Документ 1106-2003-п, текущая редакция — Редакция от 18.08.2017, основание - 586-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1106
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України та
визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 311
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 486 ( 486-2004-п ) від 14.04.2004
N 912 ( 912-2004-п ) від 14.07.2004
N 1045 ( 1045-2004-п ) від 12.08.2004
N 1263 ( 1263-2004-п ) від 22.09.2004
N 1460 ( 1460-2004-п ) від 28.10.2004
Розпорядженням КМ
N 51-р ( 51-2005-р ) від 03.03.2005
Постановами КМ
N 720 ( 720-2005-п ) від 09.08.2005
N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005
N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005
N 336 ( 336-2006-п ) від 15.03.2006
N 555 ( 555-2007-п ) від 28.03.2007
N 646 ( 646-2007-п ) від 20.04.2007
N 880 ( 880-2007-п ) від 26.06.2007
N 926 ( 926-2007-п ) від 11.07.2007
N 1075 ( 1075-2007-п ) від 30.08.2007
N 1087 ( 1087-2007-п ) від 05.09.2007
N 1333 ( 1333-2007-п ) від 21.11.2007
N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008
N 771 ( 771-2008-п ) від 03.09.2008
N 1040 ( 1040-2008-п ) від 26.11.2008
N 227 ( 227-2009-п ) від 05.03.2009
N 270 ( 270-2009-п ) від 05.03.2009
N 643 ( 643-2009-п ) від 24.06.2009
N 749 ( 749-2009-п ) від 17.07.2009
N 850 ( 850-2009-п ) від 12.08.2009
N 2 ( 2-2010-п ) від 06.01.2010
N 316 ( 316-2010-п ) від 19.04.2010
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010
N 814 ( 814-2010-п ) від 08.09.2010
N 1131 ( 1131-2010-п ) від 15.12.2010
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 1242 ( 1242-2011-п ) від 30.11.2011
N 1300 ( 1300-2011-п ) від 12.12.2011
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012
N 533 ( 533-2012-п ) від 13.06.2012 }
{ Додатково див. Постанову КМ
N 864 ( 864-2012-п ) від 19.09.2012 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 99 ( 99-2013-п ) від 06.02.2013
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013
N 348 ( 348-2013-п ) від 20.05.2013
N 309 ( 309-2014-п ) від 06.08.2014
N 700 ( 700-2014-п ) від 10.12.2014
N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015
N 1121 ( 1121-2015-п ) від 23.12.2015
N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016
N 457 ( 457-2017-п ) від 04.07.2017
N 586 ( 586-2017-п ) від 09.08.2017 }

На виконання Указів Президента України від 26 травня 2003 р.
N 434 ( 434/2003 ) "Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва
в системі центральних органів виконавчої влади", від 3 червня
2003 р. N 464 ( 464/2003 ) "Про Міністра Кабінету Міністрів
України" і від 5 червня 2003 р. N 480 ( 480/2003 ) "Про Положення
про Міністра Кабінету Міністрів України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 311
( 311-2001-р ) "Про віднесення посад державних секретарів та їх
заступників до категорій посад державних службовців" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1422).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1106
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1992 р. N 698 ( 698-92-п ) "Про вдосконалення порядку здійснення
службових відряджень за кордон", із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 648
( 648-96-п ), від 23 квітня 1998 р. N 253 ( 553-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 16, ст. 604), від 5 жовтня 1998 р.
N 1591 ( 1591-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40,
ст. 1483), від 3 грудня 2001 р. N 1629 ( 1629-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2202) та від 13 грудня 2001 р.
N 1681 ( 1681-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51,
ст. 2289):
1) в абзаці третьому пункту 1 слова "Державним Секретарем"
замінити словом "Міністром", а слова "першим заступником
Державного секретаря" - словами "першим заступником Міністра";
2) в абзаці третьому пункту 5 слова "державними секретарями
міністерств" та "державних секретарів міністерств" замінити
відповідно словами "міністрами" та "міністрів".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 533
( 533-2012-п ) від 13.06.2012 }
3. У Положенні про Всеукраїнську міжвідомчу
координаційно-методичну раду з правової освіти населення,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня
1995 р. N 366 ( 366-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 198;
Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 11):
1) у пункті 4 слова "Державного секретаря Мін'юсту" замінити
словами "Міністра юстиції";
2) у додатку до Положення:
а) в абзаці другому слова "Державного секретаря Мін'юсту"
замінити словами "Міністра юстиції";
б) в абзаці п'ятому слова "Державного секретаря МВС" замінити
словами "Міністра внутрішніх справ";
в) в абзаці шостому слова "Державного секретаря Мінкультури"
замінити словами "Міністра культури і мистецтв";
г) в абзаці сьомому слова "Державного секретаря МОН" замінити
словами "Міністра освіти і науки";
ґ) в абзаці восьмому слова "Державного секретаря Мінпраці"
замінити словами "Міністра праці та соціальної політики".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1040
( 1040-2008-п ) від 26.11.2008 }

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1045
( 1045-2004-п ) від 12.08.2004 )

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1131
( 1131-2010-п ) від 15.12.2010 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

9. У Положенні про державний енергетичний нагляд за режимами
споживання електричної і теплової енергії, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929
( 929-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 440; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 48, ст. 1763; 2001 р., N 17, ст. 739; 2002 р.,
N 21, ст. 1037):
1) в абзаці першому пункту 6 слова "Державним секретарем
Мінпаливенерго" замінити словами "Міністром палива та енергетики";
2) у пункті 8:
а) в абзаці першому слова "за погодженням з Державним
секретарем Мінпаливенерго" замінити словами "у порядку,
встановленому законодавством";
б) в абзаці другому слова "Державний секретар Мінпаливенерго"
замінити словами "Міністр палива та енергетики".
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 720
( 720-2005-п ) від 09.08.2005 )
11. В абзаці другому пункту 6 Положення про Державну
автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997 р. N 341 ( 341-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 16, с. 52; 1999 р., N 42, ст. 2096; 2000 р., N 8, ст. 319;
2001 р., N 32, ст. 1479; 2002 р., N 1, ст. 4, N 40, ст. 1860),
слова "Державним секретарем МВС за погодженням з" виключити.

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1242
( 1242-2011-п ) від 30.11.2011 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 }

14. У складі Організаційного комітету з питань підготовки і
участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння,
військової техніки, технологій та товарів подвійного використання,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
28 листопада 1997 р. N 1325 ( 1325-97-п ) - у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 818
( 818-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 24,
ст. 1171):
1) в абзаці першому слова "Державний секретар Мінпромполітики
з питань оборонно-промислового комплексу та машинобудування"
замінити словами "Перший заступник Міністра промислової політики";
2) в абзаці четвертому слова "Державного секретаря МЗС"
замінити словами "Міністра закордонних справ";
3) в абзаці п'ятому слова "Державного секретаря Мінекономіки"
замінити словами "Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції";
4) в абзаці шостому слова "Державного секретаря Мінфіну"
замінити словами "Міністра фінансів".
15. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 1998 р. N 960 ( 960-98-п ) "Про умови оплати праці
працівників Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 26, ст. 939; 2001 р., N 52, ст. 2357) слова "Державного
Секретаря" замінити словом "Міністра".

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 700
( 700-2014-п ) від 10.12.2014 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 814
( 814-2010-п ) від 08.09.2010 }

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121
( 1121-2015-п ) від 23.12.2015 }

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 880
( 880-2007-п ) від 26.06.2007 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

23. В абзаці першому пункту 6 Порядку проведення розслідувань
з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій
з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо
законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22 листопада 1999 р. N 2120 ( 2120-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2302; 2002 р., N 8, ст. 344),
слова "Державним секретарем Міністерства" замінити словами "одним
із заступників Міністра".

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }
{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200
( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }
{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1263
( 1263-2004-п ) від 22.09.2004 }
{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 227
( 227-2009-п ) від 05.03.2009 }
{ Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 771
( 771-2008-п ) від 03.09.2008 }
{ Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1333
( 1333-2007-п ) від 21.11.2007 }
30. У пункті 8 Типового положення про Головне управління
сільського господарства і продовольства обласної, управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1546 ( 1546-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1786; 2001 р., N 44,
ст. 1969), слова "Державним секретарем" виключити.
{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1300
( 1300-2011-п ) від 12.12.2011 }
{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
{ Пункт 33 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646
( 646-2007-п ) від 20.04.2007 }
{ Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }
{ Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 850
( 850-2009-п ) від 12.08.2009 }
{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1075
( 1075-2007-п ) від 30.08.2007 }
{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ
N 51-р ( 51-2005-р ) від 03.03.2005 }
{ Пункт 38 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 316
( 316-2010-п ) від 19.04.2010 }
{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 912
( 912-2004-п ) від 14.07.2004 }
{ Пункт 40 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 392/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
{ Пункт 41 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 454/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
{ Пункт 42 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }
{ Пункт 43 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 438/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
{ Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 880
( 880-2007-п ) від 26.06.2007 }
{ Пункт 45 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 99
( 99-2013-п ) від 06.02.2013 }
46. У пунктах 4 і 15 Порядку підготовки та проведення робочих
поїздок Прем'єр-міністра України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1747
( 1747-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2362), слова "Державного Секретаря" замінити словом
"Міністра".
{ Пункт 47 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1460
( 1460-2004-п ) від 28.10.2004 }
48. У пункті 16 та в абзаці першому пункту 17 Порядку надання
Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію
суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 219 ( 219-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 405), слова
"Державного секретаря Мінекономіки" замінити словами "Міністра
економіки таз питань європейської інтеграції".
49. У підпункті 1 пункту 33 Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 9, ст. 414, N 15, ст. 806; 2003 р., N 9, ст. 380),
слова "Державним Секретарем" замінити словом "Міністром".
{ Пункт 50 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 555
( 555-2007-п ) від 28.03.2007 }
51. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
15 березня 2002 р. N 337 ( 337-2002-п ) "Про службові відрядження
в межах України керівників органів виконавчої влади та
Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 12, ст. 599):
1) в абзацах другому та четвертому слова "Державний Секретар"
в усіх відмінках замінити словом "Міністр" у відповідному
відмінку;
2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"перших заступників та заступників міністрів, перших
заступників та заступників керівників інших центральних органів
виконавчої влади - відповідно міністрами, керівниками інших
центральних органів виконавчої влади";
3) абзац шостий виключити.
{ Пункт 52 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 551
( 551-2015-п ) від 05.08.2015 }
{ Пункт 53 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 486
( 486-2004-п ) від 14.04.2004 }
{ Пункт 54 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 336
( 336-2006-п ) від 15.03.2006 }
{ Пункт 55 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 749
( 749-2009-п ) від 17.07.2009 }
{ Пункт 56 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 402/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
{ Пункт 57 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 402/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
{ Пункт 58 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 2
( 2-2010-п ) від 06.01.2010 }
{ Пункт 59 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 486
( 486-2004-п ) від 14.04.2004 }
{ Пункт 60 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 405/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
{ Пункт 61 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
{ Пункт 62 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 926
( 926-2007-п ) від 11.07.2007 }
63. У Положенні про Представництво Міністерства закордонних
справ України на території України, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1050
( 1050-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 30,
ст. 1425):
1) в абзаці першому пункту 8 слова "Державним секретарем МЗС
за погодженням з" виключити;
2) у пункті 10 слова "Державним секретарем МЗС" замінити
словами "Міністром закордонних справ".
{ Пункт 64 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 270
( 270-2009-п ) від 05.03.2009 }
{ Пункт 65 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 464/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
{ Пункт 66 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 348
( 348-2013-п ) від 20.05.2013 }
( Пункт 67 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )
{ Пункт 68 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
{ Пункт 69 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 }
{ Пункт 70 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 }
{ Пункт 71 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 586
( 586-2017-п ) від 09.08.2017 }
{ Пункт 72 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 457
( 457-2017-п ) від 04.07.2017 }
{ Пункт 73 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 309
( 309-2014-п ) від 06.08.2014 }
74. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від
19 грудня 2002 р. N 706 ( 706-2002-р ) "Про підготовку проекту
Програми діяльності Кабінету Міністрів України" слова "Державного
секретаря Мінекономіки та його заступників" замінити словами
"перших заступників та заступників Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції".
{ Пункт 75 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1087
( 1087-2007-п ) від 05.09.2007 }
76. У назві та абзаці третьому розпорядження Кабінету
Міністрів України від 5 січня 2003 р. N 2 ( 2-2003-р ) "Деякі
організаційні питання проведення нарад у Прем'єр-міністра України,
Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів
України та Державного Секретаря Кабінету Міністрів України" слова
"Державного Секретаря Кабінету Міністрів України" замінити словами
"Міністра Кабінету Міністрів України".
{ Пункт 77 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 386/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
78. В абзаці другому пункту 7 Положення про Всеукраїнський
конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
2003 р. N 64 ( 64-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 4, ст. 123), слова "Державний секретар" замінити словом
"Міністр".
{ Пункт 79 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 586
( 586-2017-п ) від 09.08.2017 }
{ Пункт 80 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 }вверх