Документ 1086-2008-п, предыдущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 868-2012-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1086
Київ
Про затвердження Порядку тимчасового
вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки
на транспортний засіб та їх повернення
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 1166 ( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1166 ( 1166-2011-п ) від 16.11.2011
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Відповідно до статей 265-1 та 265-3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія
і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення, що
додається. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1166 ( 1166-2011-п ) від
16.11.2011 }
2. Міністерству внутрішніх справ привести у двомісячний строк
власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1086
ПОРЯДОК
тимчасового вилучення посвідчення водія
і ліцензійної картки на транспортний засіб
та їх повернення
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1166 ( 1166-2011-п ) від
16.11.2011 }

1. Цей Порядок визначає процедуру тимчасового вилучення
посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх
повернення. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }
2. Тимчасове вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки
на транспортний засіб здійснюється уповноваженою особою підрозділу
Державтоінспекції (далі - уповноважена особа). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }
3. Посвідчення водія тимчасово вилучається за наявності
підстав вважати, що водієм вчинено правопорушення, передбачене
Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ), за яке може бути накладено адміністративне стягнення у
вигляді позбавлення права керування транспортним засобом.
4. У разі вчинення правопорушення, за яке передбачено
накладення адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права
керування транспортним засобом, складається протокол про
адміністративне правопорушення у двох примірниках і тимчасово
вилучається посвідчення водія, про що робиться запис у протоколі.
5. До винесення судом постанови у справі про адміністративне
правопорушення та набрання нею законної сили уповноважена особа
видає водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортним
засобом строком не більше ніж на три місяці з дати вилучення
посвідчення. Форма зазначеного тимчасового дозволу затверджується
МВС.
6. Тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві:
за заявою водія у разі, коли суд не прийняв у тримісячний
строк рішення про позбавлення водія права керування транспортним
засобом або не розглянув у встановлений законом строк справу про
адміністративне правопорушення;
після виконання водієм постанови суду про накладення
адміністративного стягнення або подання до підрозділу
Державтоінспекції копії постанови суду про закриття справи (крім
випадків, коли справу про адміністративне правопорушення за тим
самим фактом закрито у зв’язку з передачею матеріалів прокурору
або органу досудового розслідування); { Абзац третій пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012 }
у разі винесення судом постанови про позбавлення водія права
керування транспортним засобом після закінчення визначеного строку
позбавлення права керування транспортним засобом та успішного
складення в Державтоінспекції теоретичного і практичного іспиту
для отримання права на керування транспортним засобом відповідної
категорії.

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }

11. Вилучене посвідчення водія передається для зберігання до
відповідного підрозділу Державтоінспекції в установленому МВС
порядку. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1166 ( 1166-2011-п ) від
16.11.2011 }
12. Ліцензійна картка на транспортний засіб тимчасово
вилучається уповноваженою особою у разі експлуатації транспортного
засобу, який використовується для надання послуг з перевезення
пасажирів або небезпечних вантажів, особою без посвідчення водія
відповідної категорії, а також у разі направлення в рейс одного
водія під час здійснення пасажирських перевезень на автобусному
маршруті протяжністю понад 500 кілометрів. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }
13. Під час тимчасового вилучення ліцензійної картки на
транспортний засіб уповноважена особа складає на місці виявлення
правопорушення відповідний акт у трьох примірниках, один з яких
видається під розписку водієві. Форма акта затверджується МВС.
14. Акт про тимчасове вилучення ліцензійної картки на
транспортний засіб та вилучена ліцензійна картка надсилаються у
триденний строк до відповідного органу ліцензування господарської
діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів і
небезпечних вантажів автомобільним транспортом в установленому МВС
та Мінінфраструктури порядку. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1166
( 1166-2011-п ) від 16.11.2011 }
15. Перші примірники протоколу про вчинення адміністративного
правопорушення та акта про тимчасове вилучення ліцензійної картки
на транспортний засіб надсилаються до підрозділу Державтоінспекції
за місцем реєстрації транспортного засобу чи тимчасового його
обліку.
16. Порядок зберігання та повернення вилучених ліцензійних
карток визначається органом ліцензування господарської діяльності
щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.вверх