Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 16.11.20111171
Документ 1171-2011-п, предыдущая редакция — Редакция от 01.05.2014, основание - 754-2013-п, 755-2013-п, 753-2013-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2011 р. N 1171
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011
N 699 ( 699-2012-п ) від 01.08.2012
N 753 ( 753-2013-п ) від 02.10.2013
N 754 ( 754-2013-п ) від 02.10.2013
N 755 ( 755-2013-п ) від 02.10.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. N 1171
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 288 ( 288-2002-п ) "Про затвердження переліків
центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції
технічного регулювання у визначених сферах діяльності та
розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 11, ст. 521; 2010 р., N 75, ст. 2668):
у переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладається розроблення технічних регламентів ( 288-2002-п ),
затвердженому зазначеною постановою, позицію "Держлікінспекція
МОЗ" замінити позицією "Держлікслужба";
у переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах
діяльності ( 288-2002-п ), затвердженому зазначеною постановою,
слова "Держлікінспекція МОЗ" замінити словом "Держлікслужба".
2. У Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів
медичного призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 9 листопада 2004 р. N 1497 ( 1497-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 45, ст. 2970; 2008 р., N 98, ст. 3237,
N 100, ст. 3313; 2010 р., N 21, ст. 868):
у пункті 1 слова "Держлікінспекцією МОЗ" замінити словом
"МОЗ";
у пункті 6 слова "встановленому Держлікінспекцією МОЗ"
замінити словами "встановленому МОЗ";
у тексті Порядку ( 1497-2004-п ) слова "Держлікінспекція МОЗ"
в усіх відмінках замінити словом "Держлікслужба" у відповідному
відмінку;
у додатку до Порядку ( 1497-2004-п ) слова "Державна
інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства
охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити словами "Державна
служба України з лікарських засобів" у відповідному відмінку.
3. У Порядку здійснення державного контролю якості лікарських
засобів, що ввозяться в Україну, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 902 ( 902-2005-п )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2297; 2010 р., N 17,
ст. 787):
у пункті 4 слова "інспекціями з контролю якості лікарських
засобів" замінити словами "службами з лікарських засобів";
у тексті Порядку ( 902-2005-п ) слова "Держлікінспекція МОЗ"
в усіх відмінках замінити словом "Держлікслужба" у відповідному
відмінку.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2013-п ) від 02.10.2013 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 755
( 755-2013-п ) від 02.10.2013 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 754
( 754-2013-п ) від 02.10.2013 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399
( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 }

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 р. N 260 ( 260-2010-п ) "Деякі питання державного контролю
якості лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 17, ст. 786; 2010 р., N 75, ст. 2668):
в абзаці першому пункту 2 Порядку здійснення державного
контролю якості лікарських засобів ( 260-2010-п ), затвердженого
зазначеною постановою, слова "Держлікінспекцією МОЗ, державними
інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" замінити
словами "Держлікслужбою, державними службами з лікарських засобів
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі";
у Порядку відбору зразків лікарських засобів для
лабораторного аналізу під час здійснення державного контролю
якості таких засобів ( 260-2010-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
у пункті 2 слова "Держлікінспекції МОЗ, а також державних
інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі -
територіальні інспекції)" замінити словами "Держлікслужби, а також
державних служб з лікарських засобів (далі - територіальні
служби)";
у тексті Порядку ( 260-2010-п ) слова "Держлікінспекції МОЗ"
та "територіальні інспекції" в усіх відмінках замінити відповідно
словами "Держлікслужби" та "територіальні служби" у відповідному
відмінку.

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 699
( 699-2012-п ) від 01.08.2012 }вверх