Документ 1116-XI, текущая редакция — Редакция от 15.11.1994, основание - 245/94-ВР

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до положень
про комісії в справах неповнолітніх
Української РСР і про громадських
вихователів неповнолітніх
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 44, ст. 1055 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 245/94-ВР ( 245/94-ВР ) від 15.11.1994 )

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння", а також з
метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР про
запобігання правопорушенням неповнолітніх Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Постанови ВР
N 245/94-ВР ( 245/94-ВР ) від 15.11.1994 )

II. Внести до Положення про громадських вихователів
неповнолітніх, затвердженого Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 26 серпня 1967 року ( 284-07 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 243; 1978 р., N 19, ст.
284) такі зміни і доповнення:
1. У статті 2:
частину першу після слів "громадяни, які" доповнити словами
"за своїми діловими і моральними якостями здатні виконувати
покладені на них обов'язки";
у частині другій слова "колективу трудящих" і "комісії у
справах неповнолітніх при виконавчому комітеті районної, міської
Ради депутатів трудящих" замінити відповідно словами "трудового
колективу" і "районної (міської), районної в місті комісії в
справах неповнолітніх".
2. Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"Громадський вихователь призначається, коли це буде визнано
за необхідне, для запобігання бездоглядності, правопорушенням,
виправлення і перевиховання неповнолітнього, який:
а) звільнений з місця позбавлення волі; б) засуджений умовно, або до міри покарання, не зв'язаної з
позбавленням волі, або відносно якого виконання вироку до
позбавлення волі відстрочено; в) вчинив злочин, але звільнений від кримінального покарання
внаслідок акта амністії або в зв'язку з недоцільністю застосування
кримінального покарання; г) вчинив діяння, що містить ознаки злочину, до досягнення
віку, з якого настає кримінальна відповідальність, або звільнений
від кримінальної відповідальності в зв'язку із застосуванням
заходу громадського впливу; д) повернувся з спеціальної навчально-виховної або
лікувально-виховної установи; е) вчинив правопорушення, що тягне за собою застосування
заходу громадського впливу або адміністративного стягнення; є) вживає спиртні напої, наркотичні або психотропні речовини; ж) систематично самовільно залишає сім'ю у віці до 16 років; з) злісно ухиляється від навчання або роботи; и) систематично займається азартними іграми, а також веде
антигромадський спосіб життя".
3. У статті 7 слова "з співробітниками міліції",
"організацій, установ" замінити відповідно словами "з органами
внутрішніх справ (міліцією)", "установ, організацій".
4. У статті 8:
у частині першій слова "міські комісії", "районні, міські
відділи народної освіти" замінити відповідно словами "(міські),
районні в містах комісії", "відділи народної освіти виконавчих
комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних
депутатів";
у частині другій слово "колективом" замінити словами
"трудовим колективом".
5. У частині другій статті 11 слова "міської",
"співробітників міліції" замінити відповідно словами "(міської),
районної в місті", "органів внутрішніх справ (міліції)".
6. У статті 13 слова "міських", "депутатів трудящих", "або
цінним подарунком", "організацій і установ" замінити відповідно
словами "міських, районних у містах", "народних депутатів",
"цінним подарунком або наданням пільгової путівки до санаторію чи
будинку відпочинку", "установ і організацій".
7. У частині першій статті 4, статті 6, частині першій статті
9, статті 10 слова "міською", "міська", "міської" замінити
відповідно словами "(міською), районною в місті", "(міська),
районна в місті", "(міської), районної в місті".

Голова
Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар
Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 16 жовтня 1985 р.
N 1116-XIвверх