Документ 1158-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2017, підстава - 2059-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.428 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017, ВВР, 2015, N 29, ст.315 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 11-12,
ст. 41, N 34, ст. 230; 2000 р., N 5, ст. 34, N 27, ст. 213, N 38,
ст. 318; 2001 р., N 48, ст. 252; 2002 р., N 50, ст. 366; 2003 р.,
N 4, ст. 31):
1) у частині першій статті 20:
пункт "б" після слів "економічної зони республіки" доповнити
словами "дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо
біологічних об'єктів навколишнього природного середовища при
створенні, дослідженні та практичному використанні генетично
модифікованих організмів у відкритій системі";
доповнити пунктом "м" такого змісту:
"м) здійснення процедури попередньої обґрунтованої згоди
відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до
Конвенції про біологічне різноманіття ( 995_935 ) щодо можливості
транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів,
призначених для умисного введення в навколишнє природне
середовище";
2) частину першу статті 27 доповнити пунктом "е" такого
змісту:
"е) документація щодо генетично модифікованих організмів, що
призначаються для використання у відкритій системі";
3) частину другу статті 35 доповнити словами "а також
дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо
біологічних об'єктів навколишнього природного середовища при
створенні, дослідженні та практичному використанні генетично
модифікованих організмів у відкритій системі";
4) частину першу статті 40 доповнити пунктом "є" такого
змісту:
"є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого
використання біологічного різноманіття під час провадження
діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими
організмами";
5) у статті 53:
у частині першій слова "предметів біотехнології" замінити
словами "продуктів біотехнології";
частину четверту після слів "та інших біологічно активних
речовин" доповнити словами "а також генетично модифікованих
організмів, продукції, отриманої з використанням генетично
модифікованих організмів";
6) частину другу статті 68 доповнити пунктом "н" такого
змісту:
"н) порушенні природоохоронних вимог під час провадження
діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими
організмами".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }

3. Статтю 32 Закону України "Про рослинний світ" ( 591-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 198)
після слів "об'єктів рослинного світу" доповнити словами "крім
генетично модифікованих".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

5. Статтю 53 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97) після
слів "об'єктів тваринного світу" доповнити словами "крім генетично
модифікованих".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1158-VIвгору