Документ 1145-XIV, первая редакция — Принятие от 08.10.1999
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13
Закону України "Про статус суддів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 50, ст.434 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 13 Закону України "Про статус суддів"
( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст.
56) викласти в такій редакції:
"2. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України
затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку
судом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 жовтня 1999 року
N 1145-XIVвверх