Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 19.09.20071134
Документ 1134-2007-п, действует, текущая редакция — Редакция от 10.07.2019, основание - 552-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 2007 р. N 1134
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 905 ( 905-2008-п ) від 08.10.2008
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 878 ( 878-2011-п ) від 17.08.2011
N 658 ( 658-2018-п ) від 22.08.2018
N 552 ( 552-2019-п ) від 26.06.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N 1134
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У тексті Положення про дитячий будинок сімейного типу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. N 564 ( 564-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 18, ст. 925; 2005 р., N 16, ст. 845; 2006 р., N 6, ст. 299;
2007 р., N 12, ст. 421), та додатка до нього слово "неповнолітніх"
замінити словом "дітей".
2. У тексті Положення про прийомну сім'ю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565
( 565-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926;
2005 р., N 3, ст. 132, N 16, ст. 845; 2006 р., N 6, ст. 299;
2007 р., N 12, ст. 421), та додатка до нього слово "неповнолітніх"
замінити словом "дітей".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 658
( 658-2018-п ) від 22.08.2018 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 905
( 905-2008-п ) від 08.10.2008 }

{ Пункт 5 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 389/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 878
( 878-2011-п ) від 17.08.2011 }

7. У тексті Державної програми подолання дитячої
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 623
( 623-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 20,
ст. 1443), слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей".

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 552
( 552-2019-п ) від 26.06.2019 }вверх