Документ 1138-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 17.03.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.04.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.425 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2006 р., N 51,
ст. 519; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) доповнити пунктом 7 такого
змісту:
"7. Зміна підпорядкування, перепрофілювання
військово-медичних закладів охорони здоров'я, санаторно-курортних
та оздоровчих закладів Міністерства оборони України, Служби
безпеки України, Державної прикордонної служби України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань і
правоохоронних органів та відчуження нерухомого майна цих закладів
забороняються".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 березня 2009 року
N 1138-VIвверх