Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень, Форма типового документа, План, Заявление, Решение, Протокол, Справка, Выдержка, Сообщение от 17.10.20121051
Документ 1051б-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 24
до Порядку


Внесено зміни до Державного земельного кадаструДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 25
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести до Державного земельного кадастру відомості про межі частини земельної ділянки з кадастровим номером ___________________________________________, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;

копія документа про присвоєння податкового номера;

документація із землеустрою;

електронний документ;

документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

інші документи в кількості   шт.

Інформацію про результати розгляду заяви надати:

у паперовій формі

в електронній формі на адресу: ___________________________

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

{Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 1115 від 23.12.2015}Додаток 26
до Порядку


Відомості з
Поземельної книги виключеніДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 27
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виключення з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виключення "___" ____________ 20__ р. з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, з кадастровим номером ________________ та місцем розташування ____________________ у зв'язку з тим, що протягом року з дня внесення до Державного земельного кадастру таких відомостей відповідне право суборенди, сервітуту не було зареєстровано (на підставі даних про те, що протягом одного року Державному кадастровому реєстратору органом державної реєстрації прав не було надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну).

___________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 28
до Порядку


Земельна ділянка утворена в результаті поділу/об'єднання

на підставі ____________________________
_____________________________________
(підстава поділу/об'єднання земельної ділянки)
_____________________________________
(дата поділу/об'єднання)

Скасований кадастровий номер (номери): ______________________________________Державний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 29
до Порядку


Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою

№ _____________

м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення технічної помилки, а саме

__________________________________________________________________________, у:
(суть виявленої помилки)

витязі з Державного земельного кадастру про

____________________________________________________________________________
(об'єкт Державного з земельного кадастру)

з (реєстраційний номер ______), виданому "___" ____________ 20__ році;

довідці з Державного земельного кадастру (реєстраційний номер _____), виданій "___" ____________ 20__ році;

викопіюванні з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру (реєстраційний номер ______), виданому "___" ____________ 20__ році.

До заяви додаються:

документ, що містить технічні помилки;

документ, що підтверджує факт існування технічної помилки: _________________________________________________________________;

документ, що підтверджує правильну редакцію зазначення відповідних відомостей.

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

  

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратораМ.П. (за наявності)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора

Дата подання заяви


 


М.П.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 30
до Порядку

ПРОТОКОЛ № ___
виправлення помилки

від "___" ____________ 20__ р.

м. ____________________

Реєстраційний номер повідомлення про виявлення помилки (за наявності):

РН-
 

Відомості про особу, яка звернулася з повідомленням про виправлення помилки (за його наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи/ найменування юридичної особи

 

Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Місце проживання фізичної особи/ місцезнаходження юридичної особи

 

Суть виявлених помилок

 

Дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях стосовно якого виявлено технічну помилку

 

Відомості про документ, у якому виявлено помилку:

Назва

 

Реєстраційний номер

 

Дата видачі

 

Результати проведення перевірки

________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 30-1
до Порядку

ПРОТОКОЛ

{Порядок доповнено додатком 30-1 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}Додаток 31
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
заінтересованих осіб про виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру

№ _____________

м. ____________________

У зв'язку із

___________________________________________________________
(зазначається зміст технічної помилки)________________

внесено зміни до відомостей Державного земельного кадастру про

_____________________________________________________________________________
(об'єкт Державного земельного кадастру)

та виготовлено новий аркуш Поземельної книги із зміненими відомостями та долучено до Поземельної книги № ______________________________.

від "___" ____________ 20__ р.за реєстраційним номером ____________________________________.

_____________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 32
до Порядку


Виявлено та виправлено технічну помилку у відомостях Державного земельного кадаструДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ ____ р.
дата позначки

Протокол виправлення помилки
від __________________
№ __________________

Документ, що містить виправлені
відомості (за наявності)
_______________________________
_______________________________
від _________ № ________________


{Додаток 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 33
до Порядку

 

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)вверх