Документ 1087-2002-п, предыдущая редакция — Редакция от 09.03.2006, основание - 268-2006-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2002 р. N 1087
Київ
Про заходи щодо підвищення ефективності
діяльності органів державної виконавчої служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

З метою удосконалення діяльності органів державної виконавчої
служби та зміцнення її матеріально-технічної бази Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству юстиції:
відповідно до статті 18 Закону України "Про державну
виконавчу службу" ( 202/98-ВР ) визначити механізм виплати
державним виконавцям грошової компенсації за використання у
службових цілях власних транспортних засобів у розмірах,
встановлених законодавством;
разом з Міністерством внутрішніх справ у двомісячний термін
подати в установленому порядку проект закону щодо утворення
спеціального підрозділу для забезпечення безпеки працівників
органів державної виконавчої служби під час виконання ними
службових обов'язків.
2. Міністерству фінансів передбачати у проекті державного
бюджету на відповідний рік кошти для здійснення згідно з цією
постановою видатків, а також для реалізації положень статей 6 і 18
Закону України "Про державну виконавчу службу" ( 202/98-ВР ).
Державному казначейству забезпечити ведення окремого обліку
доходів державного бюджету від сплати виконавчого збору.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
4. Виконання цієї постанови здійснювати в межах призначень,
визначених відповідним законом про державний бюджет.
5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2002 р. N 1087
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних
органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх
обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339;
2001 р., N 20, ст. 851) в позиції "Міністерство юстиції" цифри
"450" і "12881" замінити відповідно цифрами "483" і "19430".
3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
2 квітня 2001 р. N 314 ( 314-2001-п ) "Про встановлення ліміту
легкових автомобілів, що обслуговують державні органи" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 14, ст. 602; 2002 р., N 14, ст. 725) в
позиції "Мін'юст" цифри "354" замінити цифрами "1073".вверх