Про Державний комітет фінансового моніторингу України
Указ Президента Украины от 28.09.20041144/2004
Документ 1144/2004, действует, текущая редакция — Редакция от 09.12.2010, основание - 1085/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Державний комітет
фінансового моніторингу України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

З метою підвищення ефективності здійснення державної політики
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та відповідно до пункту 15
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити на базі Державного департаменту фінансового
моніторингу - урядового органу державного управління, що діє у
складі Міністерства фінансів України, Державний комітет
фінансового моніторингу України як центральний орган виконавчої
влади зі спеціальним статусом.
Установити, що Державний комітет фінансового моніторингу
України є правонаступником Державного департаменту фінансового
моніторингу.

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

3. Кабінету Міністрів України:
здійснити в установленому порядку заходи щодо ліквідації
Державного департаменту фінансового моніторингу;
затвердити граничну чисельність працівників Державного
комітету фінансового моніторингу України і вирішити питання,
пов'язані із забезпеченням його функціонування;
подати в місячний строк проект Положення про Державний
комітет фінансового моніторингу України;
внести пропозиції щодо приведення актів Президента України у
відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
своїх актів у відповідність із цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 вересня 2004 року
N 1144/2004вверх