Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.20171088
Документ 1088-2017-п, действует, текущая редакция — Редакция от 09.02.2019, основание - 65-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. № 1088
Київ

Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 65 від 06.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

Відповідно до частини третьої статті 103-2 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, що додається.

2. Установити, що формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затверджена цією постановою, застосовується з 1 січня 2018 року.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 114 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 620).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1088
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 65)

ФОРМУЛА
розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

1. У цій формулі терміни вживаються у такому значенні:

1) учні групи I - учні, які здобувають загальну середню освіту у денних загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, спеціалізованих школах, загальноосвітніх школах-інтернатах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах, спеціалізованих школах (школах-інтернатах), училищах фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), школах-інтернатах (ліцеях) з посиленою військово-фізичною підготовкою, санаторних школах-інтернатах, дитячих будинках, а також різних типах навчально-виховних комплексів та об’єднань, крім учнів спеціальних класів закладів загальної середньої освіти та учнів вечірніх (змінних) шкіл;

2) учні групи II - учні з особливими освітніми потребами, які здобувають загальну середню освіту у спеціальних закладах загальної середньої освіти, спеціальних школах-інтернатах (центрах), навчально-реабілітаційних центрах, спеціальних класах закладів загальної середньої освіти;

3) учні групи III - учні, які здобувають загальну середню освіту у вечірніх (змінних) школах;

4) учні групи IV - вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, санаторних шкіл-інтернатів, дитячих будинків, крім учнів, що приходять на навчання;

5) учні групи V - вихованці спеціальних закладів загальної середньої освіти, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), навчально-реабілітаційних центрів, крім учнів, що приходять на навчання;

6) учні групи VI - учні, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної або комунальної форми власності;

7) студенти групи VII - студенти, які навчаються за державним та регіональним замовленням і здобувають повну загальну середню освіту у державних закладах вищої освіти (перелік яких визначений у додатку 10 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” та фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюється з місцевих бюджетів) та комунальних закладах вищої освіти;

8) учні групи VIII - учні, які здобувають загальну середню освіту у приватних денних закладах загальної середньої освіти;

9) педагогічний персонал - педагогічний персонал (крім учителів, викладачів, кількість яких визначається залежно від контингенту учнів та кількості годин за навчальними планами), кількість якого визначається згідно з типовими штатними нормативами закладів освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

10) навчальний план - середня кількість академічних годин на тиждень, що передбачена типовими навчальними планами для відповідних типів закладів загальної середньої освіти;

11) розрахункова наповнюваність класів - середній рівень наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці за умови раціональної організації шкільної мережі;

12) заробітна плата вчителя - середній (розрахунковий) розмір заробітної плати вчителя закладу загальної середньої освіти з нарахуваннями на плановий бюджетний період;

13) щільність учнів - розрахунковий показник, визначений шляхом ділення кількості учнів, які відвідують заклади загальної середньої освіти, на загальну площу (кв. кілометрів) відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

14) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - обсяг коштів для забезпечення педагогічної складової навчального процесу учня початкової школи (1-4 класи) у закладі загальної середньої освіти міста обласного значення - обласного центру, якому не надано статусу гірського;

15) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного інклюзивно-ресурсного центру - обсяг коштів для забезпечення педагогічної складової корекційного процесу в інклюзивно-ресурсному центрі під час надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;

16) заробітна плата педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру - середній (розрахунковий) розмір заробітної плати педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру з нарахуваннями на плановий бюджетний період.

2. Розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі:

розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

контингенту учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду;

контингенту учнів групи VI станом на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, та контингенту студентів групи VII станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду;

навчального плану;

заробітної плати вчителя;

коригуючих коефіцієнтів.

Показник обсягу освітньої субвенції для місцевого бюджету визначається за такою формулою:

де - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня, який визначається за такою формулою:

- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного інклюзивно-ресурсного центру, який визначається за такою формулою:

де - навчальний план для учнів групи I, які здобувають освіту I ступеня (1-4 класи);

ЗП - заробітна плата вчителя;

- розрахункова наповнюваність класів учнями групи I для бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та м. Києва;

- штатна чисельність педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів в області та м. Києві;

- середня (розрахункова) заробітна плата педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру;

- коефіцієнт приведення кількості учнів у закладах освіти, які розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, який визначається за такою формулою:

де УГШв - відсоток учнів закладів загальної середньої освіти відповідного типу, які розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

- коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності класу учнями групи I, що становить:

- для бюджетів міст обласного значення - обласних центрів, м. Києва та приватних закладів загальної середньої освіти - 1;

- для бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, - 1,08;

- для бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток сільського населення становить від 10 до 25 включно, - 1,2;

- для бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток сільського населення становить більш як 25, - 1,286;

- для обласних бюджетів - 1,35;

- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад - згідно із таблицею:

Щільність учнів

Відсоток населення, що проживає в сільській місцевості

від 0 до 25

від 25 до 46

від 46 до 57

від 57 до 64

від 64 до 67

від 67 до 75

від 75 до 89

від 89 до 100

100

Від 0 до 1,3

2

2,348

2,348

2,348

2,455

2,571

2,7

2,7

2,7

Від 1,3 до 1,5

2

2

2

2,077

2,25

2,348

2,348

2,455

2,455

Від 1,5 до 2,2

1,8

1,8

1,929

2,077

2,077

2,16

2,25

2,348

2,455

Від 2,2 до 2,6

1,8

1,8

1,929

1,929

2

2,16

2,25

2,348

2,348

Від 2,6 до 3,6

1,588

1,688

1,8

1,929

2

2,077

2,16

2,16

2,25

Від 3,6 до 3,7

1,421

1,688

1,742

1,929

2

2,077

2,16

2,16

2,25

Від 3,7 до 9,4

1,421

1,588

1,636

1,8

1,929

1,929

1,929

1,929

2,077

9,4 і більше

1,317

1,5

1,5

1,543

1,8

1,8

1,8

1,8

1,862;

- коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I, які здобувають освіту I ступеня (1-4 класи), що становить 1;

- кількість учнів групи I, які здобувають освіту I ступеня (1-4 класи);

- коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I, які здобувають освіту II ступеня (5-9 класи), що становить 1,36;

- кількість учнів групи I, які здобувають освіту II ступеня (5-9 класи);

- коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I, які здобувають освіту III ступеня (10-11 (12) класи), що становить 1,52;

- кількість учнів групи I, які здобувають освіту III ступеня (10-11 (12) класи);

- коефіцієнт поділу класів на групи для учнів групи I, що становить:

- для обласних бюджетів - 1,07;

- для бюджетів міст обласного значення і обласних центрів та м. Києва - 1,124;

- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад - 1,017;

- коефіцієнт приведення нормативної наповнюваності класу учнями групи II, що становить 3;

- коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту I ступеня (1-4 класи), що становить 1,32;

- кількість учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту I ступеня (1-4 класи);

- коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту II ступеня (5-9 класи), що становить 1,44;

- кількість учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту II ступеня (5-9 класи);

- коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту III ступеня (10-11 (12) класи), що становить 1,52;

- коефіцієнт поділу класів на групи для учнів групи II, що становить:

- для обласних бюджетів - 1,101;

- для бюджетів міст обласного значення і обласних центрів та м. Києва - 1,047;

- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад - 1;

- кількість учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту III ступеня (10-11 (12) класи);

- коефіцієнт приведення кількості ставок педагогічного персоналу (крім учителів), що становить:

- для обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, м. Києва - 0,199;

- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад - 0,484;

- коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності групи учнями групи VI, що становить 1,038;

- кількість учнів групи VI;

- коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи VI, що становить 1,12;

- коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності групи студентами групи VII, що становить 1,174;

- кількість студентів групи VII;

- коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для студентів групи VII, що становить 1,2;

- кількість учнів групи VIII, які здобувають освіту I ступеня (1-4 класи);

- кількість учнів групи VIII, які здобувають освіту II ступеня (5-9 класи);

- кількість учнів групи VIII, які здобувають освіту III ступеня (10-11 (12) класи);

- коефіцієнт для учнів групи VIII під час обрахунку заробітної плати педагогічних працівників, що становить 0,8;

- коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності класу учнями групи III, що становить:

- для бюджетів міст обласного значення та м. Києва - 1,421;

- для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад - 2,455;

- коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи III, що становить 0,92;

- кількість учнів групи III;

- коефіцієнт приведення для асистентів вчителя інклюзивних класів (обраховується на клас), що становить 19,44;

- кількість інклюзивних класів;

- коефіцієнт приведення для вихователів виховних груп учнів групи IV, що становить 1,944;

- кількість вихованців групи IV;

- коефіцієнт приведення для вихователів виховних груп учнів групи V, що становить 7,776;

- кількість вихованців групи V.

3. Розрахункова наповнюваність становить:

1) класів учнями групи I для:

бюджетів міст обласного значення - обласних центрів, м. Києва та приватних закладів загальної середньої освіти - 27;

бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, - 25;

бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток сільського населення становить від 10 до 25 включно, - 22,5;

бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток сільського населення становить більш як 25, - 21;

обласних бюджетів - 20;

районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад з урахуванням щільності учнів закладів загальної середньої освіти та відсотка населення, що проживає в сільській місцевості, - згідно із таблицею:

Щільність учнів

Відсоток населення, що проживає в сільській місцевості

від 0 до 25

від 25 до 46

від 46 до 57

від 57 до 64

від 64 до 67

від 67 до 75

від 75 до 89

від 89 до 100

100

Від 0 до 1,3

13,5

11,5

11,5

11,5

11

10,5

10

10

10

Від 1,3 до 1,5

13,5

13,5

13,5

13

12

11,5

11,5

11

11

Від 1,5 до 2,2

15

15

14

13

13

12,5

12

11,5

11

Від 2,2 до 2,6

15

15

14

14

13,5

12,5

12

11,5

11,5

Від 2,6 до 3,6

17

16

15

14

13,5

13

12,5

12,5

12

Від 3,6 до 3,7

19

16

15,5

14

13,5

13

12,5

12,5

12

Від 3,7 до 9,4

19

17

16,5

15

14

14

14

14

13

9,4 і більше

20,5

18

18

17,5

15

15

15

15

14,5;

2) класів учнями групи II для всіх місцевих бюджетів, яким передбачається надання освітньої субвенції, - 9;

3) класів учнями групи III для бюджетів міст обласного значення та м. Києва - 19, для районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад - 11;

4) виховних груп учнями групи IV для усіх місцевих бюджетів, яким передбачається надання освітньої субвенції, - 20;

5) виховних груп учнями групи V для усіх місцевих бюджетів, яким передбачається надання освітньої субвенції, - 5;

6) груп учнями групи VI для обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та м. Києва - 26;

7) груп студентами групи VII для обласних бюджетів та м. Києва - 23.

Перегляд значень коефіцієнтів приведення здійснюється щороку, крім коефіцієнтів приведення розрахункової наповнюваності класів, що здійснюється раз на три роки.

{Формула в редакції Постанови КМ № 65 від 06.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}вверх