Документ 1054-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 03.03.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.03.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"
щодо повноважень по вчиненню нотаріальних дій
посадовими особами органів місцевого самоврядування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 29, ст.392 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383;
2009 р., N 13, ст. 161) такі зміни:
1) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
"У населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені на це
посадові особи органу місцевого самоврядування вчиняють такі
нотаріальні дії:
1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
2) посвідчують заповіти (крім секретних);
3) видають дублікати посвідчених ними документів;
4) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і
виписок з них;
5) засвідчують справжність підпису на документах";
2) частину другу статті 40 викласти в такій редакції:
"До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:
1) довіреності військовослужбовців або інших осіб, які
перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших
військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками цих
закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими або
черговими лікарями;
2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації
військової частини, з'єднань, установ, військово-навчальних
закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого
самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також довіреності
працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців,
посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань,
установ або військово-навчальних закладів;
3) довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення
волі (слідчому ізоляторі), посвідчені начальником місця
позбавлення волі (начальником слідчого ізолятора);
4) довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де
немає нотаріусів, посвідчені уповноваженою на це посадовою особою
органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право
розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і
розпорядження корпоративними правами та довіреностей на
користування та розпорядження транспортними засобами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 березня 2009 року
N 1054-VIвверх