Про затвердження Методики визначення загального розрахункового обсягу видобутку корисних копалин
Постановление Кабинета Министров Украины; Методика от 03.10.19971099
Документ 1099-97-п, текущая редакция — Редакция от 01.04.2011, основание - 193-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 жовтня 1997 р. N 1099
Київ
Про затвердження Методики визначення загального
розрахункового обсягу видобутку корисних копалин
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 193 ( 193-2011-п ) від 02.03.2011 }

Відповідно до пункту 148.4 статті 148 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 193 ( 193-2011-п ) від 02.03.2011 }
Затвердити Методику визначення загального розрахункового
обсягу видобутку корисних копалин, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 1997 р. N 1099

МЕТОДИКА
визначення загального розрахункового обсягу
видобутку корисних копалин
1. Загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин
на відповідному родовищі у натуральних величинах (О(3)
визначається за формулою:
3(r) (1-u)
О(3) = ————————————, де 1-p
3(r) - геологічні запаси корисних копалин, затверджені
Державною комісією України по запасах корисних копалин (ДКЗ
України);
u - коефіцієнт втрати корисних копалин у процесі видобутку; p - коефіцієнт видобутку некондиційних руд і пустих порід
(для нафти і газу цей коефіцієнт дорівнює нулю).
Коефіцієнти "u" і "p" визначаються для кожного родовища і
повинні бути науково обгрунтованими. Наукове обгрунтування
коефіцієнтів проводиться у проекті на розробку родовища чи під час
затвердження запасів ДКЗ України.
2. Загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин
дорівнює фактично промисловим (для нафти і газу - початковим
видобувним) запасам родовища, обгрунтованим у проекті на його
розробку чи під час затвердження запасів ДКЗ України.
3. У разі розробки декількох видів корисних копалин на одному
родовищі одним користувачем надр загальний розрахунковий обсяг
видобутку розраховується тільки на основний вид корисних копалин.
4. У разі розробки декількох видів корисних копалин на одному
родовищі різними користувачами надр загальний розрахунковий обсяг
видобутку розраховується для кожного користувача надр на його
основну корисну копалину.вверх