Документ 1103-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 10.07.2003
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.07.2003. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 82
Земельного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.48 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 82 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) після
частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Спільні підприємства, засновані за участю іноземних
юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на
земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках,
визначених частинами першою та другою цієї статті, та в порядку,
встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1103-IVвверх