Документ 1066-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 31.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2017. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 19, ст.216)

Верховна Рада України постановляє:

I. У статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293; 2009 р., № 51, ст. 758) слова "марганцеві та уранові руди" замінити словами "марганцеві, уранові, магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 березня 2016 року
№ 1066-VIII
вверх