Документ 1097-2018-р, действует, текущая редакция — Принятие от 27.12.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.01.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2018 р. № 1097-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу

1. Затвердити план заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щомісяця до 5 числа Міністерству енергетики та вугільної промисловості інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1097-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу


Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Строк виконання

1.

Забезпечення подання оператором об’єднаної енергетичної системи України  запиту на сертифікацію, необхідну для виконання функцій згідно з вимогами Закону України “Про ринок електричної енергії”

Міненерговугілля НКРЕКП
(за згодою)
державне підприємство “НЕК “Укренерго
(за згодою)

2018 рік

2.

Проведення тестування систем збудження генераторів та систем регулювання турбін енергоблоків атомних, теплових і гідроелектростанцій щодо можливості участі у регулюванні напруги, частоти та активної потужності

Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
державне підпрємство  “НЕК “Укренерго”
(за згодою)
державне підприємство “НАЕК Енергоатом”
(за згодою)
ПрАТ “Укргідро-енерго”
(за згодою)
енергогенеруючі компанії теплових електростанцій (за згодою)

-“-

3.

Проведення досліджень усталених режимів роботи, статичної та динамічної стійкості об’єднаної енергетичної системи України в режимі паралельної роботи з об’єднанням енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу

Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство  “НЕК “Укренерго”
(за згодою)
державне підприємство “НАЕК Енергоатом”
(за згодою)
ПрАТ “Укргідро-енерго”
(за згодою)
енергогенеруючі компанії теплових електростанцій (за згодою)

2019 рік

4.

Створення спільного блоку регулювання об’єднаної енергетичної системи України та енергетичної системи Республіки Молдова

Міненерговугілля
державне підприємство  “НЕК “Укренерго”
(за згодою)

-“-

5.

Визначення переліку енергоблоків теплових і атомних електростанцій, які потребують реконструкції та/або в частині забезпечення технічної можливості надання резервів підтримки частоти для виконання вимог ENTSO-E до обсягу резервів підтримання частоти

Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство “НЕК “Укренерго”
(за згодою) енергогенеруючі компанії теплових електростанцій
(за згодою)

2018 рік - перше півріччя 2019 р.

6.

Забезпечення виконання програми з відновлення працездатності шунтуючих реакторів 750 кВ на об’єктах об’єднаної енергетичної системи України для забезпечення регулювання реактивної потужності (державні підприємства
“НЕК “Укренерго” - 13 фаз,
“НАЕК “Енергоатом” - 8 фаз)

Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство  “НЕК “Укренерго”
(за згодою)
державне підприємство “НАЕК “Енергоатом”
(за згодою)

2020 рік

7.

Переналаштування системи захисту (автоматичного частотного розвантаження - частотного автоматичного повторного ввімкнення) об’єднаної енергетичної системи України у разі зниження частоти для адаптації до вимог ENTSO-E

Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство “НЕК “Укренерго”
(за згодою)
оператори системи розподілу (за згодою)

-“-

8.

Встановлення обладнання та програмного забезпечення системи моніторингу перехідних режимів

-“-

-“-

9.

Організація основних каналів передачі диспетчерсько-технологічної інформації

Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство  “НЕК “Укренерго”
(за згодою)

-“-

10.

Модернізація програмного та апаратного забезпечення диспетчерського управління і збору даних

-“-

2021 рік

11.

Забезпечення технічної можливості надання резервів підтримки частоти для виконання вимог ENTSO-E, визначених у переліку енергоблоків теплових та атомних електростанцій, які потребують реконструкції та/або в частині забезпечення технічної можливості надання резервів підтримки частоти для виконання вимог ENTSO-E до обсягу резервів підтримання частоти

Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство “НЕК “Укренерго”
(за згодою)
енергогенеруючі компанії теплових електростанцій (за згодою)

-“-

12.

Заміна автоматичних регуляторів збудження та встановлення стабілізаторів PSS відповідно до заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (Запорізька АЕС - блоки № 3, 4, 5, 6; Рівненська АЕС - блоки № 1, 2, 3, 4; Южно-Українська АЕС - блоки № 2, 3; Хмельницька АЕС - блоки № 1, 2)

Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство  “НЕК “Укренерго”
(за згодою)
державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” (за згодою)

2021 рік

13.

Налагодження каналів зв’язку, диспетчерського управління і збору даних та забезпечення необхідними технічними засобами запасного диспетчерського пункту об’єднаної енергетичної системи України

Міненерговугілля НКРЕКП (за згодою)
державне підприємство “НЕК “Укренерго”
(за згодою)

2022 рік

14.

Будівництво мереж електропередачі:
повітряна лінія 330 кВ “Білицька - Курахівська ТЕС”

-“-

2021 рік


повітряна лінія 330 кВ “Купянськ - Кременська” з використанням частки
повітряної лінії 500 кВ “Донська - Донбаська”

-“-

-“-


підстанція 330 кВ “Слобожанська” із заходами повітряної лінії 330 кВ

-“-

-“-

15.

Відновлення експлуатації міждержавних повітряних ліній об’єднаної енергетичної системи Україна - ENTSO-E:

повітряна лінія 750 кВ “Южно-Українська АЕС - Ісакча”

повітряна лінія 220 кВ “Львів - Стрий”

-“-

2022 рік

16.

Тестова робота в ізольованому режимі об’єднаної енергетичної системи України та енергетичної системи Республіки Молдова

Міненерговугілля державне підприємство “НЕК “Укренерго”  (за згодою)

-“-

17.

Фізичне відокремлення від електричних мереж об’єднаної енергетичної системи Республіки Білорусь та єдиної енергетичної системи Російської Федерації

-“-

-“-

18.

Перехід об’єднаної енергетичної системи України на паралельну роботу з об’єднанням енергосистем держав - членів Європейського Союзу

-“-

-“-

19.

Залучення підтримки міжнародних партнерів, зокрема:


забезпечення підтримки процесу інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до ENTSO-E в рамках співробітництва з Європейською Комісією, державами - членами Європейського Союзу, Сполученими Штатами Америки та Республікою Молдова

МЗС Міненерговугілля державне підприємство “НЕК “Укренерго”
(за згодою)

постійно


залучення міжнародної технічної допомоги для виконання заходів, необхідних для інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до ENTSO-E

Міненерговугілля Мінекономрозвитку
МЗС
державне підприємство “НЕК “Укренерго”
(за згодою)

2019 рік
вверх