Документ 1072-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 05.03.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.06.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 9 Закону України
"Про природні монополії"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.417 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 9 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30,
ст. 238; 2005 р., N 9, ст. 182) такі зміни:
абзац другий частини другої доповнити словами "(крім витрат,
визначених частиною третьою цієї статті)";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів
природних монополій не враховуються:
суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування
до резерву сумнівних боргів;
суми визнаних штрафів, пені, неустойки;
суми коштів або вартість товарів, що добровільно
перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам,
у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги,
включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;
суми нестачі та втрат від псування цінностей;
вартість реалізованих виробничих запасів;
витрати з утримання об'єктів соціально-культурного
призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1072-VIвверх