Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру
Постановление Кабинета Министров Украины от 23.11.20161058
Документ 1058-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 23.11.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.01.2017. Посмотреть в истории? )


Додаток 47
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які характеризують чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населених пунктів та їх господарські функції*

Код коефіцієнта

Тип міст за адміністративним статусом та господарськими функціями

Чисельність населення (тис. осіб)

001

Міста обласного підпорядкування, які виконують переважно промислові, транспортні та курортно-рекреаційні функції, переважно центри адміністративних районів

20-49,9

002

Міста обласного підпорядкування - промислові, промислово-транспортні, оздоровчо-курортні центри, переважно центри адміністративних районів

50-99,9

003

Міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові або великі курортні центри, переважно центри областей

100-249,9

004

Місто загальнодержавного значення Севастополь, столиця Автономної Республіки Крим м. Сімферополь і міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові, а також адміністративні і культурні центри, переважно центри областей

25-499,9

005

Багатофункціональні міста обласного підпорядкування, великі адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри, переважно центри областей

500-999,9

006

Столиця України - м. Київ, центри областей - багатофункціональні міста обласного підпорядкування - найбільші адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри

1000 і вище

__________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.


Додаток 48
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які враховують місце розташування населених пунктів у приміських зонах великих міст*

Код коефіцієнта

Чисельність населення великих міст (тис. осіб)

001

100-249,9

002

250-499,9

003

500-999,9

004

1000-1999,9

005

2000 і більше

__________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.


Додаток 49
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які застосовується для населених пунктів, віднесених до курортних*

Код коефіцієнта

Місце розміщення населених пунктів, віднесених до курортних

001

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим

002

Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим

003

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим

004

узбережжя Чорного моря в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях

005

гірські та передгірні райони Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей

006

узбережжя Азовського моря та інші курорти

__________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.


Додаток 50
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які враховують місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи*

Код коефіцієнта

Місце розміщення населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

001

зона відчуження

002

зона безумовного (обов’язкового) відселення

003

зона гарантованого добровільного відселення

__________
*Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.


Додаток 51
до вимог

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які визначають містобудівну цінність території в межах населених пунктів (Км2)*

Код коефіцієнта

Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. осіб)

001

до 20

002

від 20 до 50

003

від 50 до 100

004

від 100 до 250

005

від 250 до 500

006

від 500 до 1000

007

від 1000 до 2000

008

понад 2000

__________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.


Додаток 52
до вимог

КОДИ ЛОКАЛЬНИХ ФАКТОРІВ*

Назва груп локальних факторів

Код локальних факторів

Назва локальних факторів

Функціонально-планувальні фактори

001

місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів

002

у зоні магістралей підвищеного містоформувального значення


003

у зоні пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту


004

у зоні пішохідної доступності до національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам’яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, пляжів


005

у прирейковій зоні (ділянка, розташована або примикає до смуги відведення, має під’їзну залізничну колію)

Інженерно-інфраструктурні фактори

006

земельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття

007

земельна ділянка, що примикає до вулиці із твердим покриттям


008

не забезпечена централізованим водопостачанням


009

забезпечена централізованим водопостачанням


010

не забезпечена централізованим водовідведенням


011

забезпечена централізованим водовідведенням


012

не забезпечена централізованим теплопостачанням


013

забезпечена централізованим теплопостачанням


014

не забезпечена централізованим газопостачанням


015

забезпечена централізованим газопостачанням

Інженерно-геологічні фактори

016

місцезнаходження земельної ділянки в межах території, що має схил поверхні понад 20 відсотків


017

на ґрунтах з несучою спроможністю менше ніж 1 кілограм на кв. сантиметр за потужності понад 2 метри


018

у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 метрів


019

у зоні затоплення паводком понад 4 відсотки забезпеченості (шар затоплення понад 2 метри)


020

у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується


021

у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри понад 10 метрів, штучні підземні виробки - катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню)


022

на штучно створених територіях

Історико-культурні фактори

023

місцезнаходження земельної ділянки в межах заповідної зони

024

у зоні регулювання забудови

025

у зоні історичного ландшафту, що охороняється

026

на території пам’ятки культурної спадщини та у її зонах охорони

Природно-ландшафтні фактори

027

місцезнаходження земельної ділянки в межах території природоохоронного призначення (національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам’яток природи)


028

у межах території оздоровчого призначення (курортів, округів та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони)


029

у межах території рекреаційного призначення

Санітарно-гігієнічні фактори

030

місцезнаходження земельної ділянки у санітарно-захисній зоні

031

місцезнаходження земельної ділянки у водоохоронній зоні


032

місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря


033

місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля


034

місцезнаходження земельної ділянки у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів


035

місцезнаходження земельної ділянки в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами

__________
*Значення коефіцієнтів локальних факторів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.”;

4) у додатку 4 до Порядку у позиції “008 01” у графі “Назва земельних угідь” слова “Землі під громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність” замінити словами “Землі під громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність, об’єктами культурної спадщини”;

5) у додатку 6 до Порядку:

після позиції

“05.05

Смуга відведення”

доповнити такою позицією:

“05.06

Пляжна зона”;

доповнити додаток такими позиціями:

“10

Території та об’єкти природно-заповідного фонду

10.1

Національні природні парки

10.2

Біосферні заповідники

10.3

Регіональні ландшафтні парки

10.4

Заказники

10.5

Пам’ятки природи

10.6

Заповідні урочища

10.7

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва”.вверх