Документ 12-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 24.09.2016, основание - 521-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 січня 2012 р. N 12
Київ
{ Постанова втратила чинність стосовно працівників, розміри
посадових окладів яких затверджені Постановою КМ N 292
( 292-2016-п ) від 06.04.2016, на підставі Постанови КМ
N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 30 червня 2005 р.
N 512 і від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. N 512 ( 512-2005-п ) "Про оплату праці керівників
Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської міських
рад" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1547, N 46,
ст. 2893; 2009 р., N 95, ст. 3270) і від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2011 р., N 28, ст. 1178) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. N 12
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 512 ( 512-2005-п )
і від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. N 512 ( 512-2005-п ) у графі "Найменування
посади" позицію "Заступник Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим
14" викласти у такій редакції:
"Заступник Голови Верховної Ради Автономної 14".
Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим - керівник апарату Ради
міністрів Автономної Республіки Крим
2. У додатку 21 до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) у позиціях "Перший
заступник Керуючого справами Ради міністрів 2354", "Заступник
Керуючого справами Ради міністрів, Постійний Представник
Автономної Республіки Крим у м. Києві 2194" та "Головний
спеціаліст, помічник Керуючого справами Ради міністрів 741-770"
слова "Керуючого справами" замінити словами "керівника апарату".вверх