенерго до 1 листопада
розвіданих запасів вугілля Мінекоресурсів та вирішити питання Мінпромполітики пріоритетності будівництва Міністерство нових шахт (розрізів) з економіки та з урахуванням рівня їх питань європейської економічної ефективності, інтеграції інвестиційної привабливості та технологічної цінності вугілля
3. Забезпечити передачу Мінекоресурсів згідно з
ділянок вугільних родовищ Мінпаливенерго додатком
для будівництва нових шахт Міністерство
(розрізів) на конкурсних економіки та з
засадах (додаток 7) питань європейської
інтеграції
4. Розробити і затвердити Мінпаливенерго до кінця
програму використання Мінпромполітики 2001 р.
вторинних вугільних Міністерство
ресурсів та порядок економіки та з
проведення конкурсів на питань європейської
передачу новим власникам інтеграції
вугільних галузеві інститути
шламовідстійників та
шламонакопичувачів з метою
їх розроблення
5. Розробити програму Мінпаливенерго до 1 листопада
реконструкції та Міністерство технічного переоснащення економіки та з діючих вугледобувних та питань європейської вуглепереробних інтеграції підприємств, в тому числі Мінфін з урахуванням облдержадміністрації технологічної цінності вугільних регіонів коксівного вугілля, галузеві інститути визначенням джерел та обсягів фінансування
6. З метою досягнення рівня Мінпаливенерго до 1 грудня
видобутку вугілля,
передбаченого у додатках
1-2, пріоритетного
залучення інвестицій
визначити перелік
підприємств, на яких у
стислі терміни можна
збільшити обсяги видобутку
конкурентоспроможного
енергетичного та
коксівного вугілля
7. Розробити програму Мінпаливенерго до 1 грудня
розвитку буровугільного Міністерство
комплексу економіки та з
питань європейської
інтеграції
Мінфін
Кіровоградська
облдержадміністрація
Національна академія
наук
галузеві інститути
8. Розробити механізм Мінпаливенерго IV квартал
залучення молодих фахівців МОН
(як до альтернативної Мінпраці
військової служби) та
випускників вищих
навчальних закладів до
роботи у вугільній
промисловості, зокрема на
будівництво і експлуатацію
нових шахт, та подати його
на затвердження Кабінету
Міністрів України
Відродження ролі науки в розвитку
вугільної промисловості та реформування
наукових установ вугільної галузі
9. Провести інвентаризацію Мінпаливенерго IV квартал
наукових установ галузі, МОН
які працюють за договорами Національна академія
з підприємствами вугільної наук
промисловості, визначити Донецька
шляхи та затвердити заходи облдержадміністрація
щодо їх реформування, галузеві інститути
передбачивши в тому числі
створення технопарку
"Вуглемаш"
10. Сформувати галузеве Мінпаливенерго IV квартал
замовлення на наукові, Міністерство (щороку)
науково-технічні та економіки та з
проектно-конструкторські питань європейської
розробки у вугільній інтеграції
галузі і забезпечити їх Національна академія
належне фінансування наук
галузеві інститути
11. Підготувати законопроект Мінпаливенерго до 1 грудня
про відродження ролі науки МОН
в розвитку вугільної Мін'юст
промисловості, вирішення Мінфін
питань фінансового Міністерство
оздоровлення та економіки та з
запровадження ефективної питань європейської
системи фінансування інтеграції
наукових установ галузі Національна академія
наук
галузеві інститути
12. Впровадити щорічний Мінпаливенерго за підсумками
моніторинг наукової та МОН кожного року господарської діяльності Національна академія наукових установ галузі та наук визначати пріоритетність галузеві інститути наукових розробок з метою використання їх у процесі реформування та розвитку галузі
13. Розробити і впровадити Мінпаливенерго IV квартал
постійно діючу систему МОН
інформування про наукові Міністерство
розробки, які економіки та з
використовуватимуться у питань європейської
вугільній промисловості інтеграції
Національна академія
наук
галузеві інститути
Реформування шахтовуглебудівного комплексу
14. Виконати програму Мінпаливенерго згідно з
завантаження додатками
шахтовуглебудівного
комплексу у межах наявних
коштів на капітальне
будівництво та згідно з
показниками, наведеними у
додатках 3-10
15. Додатково розглянути Мінпаливенерго до кінця
питання щодо виділення з Міністерство 2001 р.
Державного бюджету України економіки та з
на 2001 рік ( 2120-14 ) питань європейської
200 млн. гривень інтеграції
централізованих Мінфін
капітальних вкладень на
розвиток вугільної
промисловості
16. Розробити програму Мінпаливенерго IV квартал
фінансового оздоровлення Міністерство
та технічного економіки та з
переоснащення питань європейської
шахтовуглебудівного інтеграції
комплексу
Зміна структури споживання первинних
енергоносіїв шляхом збільшення обсягів
використання вугілля власного видобутку
та скорочення імпорту енергоносіїв
17. Розробити і затвердити Міністерство III квартал
паливно-енергетичний економіки та з (щороку)
баланс, баланси основних питань європейської
видів енергоресурсів та інтеграції
баланс споживання Мінпаливенерго
вітчизняного вугілля Мінпромполітики
металургійним комплексом
країни з урахуванням
обсягів видобутку вугілля,
визначених у додатках 1-2
18. Підготувати прогнозні Міністерство III квартал
розрахунки економічної економіки та з (щороку)
ефективності зміни питань європейської
структури споживання інтеграції
первинних енергоносіїв із Мінпаливенерго
збільшенням обсягів Національна академія
використання вугілля наук
власного видобутку та
скороченням імпорту
енергоносіїв згідно з
обсягами видобутку
вугілля, визначеними у
додатках 1-2
Реформування відносин власності та удосконалення системи управління галуззю
Удосконалення структури Державного
департаменту вугільної промисловості
19. Підготувати і подати Мінпаливенерго до 1 жовтня
пропозиції щодо Мінфін
удосконалення структури
Державного департаменту
вугільної промисловості в
межах затверджених
видатків у цілому по
Мінпаливенерго
Створення умов для визначення шахти
(розрізу, технологічного комплексу в
буровугільній підгалузі) основною ланкою
реформування відносин власності у
вугільній промисловості
20. Розробити і подати на Фонд державного IV квартал
затвердження Кабінетові майна
Міністрів України Мінпаливенерго
погоджений з галузевими Міністерство
профспілками типовий економіки та з
договір купівлі-продажу питань європейської
пакета акцій відкритого інтеграції
акціонерного товариства - Мінпраці
шахти (розрізу) Мінекоресурсів
Мін'юст
21. Організувати приведення Мінпаливенерго III квартал
установчих документів та Фонд державного
статутних фондів об'єктів майна
реформування у
відповідність із
законодавством
22. Завершити корпоратизацію Мінпаливенерго IV квартал
шахт (розрізів) та Фонд державного
державну реєстрацію емісії майна
акцій відповідних Державна комісія з
відкритих акціонерних цінних паперів та
товариств фондового ринку
Приватизація на конкурсних засадах
інвестиційно привабливих шахт (розрізів),
рентабельність яких дає змогу перейти
до самофінансування
23. Визначити перелік Мінпаливенерго до 1 грудня
інвестиційно привабливих Міністерство
шахт (розрізів) для економіки та з
приватизації за гроші на питань європейської
конкурсних засадах інтеграції
Фонд державного
майна
24. Затвердити для кожної Фонд державного IV квартал
інвестиційно привабливої майна
шахти (розрізу) Мінпаливенерго
план-графік проведення Міністерство
заходів щодо приватизації економіки та з
за кошти на конкурсних питань європейської
засадах інтеграції
Приватизація на пільговій основі
потенційно інвестиційно привабливих
шахт (розрізів) з проведенням конкурсів
програм їх розвитку
25. Визначити перелік Мінпаливенерго до 1 грудня
потенційно інвестиційно Міністерство
привабливих шахт економіки та з
(розрізів) для питань європейської
приватизації на пільговій інтеграції
основі з проведенням Фонд державного
конкурсів програм їх майна
розвитку
26. Затвердити для кожної Фонд державного IV квартал
потенційно інвестиційно майна
привабливої шахти Мінпаливенерго
(розрізу) план-графік Міністерство
проведення заходів щодо економіки та з
приватизації на пільговій питань європейської
основі з урахуванням інтеграції
результатів конкурсів
програм їх розвитку
Ліквідація неперспективних вугледобувних
і вуглепереробних підприємств
27. Подати проект рішення Мінпаливенерго до 20 вересня
Кабінету Міністрів України Міністерство про затвердження переліку економіки та з шахт (розрізів), що питань європейської ліквідуються у 2001 році інтеграції
Мінфін
Мін'юст
Мінпраці
облдержадміністрації
вугільних регіонів
Законодавче врегулювання питання щодо
припинення примусового стягнення майна
державних підприємств та організацій у
рахунок погашення заборгованості перед
державним бюджетом і державними цільовими
фондами до завершення їх реформування
28. Подати Кабінетові Мінпаливенерго до 1 листопада
Міністрів України Мінфін законопроект про Державна податкова припинення примусового адміністрація стягнення майна (крім Міністерство коштів і готової економіки та з продукції) державних питань європейської підприємств та організацій інтеграції вугільної промисловості до Фонд державного завершення їх реформування майна
Мін'юст
Передача об'єктів соціальної інфраструктури
у комунальну власність
29. Визначити перелік об'єктів Мінпаливенерго до 20 вересня
соціальної інфраструктури, Міністерство які можуть бути передані у економіки та з комунальну власність, а питань європейської також обсяг фінансових інтеграції ресурсів, необхідних для Мінфін здійснення цих заходів, з облдержадміністрації визначенням прогнозованих та органи місцевого термінів передачі самоврядування
(за згодою)
вугільних регіонів
30. Затвердити план-графік Мінпаливенерго до 1 жовтня
передачі в 2001 році Міністерство
об'єктів соціальної економіки та з
інфраструктури у питань європейської
комунальну власність, крім інтеграції
санаторіїв-профілакторіїв, Мінфін
баз відпочинку, дитячих Мін'юст
оздоровчих таборів (які облдержадміністрації
можуть передаватися тільки та органи місцевого
за рішенням власника та за самоврядування
погодженням трудового (за згодою)
колективу), і забезпечення вугільних регіонів
цієї передачі необхідними
фінансовими ресурсами
Удосконалення ринку вугільної продукції
Забезпечення розрахунків за вугільну
продукцію у повному обсязі грошима, зокрема
шляхом запровадження акредитивної форми оплати
енергетичного вугілля
31. Подати проект відповідного Мінпаливенерго до 1 листопада
акта законодавства про Міністерство порядок запровадження економіки та з акредитивної форми оплати питань європейської енергетичного вугілля інтеграції
Мінфін
Мін'юст
Національний банк
32. Запровадити акредитивну Мінпаливенерго IV квартал
форму розрахунків за Мінфін
енергетичне вугілля, а Національний банк
також інші форми, які
гарантують 100-відсоткову
оплату цієї продукції
(передоплата тощо)
Удосконалення цінової політики
щодо вугільної продукції
33. Вжити заходів до Міністерство до 1 листопада
визначення ціни на економіки та з енергетичне та коксівне питань європейської вугілля залежно від його інтеграції енергетичної та Мінпаливенерго технологічної цінності Мінпромполітики
Мінфін
Мін'юст
Антимонопольний
комітет
34. Запровадити балансовий Мінпаливенерго IV квартал
метод розподілу Мінпромполітики
вітчизняного коксівного Міністерство
вугілля економіки та з
питань європейської
інтеграції
35. Розробити єдину політику Мінпромполітики IV квартал
закупівлі імпортного Мінпаливенерго
коксівного вугілля з Міністерство
урахуванням його марочного економіки та з
складу питань європейської
інтеграції
Адаптація діючої системи контролю
за якістю вугільної продукції до
європейських та світових стандартів і норм
36. Розробити і запровадити Мінпаливенерго до кінця
державні стандарти на Міністерство 2001 р.
вугільну продукцію, економіки та з
гармонізовані з питань європейської
відповідними європейськими інтеграції
та світовими вимогами Мінпромполітики
Держстандарт
Фінансове оздоровлення підприємств вугільної промисловості
Максимальне зменшення кредиторської та
дебіторської заборгованості підприємств
37. Подати проект Закону Мінпаливенерго до 1 листопада
України "Про поліпшення Мінфін фінансового становища Міністерство підприємств вугільної економіки та з промисловості" питань європейської
інтеграції
Мін'юст
Мінпраці
Державна податкова
адміністрація
Пенсійний фонд
38. Розглянути питання щодо Мінпаливенерго IV квартал
проведення розрахунків за Мінпраці
енергоносії та комунальні Міністерство
послуги працівниками економіки та з
підприємств вугільної питань європейської
промисловості в рахунок інтеграції
погашення заборгованості Державна податкова
із соціальних виплат та адміністрація
внести відповідні Пенсійний фонд
пропозиції Мінфін
облдержадміністрації
Мін'юст
Підвищення ефективності використання
підприємствами бюджетних коштів
39. Подати проект рішення Мінпаливенерго до 1 жовтня
Кабінету Міністрів України Міністерство
про вдосконалення економіки та з
механізму надання питань європейської
державної підтримки інтеграції
вугледобувним Мінфін
підприємствам з Мін'юст
визначенням його
конкретних економічних
критеріїв
40. Удосконалити систему Мінпаливенерго III квартал
управління процесами Міністерство
реструктуризації у економіки та з
вугільній промисловості з питань європейської
урахуванням одержання інтеграції
коштів від реалізації Мін'юст
матеріально-технічних
ресурсів, що вилучаються у
разі ліквідації
підприємств
41. Підготувати і затвердити Держбуд до 1 грудня
нормативні документи щодо Мінпаливенерго
розроблення Міністерство
проектно-кошторисної економіки та з
документації на ліквідацію питань європейської
шахт (розрізів) з метою інтеграції
підвищення ефективності Мін'юст
використання бюджетних
коштів на реструктуризацію
галузі
Диверсифікація джерел інвестиційних
ресурсів у розвиток галузі (державні
капітальні вкладення, приватні інвестиції,
власні кошти підприємств, інноваційні кошти,
інші джерела)
42. Уточнити обсяг Мінпаливенерго IV квартал
капіталовкладень для Міністерство (щороку)
кожної шахти (розрізу) з економіки та з
метою підвищення рівня їх питань європейської
рентабельності та інтеграції
забезпечення виконання
прогнозних показників
видобутку вугілля
43. Визначити джерела Мінпаливенерго IV квартал
капіталовкладень для Міністерство (щороку)
кожної шахти (розрізу), економіки та з
які включають державні питань європейської
капіталовкладення, інтеграції
приватні інвестиції,
власні кошти підприємств,
інноваційні кошти, інші
джерела, а також
економічні показники
ефективності їх
використання
44. Розробити та затвердити Мінпаливенерго до кінця
рекомендації щодо порядку Міністерство 2001 р.
та умов залучення економіки та з
недержавних інвестицій на питань європейської
капіталовкладення з інтеграції
визначенням взаємної Мінфін
відповідальності та Фонд державного
обов'язків сторін майна
Мін'юст
Проведення тендерів на закупівлю обладнання,
матеріалів і послуг для потреб шахт (розрізів)
за державні кошти, передбачені на ці цілі
45. Впровадити механізм Мінпаливенерго III квартал
проведення вугледобувними
підприємствами тендерів на
закупівлю обладнання,
матеріалів і послуг
46. Запровадити контроль за Мінпаливенерго до кінця
проведенням тендерів на 2001 р.
закупівлю обладнання,
матеріалів і послуг
Підвищення рівня безпеки та охорони праці шахтарів
Забезпечення належного рівня техніки безпеки,
зниження рівня травматизму на виробництві,
забезпечення медико-санітарного обслуговування
шахтарів
47. Розробити і подати на Мінпаливенерго до 1 грудня
затвердження Кабінету Мінпраці
Міністрів України програму галузеві інститути
підвищення безпеки праці
на вугільних шахтах,
передбачивши в ній заходи
щодо комплексної дегазації
вугільних пластів та
утилізації метану,
реконструкції шахтних
вентиляційних систем,
інвентаризації і
приведення основних фондів
у відповідність до вимог з
охорони праці, поступового
зменшення кількості лав,
де видобування вугілля
здійснюється за допомогою
відбійних молотків, і
горизонтів, де не
витримується температурний
режим, забезпечення
засобами індивідуального і
колективного захисту
48. Переглянути чинні і Мінпраці до кінця
затвердити нові Мінпаливенерго 2001 р.
нормативно-правові акти з Мін'юст
питань безпеки та охорони
праці
49. Передбачити в договорах на Фонд державного IV квартал
купівлю-продаж шахт майна
(розрізів) зобов'язання Мінпаливенерго
власника підприємства щодо Мінпраці
забезпечення належного Мінекоресурсів
рівня техніки безпеки,
охорони праці і
відповідальність за їх
порушення
50. Забезпечити виконання Мінпаливенерго у терміни,
Першочергових заходів щодо Мінекоресурсів визначені
розвитку промислового Міністерство постановою
добування метану з економіки та з Кабінету
вугільних родовищ Донбасу питань європейської Міністрів
на 2001-2002 роки для інтеграції України
підвищення рівня безпеки Мінпраці від 27 вересня праці шахтарів та 2000 р. N 1463 екологічного захисту ( 1463-2000-п ) довкілля
51. Доопрацювати і затвердити Мінпаливенерго IV квартал
галузеву програму МОЗ
"Здоров'я шахтарів", облдержадміністрації
передбачивши в ній заходи та органи місцевого
щодо розроблення та самоврядування
впровадження сучасної (за згодою)
технології моніторингу і вугільних регіонів
прогнозування стану
здоров'я шахтарів залежно
від умов праці, проведення
та контролю якості
періодичних медичних
оглядів шахтарів,
створення галузевої
системи профвідбору під
час прийому на роботу
підземних працівників і
гірничорятувальників, а
також розроблення і
впровадження системи їх
медичної реабілітації
52. Вжити заходів з Мінпаливенерго до 1 листопада
удосконалення МНС гірничорятувальної служби Мінпраці
Міністерство
економіки та з
питань європейської
інтеграції
Мінфін
Мін'юст
Розв'язання соціальних та екологічних проблем
Забезпечення співвідношення рівня заробітної
плати працівників шахт (розрізів) та
прожиткового мінімуму, в тому числі під час
приватизації, шляхом включення за згодою сторін
відповідних умов у договори купівлі-продажу
цих підприємств
53. Передбачати під час Мінпаливенерго до кінця
укладення договорів Мінпраці 2001 р.
купівлі-продажу шахт Фонд державного
(розрізів) зобов'язання майна
власника підприємства щодо облдержадміністрації
дотримання законодавчо
встановлених мінімальних
гарантій з оплати праці та
міжкваліфікаційних
(міжпосадових)
співвідношень розмірів
тарифних ставок (посадових
окладів)
54. Затвердити методику Мінпаливенерго до 1 листопада
визначення співвідношення Мінпраці рівня заробітної плати Міністерство працівників шахт економіки та з (розрізів) та середнього питань європейської по промисловості в тому інтеграції числі під час Мінфін приватизації, шляхом Фонд державного включення за згодою сторін майна відповідних умов у Мін'юст договори купівлі-продажу цих підприємств, передбачивши як обов'язкову умову підвищення рівня заробітної плати згідно з умовами, визначеними галузевою тарифною угодою
Забезпечення погашення заборгованості
та своєчасної виплати поточної заробітної плати,
в тому числі під час приватизації, шляхом
включення за згодою сторін відповідних умов
у договори купівлі-продажу шахт (розрізів)
55. Розробити за погодженням Мінпаливенерго III квартал
галузевими профспілками
графіки погашення протягом
2001 року заборгованості
із соціальних виплат по
кожній шахті (розрізу)
56. Передбачити включення за Фонд державного IV квартал
згодою сторін умови майна
погашення заборгованості
із соціальних виплат у
договори купівлі-продажу
шахт (розрізів)
57. Установити контроль за Мінпаливенерго згідно з
виконанням графіків Мінпраці графіками
погашення заборгованості Міністерство
із заробітної плати та економіки та з
інших соціальних виплат питань європейської
інтеграції
Державна податкова
адміністрація
Пенсійний фонд
облдержадміністрації
Запровадження дієвого механізму соціального
захисту працівників, які вивільняються у
зв'язку з ліквідацією або реорганізацією
підприємств як до, так і після приватизації
58. Подати на затвердження облдержадміністрації IV квартал
Кабінету Міністрів України та органи місцевого
програми комплексного самоврядування
розвитку територій (у (за згодою)
розрізі областей вугільних вугільних регіонів
регіонів), передбачивши в Міністерство
них заходи щодо створення економіки та з
нових робочих місць та питань європейської
соціального захисту інтеграції
працівників підприємств Мінпаливенерго
вугільної промисловості, Мінпраці
які вивільняються в Мінфін
процесі реформування Мін'юст
галузі
59. Розробити і затвердити Міністерство до 1 листопада
порядок створення нових економіки та з робочих місць для питань європейської працівників, що інтеграції вивільняються у процесі Мінпраці реформування галузі, та Мінфін визначення джерел і Мінпаливенерго обсягів їх фінансування Мін'юст виходячи із стратегії облдержадміністрації соціально-економічного та органи місцевого розвитку регіонів самоврядування
(за згодою)
вугільних регіонів
60. Забезпечити контроль за Мінпаливенерго до кінця
створенням нових робочих Мінпраці 2001 р.
місць за рахунок коштів на Міністерство
реструктуризацію вугільної економіки та з
промисловості питань європейської
інтеграції
Мінфін
Мін'юст
облдержадміністрації
та органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
вугільних регіонів
61. Забезпечити реалізацію Український фонд протягом
заходів програми зниження підтримки термінів
соціальної напруженості у підприємництва реалізації
шахтарських містах Держпідприємництво програми
Луганської області шляхом Луганська
розвитку підприємництва та облдержадміністрація
сприяння самозайнятості
населення
62. Забезпечити реалізацію Донецька протягом
заходів міжрегіональної облдержадміністрація термінів
програми зниження Український фонд реалізації
соціальної напруженості в підтримки програми
містах Донецької області підприємництва
шляхом розвитку малого та
середнього підприємництва
Створення системи матеріального стимулювання
працівників залежно від результатів
господарської діяльності шахт (розрізів),
в тому числі під час приватизації, шляхом
включення за згодою сторін відповідних
умов у договори купівлі-продажу шахт
(розрізів), здійснення заходів щодо
підвищення престижності шахтарської праці
63. Розробити та передбачити Фонд державного до кінця
за згодою сторін у майна 2001 р.
договорах купівлі-продажу Мінпраці
шахт (розрізів) Мінпаливенерго
зобов'язання власника
підприємства щодо
матеріального стимулювання
його працівників залежно
від результатів
господарської діяльності
підприємства
64. Під час підготовки Мінпраці до кінця
проектів рішень Кабінету Пенсійний фонд 2001 р.
Міністрів України щодо Мінфін
подальшого підвищення Мін'юст
розміру пенсій передбачати
диференційоване збільшення
коефіцієнта підвищення
пенсій працівникам
вугільної промисловості,
визначеного пунктом "а"
статті 13 та статтею 14
Закону України "Про
пенсійне забезпечення",
( 1788-12 ) залежно від
професії та стажу роботи
на підземних роботах
65. Документально переоформити Мінпаливенерго у терміни,
здійснення соціальних Мінпраці визначені
виплат постраждалим на МОЗ законодавством виробництві від нещасних випадків та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, через відповідний Фонд соціального страхування
66. Розробити умови та МОН до кінця
запровадити навчання за Мінпаливенерго 2001 р.
державні кошти гірничим Мінфін
спеціальностям з виплатою
підвищених стипендій та
вимоги про обов'язкове
трьохрічне відпрацювання
випускників за фахом на
підприємствах вугільної
промисловості
67. Підготувати та подати до Мінпаливенерго до 1 листопада
Кабінету Міністрів України зміни до статті 43 Гірничого закону України ( 1127-14 ) щодо виплати грошової компенсації працівникам підприємств з видобутку (переробки) вугілля
Забезпечення належного рівня захисту довкілля
68. Розробити умови Мінекоресурсів до 1 листопада
розв'язання Мінпаливенерго еколого-гідрогеологічних Мінпраці проблем, які виникають у облдержадміністрації процесі експлуатації та та органи місцевого закриття шахт (розрізів) самоврядування
(за згодою)
вугільних регіонів
69. Передбачити під час Фонд державного
укладення договорів майна IV квартал
купівлі-продажу шахт Мінпаливенерго
(розрізів) зобов'язання з Мінекоресурсів
розв'язання Мінпраці
еколого-гідрогеологічних Мін'юст
проблем, які виникають у
процесі їх експлуатації та
закриття, і
відповідальність за їх
порушення
Подолання факторів депресивності
шахтарських регіонів
70. Подати проект рішення Мінпаливенерго до 1 листопада
Кабінету Міністрів України Міністерство про удосконалення економіки та з механізму розподілу коштів питань європейської на реструктуризацію інтеграції вугільної промисловості за Мінфін напрямами використання, а Мінпраці також розмежування між Мін'юст Мінпаливенерго, облдержадміністрації облдержадміністраціями та та органи місцевого органами місцевого самоврядування самоврядування функцій із (за згодою) забезпечення подолання вугільних регіонів наслідків ліквідації шахт (розрізів)
71. Забезпечити оперативне Мінпаливенерго протягом року
інформування громадськості Мінпраці вугледобувних регіонів про Держкомінформ проведення заходів щодо облдержадміністрації гарантованого соціального захисту працівників вугільної промисловості
_______________
Примітка. Терміни виконання заходів можуть уточнюватися за
погодженням з Кабінетом Міністрів України.

( Програма із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1217
( 1217-2003-п ) від 06.08.2003 )

Додаток 1
до Програми
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
реалізації Програми
---------------------------------------------------------------------------------- Показник | За роками |------------------------------------------------------- | 2001, | прогноз | план |-------------------------------------------- | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Кількість вугледобувних 284 284 232 210 190 162 підприємств, усього*
шахти 275 275 223 203 183 159 розрізи 9 9 9 7 7 3
у тому числі:
діючих вугледобувних 193 178 174 172 170 162 підприємств, усього**
шахти 190 175 171 169 167 159 розрізи 3 3 3 3 3 3
2. Виробнича потужність 109565 104705 105255 106605 107645 112105 на 1 січня відповідного
року, усього, тис. тонн
шахти 106165 101305 101855 102705 103445 107905 розрізи 3400 3400 3400 3900 4200 4200
3. Видобуток рядового 80897 85524 89759 95984 99986 110340 вугілля, усього,
тис. тонн
шахти 79547 83674 87659 92084 95786 106140 розрізи 1350 1850 2100 3900 4200 4200
у тому числі для:
коксування 35753 37026 38472 40370 42180 47126 енергетики 45144 48498 51287 55614 57806 63214
4. Товарна вугільна 58246 62214 65267 70350 73653 81439 продукція, усього,
тис. тонн
у тому числі для:
коксування 26207 26651 28015 29364 30778 35123 енергетики 32039 35563 37252 40986 42875 46316
5. Зольність товарної 23,1 23,1 23,1 22,9 22,9 22,8 вугільної продукції,
відсотків
6. Середньомісячна 21,7 22,8 23,7 25 25,7 28 продуктивність праці
робітника на видобутку
вугілля, тонн
7. Собівартість 1 тонни 121,54 131,7 129,4 127,6 126,4 123,9 товарної вугільної
продукції, гривень
8. Середня ціна продажу 115,72 121,4 121,5 121,8 121,8 122 1 тонни товарної
вугільної продукції,
гривень
9. Прибуток (+) або -339 -640,8 -515,6 -408 -338,8 -154,7 збитки (-) від випуску
товарної вугільної
продукції, млн. гривень
_______________
* З урахуванням підприємств, що передані до ліквідації.
** Враховано ті вугледобувні підприємства, що мають виробничу
потужність на початок року.

Додаток 2
до Програми
ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
видобутку вугілля

(тис. тонн) -------------------------------------------------------------------------------- Показник | За роками |----------------------------------------------------- | 2001, | прогноз | план |-------------------------------------------- | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 -------------------------------------------------------------------------------- Видобуток рядового 80897 85524 89759 95984 99986 110340 вугілля, усього
у тому числі для:
коксування 35753 37026 38472 40370 42180 47126
з них за марками:
Ж 12359 12855 13315 13686 14395 16185 К 6728 6722 6828 7043 7275 8325 ПС 2835 3165 3680 4060 4565 4705 Г 10531 11134 11499 12431 12795 14661 ДГ(к) 3300 3150 3150 3150 3150 3250
енергетики 45144 48498 51287 55614 57806 63214
з них за марками:
ДГ(е) 10457 10835 11425 11680 12290 13290 Д 1780 2180 2345 2670 2600 3100 Г 5070 5486 5725 5870 6040 6505 А 18268 19437 20152 21314 22381 25339 П 6395 6820 7600 7980 8245 8445 Ж 1674 1690 1690 1750 1650 1935 Б 1500 2050 2350 4350 4600 4600

Додаток 3
до Програми
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
капітальних вкладень у вугільну промисловість

(млн. гривень) ------------------------------------------------------------------ Напрям використання | 2001,| За роками та джерело | план |------------------------------------ фінансування | | розрахункова потреба | |------------------------------------ | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006- | | | | | | 2010 ------------------------------------------------------------------ Обсяг капітальних 1996,3 4462,7 4655,1 4618,6 4928,2 23674,3
вкладень, усього
у тому числі:
1) державний бюджет, 673,5 2446,7 2341,9 2252,8 2361,6 11080,3
усього
у тому числі:
державна підтримка на 663,5 2129,5 2056,5 1879,7 1878,6 7578,3
капітальні вкладення,
усього
з них:
придбання вибійного та 337 841,9 799,4 707,3 656,7 2821,3
прохідницького
устаткування
придбання 63,4 206,2 187,1 138,5 154,4 618
стаціонарного
устаткування
капітальне будівництво 145,6 815,9 764,5 749,9 756,1 3011,3
для підтримки
потужностей
реконструкція шахт 117,5 265,5 305,5 284 311,4 1127,7
і розрізів з приростом
потужності
централізовані 10 317,2 285,4 373,1 483 3502
капітальні вкладення
на будівництво шахт і
розрізів, усього
з них:
будівництво нових шахт 116,5 185,4 321,2 2629,5
на розвіданих ділянках
будівництво шахт та 10 130,4 160,9 183,7 161,8 872,5
розрізів, яке
розпочато до 2001 року
будівництво других 186,8 8 4
черг шахт та розрізів
2) інші джерела, 1322,8 2016 2313,2 2365,8 2566,6 12594
усього
у тому числі:
власні кошти, усього 763,8 416 413,2 415,8 466,6 2094
з них на будівництво 608,9 176 160,1 174,1 182 713,4
нових горизонтів та
другої черги шахт
(розрізів),
реконструкцію шахт
(розрізів) без
приросту потужностей
приватні, інноваційні 559 1600 1900 1950 2100 10500
кошти та інші
інвестиції на
розширене відтворення
виробничих
потужностей,
прискорення
відновлення основних
фондів тощо

Додаток 4
до Програми
ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ
галузі за рахунок державного бюджету

(млн. гривень) ------------------------------------------------------------------ Напрям використання | 2001,| За роками та джерело | план |------------------------------------ фінансування | | розрахункова потреба | |------------------------------------ | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006- | | | | | | 2010 ------------------------------------------------------------------ За рахунок державного 2131,2 6028,7 5208,5 4503,6 3348,1 15000
бюджету, усього
у тому числі:
1) державна підтримка, 1138 2971,4 2773,1 2485,5 2420,1 9823
усього
у тому числі:
на собівартість 474,5 841,9 716,6 605,8 541,5 2244,7
вугільної продукції
на капітальні 663,5 2129,5 2056,5 1879,7 1878,6 7578,3
вкладення
2) централізовані 10 317,2 285,4 373,1 483 3502
капітальні вкладення
на будівництво шахт
і розрізів
3) реструктуризація 850 2000 2000 1500 300 950
галузі
4) геолого- 25,1 20 20 20 100
розвідувальні роботи
5) розвиток галузевої 5,4 20 15 10 10 50
науки
6) погашення 72,8 580
заборгованості
з регресних позовів та
одноразової допомоги
7) утримання державної 55 115 115 115 115 575
воєнізованої
гірничо-рятувальної
служби

Додаток 5
до Програми
ПЕРЕЛІК
нових шахт, будівництво яких розпочато до 2001 року
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Структурний|Марка|Про- |Про- |По- | Введення потужностей у дію за | Проектна | Капітальні вкладення за підрозділ |ву- |мис- |ектна |туж- | роками, тис. тонн | вартість, | роками, млн. гривень |гілля|лові |потуж-|ність| |млн. гривень | | |за- |ність,|на 1 |-------------------------------+-------------+---------------------------------------- | |паси,|тис. |січня|2001,| прогноз |усього|зали- |2001,| прогноз | |млн. |тонн |2001 |план | | |шок на|план | | |тонн | |р., | |-------------------------| |1 січ-| |---------------------------------- | | | |тис. | |2002|2003|2004|2005|2006-| |ня | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2006- | | | |тонн | | | | | |2010 | |2001 | | | | | |2010 | | | | | | | | | | | |р. | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Держвугле- 810,8 11700 550 250 500 250 450 2050 7385,5 5837 32,2 130,38 160,86 183,7 161,82 872,45 пром,
усього
у тому
числі:
Донецька 208,5 2400 1971,8 1913,8 2,1 8,58 10,53 16,4 15,52 118,8 область
1. Шахта Г(е) 208,5 2400 1971,8 1913,8 2,1 8,58 10,53 16,4 15,52 118,8 "Добро-
пільська-
Капітальна"
ДХК "Добро-
пілля-
вугілля"
Луганська 526,7 6900 550 250 250 350 1150 4129,5 3260 13,2 64,8 106,33 125,3 120,48 672,7 область
2. Шахта П(е) 46,8 600 300 100 50 222,5 150,8 6,5 8,4 7,9 8,3 5 44,25 "Никанор-
Нова" ДХК
"Луганськ-
вугілля"
3. Шахта Г(к), 133,1 1500 250 250 250 250 500 1179 517,2 6,7 55,4 55,8 68 65 251,75 "Самсо- Ж(к)
нівська-
Західна"
ДХК
"Краснодон-
вугілля"
4. Шахта А(е) 171,8 2400 300 1410 1305 26,1 30,6 38,3 332,75 "Цент-
ральна-
Нова" ДХК
"Антрацит"
5. Шахта А(е) 175 2400 300 1318 1287 1 16,53 18,4 12,18 43,95 "Красно-
луцька-
Північна"
ДХК
"Донбас-
антрацит"
Дніпро- 44,7 1500 250 250 500 735,3 194 6,9 32 27 25 5,82 20,95 петровська
область
6. Шахта Г(е) 44,7 1500 250 250 500 735,3 194 6,9 32 27 25 5,82 20,95 "Західно-
донбаська
N 6/42" ДХК
"Павлоград-
вугілля"
Волинська 30,9 900 100 400 548,9 469,2 10 25 17 17 20 60 область
7. Шахта ДГ(е) 30,9 900 100 400 548,9 469,2 10 25 17 17 20 60 N 10 "Ново-
волинська"
ВО "Волинь-
вугілля

Додаток 6
до Програми
ПЕРЕЛІК
нових шахт (розрізів), що завершують
будівництво другої черги проекту
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Структурний|Мар-|Про- |Про- |Ви- |Рік | Введення потужностей у дію за | Проектна | Капітальні вкладення за підрозділ |ка |мис- |ектна |роб- |за- | роками, тис. тонн | вартість, | роками, млн. гривень |ву- |лові |потуж-|нича |вер-| |млн. гривень| |гіл-|за- |ність,|по- |шен-|-------------------------------+------------+--------------------------------- |ля |паси,|тис. |туж- |ня |2001,| прогноз |усього|зали-|2001,| прогноз | |млн. |тонн |ність|бу- |план | | |шок |план | | |тонн | |на 1 |дів-| |-------------------------| |на 1 | |--------------------------- | | | |січня|ниц-| |2002|2003|2004|2005|2006-| |січня| | 2002 |2003|2004|2005|2006- | | | |2001 |тва | | | | | |2010 | |2001 | | | | | |2010 | | | |р., | | | | | | | | |р. | | | | | | | | | |тис. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тонн | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Держвугле- 283,1 6000 4600 450 450 300 200 1719,7 411,2 212,4 186,8 8 4 пром,
усього
у тому
числі:
Донецька 236,3 3600 3000 450 150 1310,4 369,2 207,4 161,8 область
1) Шахта Г 156,9 1500 1200 2002 300 239,3 97 47 50 "Південно-
донбаська
N 3"
2) Шахта К 79,4 2100 1800 2002 150 150 1071,1 272,2 160,4 111,8 "Красно-
армійська-
Західна
N 1"
Кірово- 46,8 2400 1600 300 300 200 409,3 42 5 25 8 4 градська
область
3) Розріз Б 46,8 2400 1600 2004 300 300 200 409,3 42 5 25 8 4 "Костянти-
нівський"
ДХК
"Олександ-
ріявугілля"

Додаток 7
до Програми
ПЕРЕЛІК
розвіданих вугільних ділянок,
що пропонуються для закладення
нових вугледобувних підприємств
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування ділянки|Марка|Запаси |Потуж- |Глибина |Кіль-|Кут |Про- |Тер- | Капітальні вкладення |ву- |вугілля|ність |розробки|кість|паді-|ектна |мін | за роками (прогноз), |гілля|за |пластів,|пластів,|плас-|ння |потуж-|закла-| млн. тонн | |катего-|метрів |метрів |тів |плас-|ність |дення,|--------------------------- | |ріями | | | |тів, |шахти |рік | 2003 | 2004 | 2005 | 2006- | |А+В+ | | | |гра- |(прог-| | | | | 2010 | |+С(1), | | | |дусів|ноз | | | | | | |млн. | | | | |млн. | | | | | | |тонн | | | | |тонн | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Держвуглепром, 1691,9 23,9 116,5 185,4 321,2 2629,5 усього
у тому числі:
Донецька область 765,6 6,1
1) Георгіївська Д(е) 294 0,6-1,84 250-900 19 6-15 2,1 2009 60
2) Самарська- Г(е), 471,6 0,6-1,84 150-850 20 8-15 4 2003 58,2 60 70 431 Капітальна Д(е)
Луганська область 420,8 7,5
3) Чапаєвська Г(к) 146 0,6-1,5 450-1000 6 2-40 1,5 2005 41,5 371,7
4) Богданівська- Д(е) 129,6 0,6-3 200-600 3 1-3 3 2007 180 Верхня N 2-4
5) Богданівська N 6 Д(е) 145,2 0,6-3,4 200-720 2 1-3 3 2008 120
Дніпропетровська 268 5,5 область
6) Успенівська Д(е), 121,6 1,4-1,6 250-775 4 6-12 1,5 2003 58,3 85,4 90 281,5 N 1-2 ДГ(е)
7) Верхньо- Б 146,4 2-28 30-60 1 0 4 2004 40 55 380 дніпровська
Львівська область 237,5 4,8
8) N 3 ДГ(е) 105,3 0,7-0,9 600-800 3 1-2 2,1 2005 64,7 325,3 Червоноградська
9) N 1 Любельська К 60,8 0,78-1,5 700-800 3 1-2 1,5 2008 130
10) N 1 Тяглівська Г(к), 71,4 0,75-1 570 6 1-5 1,2 2006 350 Ж(к)

Додаток 8
до Програми
ПЕРЕЛІК
шахт (розрізів), які підлягають реконструкції
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Структурний підрозділ|Мар-|Промис-| Виробнича |Рік | Проектна | Капітальні вкладення за |ка |лові | потужність,|завер-| вартість, | роками, млн. гривень |ву- |запаси,| тис. тонн |шення | млн. гривень | |гіл-|млн. |------------|рекон-|----------------+------------------------------------------- |ля |тонн |на 1 |після |струк-| усього |залишок|2001, | прогноз | | |січня|завер-|ції | | на 1 |план |------------------------------------ | | |2001 |шення | | | січня | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006- | | |р. |рекон-| | |2001 р.| | | | | | 2010 | | | |струк-| | | | | | | | | | | | |ції | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Держвуглепром, усього 1985,6 27110 33560 12711,8 4458,9 289,04 441,48 465,63 458,88 493,34 1841,06
у тому числі з 7819,8 2893,9 140,44 265,47 305,51 284,02 311,38 1127,68 приростом
потужності:
1) шахта імені ДГ 85,7 1200 1200 2008 90,8 64,3 17,9 6,7 11,55 2,3 13,4 12,5 Є.Т. Абакумова
ДХК "Донвугілля"
2) шахта імені К 46,4 1050 1170 2010 129 129 5 15 20 25 64 В.М. Бажанова
ДХК "Макіїввугілля"
3) шахта "Ясинівська- ПС 41 700 900 2010* 484 251,1 4,1 8,5 9,2 15 20 100 Глибока"
ДХК "Макіїввугілля"
4) шахта N 1/3 Г 65,5 1000 1000 2010 326,5 39 3,18 4 2 2,6 2 25,2 "Новогродівська"
ДХК "Селидіввугілля"
5) шахта "Росія" Г, 70,3 1000 1200 2010* 270,4 91,5 3,4 6,26 6,26 6,88 7 35 ДХК "Селидіввугілля" ДГ
6) шахта "Україна" ДГ 63,9 600 1200 2010* 560,6 98,3 4,14 19,82 21,31 5,74 10,86 16,64 ДХК "Селидіввугілля"
7) шахта ДГ 92,4 600 1500 2006 325,6 93,4 4 20,39 13,89 15,96 19,3 19,92 "Курахівська"
ДХК "Селидіввугілля"
8) шахта "Алмазна" Г 72,7 1000 1500 2010* 316,4 184 9,3 7 15,9 18,7 18,4 94,7 ДХК "Добропілля-
вугілля"
9) шахта Г 80 1000 1500 2010* 569,02 347,3 6,7 6,6 12,8 13,6 20 60 "Білозірська"
ДХК "Добропілля-
вугілля"
10) шахта Г 76,8 1000 1500 2010* 326,1 51,3 7,8 4 5 5 4,7 24,8 "Новодонецька"
ДХК "Добропілля-
вугілля"
11) шахта "Піонер" ДГ, 115,6 500 800 2010* 383,2 60,3 6 3 6 6,2 7,8 31,3 ДХК "Добропілля- Г
вугілля"
12) шахта імені К 48 490 490 2007 196,3 46,3 6,6 4,6 5,6 6,3 6,2 17 В.І. Леніна
ВО "Артемвугілля"
13) шахта Ж 42,4 430 430 2010 204,4 106,7 8,12 6,4 8,1 10,9 12,2 61 "Комсомолець"
ВО "Артемвугілля"
14) шахта імені ПС 11,3 430 430 2005 112,3 31,1 6,7 5,7 5,9 6,2 6,6 М.І. Калініна
ВО "Артемвугілля"
15) шахта імені А 45,5 430 430 2003 124,7 29 6 8 5 1 Травня ДХК
"Шахтарськантрацит"
16) шахта П 36,8 270 450 2010 417 189,1 9,9 23,2 23,3 16,6 28 88 "Іловайська"
ДХК "Жовтеньвугілля"
17) шахта "Північна" А 11,5 300 300 2008 127,8 50,7 9,9 6,2 5,4 6,5 7,5 15 ВО "Сніжнеантрацит"
18) шахта "Зоря" А 14,9 810 810 2010 342,4 170,2 2,5 15,3 12,52 23 26,4 90,5 ВО "Сніжнеантрацит"
19) шахта Г 38,9 600 1000 2010 344,2 64,4 5 9,6 9,6 10 10,2 20 "Бутівка-Донецька"
20) шахта імені К 16,3 520 600 2010* 146,03 55,2 2,5 2,95 3,5 4,65 4,1 17,5 А.І. Гайового
21) шахтоуправління ДГ, 189,1 1200 1200 2010 417,9 235,1 26,6 22,1 22,5 25,9 18,2 119,8 "Луганське" Г
ДХК "Луганськвугілля"
22) шахта Г 36,3 350 450 2010 308,8 129 4,9 18,6 12,6 18,3 6,6 68 "Лутугінська"
ДХК "Луганськвугілля"
23) шахта імені КГ, 15,2 510 510 2010 333,3 135,7 15 20,2 23,1 6,1 19,6 51,7 XIX з'їзду ПРС ДГ
ДХК "Луганськвугілля"
24) шахта Г 16,9 350 650 2010* 236 180,6 16,2 27,3 28 12,4 21,1 55,6 "Білоріченська"
ДХК "Луганськвугілля"
25) шахта "Черкаська" П 17,7 300 300 2010 138,2 48,3 2,4 7,6 2,7 7,2 3,2 25,2 ДХК "Луганськвугілля"
26) шахта імені П 25,7 300 300 2010 240,5 113,5 10,3 17,2 11,3 18,2 10,3 46,2 Артема
ДХК "Луганськвугілля"
27) шахта П 33,6 370 500 2010 471,4 172,4 4,5 23,8 17,3 25 16,4 84,4 "Вергельовська"
ДХК "Луганськвугілля"
28) шахта ПС, 18,7 250 250 2008 363,2 69,9 3,5 7,3 7,8 11,8 10,8 28,7 "Ломоватська" П
ДХК "Луганськвугілля"
29) шахта імені Г 49,6 600 600 2009 298,6 29,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 14 Д.Ф. Мельникова ДХК
"Лисичанськвугілля"
30) шахта Ж 12,4 900 900 2010 597,5 79,5 7 6,26 6,26 7,76 10,46 41,8 "Молодогвардійська"
ДХК
"Краснодонвугілля"
31) шахта "Дуванна" Ж 46 400 600 2007 251,3 67,9 5,4 12 13 15 15,5 17 ДХК "Краснодонвугілля"
32) шахта імені Ж 23 600 740 2003 148,2 80,5 27 27 26,5 М.П. Баракова ДХК
"Краснодонвугілля"
33) шахта імені Ж 18,5 500 900 2010* 875,2 395,2 15,6 14,65 38,95 40,39 43,22 222,32 50-річчя СРСР ДХК
"Краснодонвугілля"
34) шахта КЖ 28,9 700 700 2010 436,2 174,7 12 7,85 9,29 21,2 18,2 106,22 "Суходільська-Східна"
ДХК
"Краснодонвугілля"
35) шахта А 23,2 650 650 2008 159,1 28,8 5,9 3,3 3,6 3,4 3,4 9,26 "Міусинська"
ДХК "Донбасантрацит"
36) шахта А 61 1000 1000 2010 354,5 84,8 2,5 7 8 8 10 49,3 "Краснокутська"
ДХК "Донбасантрацит"
37) шахта А 86,6 1500 2100 2010* 522,06 133,8 2 21,2 19,1 12 12,4 47,1 "Комсомольська"
ДХК "Антрацит"
38) шахта ДГ 192,5 1200 1300 2010 735,3 119,7 2 4,6 8,3 22,6 20,8 61,4 "Західнодонбаська"
ДХК
"Павлоградвугілля"
39) розріз Б 14,8 1500 1500 2004 27,8 27,8 17,8 6 4 "Морозівський" ДХК
"Олександріявугілля"
40) шахта ДГ,Г 35,09 300 300 2009 29,9 29,9 - - - - 4,5 25,4 "Новодружеська"
ВАТ "Лисичанськву-
гілля"
_______________
* Реконструкція завершується після 2010 року.
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 544
( 544-2005-п ) від 07.07.2005 )

Додаток 9
до Програми
ПЕРЕЛІК
об'єктів технічного переоснащення діючих шахт

(млн. гривень) ------------------------------------------------------------------------------- Структурний підрозділ, | Капітальні вкладення за роками об'єкт капітального будівництва|----------------------------------------------- | 2001, | прогноз | план |--------------------------------------- | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006- | | | | | | 2010 ------------------------------------------------------------------------------- Держвуглепром, усього 1222,8 2280 2164,2 2011,5 2033,8 8544,6
у тому числі:
виробниче будівництво 370,5 815,9 764,5 749,9 756,1 3011,3
устаткування, що не входить до 852,3 1464,1 1399,7 1261,6 1277,7 5533,3 кошторису будівництва
Донецька область 712,1 1266,3 1150,2 1117,9 1082,8 5228,8
виробниче будівництво 215,2 449,4 412,5 400,9 397,8 1731,7
устаткування, що не входить до 496,9 816,9 737,7 717 685 3497,1 кошторису будівництва
Державні холдингові компанії 439,9 856,2 765,2 759,4 727,4 3560,4
виробниче будівництво 135,2 273,9 261,6 272,8 269,9 1277,9
устаткування, що не входить до 304,7 582,3 503,6 486,6 457,5 2282,5 кошторису будівництва
ДХК "Донвугілля" 92,9 168,5 128,5 147,8 118,2 540,2
виробниче будівництво 19,5 52,1 42,8 41,7 43,4 120,2
устаткування, що не входить до 73,4 116,4 85,7 106,1 74,8 420 кошторису будівництва
1. Шахта імені Челюскінців 2,2 7,4 4,7 2,7 1,2 5,9
будівництво котельні на 2 2,5
основному промисловому
майданчику
удосконалення технологічного 2 2 0,4
комплексу поверхні
розкриття і підготовка 4 0,2 1,1 2 1,7
ступеня уклонного поля пласта
К(8) до відмітки 1450
розкриття і підготовка 4 0,6 1,2 2 ступеня уклонного поля пласта
L(4) до відмітки 1050
розкриття і підготовка пласта 3,9 L(1) до відмітки 900
технічне переоснащення 1,8 0,7
збагачувальної фабрики
2. Шахта "Трудівська" 4,4 12,7 10,3 9,7 12,7 46,8
будівництво комплексу 4,4 1,5
повітроподавального стовбура
реконструкція вентилятора 1,6
головного провітрювання на
західному вентиляційному
стовбурі
розкриття і підготовка 4,8 5,5 0,4
центральної панелі пласта М(3)
розкриття і підготовка 4,8 4,8 5,6 5,9 11,4 уклонного поля пласта L(4)
підготовка західного блоку 3,7 6,8 21 пласта М(3)
підготовка східної панелі 14,4 пласта L(4)
3. Шахта імені Є.Т.Абакумова 4 14,1 4 3,9 6,7 2,6
розкриття і підготовка 2,4 2,6 2,6 2 ступеня пласта М(5)
розкриття і підготовка 4 11,7 4 3,9 4,1 горизонту 715
4. Шахта імені 3,6 6,1 9,1 8,5 39,8 О.О.Скочинського
дегазація центральної панелі 1,8 0,5
розкриття і підготовка 2 0,3 3,5 7 7 32,5 східного блоку з проходженням
вентиляційного стовбура
проходження магістрального 0,5 1,1 1,1 0,5 5,2 відкатувального штреку
для підготовки 2 західного
бремсбергового поля
проходження східного 1 1 1 1 2,1 магістрального відкатувального
штреку для підготовки
2 східного бремсбергового поля
5. Шахта імені М.І.Калініна 2 4 4 3 4
удосконалення системи 1 2 2
провітрювання східного крила
реконструкція водовідливного 1 2 2 3 4 комплексу
6. Шахтоуправління "Донбас" 6,9 8,8 8 8,2 12,2 24
удосконалення системи 2
провітрювання і температурних
умов шахти "Глибока"
підготовка горизонту для 0,8 5,6 3,4 4,8 6 24 відпрацювання пластів К(8) і
L(1) східного крила шахти
"Щегловська-Глибока"
підготовка горизонту для 4,1 3,2 4,6 3,4 6,2 відпрацювання пласта М(3)
східного крила шахти
"Щегловська-Глибока"
7. Шахта імені 60-річчя 2 3,5 5,7 4,1 4,3 11,8 Радянської України
удосконалення системи 2 2,5 2,5 0,2 0,4 провітрювання з бурінням
свердловин
розкриття і підготовка 3 1 1,2 1,4 1,4 горизонту пласта H(10)
розкриття і підготовка 4 5 горизонту пласта H(10)
розкриття і підготовка 2 2,5 2,5 6,8 пласта G(2)
ДХК "Макіїввугілля" 100,1 183,7 225,9 190,7 228 1094,3
виробниче будівництво 34,3 55,3 74,5 81,2 89,6 419
устаткування, що не входить до 65,8 128,4 151,4 109,5 138,4 675,3 кошторису будівництва
8. Шахта імені В.М.Бажанова
відпрацювання запасів пласта 1,2 1,2 1,3 1,2 46,4 М(3) нижче технічної межі шахти
9. Шахта "Холодна Балка" 6,4 3,4 7,9 13,9 17 87
удосконалення систем 4,4 2,2
транспортування і підйому під
час відпрацювання пластів
Смолянинівської свити
удосконалення системи 1 1 3,9
транспортування вугілля з
пласта H(10) (в ступ.в)
на горизонті 202
реконструкція системи дегазації 1 0,2
розкриття і підготовка пласта 4 10 15 75 G(2)
реконструкція головного 3,9 2 12 водовідливу горизонту 750
10. Шахта імені В.І.Леніна
розкриття і підготовка пластів 5,2 7 10 15 15 48 Кам'янської свити
11. Шахта "Бутівська" 11,1 12,2 14,2 9,8 9,8 50
розкриття і підготовка 11,1 12,2 12,2 0 0 0 горизонту 987 з проходженням
вентиляційної свердловини
розкриття і підготовка 2 9,8 9,8 50 горизонту 1122 з проходженням
повітроподавальної свердловини
12. Шахта "Чайкине" 2 6,4 7,8 6,8 11 45
підготовка уклонного поля 2 6,4 5,8 0,8
пласта М(3) ділянки
"Чайкине-Глибока" N 2
підготовка уклонного поля 5 25 пласта М(3) ділянки
"Чайкине-Глибока" N 3 нижче
ізогіпси 1100
підготовка горизонту пластів 2 6 6 20 K(8), L(1), L(6) і L(3)
Алмазної свити
13. Шахта N 13-біс
розкриття і підготовка пластів 1 4 8 8 20 Кам'янської свити із
заглибленням скіпового стовбура
14. Шахта імені С.М.Кірова 7,1 12,2 15,1 12,1 13,1 52,9
реконструкція шахти 1,4 2,9 2,9
підготовка уклонного поля 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 2,6 пласта L(1)
підготовка уклонного поля 2,1 2 2 3 3 21,3 пласта H(10) (в ступ.в)
удосконалення системи 3 5,9 5,9
провітрювання пластів
H(10) (в ступ.в) і H(10) з
проходженням уклонного
вентиляційного стовбура
розкриття і підготовка 0,5 1 2 2 6 пласта L(5)
розкриття і підготовка 3 3 15 пласта H(10)
розкриття і підготовка пологої 2,5 3 4 5 частини Кам'янської свити
гірничо-капітальні роботи з 0,3 0,3 0,3 0,4 3 удосконалення системи
транспортування
15. Шахта 0,8 2,6 2,9 2,8 3 16 "Ясинівська-Глибока"
удосконалення системи 0,2 0,6 0,5
провітрювання пласта L(4)
підготовка 4 горизонту східного 0,5 1,2 1,3 1,3 1,2 3 уклону пласта L(6) нижче
ізогипси 350
підготовка 4-5 горизонтів 0,1 0,8 0,8 0,5 0,8 2,5 пласта M(3)
розкриття і підготовка 0,3 0,5 0,6 2,5 занасувної частини 2 горизонту
західного уклону пласта L(4)
підготовка східного уклонного 0,5 0,4 2 поля пласта L(2)
підготовка 6 горизонту східного 6 блоку пласта L(6)
16. Шахта "Північна" 0,6 3,6 3,7 3,7 3,7 18,7
розкриття і підготовка 0,6 1,1 5 уклонного поля західної панелі
пласта M(3)
розкриття і підготовка 0,6
бремсбергового поля центральної
панелі пласта M(3)
розкриття і підготовка 2,8 уклонного поля центральної
панелі пласта L(6)
розкриття і підготовка 1,1 1 уклонного поля західної
панелі пласта L(6)
розкриття і підготовка 3 3,7 3,7 1,5 9,9 бремсбергового поля західної
панелі пласта M(3)
17. Шахта 1,1 5,7 7,7 7,8 7,8 35 "Калинівська-Східна"
реконструкція шахти 1,1 1 0,9 1,6 2,8
розкриття і підготовка 1,7 1,8
пласта К(4)
підготовка бремсбергового 1 1 2,2 1 15 поля пласта L(1)
розкриття і підготовка 2 4 4 4 20 пластів Кам'янської свити
горизонту 920
18. ДХК "Шахта 68,5 90,4 70 69,3 60,7 323 Краснолиманська"
виробниче будівництво 46,6 55,4 35 34,3 25,7 148
розкриття і підготовка 40 40 23 23 23 117 заскидової частини та
резервних запасів
підготовка 2 ступеня уклону 6,6 5,4
10-біс пласта К(5)
розкриття і підготовка 2 31 панелі N 7 уклону 1 пласта
M(4) (в ступ.2) 2 ступеня
заглиблення північного 10 12 10,6
повітроподавального стовбура
удосконалення системи 0,7 0,7 вентиляції блоку
устаткування, що не входить до 21,9 35 35 35 35 175 кошторису будівництва
ДХК "Селидіввугілля" 40,5 65,5 53,2 43,6 43,4 207,4
виробниче будівництво 0,1 4,6 9,2 11,3 8 46,3
устаткування, що не входить до 40,4 60,9 44 32,3 35,4 161,1 кошторису будівництва
19. Шахта імені
Д.С.Коротченка
розкриття запасів шахти 1,6 6,5 8,5 6,5 45 N 2 "Новогродівська"
20. Шахта N 1/3 3 2,7 2,8 1,5 1,3 "Новогродівська"
розкриття і підготовка 3 1
ступеня південного уклону
пласта K(8)
дороблення запасів пласта K(8) 0,7 0,7 0,7
удосконалення схеми доставки 1,4 1,4
вугілля північного уклону поля
шахти N 1
облаштування свердловини N 5 0,6 0,6 1,4 0,1
розширення станції біологічного 0,7 0,7 1,3 очищення стічної води
селидівської групи шахт
21. Шахта "Росія"
будівництво ставка-відстійника 0,1
шахтної води
ДХК "Добропіллявугілля" 39,4 96,1 97,4 100,2 84,2 421,5
виробниче будівництво 6,7 21,5 20,3 18 15,1 61,3
устаткування, що не входить до 32,7 74,6 77,1 82,2 69,1 360,2 кошторису будівництва
22. Шахта "Добропільська" 3,6 10,4 10,6 8 6,1 13,7
розкриття і підготовка 2 2,4 0 1,6 2,5 7 горизонту 450
буріння та облаштування 1 5,5 6,5 4,5 2,6 2,5 вентиляційної свердловини з
вентилятором ВЦД-31,5
підготовка до відпрацювання 0,3 1,7 3,2 1 1 4,2 південного уклонного поля
зближених пластів
L(2) (в ступ.1), L(3) і L(4)
горизонту 450
будівництво аварійного складу 0,3 0,8 0,9 0,9
вугілля
23. Шахта "Алмазна" 0,6 5,6 5,7 6,2 6,5 34,6
розкриття і підготовка 0,2 1,6 0,8 1,6 1,6 25,2 південного крила пластів L(4),
L(2) (в ступ.1) і L(1)
горизонту 550
удосконалення породного 0,4 2 2 2 1,9 1,6 комплексу шахти
розкриття і підготовка 1-3 1 4,8 ярусів уклоного поля пласта
M(3) горизонту 350
дегазація пластів Алмазної 2 2,9 2,6 2 3 свити
24. Шахта "Білицька"
розкриття і підготовка 2,5 4 2,5 2,5 2,5 13 пластів M(3) (в ступ.н),
M(4) (в ступ.0) і
M(5) (в ступ.1) горизонту
250 північного крила шахти
25. Шахта "Піонер"
удосконалення вентиляції 1,5 1,5 1,3
північного крила пластів
M(4) (в ступ.2) і
M(4) (в ступ.0)
ДХК "Шахтарськантрацит" 25,9 85,5 35,4 69,1 47,5 178,6
виробниче будівництво 6,1 19,4 16,7 10,9 14,3 60,6
устаткування, що не входить до 19,8 66,1 18,7 58,2 33,2 118 кошторису будівництва
26. Шахтоуправління 3 3 3 3 3 29,4 "Шахтарське-Глибоке"
розкриття і підготовка 3 3
уклонного поля пласта H(8)
центрального блоку
розкриття і підготовка 3 3 3 15 уклонного поля пласта H(8)
східного блоку
розкриття і підготовка пластів 14,4 H(2) (в ступ.1) і H(3)
27. Шахта імені 1 Травня 10 7 2,3 4,7 14
реконструкція шахти імені 8 5
Чапаєва (1 етап - удосконалення
систем транспортування та
підйому)
розкриття і підготовка 25 2 2 2 4
горизонту східної панелі
пласта К(8)
розкриття і підготовка 26 0,3 0,7 14 горизонту східної панелі
пласта К(2)
28. Шахта "Постніковська"
розкриття і підготовка 11-12 0,2 2,5 2,7 1,7 2,8 5 горизонту пласта H(2)
(в ступ.1)
29. Шахта імені XVII 1,5 1,8 1,6 1,6 1,9 4,2 Партз'їзду
підготовка запасів крила 1,3 1,6 1,3 1,6 1,6 3,5 пласта К(2)
підготовка запасів пласта К(3) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 на виходах шахти N 17
30. Шахта "Вінницька" 1,4 2,1 2,4 2,3 1,9 8
удосконалення системи 0,8 1,2 1 0,9 0,9 4,2 провітрювання західного
крила шахти
розкриття і підготовка 0,6 0,9 1,4 1,4 1 3,8 прирізаних запасів уклонного
поля пластів L(3) та L(4)
східної панелі
ДХК "Жовтеньвугілля" 47,4 119,1 108,2 90,9 103,6 450,4
виробниче будівництво 19,1 53,4 50,9 53 50,8 221,3
устаткування, що не входить до 28,3 65,7 57,3 37,9 52,8 229,1 кошторису будівництва
31. Шахта "Рассвєт" 2 3 0,5 2,1 1,2 4,8
розкриття і підготовка 11 1,1 0,2
горизонту пластів L(3) та L(4)
розкриття і підготовка 11 1,1 1 1,2 1,7 горизонту пластів L(6) та L(7)
розкриття і підготовка 10 0,6 1,4 горизонту пластів L(6) та L(7)
розкриття і підготовка 10 0,6
горизонту пластів L(3) та L(4)
розкриття і підготовка 0,2 1,7 0,5 0,5 1,7 прирізаних запасів пласта М(3)
заміна підйомної машини 0,1
32. Шахтоуправління 0,4 6,2 6,3 6,2 6,6 32,5 "Кіровське"
розкриття і підготовка 3,2 1 1
горизонту пласта K(2) та 8
горизонту пласта K(5)
гірничо-капітальні роботи з 0,4 1,2 1,5
удосконалення системи
транспортування шахти
"Тернопільська"
розкриття і підготовка нижніх 1 1,4 1,6 3,2 запасів пластів К(8) та К(5)
шахти "Тернопільська"
підготовка 10 горизонту пласта 0,6 1,7 1,2 К(5) шахти "Тернопільська"
підготовка 11 горизонту пласта 1,4 2,3 К(5) шахти "Тернопільська"
підготовка 12 горизонту пласта 5,2 К(5) шахти "Тернопільська"
підготовка 13 горизонту пласта 5 К(5) шахти "Тернопільська"
розкриття і підготовка 5 1,8 2,2 2,1 2,4 16,8 горизонту пласта М(5)
33. Шахтоуправління "Донбас" 1,9 3,7 3,7 3,7 3,5 6,5 шахта "Комунарська" N 22
розкриття і підготовка 11 1,9 3,7 3,7 3,7 3,5 6,5 горизонту пластів K(2) і K(3)
та 10 горизонту пласта К(5)
34. Шахта імені 60-річчя 0,7 2,9 2,9 3 3 7,2 великої Жовтневої
Соціалістичної революції
розкриття і підготовка 12 0,7 1,1 1,1
горизонту пласта М(3)
розкриття і підготовка 1,2 1,2 3,6 13 горизонту
гірнічно-капітальні роботи з 1,8 1,8 1,8 1,8 3,6 удосконалення системи
провітрювання шахти
35. Шахта "Ждановська" 2,6 17 17,3 17,4 12,8 63,4
розкриття і підготовка 1,1 5,6 3,7 3,5 1,5 12,2 9 горизонту пласта L(7)
гірнічно-капітальні роботи з 1,5 9,8 8,7 8 4,6 4,4 удосконалення систем
провітрювання і
транспортування вугілля
розкриття і підготовка 7 1,2 2,6 3,6 4,3 5,8 горизонту пластів L(6), L(4)
та L(3)
розкриття і підготовка 16 8 горизонту пластів L(6),
L(4) та L(3)
реконструкція східного 0,4 2,3 2,3 2,4 вентиляційного стовбура пласта
L(7) з вентиляторною установкою
ВЦ-31,5
удосконалення системи 25 провітрювання з будівництвом
вертикального вентиляційного
стовбура
36. Шахта "Іловайська"
розкриття і підготовка 5 12 12 12 12 38 1 горизонту уклонного поля з
похилим фланговим стовбуром
37. Шахта "Комуніст" 6,5 8,6 8,2 8,6 11,5 59,5
розкриття і підготовка нижніх 5 3,6 3,6 3 4,5 25 запасів вугілля
розкриття і підготовка уклонної 1,5 2 2 2,6 3 25 частини шахтного поля
розкриття і підготовка 0 3 2,6 3 4 9,5 18 горизонту
ДХК "Торезантрацит" 25,2 47,4 46,6 47,8 41,8 345
виробниче будівництво 2,8 12,2 12,2 22,4 23 201,2
устаткування, що не входить до 22,4 35,2 34,4 25,4 18,8 143,8 кошторису будівництва
38. Шахта "Прогрес" 2,6 11,2 11,2 11,4 12 153,3
гірничо-капітальні роботи з 1,5 5 5 5 5 82,6 удосконалення системи
провітрювання з проходженням
повітроподавального стовбура
будівництво споруди 2 2 2 2 40,7 вентиляторної установки
ВЦД-47,5 УМ та її оснащення
будівництво холодильної 0,2 0,2 0,2 0,2 14 установки
підготовка до відпрацювання 1,1 4 4 4,2 4,8 16 уклонного поля горизонту 1340
39. Шахта імені Л.І.Лутугіна 0,6 0,6 10,6 10,6 46,1
удосконалення системи 0,6 0,6 0,6 0,6 транспортування вугілля на
першому горизонті пласта H(7)
розкриття і підготовка другого 10 10 46,1 горизонту пласта H(7)
40. Шахтоуправління
"Волинське"
розкриття і підготовка 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2 горизонту шахти "Яблунівська"
Виробничі об'єднання 90 155,4 152,2 134,6 139,5 634,4
виробниче будівництво 41,2 89,8 85,7 68,2 79,2 275,2
устаткування, що не входить до 48,8 65,6 66,5 66,4 60,3 359,2 кошторису будівництва
ВО "Донецьквугілля" 6 7,5 7,9 2,6 3,6 11,9
виробниче будівництво 4,8 6,4 6,7 1,3 2,3 5,9
устаткування, що не входить до 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 6 кошторису будівництва
41. Шахта "Лідіївка"
розкриття і підготовка 1,2 1,3 2,3 5,9 пласта М(3)
42. Шахта N 12 "Похила"
підготовка та обладнання 4,8 6,4 5,5
східної лави пласта G(2)
ВО "Красноармійськвугілля" 27,3 45,9 42,9 40,4 56,1 179,9
виробниче будівництво 10,8 25,6 21 19,7 36,8 87,8
устаткування, що не входить до 16,5 20,3 21,9 20,7 19,3 92,1 кошторису будівництва
43. Шахта "Центральна" 0,7 1,7 2 4,3 20,8 10,2
розкриття і підготовка 0,7 1,7 2 2,7 2,6 6,8 південної панелі пласта H(10)
розкриття і підготовка 1,6 18,2 3,4 північної панелі пласта H(10)
44. Шахта імені Димитрова 0,1 0,9 1 0,4 1 2,6
розкриття і підготовка пласта 0,1
К(7) блоку N 2 горизонту 384
розкриття і підготовка запасів 0,9 1 0,4 1 2,6 пласта К(8) до нижньої
технічної межі
45. Шахта імені
О.Г.Стаханова
підготовка уклонного поля 10 23 18 15 15 75 пластів L(3) та L(1) блоку N 4,
розкриття і підготовка уклонного
поля блоку N 2-3,
будівництво блоку N 5
ВО "Артемвугілля" 11,1 13,3 14,3 12 11,5 106,1
виробниче будівництво 5 4,8 4,8 5,9 4,8 19,8
устаткування, що не входить до 6,1 8,5 9,5 6,1 6,7 86,3 кошторису будівництва
46. Шахта імені Ю.О.Гагаріна
розкриття і підготовка 1,6 1,8 1,8 2,9 1,8 9,8 горизонту 950
47. Шахта імені
К.О.Рум'янцева
розкриття і підготовка 3,4 3 3 3 3 10 горизонту 1090
ВО "Дзержинськвугілля" 15,9 39,5 34,2 35 28,8 92,5
виробниче будівництво 3,7 21,6 19,6 20,2 16,2 14
устаткування, що не входить 12,2 17,9 14,6 14,8 12,6 78,5 до кошторису будівництва
48. Шахта імені
Дзержинського
розкриття і підготовка 3 8,3 7,2 9,5 7,2 9,4 горизонту 1146
49. Шахта "Північна"
розкриття і підготовка 0,7 1,2
горизонту 1160
50. Шахта "Південна"
підготовка блоку пласта 2,8 1,1
"Бабаковський"
51. Шахта "Торецька"
розкриття і підготовка 6,3 7 6,3 6,2 горизонту 910
52. Шахта "Нова" розкриття і підготовка 3 4,3 4,4 2,8 4,6 горизонту 825
ВО "Орджонікідзевугілля" 21,3 26,3 26,8 24 24,4 123,3
виробниче будівництво 11,5 12,5 12 9 9 50
устаткування, що не входить до 9,8 13,8 14,8 15 15,4 73,3 кошторису будівництва
53. Шахта імені К. Маркса розкриття і підготовка 1,5
горизонту 1000
54. Шахта "Булавинська" 1,3 0,5 1 1 18
розкриття і підготовка 1,3
горизонту 530
розкриття і підготовка 0,5 1 1 18 горизонту 650
55. Шахта "Ольховатська"
будівництво комплексу 5,5 2 5,5
вертикального скіпового
стовбура
56. Шахта "Вуглегірська"
розкриття і підготовка 1 1 4 1,5 1
горизонту 820
57. Шахта "Єнакіївська" 1 9 0,5 5 5 22
розкриття і підготовка 1 9
горизонту 550
розкриття і підготовка 0,5 5 5 22 горизонту 490
58. Шахта "Полтавська" 1,2 0,5 1,5 1,5 2 10
розкриття і підготовка 1,2
горизонту 447
розкриття і підготовка 0,5 1,5 1,5 2 10 горизонту 585
ВО "Сніжнеантрацит" 8,4 22,9 26,1 20,6 15,1 120,7
виробниче будівництво 5,4 18,9 21,6 12,1 10,1 97,7
устаткування, що не входить 3 4 4,5 8,5 5 23 до кошторису будівництва
59. Шахта "Ударник" 1,1 1,4 1,6 1,6 1,1 5
підготовка до відпрацювання та 1,1 1,2 1,1 1,1 0,1 доробка балансових
запасів пласта H(3)
відпрацювання заскидової 0,2 0,5 0,5 1 5 частини шахтного поля
пласта H(3)
60. Шахта "Північна"
відпрацювання уклонного поля 3 3 3 14,7 нижче горизонту 615 пласта H(3)
61. Шахта "Зоря" 4,3 17,5 17 7,5 6 78
розкриття і підготовка 3 5 5 6 78 пласта H(4) (в ступ.в)
підготовка східного блоку 1,8 2,5 2,5 2,5
бремсбергового поля
пласта H(7)
гірничо-капітальні роботи з 2,5 12 9,5
удосконалення системи
провітрювання та підйому N 2
Самостійні шахти 182,2 254,7 232,8 223,9 215,9 1034
виробниче будівництво 38,8 85,7 65,2 59,9 48,7 178,6
устаткування, що не входить до 143,4 169 167,6 164 167,2 855,4 кошторису будівництва
62. Шахта 23,9 45,3 44,7 23,2 35,8 162,5 "Південнодонбаська N 1"
виробниче будівництво 4,5 25,4 24 15,8 14,7 76,5
устаткування, що не входить до 19,4 19,9 20,7 7,4 21,1 86 кошторису будівництва
гірничо-капітальні роботи з 4 9,8 2
удосконалення системи вентиляції
розкриття і підготовка запасів 7 6,6
за насувом N 2
розкриття і підготовка запасів 10,8 7,3 14,7 блоку N 5
розкриття і підготовка запасів 7,9 3,9 7,8 35,8 блоку N 6
розкриття і підготовка 40,7 пласта C(18) горизонту 480
реконструкція збагачувальної 0,5 0,7 0,7 0,7
установки
63. Шахта 16,5 52,9 40,4 41,3 22,3 137,2 "Південнодонбаська N 3"
виробниче будівництво 14,1 32,7 13,8 12,1 11,2 27,2
устаткування, що не входить до 2,4 20,2 26,6 29,2 11,1 110 кошторису будівництва
розкриття і підготовка 1,4 4,6 4,3 11,8 пласта C(6) (в ступ.1)
розкриття і підготовка блоку 4 2 1,7 1,9 1,7 2,1 N 2 горизонту 624 та горизонту
824 для пластів C(13) і C(11)
розкриття і підготовка 2,1 1,5 1,6 1,3 1,8 західного крила блоку N 3
горизонту 824
будівництво 3 черги шахти 6,1 22 2,8 0,7 0,3
розкриття і підготовка блоку 1,1 0,8 0,9 0,8 9,5 N 3 горизонту 980
реконструкція 2,5 0,8
повітроподавального стовбура
N 1 із заміною підіймальної
машини
будівництво вентиляційних 0,3 2,9 2,5 2,4 2,8 2 свердловин
реконструкція комплексу 0,1 2,9 3,1
вентиляційного стовбура із
заміною підіймальної машини
64. Шахта імені О.Ф.Засядька 5 4,3 4,3 4,3 3,8 36,5
виробниче будівництво 5 4,3 4,3 4,3 3,8 36,5
розкриття і підготовка 5 4,3 4,3 4,3 3,8 горизонту 1078
прирізка запасів шахти 36,5 "Кальміуський рудник" з
урахуванням повітроподавального
стовбура шахти імені
К.І.Поченкова
65. Шахта "Новодзержинська" 2,3 4,6 3,9 4,3 3,9 19,6
виробниче будівництво 1,5 3,8 3,1 3,5 3 15,2
устаткування, що не входить до 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 4,4 кошторису будівництва
підготовка горизонту 585 1,5 3,8 3,1 3,5 3 15,2
66. Шахта "Бутовка-Донецька" 4,7 10 10 8,5 9,5 29
виробниче будівництво 2 2 1,5 1,5 5
устаткування, що не входить до 4,7 8 8 7 8 24 кошторису будівництва
підготовка горизонтів 1041-1206 2 2 1,5 1,5 5 з проходженням польових
гірничих виробок
67. Шахта "Жовтневий рудник" 3,6 30,9 8,8 7,3 11,6 76
виробниче будівництво 3 5 4 6 10
устаткування, що не входить до 3,6 27,9 3,8 3,3 5,6 66 кошторису будівництва
поглиблення вентиляційного 1
стовбура з метою удосконалення
системи провітрювання
розкриття і підготовка 1,5 2 2 2
центральної панелі пластів
К(8) і L(1) (в ступ.н)
проходження повітроподавального 1,5 2 2 2
стовбура у західній частині
шахтного поля
розкриття і підготовка 2 10 пласта L(4)
68. Шахта "Красноармійська- 126,2 106,7 120,7 135 129 573,2 Західна N 1"
виробниче будівництво 13,7 14,5 13 18,7 8,5 8,2
устаткування, що не входить до 112,5 92,2 107,7 116,3 120,5 565 кошторису будівництва
будівництво повітроподавального 13,7 14,5 13 18,7 8,5 8,2 стовбура N 2
Луганська область 348,3 704,4 739,5 622,5 668,7 2023,7
виробниче будівництво 105,5 259,4 239,4 244,4 231,9 652,4
устаткування, що не входить до 242,8 445 500,1 378,1 436,8 1371,3 кошторису будівництва
ДХК "Луганськвугілля" 34 84,7 66,5 52,4 43,9 150,9
виробниче будівництво 34 84,7 66,5 52,4 43,9 150,9
устаткування, що не входить
до кошторису будівництва
69. Шахтоуправління 4 8,7 7,2 6 6 30 "Луганське"
розкриття і підготовка 4 8,4 4,2
бремсбергового поля горизонту
451 (Мащинський блок)
розкриття і підготовка 0,3 3 6 6 30 Південного та Меловського
блоків
70. Шахта "Лутугінська" 1,6 1,9 2,4 3,4 4 66,2

розкриття і підготовка 1,6 1,9 2,4 3,4 4 31,3 горизонту 568
розкриття і підготовка 34,9 горизонту 730
71. Шахта імені XIX 7,6 13,7 9,4 3,7 4 18,3 з'їзду КПРС
розкриття і підготовка 1,6 0,9 2,5 3,7 4 18,3 уклонного поля пласта L(1)
удосконалення системи 6 12,8 6,9
провітрювання з бурінням
вентиляційної свердловини
72. Шахта "Білоріченська"
розкриття і підготовка 10 23,4 12,7 6,9 5 5,4 пласта L(6)
73. Шахта "Черкаська" 1,3 1,7 1,4 1,4 1,4 33
розкриття і підготовка 1,3 1,4 1,4 1,2 1 2,3 горизонту 680 м
розкриття і підготовка 0,3 0,2 0,4 4,5 горизонту 710 м
розкриття і підготовка пласта 26,2 2B k(7)
74. Шахта імені Артема 6 8,5 9 9 8 18 розкриття і підготовка
Кам'янської свити
75. Шахта "Фащевська" 1,1 1,1 0,5 розкриття і підготовка
15 горизонту пласта M(3)
76. Шахта "Вергельовська"
розкриття і підготовка 0,5 10 10 10 10 25 горизонту 490
77. Шахта "Ломоватська"
розкриття і підготовка пластів 2 6 6,4 9,9 5,9 9,2 L(3) та L(5) горизонту 400
78. Шахта "Голубівська"
будівництво об'єднаного 3,5
комплексу водозливу та очисних
споруд Кіровської групи шахт
ДХК "Первомайськвугілля" 18,2 87,4 83,8 82,7 86,9 345,3
виробниче будівництво 9,8 41,8 48,9 59,9 56,7 215,5
устаткування, що не входить до 8,4 45,6 34,9 22,8 30,2 129,8 кошторису будівництва
79. Шахта "Золоте" 8 15,2 20,5 22 18 28,6
упорядкування комплексу 7 3,7
допоміжного стовбура
розкриття і підготовка 0,5 8 15 18 18 28,6 горизонту 865
розкриття і підготовка 0,5 3,5 5,5 4
горизонту 865 пластів
L(6) та M(3)
80. Шахта "Карбоніт" 8,5 9 9 9 35
розкриття і підготовка 8,5 9 9 9 17,5 горизонту 665
будівництво приймального 17,5 майданчика 3 ярусу
81. Шахта "Гірська"
розкриття і підготовка 1,1 9,6 9,8 10 10,2 52,5 горизонту 1000
82. Шахта "Тошківська" 6,5 6,9 6,7 7,4 34,4
розкриття і відпрацювання 0,3 0,5 0,4 0,6 4 пласта K(8) на резервній
площі шахти
розкриття і підготовка 5,8 5,9 6 6,2 30,4 пласта L1
спорудження повітроподавальної 0,4 0,5 0,3 0,6 свердловини
83. Шахта "Первомайська"
розкриття і підготовка 0,7 2 2,7 4,2 2,1 10 горизонту 775
84. Шахта імені Менжинського
розкриття і підготовка 8 10 55 горизонту 1110
ДХК "Лисичанськвугілля" 16,3 41,9 31,5 40,2 35,7 164,2
виробниче будівництво 3,2 5,5 5,5 7,8 7,5 39,9
устаткування, що не входить до 13,1 36,4 26 32,4 28,2 124,3 кошторису будівництва
85. Шахта імені 3,2 3,7 3,7 4 3,5 17,2 Г.Г.Капустіна
розкриття і підготовка 2,7 3,7 3,7 4 3,5 17,2 уклонного поля пласта L(1)
горизонту 529
розкриття і підготовка 0,5
уклонного поля пласта K(8)
горизонту 860
86. Шахта "Привольнянська" 2 1,9 4
розкриття і підготовка 2 4 уклонного поля пласта М(3)
горизонту 825
удосконалення системи 1,9 транспортування вугілля
87. Шахта "Новодружеська"
розкриття і підготовка 1 1 1 1 5 західного уклонного поля пласта
K(8) горизонту 840
88. Шахта "Чорноморка"
розкриття і підготовка 0,8 0,8 0,8 1 5,7 горизонту 810
ДХК "Краснодонвугілля" 51,5 99,5 109,9 63,8 96,8 432,3
виробниче будівництво 2,5 2,5 1,2 1,2 5,6
устаткування, що не входить до 51,5 97 107,4 62,6 95,6 426,7 кошторису будівництва
89. Шахта "Горіхівська"
розкриття і підготовка пластів 2,5 2,5 1,2 1,2 5,6 Максимівської свити
горизонту 490
ДХК "Донбасантрацит" 35,6 101,4 149,2 121,6 110,1 397,1
виробниче будівництво 6,5 21,1 21,1 16,1 16,9 51,1
устаткування, що не входить до 29,1 80,3 128,1 105,5 93,2 346 кошторису будівництва
90. Шахта "Краснолуцька"
підготовка 7 штреків 1,5 1,5 1,5 5,5
91. Шахта імені газети
"Ізвєстія"
розкриття і підготовка 6,5 6 6 6,3 6,9 18,1 пласта K(7)
92. Шахта "Княгининська"
підготовка і розробка 7,4 1,5
північного крила пласта K(7)
93. Шахта "Новопавлівська"
розкриття і підготовка 6 10 6 4 7 горизонту 975
94. Шахта N 71 "Індустрія" 1,7 2,1 2,3 2,5 7,5
розкриття і підготовка 7,5 горизонту 600 пласта H(7)
розкриття і підготовка 1,7 2,1 2,3 2,5 уклонного поля на східному
крилі горизонту 400
пласта H(10)
95. Шахта "Хрустальська"
розкриття і підготовка східного 2 13 крила північного блоку
пласта L(2)
ДХК "Антрацит" 12,1 25,1 27,6 21 30,1 96
виробниче будівництво 6,9 9,5 9,6 8,1 22,2
устаткування, що не входить до 12,1 18,2 18,1 11,4 22 73,8 кошторису будівництва
96. Шахта "Партизанська"
розкриття і підготовка 3,9 6 5,6 4,1 16,7 горизонту 20 штреків
пласта H(10)
97. Шахта "Крепинська"
розкриття і підготовка 3 3,5 4 4 5,5 горизонту 20 штреків
пластів H(7) і H(8)
ДХК "Ровенькиантрацит" 120,5 155 162,6 139,8 159,1
виробниче будівництво 32,8 55,3 45 58,2 52
устаткування, що не входить до 87,7 99,7 117,6 81,6 107,1 кошторису будівництва
98. Шахта імені 9,3 8,7 6,7 6,7 5 22,7 Ф.Е. Дзержинського
розкриття і підготовка східного 7,3 6,7 6,7 6,7 1,5 6,6 крила блоку пласта H(7)
розкриття і підготовка пласта 2 2
H(8) на північному крилі
синкліналі
удосконалення вентиляції шахти 3,5 16,1
99. Шахтоуправління 3,2 3,3 3,2 3,1 3,2 "Ровеньківське"
розкриття і підготовка 45 - 46 1,8 1,1 1,2 1 1,2 штреків пласта H(8) шахти
"Луганська"
розкриття і підготовка пласта 1,3 1,3 1 1,1 1
H(10) шахти "Луганська"
розкриття і підготовка 1 0,1 0,9 1 1 1
горизонту пласта H(7)
шахти N 1-2 "Ровеньківська"
100. Шахта N 81 "Київська" розкриття і підготовка пластів 2,2 5 5 5 5
Максимівської свити
101. Шахта імені Фрунзе
розкриття і підготовка 4,2 12,6 9,1 18,5 13,8 горизонту 870
102. Шахта імені 10,8 22,6 20 24,9 25
В.В.Вахрушева
розкриття і підготовка 8 18,2 15,5 20 20,1 горизонту 930
розкриття і підготовка 2,8 4,4 4,5 4,9 4,9 уклонного поля пласта H(10)
103. Шахта імені Космонавтів 3,1 3,1 1 5,2 57
розкриття і підготовка
горизонту 840 пласта H(10)
розкриття і підготовка 5,2 57 горизонту 970 пласта H(8)
104. Шахта 12,9 16,8 18,2 21,5 28,8 112,4 "Довжанська-Капітальна"
розкриття і підготовка 12,9 13,1 6,8 7,3 9 33 східного блоку
розкриття і підготовка 3,7 11,4 14,2 19,8 79,4 Кам'янського блоку
105. Шахта
"Червоний партизан"
розкриття і підготовка 5,9 21,9 19,3 16,8 15,5 34,7 горизонту 1200
106. Шахта імені
Я.М.Свердлова
розкриття і підготовка 0,4 2,6 2,4 0,9 1,3 горизонту 1200
107. Шахта "Центроспілка"
розкриття і підготовка 0,3 0,5 20,1 горизонту 1200
Дніпропетровська область 126,6 235,2 223,8 216 211,8 1020,4
виробниче будівництво 37,7 76,8 87,7 85,7 87,6 483,8
устаткування, що не входить до 88,9 158,4 136,1 130,3 124,2 536,6 кошторису будівництва
ДХК "Павлоградвугілля" 126,6 235,2 223,8 216 211,8 1020,4
виробниче будівництво 37,7 76,8 87,7 85,7 87,6 483,8
устаткування, що не входить до 88,9 158,4 136,1 130,3 124,2 536,6 кошторису будівництва
108. Шахта "Тернівська" 3,2 6,6 11,1 11,1 11,1 55,5
розкриття і підготовка пластів 2,9 4,4 8,9 8,9 8,9 44,4 блоку N 2
розкриття і підготовка 0,3 2,2 2,2 2,2 2,2 11,1 пласта C(8) (в ступ.н)
західного крила блоку N 3
109. Шахта "Степова" 11 16,1 16,3 14,2 13,2 72
розкриття і підготовка пластів 11 8,6 7,6 5,4 8
C(6) та C(6) (в ступ.1)
в уклонному полі
блоку N 2
прирізка запасів вугілля на 7,5 8,7 8,8 5,2 72 дільниці шахти
"Західнодонбаська N 1/13" та
на дільниці шахти "Брагінська"
110. Шахта "Ювілейна" 1,3 7,4 6,5 6,5 6,5 32,5
розкриття і підготовка пластів 0,9
C(6) та C(8) за
поздовжнім скидом
розкриття і підготовка 1,3 6,5 6,5 6,5 6,5 32,5 пластів C(6) та C(61) східного
крила поля шахти
111. Шахта "Павлоградська" 7,2 6,4 8,9 9,9 9,9 59,6
розкриття і підготовка пластів 7,2 6,4 6,4 6,4 6,4 38 C(4) та C(1) за
Південнотернівським скидом
розкриття і підготовка 2,5 3,5 3,5 21,6 горизонту 260
112. Шахта "Благодатна" 3,1 2,6 3,4 2,6 3,4 14
розкриття і підготовка 1,3 0,8 1,8 0,4 0,5 6 пласта C(4) горизонту 250
розкриття і підготовка 0,4 0,4 1,8 4 пласта C(5)
розкриття і підготовка 1,4 1,4 1,6 2,2 1,1 4 пласта C(1)
113. Шахта "Самарська" 1,2 16 14 14 18 141
розкриття і підготовка 1,2 11 11 11 12 80 блоків N 2 і 3
розкриття і підготовка 5 3 3 6 27 блоку N 1а
розкриття і підготовка 34 пласта C(6)
114. Шахта "Дніпровська" 3,9 8,7 9,7 10 9,8 36,5
розкриття і підготовка 1,6 4,4 5,4 5,7 7,1 35 горизонту 340
розкриття і підготовка 4,3 4,3 4,3 2,7 1,5 пластів C(8) ( в ступ.н) і
C(8) (в ступ.в)
бремсбергової частини
східного крила
розкриття і підготовка 2,3
горизонту 230 (схід)
розкриття і підготовка
горизонту 230 (захід)
115. Шахта імені 1,9 4,2 11,2 10,5 9,1 45,5 Героїв Космосу
підготовка пластів C(10) 0,9 0 7 10,5 7,7 16,1 (в ступ.1) і C(11) на
західному крилі шахти
розкриття і підготовка 1 4,2 4,2 1,4 29,4 пластів C(10) та C(9)
блоку N 2
116. Шахта 2,1 2,2 2,1 2 1,5 6,2 "Західнодонбаська"
розкриття і підготовка 2,1 2,2 2,1 2 1,5 6,2 пласта C(10)
розкриття і підготовка
пластів C(6) (в ступ.н)
і C(8) (в ступ.н) західного
крила з урахуванням прирізки
запасів
117. Шахта імені 2,8 6,6 4,5 4,9 5,1 21 М.І.Сташкова
розкриття і підготовка 2,8 6,6 1,6
уклонного поля західного
крила пласта C(5)
підготовка уклонного поля 1,9 2,5 2,6 15 пласта C(5)
підготовка східного крила 1 2,4 2,5 6 пласта C(5) і C(6)
Львівська область 32,4 70,8 47,8 52,2 68,7 271,7
виробниче будівництво 8,7 27 22 16 37 143,4
устаткування, що не входить 23,7 43,8 25,8 36,2 31,7 128,3 до кошторису будівництва
ДХК "Львіввугілля" 32,4 70,8 47,8 52,2 68,7 271,7
виробниче будівництво 8,7 27 22 16 37 143,4
устаткування, що не входить 23,7 43,8 25,8 36,2 31,7 128,3 до кошторису будівництва
118. Шахта "Відродження" 0,9 2,6
розкриття і підготовка 0,9 1,5 північно-східного крила
пласта N(8)
розкриття і підготовка 1,1 північно-східного крила
пласта N(7) (в ступ.в)
119. Шахта "Лісова" 0,4 1,1 1,1 1,1 1,1 5,4
розкриття і підготовка 0,2 0,6
південного крила пласта N(8)
(в ступ.в)
розкриття і підготовка 0,2 0,5
північно-західного блоку
пласта H(7) (в ступ.в)
розкриття і підготовка 1,1 1,1 1,1 2,2 південного крила пласта N(7)
(в ступ.в)
розкриття і підготовка 3,2 південного крила пласта N(7)
(в ступ.н)
120. Шахта "Візейська"
розкриття пласта V(6) 0,8 14 13,5 9,4 30,5 115
121. Шахта "Степова" 6,9 10,9 6,3 4,4 2,7 13,3
будівництво породного комплексу 6 5,3 2 - - -
реконструкція існуючих виробок 0,3 0,4 0,3 - - - північного блоку
розкриття заскидової частини 0,6 5,2 4 2,6 0,7 1,4 3 пластів
розкриття заскидової частини 1,8 2 1,7 східного крила пласта N(8)
(в ступ.в)
проходження виробок головного 5,5 напрямку пласта N (8)
(в ступ.в) північного блоку
розкриття заскидової частини 4,7 західного крила пласта N (7)
(в ступ.н)
122. Шахта "Червоноградська" 0,6 1 1,1 1,1 2 8,7
розкриття і підготовка 0,2 0,2
південного крила пласта N(7)
(в ступ.в)
розкриття і підготовка 0,4 1 0,6 0,2
південно-західного крила
пласта N(7) (в ступ.в)
розкриття і підготовка 0,5 0,7
північно-західного крила пласта
N(8) (в ступ.в)
реконструкція вентиляторної 2 8,7 установки головного
провітрювання
123. Шахта N 1 "Нововолинська"
розкриття і підготовка 3,4 3,3 2,9 2,9 1,8 північного крила шахти
_______________
Примітка. Латинськими літерами позначені індекси пластів
вугілля.
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 544
( 544-2005-п ) від 07.07.2005, N 1824 ( 1824-2006-п ) від
27.12.2006, N 1175 ( 1175-2007-п ) від 26.09.2007 }

Додаток 10
до Програми
ПЕРЕЛІК
вугледобувних та вуглепереробних підприємств,
які передаються для закриття
------------------------------------------------------------------------ Структурний підрозділ|Мар-|Промис-|Вироб-| Проектна | Фактична підприємства |ка |лові |нича | вартість | чисельність |ву- |запаси |потуж-| закриття, | працівників на |гіл-|на 1 |ність |млн. гривень |1 січня 2001 р., |ля |січня |на 1 | | чоловік | |2001 |січня |-------------+---------------- | |р., |2001 |усього|на |усього| у тому | |млн. |р., | |подо- | | числі | |тонн |тис. | |лання | |--------- | | |тон/ | |соці- | |на |пен- | | |рік | |альних| |під-|сіо- | | | | |нас- | |зем-|не- | | | | |лідків| |них |рів ------------------------------------------------------------------------ 2001 рік
Держвуглепром 326,9 4910 1428,1 669,7 16805 9774 6009
Донецька область 259 3760 1122,5 540,5 13185 7585 5252
1. Шахта N 9 П 8,3 140 68 38,8 622 335 292 "Капітальна"
ВО "Донецьквугілля"
2. Шахта імені Ж 106 600 70,8 24,7 1258 674 598 К.І. Поченкова
ДХК "Макіїввугілля"
3. Шахта N 2 Г 37,2 400 90,1 45,1 902 490 390 "Новогродівська"
ДХК "Селидіввугілля"
4. Шахта імені Ж 15 200 72,5 31,7 770 408 318 Артема ВО
"Дзержинськвугілля"
5. Шахта "Юний П 25,5 360 98,1 39,2 825 493 343 Комунар" ВО
"Орджонікідзевугілля"
6. Шахта N 3 П 0,7 150 56,5 34,2 803 482 252 шахтоуправління
"Олександрівське" ВО
"Орджонікідзевугілля"
7. Шахта "Московська" А 200 104,9 40,4 1050 507 369 ДХК
"Шахтарськантрацит"
8. Шахта "Шахтарська" А 7,7 390 73,5 41 1050 680 350 ДХК
"Шахтарськантрацит"
9. Шахта "Кіровська" А 19,3 470 35 18,5 655 376 237 ДХК "Жовтеньвугілля"
10. Шахта А 15,6 100 45 21 22 9 5 "Розсипнянська" N 2
ДХК "Торезантрацит"
11. Шахта "Донецька" А 14,7 200 44,1 18,4 595 359 163 ДХК "Торезантрацит"
12. Шахта "Лісова" А 2 200 46,1 19,1 833 439 353 ДХК "Торезантрацит"
13. Шахта А 56,3 37,8 445 248 127 "Червона Зірка"
ДХК "Торезантрацит"
14. Шахта "Об'єднана" А 1,9 56,4 34,1 451 258 103 ДХК "Торезантрацит"
15. Шахта "Схід" А 0,2 42,1 21,1 829 520 320 ВО "Сніжнеантрацит"
16. Шахта А 0,6 100 45,3 18,1 813 502 351 "Сніжнянська"
ВО "Сніжнеантрацит"
17. Шахта "Міуська" А 4,3 250 117,8 57,3 1262 805 681 ВО "Сніжнеантрацит"
Луганська область 67,9 1150 305,6 129,2 3620 2189 757
18. Шахта П 2,6 39,2 17,1 244 156 81 "Краснодарська-
Південна" ДП
"Луганськвуглебуд-
реструктуризація"
19. Шахта К 21,5 200 52,5 18,1 826 575 349 "Суходільська" N 1
ДХК "Краснодон-
вугілля"
20. Шахта імені А 8,2 300 76,7 21,1 718 398 54 П.Л. Войкова ДХК
"Свердловантрацит"
21. Шахта ДГ 24,9 500 62,1 42,9 895 516 149 "Чорноморка" ДХК
"Лисичанськвугілля"
22. Шахта П 10,7 150 75,1 30 937 544 124 "Комісарівська" ДХК
"Луганськвугілля"
2002 рік
Держвуглепром 210,2 5174 587,4 257,1 8916 5594 1607
Донецька область 54,6 3600 312 107,7 2968 1858 882
1. Шахта ОС 1,8 150 58 39 830 610 46 "Заперевальна" N 2
ДХК "Донвугілля"
2. Шахта "Річна" А 11,1 350 45 21 96 37 30 ДХК "Торезантрацит"
3. Шахта Г, 38,4 600 74 25 962 745 482 "Бутівка-Донецька" ДГ
4. Шахта N 17-17 "біс" Ж 3,3 100 63 5,8 583 466 250
5. Центральна 1200 46 10,4 244 36 збагачувальна
фабрика
"Сніжнянська"
ВО "Сніжнеантацит"
6. Центральна 1200 26 6,5 253 38 збагачувальна
фабрика
"Сердитянська"
ДХК "Шахтарськантрацит"
Луганська область 155,6 1520 213,1 119,7 2499 1704 622
7. Шахта К 36,8 250 58,4 46,4 898 460 294 "Краснопольївська"
"Луганськвуглебуд-
реструктуризація"
8. Шахта N 71 А 27,5 620 75,5 42 748 614 83 "Індустрія"
9. Шахта імені Ж 91,3 650 79,2 31,3 853 630 245 В.Р. Менжинського
ДХК "Первомайськвугілля"
Дніпропетровська область 20,3 11,7 3163 2032 78
10. Шахта Г 20,3 11,7 3163 2032 78 "Першотравнева"
ДХК "Павлоградвугілля"
Чернігівська область 20 24 11 82 10
11. Торфодобувне підприємство 20 24 11 82 10 "Замглай"
Житомирська область 34 18 7 204 15
12. Торфодобувне підприємство 34 18 7 204 15 "Бучмани"
2003 рік
Мінпаливенерго 27,14 2350 211,86 95,406 3342 1524 934
Донецька область 15,9 350 113,1 50,1 2104 1181 694
1. Шахта N 3-біс А 5,2 200 45 21 1061 675 212 ДП "Торезантрацит"
2. Шахта імені П 10,7 150 68,1 29,1 1043 506 482 60-річчя Радянської
України
ДП "Донецьквугілля"
Кіровоградська 6 1700 94,79 45,08 1156 343 232 область
3. Шахта Б 6 400 73,5 34,2 771 343 168 "Ведмежоярська" ДХК
"Олександріявугілля"
4. Брикетна фабрика
"Байдаківська" ДХК
"Олександріявугілля" 1300 21,29 10,88 385 64
Житомирська область 5,24 300 3,97 0,226 82 8
5. ДП Б 5,24 300 3,97 0,226 82 8 "Бурвуглевидобуток"
(дільниця
Андрушівська -
Північна)
ВО "Бурвуглекомплекс"
2004 рік
Мінпаливенерго 20,36 600 149,22 104,55 2317 1332 601
Донецька область 16,26 300 35,62 25,65 630 321 245
1. ДП "Шахто- А 16,26 300 35,62 25,65 630 321 245 управління
"Зуєвське"
Луганська область 3,7 100 44,8 27,8 733 428 194
2. Шахта "Матроська" Д 3,7 100 44,8 27,8 733 428 194 ДП "Луганськвугле-
будреструктуризація"
Львівська область 0,4 200 68,8 51,1 954 583 162
3. Шахта "Надія" Ж 0,4 200 68,8 51,1 954 583 162 ДП "Львіввугілля"
2005 рік
Мінпаливенерго 96,7 4820 1190,49 610,05 16150 10742 4414
Донецька область 41,7 2030 552,33 198,28 5083 3392 1615
1. Шахта "Моспінська"
ДП "Донецьквугілля" П 13,2 110 57,6 28,4 683 453 215
2. Шахта "Глибока" П 0,5 500 51,5 15,4 453 286 158 ДВАТ "Шахтоуправління
"Донбас"
3. Шахта
"Житомирська"
ДП Шахтарськантрацит" П 0,0 100 35,1 16,2 278 186 92
4. ДП "Шахта Ж 0,0 0,0 16,63 4,68 73 14 31 "Петровська"
5. Шахта П 7,7 200 58,8 20,6 464 326 158 ДП "Тернопільська"
"Шахтарськантрацит"
6. Шахта А 9 340 60,1 22,8 519 366 163 "Постніковська"
ДП "Шахтарськантрацит"
7. Шахта А 10,8 350 50,2 16 663 483 202 "Вінницька"
ДП "Шахтарськантрацит"
8. ДП "Шахта "Нова" К 0,2 200 163 54 1220 780 356
9. ДП "Шахта імені П 0,3 230 59,4 20,2 730 498 240 60-річчя Великої
Жовтневої
Соціалістичної
революції"
Луганська область 37,9 2290 511,16 318,67 9008 6197 2497
10. ДП "Шахта Г 2,2 220 102 76 1365 1011 474 "Голубівська"
11. "Шахта імені Г 1,2 300 103 76 1393 975 450 С.М. Кірова"
12. "Талівська" Ж 8,7 200 68,9 37,9 1361 959 388 ДП "Краснодонвугілля"
13. Шахта А 2 400 30 14 1675 1228 368 "Ворошиловська"
ДП "Ровенькиантрацит"
14. Шахта імені А 12,5 600 50 21 1157 784 171 Я.М. Свердлова
ДП "Свердловантрацит"
15. ДП "Шахта П 1,6 350 105,0 77 1529 1016 487 "Перевальська"
16. ДП "Шахта Г 9,7 220 52,26 16,77 528 224 159 "Слав'яносербська"
Львівська область 17,1 500 127 93,1 2059 1153 302
17. Шахта "Бендюзька" Ж 1,6 200 69 51,1 1124 754 164 ДП "Львіввугілля"
18. ДВАТ "Шахта Ж 15,5 300 58 42 935 399 138 "Візейська"
2008 рік
Мінвуглепром 17,65 140 513,89 50,27 2097 1086 671
Донецька область 14,6 140 445,1 34,4 1287 643 453
1. Державне К, ОС 7,7 134,5 10,4 356 217 173 підприємство
"Шахта N 13-біс"
2. Державне А 4,4 39,2 6,6 240 103 93 підприємство
"Шахта "Північна"
(м. Сніжне)
3. Державне Д, ДГ 2,5 60,7 4,4 231 138 83 підприємство
"Шахта імені
Д.С. Коротченка"
4. Державне К 140 210,7 13 460 185 104 підприємство
"Шахта "Комсомолець"
Луганська область 3,05 68,79 15,87 810 443 218
5. Державне відкрите А, Т 19,1 7,5 132 7 акціонерне товариство
Центральна збагачу-
вальна фабрика "Маяк"
6. Державне А 3,05 49,69 8,37 678 443 211 підприємство
"Шахта імені 50-річчя
Радянської України"
2009 рік
Мінвуглепром 11,2 130,86 2,56 224 146 51
Кіровоградська область 11,2 103,86 2,56 224 146 51
Державне підприємство Б 11,2 103,86 2,56 224 146 51 "Бурвугілля"
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 438
( 438-2002-п ) від 30.03.2002, N 1681 ( 1681-2003-п ) від
29.10.2003, N 1427 ( 1427-2004-п ) від 28.10.2004, N 544
( 544-2005-п ) від 07.07.2005, N 908 ( 908-2005-п ) від
15.09.2005, N 1124 ( 1124-2007-п ) від 11.09.2007, N 166
( 166-2008-п ) від 12.03.2008, N 535 ( 535-2009-п ) від
27.05.2009 }вверх