Документ 1104-V, действует, текущая редакция — Принятие от 31.05.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.06.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 26 Закону України
"Про безпечність та якість харчових продуктів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 35, ст.485 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині другій статті 26 Закону України "Про безпечність
та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533) цифри і слово "48 годин"
замінити цифрами і словом "60 днів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1104-Vвверх