Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру
Постановление Кабинета Министров Украины от 23.12.20151115
Документ 1115-2015-п, действует, текущая редакция — Принятие от 23.12.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.01.2016. Посмотреть в истории? )

доповнити додатки до цих вимог додатками 40-44 такого змісту:


“Додаток 40
до вимог

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

Border/

Border

Державний кордон України

Склад елемента

Додаткова інформація

BorderMetricInfo

Графічне зображення державного кордону України
CountryName

Повні назви суміжних іноземних держав
BorderLine

Опис меж прикордонної смуги
Border Documentation

Інформація про документи
DemarcationInfo

Дані щодо демаркації

Додаток 41
до вимог

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ
адміністративно-територіальних одиниць

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

Lands/

Lands

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

Склад елемента

Додаткова інформація

TerritorialZone
Name

Назва адміністративно-територіальної одиниці

ZoneType

Тип
ZoneName

НазваLandsMetricInfo

Опис меж адміністративно-територіальної одиниці
LandsArea

Площа земель

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарівSize

Значення площі
Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File
Coordinates

За координатами вузлів полігона


OutsideLands

Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць

OutsideType

Тип
OutsideName

НазваLands Documentation

Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі
LandsCategory

Відомості про категорії земель
LandsParcels

Відомості про угіддя
LandsValuation

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель
LandsSoils

Відомості про бонітування ґрунтів

Додаток 42
до вимог

ПЕРЕЛІК
видів об’єктів Державного земельного кадастру (групи меж адміністративно-територіальних одиниць)

Код

Види адміністративно-територіальних одиниць

000001

Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь

000002

Район

000003

Місто

000004

Селище

000005

Село

000006

Район у місті


Додаток 43
до вимог

Обмеження у використанні земель

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

Objects/

LandsRestrictions/

LandsRestrictions

Обмеження у використанні земель

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

Boundary type

Boundary

Межа зони обмеження
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

Boundary type

Boundary

Межа внутрішнього полігона зони обмеження


RestrictionArea

Площа обмеження

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарівSize

Значення площі
Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File

Coordinates

За координатами вузлів полігона


Ban

Код забороненого виду діяльності
Liability

Код обов’язків щодо вчинення певних дій
RestrictionTerm

Строк дії обмеження

Permanent Постійний
Time

Строковий

StartDate

Початок дії
Expiration Date

Закінчення дії
Duration

Строк дії


AdditionalInfoBlock

Додаткова інформація

Додаток 44
до вимог

РЕЖИМОУТВОРЮЮЧИЙ ОБ’ЄКТ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

TerritorialZoneInfo/

ModeObject/

ModeObject

Режимоутворюючий об’єкт

Склад елемента

Додаткова інформація

Number

Номер
ModeObjectName

Найменування
ModeObjectAddress

type Adress

Місцезнаходження
ModeObjectArea

Площа

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарівSize

Значення площі
Determination Method

Метод визначення площі

Exhange File

Coordinates

За координатами вузлів полігона


ModeObjectFactor

Характеристики
ModeObjectMetric

Метрична інформація

Point

Точка
Lines

Опис ліній режимоутворюючого об’єкта
Externals

Блок опису зовнішнього полігона

Boundary

Опис ліній режимоутворюючого об’єкта
Internals

Блок опису внутрішніх полігонів”;


2) у додатках 12, 20, 22, 25 до Порядку слова “Надаю дозвіл на обробку моїх персональних даних з метою отримання відповідних послуг та використання цих даних для ведення Державного земельного кадастру згідно з вимогами законодавства.” виключити;

3) доповнити Порядок додатком 30-1 такого змісту:


“Додаток 30-1
до Порядку

ПРОТОКОЛ

4) доповнити Порядок додатком 37-1 такого змісту:


“Додаток 37-1
до Порядку

ЗАЯВА

5) у додатку 42 позицію

“Відомості про:

власника/користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

особу, яка отримала ліцензію на проведення робіт із землеустрою / землеоціночних робіт;

нотаріуса”

замінити такою позицією:

“Відомості про:

власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

розробника документації із землеустрою/суб’єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку землі”;

нотаріуса”.
вверх