Документ 113-96-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2000, основание - 2272-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 січня 1996 р. N 113
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 2272 ( 2272-99-п ) від 11.12.99 )
Про розміри і Порядок справляння та використання
зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням
послуг під час здійснення екологічного контролю
в пунктах пропуску через державний кордон
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 704 ( 704-97-п ) від 28.06.97
N 999 ( 999-98-п ) від 02.07.98
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Відповідно до пункту "е" статті 10 Закону України "Про
державний бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити розміри і Порядок справляння та використання
зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час
здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через
державний кордон (додаються).
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки разом з Міністерством фінансів розробити і
затвердити у місячний термін інструкцію про порядок справляння та
використання зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням
послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску
через державний кордон.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. N 113
ПОРЯДОК
справляння та використання зборів за виконання
робіт, пов'язаних з наданням послуг під час
здійснення екологічного контролю в пунктах
пропуску через державний кордон

1. Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 20 березня 1995 року N 198 ( 198-95-п ) "Про здійснення
екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон"
екологічний контроль проводиться безпосередньо на кордоні
державними інспекторами з охорони навколишнього природного
середовища Мінекобезпеки. 2. Збори за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг
під час здійснення екологічного контролю вантажів і транспортних
засобів у пунктах пропуску через державний кордон, справляються в
розмірах згідно з додатком N 1 відповідно до переліку товарної
продукції, зазначеного в додатку N 2. ( Пункт 2 в редакції
Постанови КМ N 704 ( 704-97-п ) від 28.06.97 ) 3. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з
проходженням особливо великих партій (понад 100 тонн) вантажів, що
підлягають екологічному контролю в пунктах пропуску через
державний кордон, власнику вантажу, вантажовідправнику,
вантажоодержувачу або транспортно-експедиційній організації
необхідно за 30 днів до перетину кордону здійснити попередню
оплату робіт, пов'язаних з наданням послуг, у Державному комітеті
охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів
Автономної Республіки Крим, управліннях екологічної безпеки в
областях, містах Києві та Севастополі чи державних інспекціях
охорони Чорного і Азовського морів (далі - місцеві
природоохоронні органи), яким підпорядковані зазначені пункти. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 704
( 704-97-п ) від 28.06.97 )
4. Збори за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під
час здійснення екологічного контролю транспортних засобів та
невеликих партій вантажів, сплачуються безпосередньо на кордоні
через відділення банку. У разі неможливості застосування
безготівкової форми розрахунків дозволяється проводити розрахунки
готівкою через контрольно-касові апарати, а до їх установлення у
визначеному порядку, за умови інкасації її в уповноваженій
установі банку протягом дня здійснення сплати. 5. Для обліку зазначених коштів місцеві природоохоронні
органи відкривають спецрахунки, з яких до 20 числа наступного за
звітним місяця після сплати податку на добавлену вартість
перераховується 80 відсотків коштів до державного бюджету, а 20
відсотків - за пропозицією Мінекобезпеки спрямовуються для
цільового використання на розвиток матеріально-технічної бази
пунктів пропуску екологічного контролю (будівництво,
реконструкцію і капітальний ремонт службових приміщень та споруд,
придбання обладнання, засобів оргтехніки, службового
автотранспорту, інвентаря тощо), у тому числі 30 відсотків - на
спеціальний рахунок Головної екологічної інспекції Мінекобезпеки
на придбання службового автотранспорту, спеціальних засобів
самооборони, пошиття форменого одягу тощо. ( Абзац перший пункту
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 704 ( 704-97-п )
від 28.06.97 ) До 15 числа місяця, наступного за звітним, місцеві
природоохоронні органи подають відповідну звітність державним
податковим адміністраціям (інспекціям). ( Абзац другий пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п )
від 25.08.98 ) За несвоєчасне перерахування коштів до державного бюджету
державними податковими адміністраціями (інспекціями)
застосовуються фінансові санкції згідно із законодавством. ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
6. Контроль за правильністю і своєчасністю сплати зборів за
виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення
екологічного контролю, покладається на Мінекобезпеки.
Додаток N 1
до Порядку справляння та використання зборів
за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг
під час здійснення екологічного контролю в
пунктах пропуску через державний кордон,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. N 113

РОЗМІР ЗБОРІВ
за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час
здійснення екологічного контролю вантажів і транспортних засобів
у пунктах пропуску через державний кордон
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Розмір зборів за | | | | імпортні вантажі | | Об'єкти огляду | Одиниця виміру | (неоподатковуваних | | | | мінімумів доходів | | | | громадян) | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Транспортні засоби
легкові автомобілі одиниця 0,2
вантажні автомобілі -"- 0,3
судна та інші плавучі -"- 3
засоби
Промислова сировина та окремі види продукції
до 50 тонн партія 2
50 - 100 тонн -"- 10
100 - 1500 тонн -"- 15
1500 - 5000 тонн -"- 20
5000 - 10000 тонн -"- 25
10000 - 50000 тонн -"- 30
понад 50000 тонн -"- 35
Хімічні сполуки, токсичні хімічні та інші небезпечні речовини, відходи
до 50 тонн партія 3
50 - 100 тонн -"- 15
100 - 1500 тонн -"- 20
1500 - 5000 тонн -"- 30
5000 - 10000 тонн -"- 40
10000 - 50000 тонн -"- 50
понад 50000 тонн -"- 60
Засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, добрива
до 50 тонн партія 5
50 - 100 тонн -"- 20
100 - 1500 тонн -"- 35
1500 - 5000 тонн -"- 50
5000 - 10000 тонн -"- 65
10000 - 50000 тонн -"- 80
понад 50000 тонн -"- 95
Радіоактивні речовини
а) джерела транспортний 0,1
іонізуючого упаковочний комплект
випромінювання
промислового
призначення
б) свіже ядерне -"- 0,5
паливо
в) радіоактивні -"- 0,5
відходи
г) відпрацьоване -"- 5
ядерне паливо
д) урановий хімічний контейнер 1
концентрат
Усі види тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України
1 - 10 штук партія 1
11 - 50 штук -"- 2
51 - 100 штук -"- 3
понад 100 штук -"- 5
Усі види водних безхребетних та слимаків роду Helix
до 1 тонни партія 0,5
1 - 5 тонн -"- 1
5 - 10 тонн -"- 1,5
понад 10 тонн -"- 2,5
Дикі тварини та дикорослі рослини
1 - 10 штук партія 0,1
11 - 50 штук -"- 0,5
51 - 100 штук -"- 1
понад 100 штук -"- 2,5
Сировина з диких тварин та дикорослих рослин
до 1 тонни партія 1
1 - 5 тонн -"- 2
5 - 10 тонн -"- 3
понад 10 тонн -"- 5
Мисливські трофеї штук 0,15 —————————————————————————— Примітки: 1. Під час експорту шкіряної сировини та напівфабрикатів з
неї, відходів, а також тварин, риб і рослин, занесених до
Червоної книги України, водних безхребетних та слимаків роду
Helix, диких тварин і дикорослих рослин та сировини з них,
мисливських трофеїв за здійснення екологічного контролю плата
справляється згідно з зазначеними розмірами зборів. ( Пункт 1 примітки додатка N 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 999 ( 999-98-п ) від 02.07.98 )
2. Під час транзитних перевезень через територію України
плата справляється на вхідному пункті пропуску через державний
кордон у розмірі 50 відсотків зазначених розмірів зборів за
виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення
екологічного контролю, за умови, що це перевезення не потребує
додаткового перевантаження на її території.
3. За здійснення екологічного контролю джерел іонізуючого
випромінювання медичного призначення плата не справляється.
4. За здійснення екологічного контролю суден, об'єм яких не
перевищує 50 куб. метрів, плата справляється в обсязі 50 відсотків
зазначених розмірів зборів.
( Постанову доповнено додатком N 1 згідно з Постановою КМ N 704
( 704-97-п ) від 28.06.97 )
Додаток N 2
до Порядку справляння та використання зборів
за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг
під час здійснення екологічного контролю в
пунктах пропуску через державний кордон,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. N 113
Перелік
товарної продукції, за здійснення екологічного контролю якої
справляються збори
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Код товарної продукції згідно | Скорочена назва товарної | | з ТН ЗЕД | продукції згідно з кодом | | | ТН ЗЕД | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Промислова сировина
2502 00 000 Колчедан залізний (пірит)
2503 Сірка усіх видів
2504 Графіт природний
2505 Пісок природний
2506 Кварц
2507 00, 2508 Каолін та інші глини
2509 00 000 Крейда
2510 Фосфати кальцію та алюмінію
2511 Сульфат і карбонат барію
природний
2515 Мармур для монументів та
будівництва
2516 Граніт, базальт для монументів
та будівництва
2517 Галька, гравій, щебінь,
макадам, гранули, дрібняк,
порошок
2524 00 Азбест
2525 Слюда, її відходи
2601 Руди та залізні концентрати
2602 00 000 Руди та концентрати марганцю
2603 00 000 Руди та концентрати міді
2604 00 000 Руди та концентрати нікелю
2605 00 000 Руди та концентрати кобальту
2606 00 000 Руди та концентрати алюмінію
2607 00 000 Руди та концентрати свинцю
2608 00 000 Руди та концентрати цинку
2609 00 000 Руди та концентрати олова
2610 00 000 Руди та концентрати хрому
2611 00 000 Руди та концентрати вольфраму
2613 Руди та концентрати молібдену
2614 00 Руди та концентрати титану
2615 Руди та концентрати ніобію,
танталу, ванадію або цирконію
2616 Руди та концентрати
дорогоцінних металів
2617 Руди та концентрати інші
2618 00 000 Шлаки від виробництва чавуну
або сталі
2701 Вугілля кам'яне, брикети
2702 Лігніт (буре вугілля)
2703 00 000 Торф
2704 00 Кокс та напівкокс
2705 00 000 Газ кам'яновугільний і
аналогічні види продукції
2706 00 000 Смоли кам'яновугільні,
лігнітові і аналогічні
2707 Масла, що утворюються внаслідок
перегонки кам'яновугільної
смоли
2708 Пек і кокс пековий, отримані з
кам'яновугільної смоли
2709 00, 2710 00 Нафта та нафтопродукти
2711 Гази нафтові
2712 Мастила нафтові, вазелін,
парафін
2713, 2714, 2715 00 000 Кокс і бітум
нафтовий,природний,
різний та їх суміші
4101-4107 Шкіряна сировина і
напівфабрикати
4301, 4302 Сировина хутрова
4401, 4403, 4404, 4406, Деревина і вироби з неї
4407, 4409
Хімічні сполуки, токсичні, хімічні
небезпечні речовини, відходи
2619 00 Відходи виробництва чавуну або
сталі
2620 Зола та інші залишки, що
вміщують метали або їх сполуки
2801 Фтор, хлор, бром, йод
2802 00 000 Сірка
2803 00 Вуглець (його форми, в інших
місцях не поіменовані)
2804 Водень, гази інертні та інші
неметали
2805 Метали лужні , лужноземельні,
скандій та ітрій, ртуть
2806, 2807, 2808 00 000, Кислоти неорганічні, сполуки
2809, 2810 00 000, 2811 неметалів з киснем
2812, 2813 Сполуки неметалів з галогенами
та сіркою
2815, 2816 Гідроксиди натрію (сода
каустична), калію (їдкий
калій), магнію, стронцію або
барію
2817 00 000, Оксиди металів
2818-2821, 2822 00 000,
2823 00 000, 2824, 2825
2826-2837, 2838 00 000, Солі та пероксолі неорганічних
2839-2842 кислот та металів
2843 Метали дорогоцінні, сполуки
неорганічні та органічні,
амальгами дорогоцінних металів 2846 Сполуки рідкісноземельних
металів 2848 Фосфіди визначеного або
невизначеного хімічного складу 2849 Карбіди визначеного або
невизначеного хімічного складу 2850 00 Гідриди, нітриди, азиди,
силіциди, бориди визначеного
або невизначеного хімічного
складу 2901-2910, 2911 00 000, Органічні сполуки 2912, 2913 00 000, 2914-2918, 2919 00, 2920-2926, 2927 00 000, 2928 00 000, 2929 2930, 2931 00, Органо-неорганічні сполуки 2932-2934, 2935 00 000 2936, 2937 Провітаміни, вітаміни та
гормони 2938, 2939 Глинозиди, алкалоїди рослинного
походження
2940 00, 2941, 2942 00 000 Сполуки органічні інші 3201, 3202, 3203 00, Речовини, що містять природні 3204, 3205 00 000, фарби, фарби та лаки 3206-3209, 3210 00, рослинного, тваринного та 3211 00 000, 3212-3215 хімічного походження 3301 Масла ефірні 3305 30 000 Лаки для волосся 3307 Косметичні засоби в аерозольних
упаковках, дезодоранти для
приміщення 3403 Матеріали мастильні
3506 Готові клеї та інші клейкі
речовини; товари, які
використовуються для їх
виготовлення 3601 00 000, Вибухові речовини і 3602 00 000, 3603 00, 3604, піротехнічні засоби 3605 00 000, 3606 3707 Фотохімікати 3801 Графіт штучний та вироби з
нього 3804 00 Луг від виготовлення целюлози 3807 00 Дьоготь деревний і масла з
нього 3809 Засоби оздоблювальні, засоби
для прискорення фарбування або
фіксації фарбників 3810 Засоби для травлення, флюси,
порошки і пасти 3811 Антидетонаційні суміші 3812 Прискорювачі вулканізації для
каучуку або пластмас 3813 00 000 Суміші та заряди для
вогнегасників 3814 00 Розчинники складні органічні 3815 Каталізатори хімічних реакцій 3816 00 000 Цементи вогнетривкі, розчини
будівельні та аналогічні види
продукції 3817 Алкілбензоли і алкілнафталіни
змішані 3819 00 000 Рідини гальмівні гідравлічні 3820 00 000 Суміші антифризні і рідини
проти зледеніння 3821 00 000 Середовища культурні, готові
для вирощування мікроорганізмів 3823 Речовини, що використовуються у
виробництві ливарних форм і
стержнів 3909, 3910 00 000,3911 Смоли амінові, фенольні,
поліуретанові, силіконові,
нафтові 3912 Целлюлоза та її хімічні похідні 3913 Полімери природні та полімери
природні модифіковані 3914 00 000 Смоли іонообмінні, одержані на
основі полімерів 3915 Відходи, обрізки і скрап
пластмас 3916-3923, 3925 Технічна продукція з пластмас 4004 00 000 Відходи, обрізки і скрап
каучуку, порошки та гранули з
них 4012 Шини пневматичні гумові,
відновлені або використані 4017 00 Гума тверда, відходи і скрап з
неї 4110 00 000 Обрізки та інші відходи
натуральної і штучної шкіри 4707 Макулатура і відходи паперові
або картонні 5003 Відходи шовкового виробництва 5103 Відходи вовни 5202 Відходи бавовни 5301-5305 Рослинні текстильні волокна та
відходи з них 5505 Відходи хімічних волокон 6309 00 000, 6310 Одяг і текстильні вироби, що
були в ужитку, та відходи з них 6806, 6811- 6813 Шлаковата та вироби з азбесту,
волокно азбестове, фрикційні
матеріали 6814 Вироби із слюди 7001 00 Бій та відходи скла 7204 Відходи і брухт чорних металів 7404, 7503, 7602, 7802, Відходи і брухт кольорових 7902 00 000, 8002 00 000 металів 8101-8105, 8106 00, Відходи і брухт інших металів 8107-8109, 8110 00, 8111 00, та металокераміки 8112, 8113 00
Засоби захисту рослин, стимулятори
їх росту, добрива
3101 00 000 Добрива тваринного чи
рослинного походження
3102 Добрива мінеральні або хімічні
азотні
3103 Добрива мінеральні або хімічні
фосфорні
3104 Добрива мінеральні або хімічні
калійні
3105 Добрива мінеральні або хімічні,
що вміщують декілька
компонентів
3808 Інсектициди, родентициди,
фунгіциди, гербіциди, засоби
проти проростання та регулятори
росту рослин, дезинфікуючі
засоби
0502, 0505, Мисливські трофеї
0506, 0507,
0510 00 000,
0511
Примітка: Скорочена назва товарної позиції наводиться
довідково.
Чинним є опис товарної позиції за ТН ЗЕД.
( Постанову доповнено додатком N 2 згідно з Постановою КМ N 704
( 704-97-п ) від 28.06.97 )вверх