Питання Національної служби посередництва і примирення
Постановление Кабинета Министров Украины от 01.02.1999117
Документ 117-99-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.05.2001, основание - 513-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 лютого 1999 р. N 117
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 513 ( 513-2001-п ) від 16.05.2001 )
Питання Національної служби посередництва і примирення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1161 ( 1161-2000-п ) від 25.07.2000
N 1231 ( 1231-2000-п ) від 07.08.2000 )

На виконання Указу Президента України від 17 листопада
1998 р. N 1258 ( 1258/98 ) "Про утворення Національної служби
посередництва і примирення" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231
( 1231-2000-п ) від 07.08.2000 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1161
( 1161-2000-п ) від 25.07.2000 )

3. Віднести посади працівників центрального апарату
Національної служби посередництва і примирення та її регіональних
відділень до категорій посад державних службовців згідно з
додатком 2.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 1999 р. N 117
Скорочувана гранична чисельність працівників та
видатки на їх утримання центральних органів виконавчої
влади, за рахунок яких утворюється центральний апарат
Національної служби посередництва і примирення
---------------------------------------------------------------- Центральний орган | Скорочувана | Видатки, тис. гривень виконавчої влади | гранична | | чисельність |---------------------------- | працівників, | всього | у тому числі на | одиниць | | оплату праці ---------------------------------------------------------------- Мінпраці 2 6,1 3,7
Мінвуглепром 3 9,2 5,6
Мінагропром 1 3,1 1,9
Мінтранс 2 6,1 3,7
Міносвіти 1 3,1 1,9
МОЗ 1 3,1 1,9
Мінекобезпеки 1 3,1 1,9
Мінінформ 1 3,1 1,9
Міннауки 1 3,1 1,9
Мінсім'ямолодь 1 3,1 1,9
Мінпромполітики 2 6,1 3,7
Держбуд 1 3,1 1,9
Держкомстат 1 3,1 1,9
Фонд державного 2 6,1 3,7
майна ------------------- Всього 20 61,5 37,5

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 1999 р. N 117
ПЕРЕЛІК
посад працівників Національної служби посередництва і
примирення, віднесених до категорій посад державних
службовців
------------------------------------------------------------- Посада | Категорія посади державного | службовця ------------------------------------------------------------- Центральний апарат
Голова перша
Заступник голови друга
Начальники відділів третя
Спеціалісти п'ята
Регіональні відділення
Керівники третя
Заступники керівників третя
Начальники відділів четверта
Спеціалісти п'ята

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвверх