Документ 1103-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 10.07.2003
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.07.2003. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 82
Земельного кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.48 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Статтю 82 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "3. Спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених частинами першою та другою цієї статті, та в порядку, встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб".
 
     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1103-IVвверх