Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Требования, Форма типового документа, Описание, Информация, Перечень, Форма, Классификация, Сообщение, Заявление, Решение, Справка, Выдержка от 17.10.20121051
Документ 1051-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п

в елементі “Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Kr3) - дані про коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній” (Kl3) - дані про коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній, згідно з додатком 14 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення” (Kmc1) - дані про коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, згідно з додатками 18, 19, 20 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018}

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

69-15. Елемент “Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)” (NonAgriculturalsNormativValuationParcel) наведений у додатку 56 до цих вимог включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів, в яких зазначаються:

елемент “Кадастровий номер земельної ділянки” (CadastralNumber) - застосовується для зазначення кадастрового номера земельної ділянки;

елемент “Місцезнаходження земельної ділянки” (ParcelLocationInfo) - застосовується для зазначення місцезнаходження земельної ділянки згідно з додатком 15 до цих вимог;

елемент “Категорія/цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo) - застосовується для зазначення категорії/цільового призначення/виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно з додатком 16 до цих вимог;

елемент “Метрична інформація земельної ділянки та її угідь” (ParcelMetricInfo) - застосовується для зазначення метричної інформації земельної ділянки та угідь згідно з додатком 19 до цих вимог;

елемент “Блок опису всіх угідь земельної ділянки” (LandsParcel) - застосовується для зазначення блоку опису всіх угідь земельної ділянки згідно з додатком 35 до цих вимог;

елемент “Рік виконання” (ValuationYear) - застосовується для зазначення року виконання нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

елемент “Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень” (Cn) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

в елементі “Рентний дохід на 1 кв. метр площі для відповідної категорії земель, гривень на рік” (Rd) - дані про рентний дохід на 1 кв. метр площі для відповідної категорії земель згідно з додатком 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Строк капіталізації” (Sk) - дані про строк капіталізації;

в елементі “Населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих Кр1” (SettlementKr1) - дані про населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих коефіцієнтів, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, а саме:

в елементі “Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України” (KOATUU) - дані про код населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі “Тип населеного пункту” (Status) - дані про тип населеного пункту, а саме:

елемент “Селище” (Township) вказує, що населений пункт є селищем;

елемент “Село” (Village) вказує, що населений пункт є селом;

елемент “Селище міського типу” (UrbanTypeSettlement) вказує, що населений пункт є селищем міського типу;

елемент “Місто” (City) вказує, що населений пункт є містом;

в елементі “Назва населеного пункту” (SettlementName) - дані про назву населеного пункту;

в елементі “Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту (Цнм)” (Cnm) - дані про середню (базову) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів” (Kpt) - дані про коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів;

в елементі “Ширина зони впливу населеного пункту, кілометрів” (D) - дані про ширину зони впливу населеного пункту;

в елементі “Геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), кілометрів” (L) - дані про геометрично найменшу відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів);

в елементі “Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель” (Km) - дані про коефіцієнт, який враховує місце розташування земель;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами” (Kl) - дані про коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами, що визначається згідно з додатком 6 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, як добуток значень коефіцієнтів, які відповідають локальним факторам, що мають прояв у межах кадастрового кварталу;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу” (Kr) - дані про коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів” (Kr1) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення” (Kr2) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення, згідно з додатком 2 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Kr3) - дані про коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки” (Kv) - дані про коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки” (Kv1) - дані про коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки, згідно з додатком 7 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу” (Kv2) - дані про коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу, згідно з додатком 8 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень” (Kv3) - дані про коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень;

в елементі “Коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів” (Kv4) - дані про коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов” (Kl1) - дані про коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов, згідно з додатками 9, 10, 11, 12, 13 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів” (Kl2) - дані про коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній” (Kl3) - дані про коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній, згідно з додатком 14 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта” (Kvd1) - дані про коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта, згідно з додатком 15 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта” (Kvd2) - дані про коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта, згідно з додатком 16 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта” (Kvd3) - дані про коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта, згідно з додатком 15 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення” (Kmc) - дані про коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;

в елементі “Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення” (Kmc1) - дані про коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, згідно з додатками 18, 19, 20 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі “Коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення” (Kmc2) - дані про коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018}

Комплексні типи

70. Для внесення даних до елементів електронного документа використовуються уніфіковані типи даних (комплексні типи) згідно з додатками 4, 6, 11, 28, 31, 37 і 38, в яких зазначаються:

1) у комплексному типі “Відомості про виконавця робіт” (ExecutorInfo) - інформація про:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця або найменування юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (CompanyName);

податковий номер юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (EDRPOU);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 70 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

податковий номер фізичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (TaxNumber);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 70 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

прізвище, ім’я, по батькові (ChiefName) та посаду (ChiefPosition) особи, що відповідає за дотримання вимог законодавства під час виконання таких робіт (Chief);

прізвище, ім’я, по батькові (ExecutorName) та посаду (ExecutorPosition) особи, яка є безпосереднім виконавцем робіт із землеустрою та/або оцінки земель, контактну інформацію (ContactInfo);

місце проживання (PostalAddress) виконавця робіт з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту.

Комплексний тип “Відомості про виконавця робіт” наведений у додатку 4;

2) у комплексному типі “Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (PointInfo) - дані про:

визначення вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру (Point) та присвоєння UPID - унікального номера вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру, його ім’я (PN) та метод їх визначення (DeterminationMethod);

просторові координати точок повороту меж об’єкта Державного земельного кадастру (X, Y), точність їх визначення (MX, MY), а також відомості про закріплення їх межовими знаками (Н), точність встановлення межових знаків (MH), опис точки (Description). 

Комплексний тип “Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” наведений у додатку 6;

3) у комплексному типі “Межа об’єкта” (Boundary) - дані про:

опис меж (ліній, поліліній) об’єкта Державного земельного кадастру, угідь, обмежень, частини земельної ділянки (об’єкта), на яку поширюється право користування, та присвоєння унікальних номерів полілінії об’єкта, номерів вузлів її початку та закінчення;

замкнутість ліній (поліліній) об’єкта в межах об’єкта Державного земельного кадастру.

Комплексний тип “Межа об’єкта” (Boundary) наведений у додатку 11;

4) у комплексному типі “Дані про фізичну особу” (NaturalPerson) - відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 7 цього пункту;

податковий номер фізичної особи (TaxNumber);

документ, що посвідчує особу (Passport) (назва документа (DocumentType), серія (PassportSeries), номер (PassportNumber), дата видачі (PassportIssuedDate) та орган, який видав документ (IssuanceAuthority);

додаткові дані про фізичну особу (AdditionalInfo);

громадянство фізичної особи (Citizenship);

місце проживання фізичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту. 

Комплексний тип “Дані про фізичну особу” наведений у додатку 28;

5) у комплексному типі “Дані про юридичну особу” (LegalEntity) - такі відомості:

найменування юридичної особи (Name);

податковий номер юридичної особи (EDRPOU);

місцезнаходження юридичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту;

додаткова інформація про юридичну особу (AdditionalInfo). 

Комплексний тип “Дані про юридичну особу” наведений у додатку 31;

6) у комплексному типі “Адреса” (Address) - такі дані:

код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96 (Country);

поштовий індекс (ZIP);

назва адміністративно-територіальної одиниці (Region);

назва району області, м. Києва або м. Севастополя чи міста обласного значення (District);

назва міста, селища чи села (Settlement);

вулиця (проспект, бульвар, провулок, узвіз тощо) (Street);

номер будинку (Building);

номер корпусу (Block);

номер квартири (офісу) (BuildingUnit).

Комплексний тип “Адреса” наведений у додатку 37;

7) у комплексному типі “Прізвище, ім’я, по батькові” (FullNameType) - прізвище (LastName), ім’я (FirstName) та по батькові (MiddleName) фізичної особи.

Комплексний тип “Прізвище, ім’я, по батькові” наведений у додатку 38.

Кваліфікований електронний підпис електронного документа

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019}

71. Залежно від порядку формування та проведення перевірки електронного документа його зміст доповнюється елементами, які включають кваліфікований електронний підпис та відомості про осіб, відповідальних за формування даних електронного документа.

72. Кваліфікований електронний підпис в електронному документі накладається згідно із Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронні довірчі послуги”.

{Пункт 72 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019}

{Текст розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019}


{Додатки 1-56 до вимог}

{Додатки 2-53 до Порядку}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 1051

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15 “Про порядок ведення державного земельного кадастру” (ЗП України, 1993 р., № 3, ст. 55).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 99 “Про внесення змін до Положення про порядок ведення державного земельного кадастру та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 1992 р. № 532” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 182).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1919 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 42, ст. 2096).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1088 “Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1532).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2006 р. № 295 “Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства “Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах” до сфери управління Мін’юсту”.

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2006 р. № 419 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2006 р. № 295”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 748 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1088” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1879).

9. Пункти 1 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 844 “Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 61, ст. 2158).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2557).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1404 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3531).

12. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 “Питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 6).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 “Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2263).

14. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 “Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3347).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 791 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 і від 18 серпня 2010 р. № 749 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2283).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1388 “Про внесення зміни до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 83).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 258 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 919).

18. Пункти 1 і 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2012 р. № 808 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2669).вверх