Документ 1099-2007-п, действует, текущая редакция — Редакция от 18.12.2015, основание - 1004-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 вересня 2007 р. N 1099
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 30 червня 2005 р. N 519 і від
9 березня 2006 р. N 268
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1004 ( 1004-2015-п ) від 02.12.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. N 519 ( 519-2005-п ) "Про оплату праці Голови, заступників
Голови та членів Рахункової палати" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 27, ст. 1554) і від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. N 1099
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 519 ( 519-2005-п ) і
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1004
( 1004-2015-п ) від 02.12.2015 }

2. У додатку 10 до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ):
1) у позиції "Завідувач сектору" цифри "1878-1947" замінити
цифрами "2054";
2) у позиції "Помічник першого заступника, заступника Голови,
помічник секретаря Рахункової палати" цифри "1739-1808" замінити
цифрами "2033";
3) доповнити додаток такими позиціями: ------------------------------------------------------------------ |"Спеціалісти Рахункової палати, | | |що виконують контрольні функції | | |та проводять перевірки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |головний спеціаліст | 2033 | |--------------------------------+-------------------------------| |провідний спеціаліст | 1311". | ------------------------------------------------------------------вверх