Документ 1141-98-п, предыдущая редакция — Редакция от 17.09.2011, основание - 968-2011-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 липня 1998 р. N 1141
Київ
Про затвердження Порядку виплати винагороди за
вислугу років працівникам Державної фінансової
інспекції та її територіальних органів, які
безпосередньо здійснюють державний контроль за
витрачанням бюджетних коштів
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок виплати винагороди на вислугу років
працівникам Державної фінансової інспекції та її територіальних
органів, які безпосередньо здійснюють державний контроль за
витрачанням бюджетних коштів (додається). { Абзац перший
постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
Зазначений Порядок ввести в дію з 1 липня 1998 року.
Витрати на виплату винагороди за вислугу років провадити у
межах фонду оплати праці, передбаченого Державній фінансовій
інспекції та її територіальних органів у Державному бюджеті
України. { Абзац третій постановляючої частини із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 1998 р. N 1141
ПОРЯДОК
виплати винагороди за вислугу років працівникам
Державної фінансової інспекції та її територіальних органів,
які безпосередньо здійснюють державний контроль за
витрачанням бюджетних коштів
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
1. До стажу роботи, що дає право на одержання винагороди за
вислугу років, включається час роботи:
в органах державної контрольно-ревізійної служби;
у Держфінінспекції або її територіальних органах; { Пункт 1
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
в органах системи Мінфіну;
на посадах і в органах, визначених Порядком обчислення стажу
державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ) "Про порядок
обчислення стажу державної служби" (ЗП України, 1994 р., N 8,
ст. 213), з наступними змінами;
на підприємствах, в установах і організаціях на посадах
бухгалтерів, бухгалтерів-ревізорів, контролерів-ревізорів,
економістів, фінансистів, юристів, інженерів-програмістів,
інженерів-системотехніків, інженерів-електроніків,
інженерів-будівельників, якщо ці працівники мали спеціальну
освіту, працювали за фахом та перейшли на роботу до органів
державної контрольно-ревізійної служби, Держфінінспекції та її
територіальних органів і зараховані на відповідну посаду. { Абзац
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
2. Винагорода за вислугу років виплачується працівникам
Держфінінспекції та її територіальних органів у таких розмірах:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаж роботи |Розмір винагороди, у відсотках до |посадових окладів з урахуванням доплати | за ранг —————————————————————————————————————————————————————————————————— понад 3 роки 10
понад 5 років 15
понад 10 років 20
понад 15 років 25
понад 20 років 30
понад 25 років 40
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
3. Розмір винагороди визначається залежно від стажу роботи і
обчислюється виходячи з посадового окладу та надбавки за ранг.
Нарахування та виплата винагороди за вислугу років
провадяться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах
встановленого фонду оплати праці.
Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло
право на підвищення розміру винагороди за вислугу років, розмір
винагороди змінюється з початку наступного місяця.
У разі виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
винагорода за вислугу років обчислюється з посадового окладу за
основною посадою.
Винагорода за вислугу років враховується при обчисленні
середнього заробітку, що зберігається за працівником, відповідно
до законодавства.
4. Документом для визначення стажу роботи є трудова книжка та
інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж
роботи.
Стаж роботи для виплати винагороди за вислугу років
визначається комісією Держфінінспекції або її територіального
органу з питань встановлення стажу, необхідного для нарахування
винагороди за вислугу років. { Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
Склад комісії Держфінінспекції затверджується Головою
Держфінінспекції, а комісій її територіальних органів -
керівниками таких органів. { Абзац третій пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
Рішення комісії про встановлення стажу роботи або зміну його
розміру оформляється протоколом і передається керівникові
Держфінінспекції або її територіального органу для видання наказу
про виплату винагороди за вислугу років. { Абзац четвертий пункту
4 в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
Скарги на рішення комісій територіальних органів
Держфінінспекції з питань визначення стажу роботи для виплати
винагороди за вислугу років розглядаються комісією
Держфінінспекції. { Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }вверх