Документ 1130-IV, первая редакция — Принятие от 11.07.2003
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 8, ст.66 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Кримінально-процесуального кодексу України" ( 2533-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 34-35, ст. 187) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац другий пункту 21 розділу II "Прикінцеві та перехідні
положення" Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) викласти в
такій редакції:
"Ухвалу (постанову) суду з цих питань може бути оскаржено
засудженим чи його захисником або внесено на неї відповідне
подання прокурора в порядку, передбаченому
Кримінально-процесуальним кодексом України" ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ).
2. Статтю 36 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793)
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Під час судового розгляду до закінчення судового слідства
прокурор вправі змінити пред'явлене особі обвинувачення".
3. У пункті 7 частини першої статті 8, частинах п'ятій та
чотирнадцятій статті 9 Закону України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14,
ст. 72) слова "тяжкого злочину" в усіх відмінках замінити словами
"тяжкого або особливо тяжкого злочину" у відповідному відмінку.
4. У Законі України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62):
1) абзац шостий статті 6 доповнити словами "опитувати
громадян";
2) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"Адвокат не має права прийняти доручення про подання
юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі подає або
раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать
інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або
брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор,
суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст,
представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач,
свідок, перекладач, понятий, у випадках, коли він є родичем особи,
яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого із складу
суду, потерпілого, цивільного позивача, а також в інших випадках,
передбачених статтею 61 Кримінально-процесуального кодексу
України" ( 1001-05 ).
5. У статті 20 Закону України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35,
ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109):
1) абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
"закінчення передбаченого законом строку тримання під вартою
як запобіжного заходу, якщо цей строк не продовжено в
установленому законом порядку. Начальник установи попереднього
ув'язнення зобов'язаний негайно звільнити з-під варти
обвинуваченого, щодо якого постанова судді про продовження строку
тримання під вартою на день закінчення строку тримання під вартою,
передбаченого статтею 156 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1002-05 ), не надійшла. При цьому він надсилає
повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває справа,
та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за
розслідуванням";
2) частину другу викласти в такій редакції:
"Звільнення осіб з-під варти у разі скасування або зміни
цього запобіжного заходу провадить начальник установи попереднього
ув'язнення на підставі постанови судді, вироку чи ухвали суду";
3) частину третю виключити.
6. У Законі України "Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1):
1) у назві та тексті слова "попереднього слідства" замінити
словами "досудового слідства";
2) у статті 12:
у частині першій слова "в касаційному порядку або в порядку
нагляду" замінити словами "в апеляційному або касаційному
порядку";
у частині другій слово "касаційному" замінити словом
"апеляційному".
7. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
зловживанню ними" ( 62/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 10, ст. 62):
1) у частині шостій статті 17 слова "касаційну скаргу чи
внесено касаційне подання прокурора в загальному порядку" замінити
словами "апеляцію до апеляційного суду";
2) у статті 19:
у частині другій слово "адвоката" замінити словом
"захисника";
у частині третій слова "касаційну скаргу чи внесено касаційне
подання прокурором в загальному порядку" замінити словами
"апеляцію до апеляційного суду".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2003 року
N 1130-IVвверх