Документ 1097-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 26.10.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.11.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2011 р. N 1097
Київ
Деякі питання надання Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку платних адміністративних послуг

Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про встановлення розміру плати за
надання адміністративних послуг згідно з додатком.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
7 червня 2006 р. N 802 ( 802-2006-п ) "Про встановлення строку дії
ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних
паперів та погодження розміру плати за їх видачу" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 23, ст. 1722) зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1097
РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку
платних адміністративних послуг

------------------------------------------------------------------ | | Найменування послуги | Розмір плати за надання | | | | послуги, гривень | |----+-----------------------------+-----------------------------| |1. |Видача сертифіката на право | 450 | | |провадження професійної | | | |діяльності з цінними паперами| | | |в Україні | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2. |Видача дубліката сертифіката | 40 | | |на право провадження | | | |професійної діяльності з | | | |цінними паперами в Україні | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |3. |Реєстрація саморегулівної | 3300 | | |організації, що утворюється | | | |особами, які провадять | | | |професійну діяльність на | | | |ринку цінних паперів | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |4. |Реєстрація правил | | | |функціонування організаційно | | | |оформлених ринків цінних | | | |паперів та їх похідних: | | | |-----------------------------+-----------------------------| | |правил фондової біржі | 3280 | | |-----------------------------+-----------------------------| | |змін до правил фондової біржі| 3280 | |----+-----------------------------+-----------------------------| |5. |Реєстрація регламенту | 1190 | | |інституту спільного | | | |інвестування та внесення | | | |інституту спільного | | | |інвестування до Єдиного | | | |державного реєстру інститутів| | | |спільного інвестування | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |6. |Реєстрація змін до регламенту| 595 | | |інституту спільного | | | |інвестування | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |7. |Видача витягу з Єдиного | 340 | | |державного реєстру інститутів| | | |спільного інвестування | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |8. |Видача ліцензії на | 3000 | | |провадження окремих видів | | | |професійної діяльності на | | | |ринку цінних паперів | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |9. |Переоформлення ліцензії на | 1500 | | |провадження окремих видів | | | |професійної діяльності на | | | |ринку цінних паперів | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |10. |Видача дубліката ліцензії на | 500 | | |провадження окремих видів | | | |професійної діяльності на | | | |ринку цінних паперів | | |----+-----------------------------+-----------------------------| |11. |Видача копії ліцензії на | 500 | | |провадження окремих видів | | | |професійної діяльності на | | | |ринку цінних паперів | | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1097
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2006 р. N 802
( 802-2006-п )

1. У назві постанови слова "окремих видів" замінити словом
"професійної", а слова "та погодження розміру плати за їх видачу"
виключити.
2. У вступній частині слова і цифри "статей 4 і 8" замінити
словом і цифрою "статті 4".
3. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Установити, що строк дії ліцензій на провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів, які видаються
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), є
необмеженим.".
4. Пункт 2 виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1097
ПЕРЕЛІК
розпоряджень Кабінету Міністрів
України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня
2000 р. N 152 ( 152-2000-р ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 13, ст. 531).
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня
2002 р. N 419 ( 419-2002-р ) "Про встановлення плати за послуги,
що надаються Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1484).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2006 р. N 643 ( 643-2006-р ) "Про внесення зміни до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 152 та
визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 45" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 1, ст. 44).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня
2009 р. N 738 ( 738-2009-р ) "Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 419" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1758).вверх