Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень, Форма типового документа, План, Заявление, Решение, Протокол, Справка, Выдержка, Сообщение от 17.10.20121051
Документ 1051б-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п

Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки

Прізвище та ініціали особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки

 

Підпис особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки

 

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019, № 477 від 05.06.2019, № 760 від 21.08.2019}Додаток 48
до Порядку


___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
___________________________________
особи/найменування юридичної особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної особи /
___________________________________
місцезнаходження юридичної особи)

ВИТЯГ
з документа Державного земельного кадастру

Відомості про документ

<дата та номер документа, з якого надається витяг>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу з документа>

Надано на заяву

<найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, за заявою якого/якої надано витяг>

Відомості з документа Державного земельного кадастру

(надаються відомості згідно з отриманим запитом в межах відомостей, внесених до Державного земельного кадастру)

_________________________________________________________________
(найменування органу, уповноваженою особою якого підготовлено та надано витяг)

особа, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру

____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 48 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016}
Додаток 49
до Порядку

КОПІЯ
документа Державного земельного кадастру

Номер засвідченої копії документа Державного земельного кадастру / витягу з документа Державного земельного кадастру

<номер засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього>

Дата формування

<число, місяць та рік формування засвідченої копії документа Державного земельного кадастру / витягу з документа Державного земельного кадастру>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано засвідчену копію документа Державного земельного кадастру / витяг з документа Державного земельного кадастру>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання засвідченої копії документа Державного земельного кадастру / витягу з документа Державного земельного кадастру>

_________________________________________________________________
(найменування органу, уповноваженою особою якого підготовлено та надано витяг)

особа, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

(Формується за допомогою програмного комплексу та проставляється на зворотній стороні кожного аркуша копії документів)

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016}Додаток 50
до Порядку

ДОВІДКА
про наявність та розмір земельної частки (паю)

Номер довідки

<номер довідки>

Дата формування

<число, місяць та рік формування довідки>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано довідку>

Інформація про наявність земельної частки (паю)

<назва, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки> <інформація наявна/відсутня>

Відомості про власника земельної частки (паю)

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Відомості про земельну частку (пай)

Місце розташування

<населений пункт, район, область>

Цільове призначення

<категорія земель>

Категорія земель:

 

Площа земельної частки (паю), гектарів

<значення площі, гектарів>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування довідки, гривень>

Відомості про право власності на земельну частку (пай)

Вид права

<право власності>

Документ (документи), що посвідчує право

<назва документа; серія та номер документа; число, місяць та рік видачі документа>

Орган, що здійснив реєстрацію документа

<найменування органу, що здійснив реєстрацію документа>

Дата реєстрації документа

<число, місяць та рік реєстрації документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку про наявність земельної частки (паю)

Довідку підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора / найменування територіального органу Держгеокадастру, який підготував та надав довідку>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку>

М.П.

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 51
до Порядку

ДОВІДКА
про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Номер довідки

<номер довідки>

Дата формування

<число, місяць та рік формування довідки>

Надано на заяву

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою якої надано довідку>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання довідки>

Інформація про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

<інформація наявна/відсутня>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Власник (користувач):


Прізвище, ім'я та по батькові /  найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область>

Категорія земель

<назва категорії земель>

Цільове призначення

<назва цільового призначення;
код згідно з класифікацією кодів цільового призначення>

Форма власності

<державна/комунальна/приватна>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі>

Грошова оцінка:

 

Нормативна, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування довідки>

Експертна, гривень

<значення експертної грошової оцінки, дата оцінки>

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

 <найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності

Вид права

<право власності>

Інформація про власників земельної ділянки:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Дані про документ, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Документ, що посвідчує право

<назва документа> <серія та номер державного акта та додатків до нього / номер документа; число, місяць та рік підписання документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку

Довідку підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр або найменування його територіального органу, що підготував та надав довідку>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку>

М.П.

 

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток до довідки з Державного земельного кадастру
від "___" ____________ 20__ р. № ______

Викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Опис меж:
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Масштаб 1: _______

Умовні позначення:

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Експлікація земельних угідь:

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

<назва угіддя>:

1

2

3

4

5

6

7

Площа земельної ділянки, гектарів: <загальна площа земельної ділянки, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

У тому числі в зоні дії обмежень, гектарів: <площа в зоні дії обмежень, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

<площа угіддя, гектарів>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який сформував викопіювання з кадастрової карти (плану)

Сформовано

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр або найменування його територіального органу>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора>

М.П.

___________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 52
до Порядку

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

Номер витягу

<номер витягу>

Дата формування

<число, місяць та рік формування витягу>

Надано на заяву (запит)

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою (запитом) якої надано витяг>

 

<дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу>

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер земельної ділянки

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Власник (користувач):


Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€

Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця)

<вулиця, номер домоволодіння (будинку), населений пункт, район, область>

Цільове призначення:

 

Категорія земель

<назва категорії земель>

Вид використання земельної ділянки

<вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель>

Площа земельної ділянки, гектарів

<значення площі, гектарів>

Нормативна грошова оцінка, гривень

<значення нормативної грошової оцінки на дату формування витягу>

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки

<назва документації із землеустрою, розробник документації із землеустрою, дата розроблення>

Орган, який зареєстрував земельну ділянку

<найменування органу, який зареєстрував земельну ділянку>

Дата державної реєстрації земельної ділянки

<число, місяць та рік державної реєстрації земельної ділянки>

Відомості про право власності

Вид права

<право власності>

Інформація про власників земельної ділянки:

 

Прізвище, ім'я та по батькові / найменування

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи>

Громадянство

<громадянство>

Реквізити документа, що посвідчує особу

<серія, номер документа, ким, коли виданий>

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи

<податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера>

Місце проживання / місцезнаходження

<місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>

Частка у спільній власності

<частка у спільній власності>

Документ, який є підставою для виникнення права

<назва документа> <найменування органу, яким прийнято документ, на підставі якого виникло право> <число, місяць та рік прийняття/підписання документа> <номер документа>

Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище Державного кадастрового реєстратора, Держгеокадастр або найменування його територіального органу, Державним кадастровим реєстратором якого надано витяг>

Підпис

<підпис Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг>

М.П.

 

_________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток до витягу
з Державного земельного кадастру від
"___" ____________ 20__ р. № ______

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________

Опис меж:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Масштаб 1:

Умовні позначення:

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.вверх