Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Требования, Форма типового документа, Описание, Информация, Перечень, Форма, Классификация, Сообщение, Заявление, Решение, Справка, Выдержка от 17.10.20121051
Документ 1051-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п

інформація про якісні характеристики угідь (в цілому і за окремими контурами), зокрема: відмітки висот у Балтійській системі висот, горизонталі рельєфу, ареали крутизни схилів, об’єкти рельєфу (яри, кручі, скелі, урвища, зсуви тощо), висоту перерізу рельєфу, кути крутизни схилів; належність до ареалів певних ґрунтів, їх агровиробничих груп (підгруп) згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру; вміст гумусу; результати агрохімічних обстежень; наявність негативних ознак (засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали, карстоутворення, підтоплення, скелетність, забрудненість радіоактивними, хімічними чи біологічними речовинами, деградованість, малопродуктивність тощо), а також про документи, на підставі яких визначено якісні характеристики угідь (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації, найменування органу, що його прийняв (у разі, коли така документація затверджується), електронні копії таких документів;

8) в елементі “Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель” (LandsValuation) - відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

розподіл земель за економіко-планувальними зонами та оціночними одиницями (районами), зокрема: код оціночної економіко-планувальної зони згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, номер економіко-планувальної зони та оціночної одиниці (району); межі економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів) з координатами їх поворотних точок; площа економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів); значення зональних коефіцієнтів;

значення нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (середня вартість одного кв. метра земель населеного пункту, одиниці площі земель за межами населеного пункту);

інформація про локальні фактори і зони їх дії (назви локальних факторів; межі зон дії локальних факторів (за видами) з координатами їх поворотних точок; значення коефіцієнта локального фактора в межах зони його дії);

інформація про ареали агровиробничих груп ґрунтів відповідно до підпункту 7 цього пункту;

інформація про бонітування ґрунтів відповідно до підпункту 9 цього пункту;

інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, найменування органу, що його прийняв, дата проведення нормативної грошової оцінки земель та введення в дію зазначеного рішення), електронні копії таких документів.

Перелік відомостей про економічну оцінку земель, які вносяться до Державного земельного кадастру, визначається Мінагрополітики;

9) в елементі “Відомості про бонітування ґрунтів” (LandsSoils) - відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

розподіл ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці за балами бонітету, зокрема: межі ґрунтів з однаковими балами бонітету з координатами їх поворотних точок, площа ґрунтів з однаковими балами бонітету, значення бала бонітету за кожним ареалом ґрунтів;

середній бал бонітету ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці;

інформація про документи, на підставі яких проведено бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів, найменування органу, що його прийняв, дата проведення бонітування ґрунтів), електронні копії таких документів.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Обмеження у використанні земель

69-5. Елемент “Обмеження у використанні земель” (LandsRestrictions) наведений у додатку 43 до цих вимог.

69-6. Елемент “Обмеження у використанні земель” (LandsRestrictions) включає елементи, які містять відомості про обмеження у використанні земель, в яких зазначаються:

1) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження” (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

2) в елементі “Площа обмеження” (RestrictionArea) - площа обмеження у використанні земель;

3) в елементі “Код забороненого виду діяльності” (Ban) - код забороненого виду діяльності згідно з класифікатором, який затверджується Мінагрополітики;

4) в елементі “Код обов’язків щодо вчинення певних дій” (Liability) - код обов’язків щодо вчинення певних дій згідно з класифікатором, який затверджується Мінагрополітики;

5) в елементі “Строк дії обмеження” (RestrictionTerm) - початок дії, закінчення дії та строк дії обмеження у використанні земель;

6) в елементі “Додаткова інформація” (AdditionalInfoBlock) - додаткова інформація про обмеження у використанні земель.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Режимоутворюючий об’єкт

69-7. Елемент “Режимоутворюючий об’єкт” (ModeObject) наведений у додатку 44 до цих вимог.

69-8. Елемент “Режимоутворюючий об’єкт” (ModeObject) включає елементи, які містять відомості про режимоутворюючий об’єкт, в яких зазначаються:

1) в елементі “Номер” (Number) - номер режимоутворюючого об’єкта у документації;

2) в елементі “Найменування” (ModeObjectName) - найменування режимоутворюючого об’єкта;

3) в елементі “Місцезнаходження” (ModeObjectAddress) - дані згідно з додатком 37 до цих вимог;

4) в елементі “Площа” (ModeObjectArea) - площа режимоутворюючого об’єкта;

5) в елементі “Характеристики” (ModeObjectFactor) - характеристики, що обумовлюють встановлення обмеження;

6) в елементі “Метрична інформація” (ModeObjectMetric) - метрична інформація про режимоутворюючий об’єкт.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Відомості про економічну та нормативну оцінку земель

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 105 від 07.02.2018}

69-9. Елемент “Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель” (LandsValuation) наведений у додатку 45 до цих вимог.

{Пункт 69-9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018}

69-10. Елемент “Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок” (LandsValuation) включає елемент (LandsValuationType) “Різновид нормативної грошової оцінки земельних ділянок”, який містить відомості про різновид нормативної грошової оцінки земельних ділянок та в якому зазначаються:

1) в елементі “Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів” (MunicipalUnitNormativValuation) - дані про нормативну грошову оцінку земельних ділянок населених пунктів згідно з додатком 46 до цих вимог;

2) в елементі “Нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення” (AgriculturalsNormativValuation) - дані про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в якому зазначаються:

в елементі “Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району” (AgriculturalsNormativValuationDistrict) - дані про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району згідно з додатком 53 до цих вимог;

в елементі “Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення” (AgriculturalsNormativValuationParcel) - дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення згідно з додатком 54 до цих вимог;

{Підпункт 2 пункту 69-10 в редакції Постанови КМ № 105 від 07.02.2018}

3) в елементі “Нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок населених пунктів)” (NonAgriculturalsNormativValuation) - дані про нормативну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок населених пунктів), в якому зазначаються:

в елементі “Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району” (NonAgriculturalsNormativValuationDistrict) - дані про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району згідно з додатком 55 до цих вимог;

в елементі “Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)” (NonAgriculturalsNormativValuationParcel) - дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) згідно з додатком 56 до цих вимог.

{Підпункт 3 пункту 69-10 в редакції Постанови КМ № 105 від 07.02.2018}

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016}

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

69-11. Елемент “Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів” (MunicipalUnitNormativValuation), наведений у додатку 46 до цих вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок населених пунктів, в яких зазначаються:

1) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території” (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

2) в елементі “Площа оціночної території (населеного пункту)” (AreaNP) - дані про площу оціночної території населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

3) в елементі “Рік виконання” (ValuationYear) - дані про рік виконання нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

4) в елементі “Опис території, оцінка земель якої проведена” (DescriptionOfTerritory) - дані про населений пункт, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, а саме:

в елементі “Найменування регіону” (Region) - дані про найменування області (Автономної Республіки Крим), в межах якої розташований населений пункт, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

в елементі “Назва району” (District) - дані про назву району, в межах якого розташований населений пункт, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

в елементі “Назва сільської, селищної, міської ради” (Rada) - дані про назву ради, в межах якої розташований населений пункт, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

в елементі “Тип населеного пункту” (Status) - дані про тип населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, а саме:

- елемент “Селище” (Settlement) свідчить про те, що населений пункт є селищем;

- елемент “Село” (Village) свідчить про те, що населений пункт є селом;

- елемент “Селище міського типу” (UrbanTypeSettlement) свідчить про те, що населений пункт є селищем міського типу;

- елемент “Місто” (City) свідчить про те, що населений пункт є містом;

в елементі “Назва населеного пункту” (MunicipalUnitName) - дані про назву населеного пункту, нормативна грошова оцінка земель якого проведена;

в елементі “Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України” (KOATUU) - дані про код населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі “Чисельність населення” (Population) - дані про чисельність населення населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

5) в елементі “Регіональний коефіцієнт (Км1)” (Km1) - дані про регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місця розташування населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення, а саме:

в елементі “Значення коефіцієнта Км1” (Кm1Z) - дані про значення коефіцієнта Км1;

в елементі “Код коефіцієнта, який характеризує чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції” (Km1_1) - дані про код коефіцієнта, який характеризує чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції згідно з додатком 47 до цих вимог. Якщо населений пункт не відноситься до типу міст, зазначених у додатку 47 до цих вимог, елемент (Km1_1) не зазначається;

в елементі “Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населеного пункту у приміських зонах великих міст” (Km1_2) - дані про код коефіцієнта, який враховує місце розташування населеного пункту в приміських зонах великих міст (міст з чисельністю населення 100 тис. чоловік і більше) згідно із додатком 48 до цих вимог. Якщо населений пункт не входить у приміську зону великих міст, зазначених у додатку 48 до цих вимог, елемент (Km1_2) не зазначається;

в елементі “Код коефіцієнта, який застосовується для населеного пункту, віднесеного до курортного” (Km1_3) - дані про код коефіцієнта, який застосовується для населеного пункту, віднесеного до курортного згідно із додатком 49 до цих вимог. Якщо населений пункт не належить до населених пунктів, віднесених до курортних, елемент (Km1_3) не зазначається;

в елементі “Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Km1_4) - дані про код коефіцієнта, який враховує місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно із додатком 50 до цих вимог. Якщо населений пункт не розташований на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, елемент (Km1_4) не зазначається;

6) в елементі “Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту (Цнм)” (PriceM) - дані про середню (базову) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту та відомості, які використані для його розрахунку, а саме:

в елементі “Витрати на освоєння та облаштування території, гривень” (B) - дані про витрати на освоєння та облаштування території;

в елементі “Площа території, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель, гектарів” (IncludedArea) - дані про площу території, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель населеного пункту;

в елементі “Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень” (Cnm) - значення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель населеного пункту;

7) в елементі “Оціночні райони” (EstimatedAreas) - дані про оціночні райони, які визначені під час проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населеного пункту. Для зазначення відомостей про кожний оціночний район застосовується елемент “Окремий оціночний район” (EstimatedArea), який включає елементи, що містять відомості про окремий оціночний район, а саме:

в елементі “Ідентифікатор (номер) оціночного району” (RegionNumber) - дані про ідентифікатор чи номер оціночного району, який зазначений у технічній документації із оцінки земель;

в елементі “Комплексний (інтегральний) індекс цінності оціночного району (Ii)” (RegionIndex) - дані про комплексний (інтегральний) індекс цінності оціночного району;

в елементі “Площа оціночного району” (RegionArea) - дані про площу оціночного району;

в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів оціночного району” (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів оціночного району згідно з додатком 11 до цих вимог;

8) в елементі “Економіко-планувальні зони” (EconPlanZones) - дані про економіко-планувальні зони, які визначені під час проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населеного пункту, а саме:

в елементі “Код граничних значень коефіцієнта, який визначає містобудівну цінність території в межах населених пунктів” (LevelKm2) - дані про код граничних значень коефіцієнта, який визначає містобудівну цінність території в межах населеного пункту (Км2) згідно з додатком 51 до цих вимог;

в елементі “Окрема економіко-планувальна зона” (EconPlanZone) - дані про елементи, які містять відомості про економіко-планувальну зону, а саме:

- в елементі “Ідентифікатор (номер) економіко-планувальної зони” (ZoneNumber) - дані про номер економіко-планувальної зони, який зазначений у технічній документації;

- в елементі “Зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність економіко-планувальної зони (Км2)” (Km2) - дані про зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території економіко-планувальної зони (Км2);

- в елементі “Площа економіко-планувальної зони” (ZoneArea) - дані про площу економіко-планувальної зони;

- в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони” (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони згідно з додатком 11 до цих вимог;

9) в елементі “Локальні фактори” (LocalFactors) - дані про локальні фактори та фактороутворюючі об’єкти, які визначені під час проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населеного пункту. Для зазначення відомостей про кожний локальний фактор застосовується елемент “Окремий локальний фактор” (LocalFactor), який включає елементи, що містять відомості про окремий локальний фактор, а саме:

в елементі “Код локального фактору” (LocalFactorCode) - дані про код виду локального фактора згідно з додатком 52 до цих вимог;

в елементі “Назва локального фактора” (NameFactor) - дані про назву локального фактора згідно з додатком 52 до цих вимог;

в елементі “Коефіцієнт локального фактора” (LocalFactorIndex) - дані про значення коефіцієнта локального фактора, зокрема:

- в елементі “Мінімальний допустимий коефіцієнт” (LocalFactorIndexmin) - дані про мінімальний показник коефіцієнта локального фактора згідно з додатком 52 до цих вимог;

- в елементі “Максимальний допустимий коефіцієнт” (LocalFactorIndexmax) - дані про максимальний показник коефіцієнта локального фактора згідно з додатком 52 до цих вимог;

в елементі “Назва фактороутворюючого об’єкта” (NameFactorObject) - дані про назву фактороутворюючого об’єкта;

в елементі “Тип фактороутворюючого об’єкта” (Type) - дані про тип фактороутворюючого об’єкта (1 - точка, 2 - лінія, 3 - полігон);

в елементі “Точка, за допомогою якої зазначається фактороутворюючий об’єкт” (Point) - дані про точку, за допомогою якої зазначається фактороутворюючий об’єкт;

в елементі “Блок опису ліній фактороутворюючого об’єкта” (Line) - дані про лінії, за допомогою яких зазначається фактороутворюючий об’єкт;

в елементі “Площа фактороутворюючого об’єкта” (LocalFactorArea) - дані про площу фактороутворюючого об’єкта;

в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів фактороутворюючого об’єкта” (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів фактороутворюючого об’єкта згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі “Радіус (відстань від фактороутворюючого об’єкта) буферної зони, метрів” (Bufferzone) - дані про відстань від фактороутворюючого об’єкта, на яку поширюється дія локального фактора (буферна зона);

10) в елементі “Агровиробничі групи грунтів” (AgroGroups) - дані про агровиробничі групи ґрунтів на території населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена. Для зазначення відомостей про кожну агровиробничу групу ґрунтів застосовується елемент “Агровиробнича група ґрунтів” (AgroGroup), який включає елементи, що містять відомості про агровиробничу групу ґрунтів, а саме:

в елементі “Шифр агровиробничої групи ґрунтів” (CodeAgroGroup) - дані про шифр агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі “Площа агровиробничої групи ґрунтів” (AgroGroupArea) - дані про площу агровиробничої групи ґрунтів;

в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів” (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі “Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів” (BonitetBall) - дані про бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів у розрізі сільськогосподарських угідь, а саме:

- елемент “Рілля, перелоги” (Arable) - застосовується для ріллі та перелогів;

- елемент “Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)” (PerennialPlants) - застосовується для багаторічних насаджень (садів та виноградників);

елемент “Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)” (Plants) – застосовується у разі, коли відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники;

- елемент “Сіножаті” (Grasslands) - застосовується для сіножатей;

- елемент “Пасовища” (Pasture) - застосовується для зазначення балу бонітету агрогрупи ґрунтів пасовищ;

11) в елементі “Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві” або “Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району” (BonitetBallHa) - дані про бал бонітету гектара відповідних угідь сільськогосподарського підприємства у розрізі сільськогосподарських угідь або дані про середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

{Абзац перший підпункту 11 пункту 69-11 в редакції Постанови КМ № 477 від 05.06.2019}

елемент “Рілля, перелоги” (Arable) - застосовується для ріллі та перелогів;

елемент “Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)” (PerennialPlants) - застосовується для багаторічних насаджень (садів та виноградників);

елемент “Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)” (Plants) - застосовується у разі, коли відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники;

елемент “Сіножаті” (Grasslands) - застосовується для сіножатей;

елемент “Пасовища” (Pasture) - застосовується для зазначення балу бонітету агрогрупи ґрунтів пасовищ;

12) в елементі “Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)” або “Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар” (FarmlandsValueHa) - дані про нормативну грошову оцінку гектара відповідних угідь у сільськогосподарського підприємства (у гривнях) у розрізі угідь сільськогосподарських угідь або дані про нормативну грошову оцінку агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар, а саме:

{Абзац перший підпункту 12 пункту 69-11 в редакції Постанови КМ № 477 від 05.06.2019}

елемент “Рілля, перелоги” (Arable) - застосовується для ріллі та перелогів;

елемент “Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)” (PerennialPlants) - застосовується для багаторічних насаджень (садів та виноградників);

елемент “Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)” (Plants) - застосовується у разі, коли відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники;

елемент “Сіножаті” (Grasslands) - застосовується для сіножатей;

елемент “Пасовища” (Pasture) - застосовується для зазначення балу бонітету агрогрупи ґрунтів пасовищ.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1058 від 23.11.2016}

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення

69-12. Елемент “Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району” (AgriculturalsNormativValuationDistrict), наведений у додатку 53 до цих вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, в яких зазначаються:

1) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території” (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

2) в елементі “Площа оціночної території” (AreaDistrict) - дані про площу оціночної території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

3) в елементі “Рік виконання” (ValuationYear) - дані про рік виконання нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

4) в елементі “Опис території, оцінка земель якої проведена” (DescriptionOfTerritory) - дані про територію, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, а саме:

в елементі “Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України” (KOATUU) - дані про код території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі “Назва регіону” (Region) - дані про назву області чи Автономної Республіки Крим, в межах якої розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

в елементі “Назва району” (District) - дані про назву району, в межах якого проведена нормативна грошова оцінка земельних ділянок;

в елементі “Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар” (Gnsg) - дані про норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, дані зазначаються згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040);

5) в елементі “Природно-сільськогосподарський район” (NaturalAgriculturalsDistrict) - дані про природно-сільськогосподарський район, а саме:

в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території” (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі “Площа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території” (AreaNatAgrDistrict) - дані про площу оціночної території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

в елементі “Назва природно-сільськогосподарської зони, до якої входить природно-сільськогосподарський район” (NaturalAgriculturalsZone) - дані про назву природно-сільськогосподарської зони, до якої входить природно-сільськогосподарський район;

в елементі “Назва природно-сільськогосподарської зони, до якої входить природно-сільськогосподарський район” (NaturalAgriculturalsProvinces) - дані про назву природно-сільськогосподарської провінції, до якої входить природно-сільськогосподарський район;

в елементі “Назва природно-сільськогосподарського округу, до якого входить природно-сільськогосподарський район” (NaturalAgriculturalsCounty) - дані про назву природно-сільськогосподарського округу, до якого входить природно-сільськогосподарський район;

в елементі “Номер природно-сільськогосподарського району” (DistrictNumber) - дані про номер природно-сільськогосподарського району;

в елементі “Назва природно-сільськогосподарського району” (DistrictName) - дані про назву природно-сільськогосподарського району;

в елементі “Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району” (B) - дані про середній бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент “Рілля, перелоги” (Arable) - застосовується для зазначення середнього бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів ріллі та перелогів природно-сільськогосподарського району;

елемент “Багаторічні насадження” (PerennialPlants) - застосовується для зазначення середнього бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент “Сіножаті” (Grasslands) - застосовується для зазначення середнього бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів сіножатей природно-сільськогосподарського району;

елемент “Пасовища” (Pasture) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів пасовищ природно-сільськогосподарського району;

в елементі “Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар” (Gnsg) - дані про норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, дані зазначаються згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040);

в елементі “Норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району” (Gu) - дані про норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент “Рілля, перелоги” (Arable) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу ріллі та перелогів природно-сільськогосподарського району;

елемент “Багаторічні насадження” (PerennialPlants) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу багаторічних насаджень;

елемент “Сіножаті” (Grasslands) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу сіножатей природно-сільськогосподарського району;

елемент “Пасовища” (Pasture) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу пасовищ природно-сільськогосподарського району;

в елементі “Агровиробничі групи ґрунтів” (AgroGroups) - дані про агровиробничі групи ґрунтів на території природно-сільськогосподарського району, а саме:

в елементі “Шифр агровиробничої групи ґрунтів” (CodeAgroGroup) - дані про шифр агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі “Площа агровиробничої групи ґрунтів” (AgroGroupArea) - дані про площу агровиробничої групи ґрунтів;

в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів” (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі “Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району” (Bagr) - дані про бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент “Рілля, перелоги” (Arable) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів ріллі та перелогів;

елемент “Багаторічні насадження” (PerennialPlants) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент “Сіножаті” (Grasslands) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів сіножатей;

елемент “Пасовища” (Pasture) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів пасовищ;

в елементі “Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар” (Gagr) - дані про нормативну грошову оцінку агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент “Рілля, перелоги” (Arable) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів ріллі та перелогів;

елемент “Багаторічні насадження” (PerennialPlants) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент “Сіножаті” (Grasslands) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів сіножатей;

елемент “Пасовища” (Pasture) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів пасовищ.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018}

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення

69-13. Елемент “Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення” (AgriculturalsNormativValuationParcel), наведений у додатку 54 до цих вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, в яких зазначаються:

елемент “Кадастровий номер земельної ділянки” (Cadastral Number) - застосовується для зазначення кадастрового номера земельної ділянки;

елемент “Місцезнаходження земельної ділянки” (ParcelLocationInfo) - застосовується для зазначення місцезнаходження земельної ділянки згідно з додатком 15 до вимог;

елемент “Категорія/цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo) - застосовується для зазначення категорії/цільового призначення/виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно з додатком 16 до вимог;

елемент “Метрична інформація земельної ділянки та її угідь” (ParcelMetricInfo) - застосовується для зазначення метричної інформації земельної ділянки та угідь згідно з додатком 19 до вимог;

елемент “Блок опису всіх угідь земельної ділянки” (LandsParcel) - застосовується для зазначення блоку опису всіх угідь земельної ділянки згідно з додатком 35 до вимог;

елемент “Рік виконання” (ValuationYear) - застосовується для зазначення року виконання нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

елемент “Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень” (Cn) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

елемент “Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, гривень” (CnAgr) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь;

елемент “Площа сільськогосподарських угідь, гектарів” (AreaAgr) - застосовується для зазначення площі сільськогосподарських угідь;

елемент “Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, гривень” (CnNonAgr) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки несільськогосподарських угідь;

елемент “Площа несільськогосподарських угідь, гектарів” (AreaNonAgr) - застосовується для зазначення площі несільськогосподарських угідь;

елемент “Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар” (Gnsg) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, дані зазначаються згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040);

елемент “Агровиробничі групи ґрунтів” (AgroGroups) - застосовується для зазначення агровиробничих груп ґрунтів, а саме:

в елементі “Шифр агровиробничої групи ґрунтів” (CodeAgroGroup) - дані про шифр агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі “Площа агровиробничої групи ґрунтів” (AgroGroupArea) - дані про площу агровиробничої групи ґрунтів;

в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів” (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі “Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар” (Gagr) - дані про нормативну грошову оцінку агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент “Рілля, перелоги” (Arable) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів ріллі та перелогів;

елемент “Багаторічні насадження” (PerennialPlants) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент “Сіножаті” (Grasslands) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів сіножатей;

елемент “Пасовища” (Pasture) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів пасовищ.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018}

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району

69-14. Елемент “Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району” (NonAgriculturalsNormativValuationDistrict), наведений у додатку 55 до цих вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району, в яких зазначаються:

1) в елементі “Опис території, оцінка земель якої проведена” (DescriptionOfTerritory) - дані про територію, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, а саме:

в елементі “Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України” (KOATUU) - дані про код території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі “Назва регіону” (Region) - дані про назву області чи Автономної Республіки Крим, в межах якої розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

в елементі “Назва району” (District) - дані про назву району, в межах якого проведена нормативна грошова оцінка земельних ділянок;

2) в елементі “Рік виконання” (ValuationYear) - дані про рік виконання нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

3) в елементі “Блок опису кадастрових кварталів” (CadastralQuarters) - дані про кадастрові квартали, нормативна грошова оцінка земельних ділянок яких проведена, а саме:

в елементі “Сукупна межа кадастрових кварталів” (BoundaryCadastralQuarters) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі “Сукупна площа кадастрових кварталів” (AreaQuarters) - дані про сукупну площу кадастрових кварталів, нормативна грошова оцінка земельних ділянок яких проведена;

в елементі “Кадастровий квартал” (CadastralQuarter) - дані про окремий кадастровий квартал, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, а саме:

в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу” (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі “Площа кадастрового кварталу” (AreaQuarter) - дані про площу кадастрового кварталу;

в елементі “Номер кадастрового кварталу” (CadastralQuarterNumber) - дані про номер кадастрового кварталу;

в елементі “Назва сільської, селищної, міської ради” (Rada) - дані про назву ради, в межах якої розташований кадастровий квартал;

в елементі “Населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих Кр1” (SettlementKr1) - дані про населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих коефіцієнтів, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, а саме:

в елементі “Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України” (KOATUU) - дані про код населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі “Тип населеного пункту” (Status) - дані про тип населеного пункту, а саме:

елемент “Селище” (Township) вказує, що населений пункт є селищем;

елемент “Село” (Village) вказує, що населений пункт є селом;

елемент “Селище міського типу” (UrbanTypeSettlement) вказує, що населений пункт є селищем міського типу;

елемент “Місто” (City) вказує, що населений пункт є містом;

в елементі “Назва населеного пункту” (SettlementName) - дані про назву населеного пункту;

в елементі “Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту (Цнм)” (Cnm) - дані про середню (базову) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів” (Kpt) - дані про коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів;

в елементі “Ширина зони впливу населеного пункту, кілометрів” (D) - дані про ширину зони впливу населеного пункту;

в елементі “Геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), кілометрів” (L) - дані про геометрично найменшу відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів);

в елементі “Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель” (Km) - дані про коефіцієнт, який враховує місце розташування земель, а саме:

елемент “Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення” (KmNatureReserve) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

елемент “Землі оздоровчого призначення” (KmHealth) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель оздоровчого призначення;

елемент “Землі рекреаційного призначення” (KmRecreational) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель рекреаційного призначення;

елемент “Землі історико-культурного призначення” (KmHistoricCultural) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель історико-культурного призначення;

елемент “Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення” (KmIndustry) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

елемент “Землі лісогосподарського призначення” (KmForest) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель лісогосподарського призначення;

елемент “Землі водного фонду” (KmWater) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель водного фонду;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами” (Kl) - дані про коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами, що визначається згідно з додатком 6 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого наказом Мінагрополітики від 22 серпня 2013 р. № 508 (далі - Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення), як добуток значень коефіцієнтів, які відповідають локальним факторам, що мають прояв у межах цього кадастрового кварталу;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу” (Kr) - дані про коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, а саме:

елемент “Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення” (KrNatureReserve) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

елемент “Землі оздоровчого призначення” (KrHealth) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель оздоровчого призначення;

елемент “Землі рекреаційного призначення” (KrRecreational) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель рекреаційного призначення;

елемент “Землі історико-культурного призначення” (KrHistoricCultural) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель історико-культурного призначення;

елемент “Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення” (KrIndustry) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

елемент “Землі лісогосподарського призначення” (KrForest) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель лісогосподарського призначення;

елемент “Землі водного фонду” (KrWater) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель водного фонду;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів” (Kr1) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів, а саме:

елемент “Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення” (Kr1NatureReserve) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

елемент “Землі оздоровчого призначення” (Kr1Health) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель оздоровчого призначення;

елемент “Землі рекреаційного призначення” (Kr1Recreational) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель рекреаційного призначення;

елемент “Землі історико-культурного призначення” (Kr1HistoricCultural) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель історико-культурного призначення;

елемент “Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення” (Kr1Industry) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

елемент “Землі лісогосподарського призначення” (Kr1Forest) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель лісогосподарського призначення;

елемент “Землі водного фонду” (Kr1Water) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель водного фонду;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення” (Kr2) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення, згідно з додатком 2 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;вверх