Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень, Форма типового документа, План, Заявление, Решение, Протокол, Справка, Выдержка, Сообщение от 17.10.20121051
Документ 1051б-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п


{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1058 від 23.11.2016, № 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019, № 477 від 05.06.2019, № 760 від 21.08.2019}Додаток 5
до Порядку

ПЕРЕЛІК
агровиробничих груп ґрунтів

Шифр

Назва агровиробничої групи ґрунтів

Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках

Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто-піщані ґрунти на перевіюваних пісках

Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті глинисто-піщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті супіщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті середньощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті сильнощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті глинисто-піщані ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті супіщані ґрунти, підстелені елювієм масивно-кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті середньощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті сильнощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті дефльовані піщані ґрунти

Дерново-підзолисті дефльовані глинисто-піщані ґрунти

Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах

Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах

10б

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні глинисто-піщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра

10в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні супіщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра

10г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні легкосуглинкові ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра

11б

Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

11в

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

11г

Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

12б

Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

12в

Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

12г

Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

13в

Підзолисто-дернові супіщані ґрунти

13г

Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти

13д

Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти

14б

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти

14в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти

14г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти

14д

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові середньосуглинкові ґрунти

15б

Дерново-підзолисті сильноглейові глинисто-піщані ґрунти

15в

Дерново-підзолисті сильноглейові супіщані ґрунти

15г

Дерново-підзолисті сильноглейові легкосуглинкові ґрунти

16б

Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

16в

Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

16г

Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

17б

Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

17в

Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

17г

Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

18б

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті глинисто-піщані ґрунти

18в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті супіщані ґрунти

18г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти

18д

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті середньосуглинкові ґрунти

18е

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

19в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові супіщані ґрунти

19г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові легкосуглинкові ґрунти

19д

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові середньосуглинкові ґрунти

19е

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

20б

Дерново-підзолисті оглеєні засолені глинисто-піщані ґрунти

20в

Дерново-підзолисті оглеєні засолені супіщані ґрунти

20г

Дерново-підзолисті оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти

21б

Дерново-підзолисті слабозмиті глинисто-піщані ґрунти

21в

Дерново-підзолисті слабозмиті супіщані ґрунти

21г

Дерново-підзолисті слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

21д

Дерново-підзолисті слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

22б

Дерново-підзолисті середньозмиті глинисто-піщані ґрунти

22в

Дерново-підзолисті середньозмиті супіщані ґрунти

22г

Дерново-підзолисті середньозмиті легкосуглинкові ґрунти

22д

Дерново-підзолисті середньозмиті середньосуглинкові ґрунти

22е

Дерново-підзолисті середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

23б

Дерново-підзолисті сильнозмиті глинисто-піщані ґрунти

23в

Дерново-підзолисті сильнозмиті супіщані ґрунти

23г

Дерново-підзолисті сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

23д

Дерново-підзолисті сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

23е

Дерново-підзолисті сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

24в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті супіщані ґрунти

24г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

24д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

24е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

25в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті супіщані ґрунти

25г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті легкосуглинкові ґрунти

25д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті середньосуглинкові ґрунти

25е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

26в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті супіщані ґрунти

26г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

26д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

26е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

27в

Дерново-підзолисті глейові осушені супіщані ґрунти

27г

Дерново-підзолисті глейові осушені легкосуглинкові ґрунти

27д

Дерново-підзолисті глейові осушені середньосуглинкові ґрунти

27е

Дерново-підзолисті глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

28в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені супіщані ґрунти

28г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені легкосуглинкові ґрунти

28д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені середньосуглинкові ґрунти

28е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

29в

Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти

29г

Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти

29д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти

29е

Ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

30в

Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр

30г

Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр

30д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр

31в

Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками

31г

Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками

31д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками

32г

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти на щільних глинах

32д

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти на щільних глинах

32е

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на щільних глинах

32є

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти на щільних глинах

33в

Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти

33г

Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти

33д

Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти

34в

Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені супіщані ґрунти

34г

Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти

34д

Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені середньосуглинкові ґрунти

35в

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти

35г

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти

35д

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти

35е

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

36в

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові супіщані ґрунти

36г

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові легкосуглинкові ґрунти

36д

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові середньосуглинкові ґрунти

36е

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

37в

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті супіщані ґрунти

37г

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

37д

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

37е

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

38в

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті супіщані ґрунти

38г

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти

38д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті середньосуглинкові ґрунти

38е

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

39в

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті супіщані ґрунти

39г

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

39д

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

39е

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

40в

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти

40г

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти

40д

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти

40е

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

41в

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти

41г

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти

41д

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти

41е

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

42в

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані супіщані, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

42г

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані легкосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

42д

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані середньосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

42е

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

43в

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені супіщані на лесах, підстелених пісками і супісками

43г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками

43д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками

43е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на лесах, підстелених пісками і супісками

44г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами

44д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами

44е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами

45б

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті глинисто-піщані

45в

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті супіщані

45г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові

45д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті важкосуглинкові

46в

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові супіщані

46г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові легкосуглинкові

46д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові середньосуглинкові

46е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові важкосуглинкові

47г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті легкосуглинкові

47д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті середньосуглинкові

47е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті важкосуглинкові

48г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові легкосуглинкові

48д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові середньосуглинкові

48е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові важкосуглинкові

49в

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті супіщані

49г

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові

49д

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті середньосуглинкові

49е

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті важкосуглинкові

50в

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті супіщані

50г

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові

50д

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті середньосуглинкові

50е

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті важкосуглинкові

51в

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті супіщані

51г

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті легкосуглинкові

51д

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті середньосуглинкові

51е

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті важкосуглинкові

52в

Чорноземи типові слабогумусовані супіщані та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків

52г

Чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків

53г

Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові

53д

Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові

53е

Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові

54г

Чорноземи типові середньогумусні легкосуглинкові

54д

Чорноземи типові середньогумусні середньосуглинкові

54е

Чорноземи типові середньогумусні важкосуглинкові

55в

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті супіщані

55г

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові

55д

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті середньосуглинкові

55е

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

56в

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті супіщані

56г

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті легкосуглинкові

56д

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті середньосуглинкові

56е

Чорноземи типові і легкоглинисті і чорноземи сильнореградовані середньозмиті важкосуглинкові

57в

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті супіщані

57г

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті легкосуглинкові

57д

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті середньосуглинкові

57е

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті важкосуглинкові

58е

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті

59г

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

59д

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

59е

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

60г

Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

60д

Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

60е

Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61г

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61д

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61е

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61є

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньо- і важкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

62г

Чорноземи звичайні легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

62д

Чорноземи звичайні середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

62е

Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

62є

Чорноземи звичайні середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

63г

Чорноземи звичайні лугуваті легкосуглинкові

63д

Чорноземи звичайні лугуваті середньосуглинкові

63е

Чорноземи звичайні лугуваті важкосуглинкові і легкоглинисті

64г

Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті легкосуглинкові

64д

Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті середньосуглинкові

64е

Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті

65г

Чорноземи звичайні слабозмиті легкосуглинкові

65д

Чорноземи звичайні слабозмиті середньосуглинкові

65е

Чорноземи звичайні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

66г

Чорноземи звичайні середньозмиті легкосуглинкові

66д

Чорноземи звичайні середньозмиті середньосуглинкові

66е

Чорноземи звичайні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

67г

Чорноземи звичайні сильнозмиті легкосуглинкові

67д

Чорноземи звичайні сильнозмиті середньосуглинкові

67е

Чорноземи звичайні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

68г

Чорноземи звичайні слабодефльовані легкосуглинкові

68д

Чорноземи звичайні слабодефльовані середньосуглинкові

68е

Чорноземи звичайні слабодефльовані важкосуглинкові

69г

Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові

69д

Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові

69е

Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

70г

Чорноземи звичайні легкосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків

70д

Чорноземи звичайні середньосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків

70е

Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків

71г

Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

71д

Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

71е

Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

71є

Чорноземи південні середньо- і важкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

72г

Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

72д

Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

72е

Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

73г

Чорноземи південні солонцюваті легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

73д

Чорноземи південні солонцюваті середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

73е

Чорноземи південні солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

73є

Чорноземи південні солонцюваті середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

74г

Чорноземи південні слабозмиті легкосуглинкові

74д

Чорноземи південні слабозмиті середньосуглинкові

74е

Чорноземи південні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

75г

Чорноземи південні середньозмиті легкосуглинкові

75д

Чорноземи південні середньозмиті середньосуглинкові

75е

Чорноземи південні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

76г

Чорноземи південні сильнозмиті легкосуглинкові

76д

Чорноземи південні сильнозмиті середньосуглинкові

76е

Чорноземи південні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

77г

Чорноземи південні слабодефльовані легкосуглинкові

77д

Чорноземи південні слабодефльовані середньосуглинкові

77е

Чорноземи південні слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

77є

Чорноземи південні слабодефльовані середньо- і важкоглинисті

78г

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові

78д

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові

78е

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

78є

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті

79г

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані легкосуглинкові

79д

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньосуглинкові

79е

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті

79є

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньо- і важкоглинисті

80г

Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові

80д

Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові

80е

Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті

81г

Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами

81д

Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами

81е

Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із засоленими їх відмінами

82е

Чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті

82є

Чорноземи на щільних глинах середньо- і важкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті

83е

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

83є

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

84е

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими

84є

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими

85е

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

85є

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті

86е

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

86є

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті

87е

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

87є

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті

88е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті

88є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньо- і важкосуглинкові

89е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові

89є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті

90е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

90є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті

91е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

91є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті

92б

Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті глинисто-піщані

92в

Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті супіщані

93б

Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті глинисто-піщані

93в

Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті супіщані

94б

Чорноземи на пісках дефльовані глинисто-піщані

94в

Чорноземи на пісках дефльовані супіщані

95в

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

95г

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

95д

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

95е

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

95є

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

95ж

Чорноземи середньощебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід)

96в

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

96г

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

96д

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

96е

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

96є

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

96ж

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті

97в

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

97г

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

97д

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

97е

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

97є

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

97ж

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті

98в

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

98г

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

98д

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

98е

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

98є

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

98ж

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті

99в

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані

99г

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові

99д

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові

99е

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

100в

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) супіщані

100г

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) легкосуглинкові

100д

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) середньосуглинкові

100е

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

101в

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані

101г

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові

101д

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові

101е

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

102в

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) супіщані

102г

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) легкосуглинкові

102д

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) середньосуглинкові

102е

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

103в

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані

103г

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові

103д

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові

103е

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті

104в

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані

104г

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові

104д

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові

104е

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті

105в

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані супіщані

105г

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані легкосуглинкові

105д

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані середньосуглинкові

105е

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

106в

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані супіщані

106г

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові

106д

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові

106е

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

107в

Темно-каштанові і слабосолонцюваті супіщані ґрунти

107г

Темно-каштанові і слабосолонцюваті легкосуглинкові ґрунти

107д

Темно-каштанові і слабосолонцюваті середньосуглинкові ґрунти

107е

Темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

108в

Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108г

Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108д

Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108е

Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108є

Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

109в

Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109г

Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109д

Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109е

Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109є

Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

110в

Темно-каштанові слабозмиті супіщані ґрунти

110г

Темно-каштанові слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

110д

Темно-каштанові слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

110е

Темно-каштанові слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

111в

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті супіщані ґрунти

111г

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

111д

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

111е

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

112в

Темно-каштанові слабодефльовані супіщані ґрунти

112г

Темно-каштанові слабодефльовані легкосуглинкові ґрунти

112д

Темно-каштанові слабодефльовані середньосуглинкові ґрунти

112е

Темно-каштанові слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

112є

Темно-каштанові слабодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти

113в

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані супіщані ґрунти

113г

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові ґрунти

113д

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові ґрунти

113е

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

113є

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти

114г

Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти

114д

Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти

114е

Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

115г

Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

115д

Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

115е

Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

116г

Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

116д

Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

116е

Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

117г

Темно-каштанові і каштанові плантажовані легкосуглинкові ґрунти

117д

Темно-каштанові і каштанові плантажовані середньосуглинкові ґрунти

117е

Темно-каштанові і каштанові плантажовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

118г

Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані легкосуглинкові ґрунти

118д

Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані середньосуглинкові ґрунти

118е

Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

119г

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові

119д

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові

119е

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті

120г

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами

120д

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами

120е

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі з їх засоленими відмінами

121в

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані

121г

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові

121д

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові

121е

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті

122г

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти легкосуглинкові

122д

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти середньосуглинкові

122е

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті

123г

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти легкосуглинкові

123д

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти середньосуглинкові

123е

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті

124в

Лучно-чорноземні супіщані ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

124г

Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

124д

Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

124е

Лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

125г

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти

125д

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти

125е

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

125є

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти

126г

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

126д

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

126е

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

126є

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

127г

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

127д

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

127е

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

127є

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

128г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти

128д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти

128е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

129г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків)

129д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків)

129е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків)

130г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

130д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

130е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і глинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

130є

Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

131г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

131д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

131е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

131є

Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

132г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

132д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

132е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

132є

Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

133б

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни глинисто-піщані

133в

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані

133г

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові

133д

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові

133е

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті

133є

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньо- і важкоглинисті

134б

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені глинисто-піщані ґрунти

134в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені супіщані ґрунти

134г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти

134д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти

134е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

135в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені супіщані ґрунти

135г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти

135д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти

135е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

135є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти

136в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

138в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

139г

Мочаристі і мочарні незасолені легкосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням

139д

Мочаристі і мочарні незасолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням

139е

Мочаристі і мочарні незасолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням

140д

Мочаристі і мочарні засолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням

140е

Мочаристі і мочарні засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням

141

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти

142

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти

143

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти

144

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солонцювато-солончакові осушені ґрунти

145

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені

146

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені

147

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені

148

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, осушені

149

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені лучним мергелем, осушені

150

Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені

151

Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені

152

Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, неосушені

153

Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені

154

Торфово-болотні ґрунти і торфовища солончакові неосушені

155

Торфово-болотні ґрунти і торфовища солонцювато-солончакові осушені

156

Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (10 - 30 відсотків)

157

Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (30 - 50 відсотків)

158

Торфові ґрунти верхових та перехідних боліт

159д

Солонці лучно-степові глибокі середньосуглинкові

159е

Солонці лучно-степові глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті

160г

Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті легкосуглинкові

160д

Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньосуглинкові

160е

Солонці лучно-степові неглибокі та середньо-глибокі солончакуваті важкосуглинкові і легкоглинисті

160є

Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньо- і важкоглинисті

161г

Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені легкосуглинкові

161д

Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені середньосуглинкові

162д

Солонці лучні глибокі солончакові середньосуглинкові

162е

Солонці лучні глибокі солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті

162є

Солонці лучні глибокі солончакові середньо- і важкоглинисті

163д

Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньосуглинкові

163е

Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові важкосуглинкові

163є

Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньо- і важкоглинисті

164б

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами глинисто-піщані

164в

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами супіщані

164г

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами легкосуглинкові

164д

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньосуглинкові

164е

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами важкосуглинкові і легкоглинисті

164є

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньо- і важкоглинисті

165в

Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі супіщані ґрунти та солоди

165г

Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі легкосуглинкові ґрунти та солоди

165д

Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі середньосуглинкові ґрунти та солоди

166г

Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти

166д

Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти

166е

Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

167г

Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти

167д

Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти

167е

Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

168г

Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти

168д

Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти

168е

Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

169г

Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

169д

Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

169е

Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

170

Лучно-каштанові глейові солончакові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

171г

Дернові осолоділі ґрунти легкосуглинкові та глеєсолоді подів

171д

Дернові осолоділі ґрунти середньосуглинкові та глеєсолоді подів

171е

Дернові осолоділі ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті та глеєсолоді подів

172г

Дернові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів

172д

Дернові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів

172е

Дернові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів

173г

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

173д

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

173е

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

173є

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

174г

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

174д

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

174е

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

175б

Дернові неглибокі глеюваті глинисто-піщані ґрунти

175в

Дернові неглибокі глеюваті супіщані ґрунти

175г

Дернові неглибокі глеюваті легкосуглинкові ґрунти

175д

Дернові неглибокі глеюваті середньосуглинкові ґрунти

175е

Дернові неглибокі глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

176б

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни

176в

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни

176г

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

176д

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

176е

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни

177б

Дернові неглибокі глейові глинисто-піщані ґрунти

177в

Дернові неглибокі глейові супіщані ґрунти

177г

Дернові неглибокі глейові легкосуглинкові ґрунти

177д

Дернові неглибокі глейові середньосуглинкові ґрунти

177е

Дернові неглибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

178б

Дернові глибокі глейові глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни

178в

Дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни

178г

Дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

178д

Дернові глибокі глейові середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

178е

Дернові глибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни

179б

Дернові глейові осушені глинисто-піщані ґрунти

179в

Дернові глейові осушені супіщані ґрунти

179г

Дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти

179д

Дернові глейові осушені середньосуглинкові ґрунти

179е

Дернові глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

180б

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні глинисто-піщані ґрунти

180в

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти

180г

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти

180д

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти

180е

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

181б

Дернові глейові карбонатні глинисто-піщані ґрунти

181в

Дернові глейові карбонатні супіщані ґрунти

181г

Дернові глейові карбонатні легкосуглинкові ґрунти

181д

Дернові глейові карбонатні середньосуглинкові ґрунти

182г

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

182д

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

182е

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

183г

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

183д

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

183е

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

184г

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

184д

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

184е

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

185в

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах супіщані

185г

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові

185д

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові

185е

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах важкосуглинкові і легкоглинисті

186г

Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові

186д

Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові

187б

Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками глинисто-піщані

187в

Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками супіщані

187г

Дерново-буроземні та лучно-буроземні легкосуглинкові неглибокі ґрунти, підстелені ріняками

188б

Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті глинисто-піщані ґрунти

188в

Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті супіщані ґрунти

188г

Дерново-буроземні середньощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті легкосуглинкові ґрунти

188з

Дерново-буроземні сильнощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті ґрунти

189в

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні супіщані щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189г

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189д

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189е

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189ж

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189з

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні сильнощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

190в

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190г

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190д

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190е

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190ж

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190з

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

191в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

192в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

193г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

194в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові ґрунти щебенюваті слабозмиті помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно-холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

195в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

196в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

197в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

198в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198к

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні кам'янисті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

199в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199к

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті кам'янисті ґрунти

200г

Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на карбонатних породах

200д

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на карбонатних породах

200ж

Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на карбонатних породах

200з

Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на карбонатних породах

201г

Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах

201д

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах

201ж

Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах

201з

Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах

202г

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

202д

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

202ж

Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті середньощебенюваті ґрунти

202з

Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті сильнощебенюваті ґрунти

203е

Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи 50 - 100 сантиметрів

204е

Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи понад 100 сантиметрів

205д

Коричневі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я

205е

Коричневі щебенюваті важкосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я

206д

Передгірські чорноземи слабозмиті середньосуглинкові подекуди щебенюваті

206е

Передгірські чорноземи слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті подекуди щебенюваті

206ж

Передгірські чорноземи слабозмиті середньощебенюваті

206з

Передгірські чорноземи слабозмиті сильнощебенюваті

207д

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові переважно щебенюваті

207е

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті переважно щебенюваті

207ж

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньощебенюваті

207з

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті сильнощебенюваті

208б

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти

208в

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти

208г

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти

208д

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти

208е

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

209г

Намиті чорноземи і лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти

209д

Намиті чорноземи і лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти

209е

Намиті чорноземи і лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

210в

Намиті лучні супіщані ґрунти

210г

Намиті лучні легкосуглинкові ґрунти

210д

Намиті лучні середньосуглинкові ґрунти

210е

Намиті лучні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

211в

Рекультивовані супіщані ґрунти з насипним гумусованим шаром

211г

Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром

211д

Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром

211е

Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з насипним гумусовим шаром

212б

Рекультивовані глинисто-піщані ґрунти без насипного гумусового шару

212в

Рекультивовані супіщані ґрунти без насипного гумусового шару

212г

Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару

212д

Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару

212е

Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти без насипного гумусового шару

213

Рекультивовані торфові ґрунти

214

Ґрунти рисових чеків

215а

Розмиті піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід

215б

Розмиті глинисто-піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід

215в

Розмиті супіщані ґрунти і відходи рихлих (піщаних і лесовидних) порід

215г

Розмиті легкосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід

215д

Розмиті середньосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід

215е

Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід

216е

Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин

216є

Розмиті середньо- і важкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин

217

Розмиті ґрунти і виходи елювію щільних карбонатних порід

218

Розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і пісковиків

219

Сучасні руслові відклади

220

Зольники

221

Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках активних зсувів

222

Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках пасивних зсувів

Позначення для кожного класу механічного складу літерами

а

піщані ґрунти

б

глинисто-піщані ґрунти

в

супіщані ґрунти

г

легкосуглинкові ґрунти

д

середньосуглинкові ґрунти

е

важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

є

середньо- і важкоглинисті ґрунти

ж

середньощебенюваті ґрунти

з

сильнощебенюваті ґрунти

к

кам'янисті ґрунтивверх