Документ 112-2010-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.03.2018, основание - 704-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 лютого 2010 р. N 112
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 704 ( 704-2017-п ) від 30.08.2017 з урахуванням змін,
внесених Постановами КМ N 1052 ( 1052-2017-п ) від
27.12.2017, N 103 ( 103-2018-п ) від 21.02.2018 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р.
N 1294 та визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2005 р. N 193

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
7 листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 86, ст. 3148) зміни, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 193 ( 193-2005-п ) "Про
підвищення грошового забезпечення деяких категорій
військовослужбовців та інших осіб" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 11, ст. 526).
3. Виплати, пов'язані з виконанням цієї постанови,
здійснювати у межах видатків державного бюджету, передбачених
Державній податковій адміністрації.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 112
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
( 1294-2007-п )

1. У постанові:
назву постанови після слів "начальницького складу" доповнити
словами "та деяких інших осіб";
пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Виплата грошового забезпечення курсантам навчальних закладів
Державної податкової адміністрації здійснюється в порядку, що
затверджується Державною податковою адміністрацією.".
2. У додатку 8 до постанови:
назву додатка після слів "Державної кримінально-виконавчої
служби" доповнити словами ", Державної податкової адміністрації"; у назві графи "Категорія військовослужбовців" слово
"військовослужбовців" замінити словами "курсантів (ліцеїстів)".вверх