Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень, Форма типового документа, План, Заявление, Решение, Протокол, Справка, Выдержка, Сообщение от 17.10.20121051
Документ 1051б-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п


Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно

 

Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

 

Номер запису про право


Відомості про орган державної реєстрації прав

 

Відомості про документ, що посвідчує право

Державний акт

Серія і номер

державного акта

 

додатків до нього

 

Дата державної реєстрації

 

Реєстраційний номер

 

Найменування органу, який зареєстрував акт

 

Прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала акт

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

М.П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

М.П.


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 4.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА
від ___ ____________ 20__ р. № _____

Площа, що передана в оренду (суборенду), гектарів

 

Орендар (суборендар):

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації)

 

Вид речового права

 

Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно

Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно

 

Номер запису про право оренди, суборенди


Строк дії речового права

 

Відомості про орган державної реєстрації прав

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

М.П.

Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ, ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
від ___ ____________ 20__ р. № _________

Земельний сервітут:

емфітевзис

земельний особистий сервітут

суперфіцій

право проходу та проїзду на велосипеді

Обмеження (обтяження) у використанні:

право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху

умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків

право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій

заборона на провадження окремих видів діяльності

право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку

заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту

право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку

умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги

право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми

умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт

право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми

умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку

право прогону худоби по наявному шляху


право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд


інший земельний сервітут

Площа, на яку поширюється сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні, гектарів


Строк дії

постійний; строковий до

Відомості про підставу встановлення обмеження у використанні земельної ділянки

Закон

Нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону

Договір

Рішення суду

Найменування органу, яким прийнято документ

 

Дата прийняття (підписання документа

 

Номер документа

 

Відомості про нотаріальне посвідчення: посвідчено; не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву

 

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис,
суперфіцій, обмеження у використанні земельної ділянки


Дата державної реєстрації / внесення відомостей


Реєстраційний номер


Відомості про суб’єкта, для якого встановлено сервітут, обмеження, обтяження, емфітевзис чи суперфіцій

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи


Реквізити документа, що посвідчує особу


Податковий номер/номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)


Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію)


Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію)


Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої встановлено обмеження, уповноваженої особи


Реквізити довіреності уповноваженої особи


Відомості про державну реєстрацію
земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН (ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ) ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
від ___ ____________ 20__ р. № _________

Зміни

Дострокове припинення

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, що змінюється (достроково припиняється)

Підстава встановлення

 

Найменування органу, яким прийнято документ

 

Дата прийняття/підписання документа

 

Номер документа

 

Дата та номер запису про державну реєстрацію обмеження у використанні земельної ділянки у Поземельній книзі

 

Відомості про державну реєстрацію змін (дострокового припинення) обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував обмеження у використання земельної ділянки

 

Дата державної реєстрації

 

Реєстраційний номер

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 

М.П.

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої було встановлено обмеження, уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

М.П.


Аркуш № _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013, № 379 від 27.05.2015, № 477 від 05.06.2019}Додаток 9
до Порядку


Поземельну книгу закритоДержавний кадастровий реєстратор _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _____________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу) _____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)М.П."___" ____________ 20__ р.
дата позначки


{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}
Додаток 10
до Порядку


____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
найменування юридичної особи)


____________________________________
(місце проживання фізичної особи / місцезнаходження ____________________________________
юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування / поновлення запису в Державному земельному кадастрі

№ ______________

м. ________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо, що у Поземельній книзі, відкритій на земельну ділянку з кадастровим номером _______________________ та місцем розташування ___________________, скасовано/поновлено "___" ____________ 20__ р. запис про _________________________ на підставі рішення суду № _________________ від "___" ____________ 20__ року.

____________________________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}Додаток 11
до Порядку

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Умовні позначення:

Опис меж:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Масштаб 1: _______

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y


Місце розташування

 

Цільове призначення

Категорія земель

 

Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Розробник документації із землеустрою:

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної

___________________________________________________________________________
особи / найменування юридичної особи)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Усього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

Площа земельної ділянки: <загальна площа земельної ділянки>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

у тому числі в зоні дії обмежень: <площа в зоні дії обмежень>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.Додаток 12
до Порядку

 

Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)вверх