Документ 1203-2007-п, действует, текущая редакция — Редакция от 20.10.2011, основание - 1050-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 жовтня 2007 р. N 1203
Київ
Про затвердження гранично допустимої кількості
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що містяться в препаратах
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1045 ( 1045-2008-п ) від 03.12.2008
N 4 ( 4-2011-п ) від 05.01.2011 - зміни набирають
чинності з 1 березня 2012 р. згідно з
Постановою КМ N 1050 ( 1050-2011-п )
від 05.10.2011 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити гранично допустиму кількість наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в
препаратах, згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2007 р. N 1203
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КІЛЬКІСТЬ
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що містяться в препаратах

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Гранично допустима кількість | | наркотичного засобу, | | | психотропної речовини, | | | прекурсору | | |---------------------------+------------------------------------| |Кодеїн |25 міліграмів - для неподільних або | | |дозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | | | | | |2 міліграми на мілілітр - для | | |недозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | |---------------------------+------------------------------------| |Декстропропоксифен |65 міліграмів - для неподільних або | | |дозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | | | | | |5 міліграмів на мілілітр - для | | |недозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | |---------------------------+------------------------------------| |Трамадол |37,5 міліграма - для неподільних або| | |дозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | |---------------------------+------------------------------------| |Фенобарбітал |20 міліграмів - для неподільних або | | |дозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | | | | | |20 міліграмів на мілілітр - для | | |недозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | |---------------------------+------------------------------------| |Ефедрин |25 міліграмів - для неподільних або | | |дозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | | | | | |2 міліграми на мілілітр - для | | |недозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | |---------------------------+------------------------------------| |Псевдоефедрин |25 міліграмів - для неподільних або | | |дозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | | | | | |2 міліграми на мілілітр - для | | |недозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | |---------------------------+------------------------------------| |Фенілпропаноламін |25 міліграмів - для неподільних або | | |дозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | | | | | |2 міліграми на мілілітр - для | | |недозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | |---------------------------+------------------------------------| |Ерготамін |2 міліграми - для неподільних або | | |дозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | | | | | |0,5 міліграма на мілілітр - для | | |недозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | |---------------------------+------------------------------------| |Ергометрин |0,2 міліграма - для неподільних або | | |дозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | | | | | |0,1 міліграма на мілілітр - для | | |недозованих лікарських форм | | |максимальний вміст на одиницю дози | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1045
( 1045-2008-п ) від 03.12.2008, N 4 ( 4-2011-п ) від 05.01.2011 }вверх