Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень, Форма типового документа, План, Заявление, Решение, Протокол, Справка, Выдержка, Сообщение от 17.10.20121051
Документ 1051б-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п

{Додатки 2-53 до Порядку, затвердженого Постановою КМ № 1051 від 17.10.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 726 від 02.10.2013
№ 661 від 26.11.2014
№ 379 від 27.05.2015
№ 782 від 30.09.2015
№ 1115 від 23.12.2015
№ 205 від 21.03.2016
№ 1058 від 23.11.2016
№ 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019
№ 105 від 07.02.2018
№ 710 від 18.07.2018
№ 477 від 05.06.2019
№ 760 від 21.08.2019}


Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
територіальних зон (груп об'єктів Державного земельного кадастру)

Код

Назви територіальних зон (груп об'єктів)

001

Межі адміністративно-територіальних утворень

002

Зони розподілу земель за їх основним цільовим призначенням

003

Економіко-планувальні зони

004

Зони агровиробничих груп ґрунтів

005

Зони дії земельних сервітутів

006

Зони дії обмежень використання земель

007

Зони регулювання забудови (функціональні зони)

008

Зони санітарної охорони

009

Охоронні зони

010

Зони особливого режиму використання земель

011

Водоохоронні зони

012

Прибережні захисні смуги

013

Природно-сільськогосподарські зони

014

Еколого-економічні зони

015

Зони протиерозійного районування (зонування)

016

Ключові території екомережі

017

Сполучні території екомережі

018

Буферні зони екомережі

019

Відновлювані території екомережі

020

Земельні угіддя

021

Інші територіальні зони

022

Масив земель сільськогосподарського призначення

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 379 від 27.05.2015, № 477 від 05.06.2019}
Додаток 3
до Порядку

КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ

Код

Категорії земель за основним цільовим призначенням

100

Землі сільськогосподарського призначення

200

Землі житлової та громадської забудови

300

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

400

Землі оздоровчого призначення

500

Землі рекреаційного призначення

600

Землі історико-культурного призначення

700

Землі лісогосподарського призначення

800

Землі водного фонду

900

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Додаток 4
до Порядку

ПЕРЕЛІК
угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь (КВЗУ)

Код згідно з КВЗУ

Назва земельних угідь

групи

підгрупи

001

00

Рілля
Група включає сільськогосподарські угіддя, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85) та парники, оранжереї і теплиці До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які використовуються під посіви

001

01

Рілля

001

02

Перелоги
Підгрупа включає орні землі, які раніше оралися, а згодом більше року починаючи з осені не використовувалися для засіву сільськогосподарських культур і не готуються під пар

001

03

Парники, оранжереї, теплиці
Підгрупа включає землі під конструкціями, критими склом, плівкою та світло-прозорими синтетичними матеріалами, для вирощування ранньої розсади, ранніх овочів і плодів, перезимівлі або вирощування рослин у закритому ґрунті

002

00

Рослинний покрив земель і ґрунти
Група включає землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговування сільського господарства

002

01

Сіножаті
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння (ГОСТ 26640-85), до яких потрібно включати рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки

002

02

Пасовища
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби (ГОСТ 26640-85); рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки

002

03

Багаторічні насадження
Підгрупа включає ділянки, зайняті насадженнями для отримання плодів, ягід, винограду, хмелю; насадження ефіроолійних культур, розсадники (крім лісових); плантації декоративних багаторічних насаджень (квітники) для декоративного оформлення територій, а також для реалізації квітів; лікарські багаторічні насадження (беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші)

003

00

Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом
Група включає незабудовані землі, поверхня яких зовсім або майже не покрита будь-якою рослинністю

003

01

Кам'янисті місця
Підгрупа включає землі під голими скелями, зсувами, рінню (галькою, гравієм)

003

02

Піски
Підгрупа включає ділянки землі, які вкриті великими масами сипучої гірської породи, що складається з крупинок твердих мінералів, переважно кварцу (включаючи пляжі)

003

03

Болота
Підгрупа включає надмірно зволожені ділянки земель (не зайняті лісовими насадженнями) із застояним водним режимом і специфічним рослинним покривом; рослинність складається переважно із розкладеного моху та інших рослин

003

04

Солончаки
Підгрупа включає ділянки землі, ґрунт яких у поверхневому шарі містить легкорозчинні солі в концентраціях, що негативно впливають на розвиток сільськогосподарських рослин

003

05

Яри
Підгрупа включає ділянки лінійної форми рельєфу ерозійного походження глибиною більш як 1 метр з відсутнім або слабо сформованим ґрунтовим покривом і виходами на укосах схилу порід або нижніх генетичних горизонтів ґрунту

003

06

Степи
Підгрупа включає землі, вкриті злаковими та полино-злаковими, різнотравно-злаковими, лучними рослинами

004

00

Чагарникова рослинність природного походження
Група включає земельні ділянки, вкриті заростями багаторічних дерев'янистих кущових рослин

005

00

Ліси та інші лісовкриті землі
Група включає земельні лісові ділянки та інші лісовкриті землі незалежно від того, на яких землях за основним цільовим призначенням вони розміщені Група не включає зелені насадження у межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів та інших лісовкритих земель; господарські будівлі і двори, господарські шляхи і прогони на сільськогосподарських угіддях, болота, води, а також сільськогосподарські угіддя, які розміщені у таких лісах

005

01

Земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю
Підгрупа включає земельні лісові ділянки, які зайняті деревною та чагарниковою рослинністю, з повнотою насаджень в молодняках від 0,4 і більше, в інших вікових групах - від 0,3 і більше (тобто крони дерев займають рівномірно щонайменше 40 відсотків (30 відсотків) площі ділянки)

005

02

Земельні лісові ділянки, не вкриті лісовою рослинністю
Підгрупа включає земельні лісові ділянки, постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю (внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської діяльності або стихійного лиха тощо), зокрема, лісові ділянки, зайняті незамкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими шляхами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами, які підлягають залісненню (згарища; насадження, що загинули; вирубки, галявини, пустирі, рідколісся тощо), відомчі залізниці та автомобільні шляхи (лісогосподарських підприємств), ґрунтові дороги, стежки, квартальні просіки, технологічні коридори, волоки, просіки для візирів та окружних меж; плантації та шкілки всіх видів, дендрологічні сади, а також теплиці та оранжереї, призначені для вирощування садивного матеріалу

005

03

З усіх лісів лісові насадження лінійного типу
Підгрупа включає лісові смуги, створені з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної мережі від ерозії ґрунтів, засух та інших несприятливих впливів кліматичних факторів, а також скореговані та садозахисні лісосмуги, державні захисні лісові смуги, лісові смуги уздовж забудованих територій населених пунктів тощо

005

04

Інші лісовкриті площі
Підгрупа включає землі, вкриті заростями багаторічних дерев'янистих кущових рослин на сільськогосподарських угіддях, присадибних землях громадян з повнотою насаджень, еквівалентною повноті, визначеній у підрозділі 005.01, та не зараховані до земельних лісових ділянок

006

00

Води
Група включає частину національної території, покриту поверхневими водами (природні і штучні водойми), що входять до складу природних ланок кругообігу води, яка обмежена лінією узбережжя

006

01

Природні водотоки (річки та струмки)
Підгрупа включає природні водотоки. У місцях впадіння до моря, водосховища або великої ріки лінія узбережжя (уявна) є межею природного водотоку, якщо вона не встановлена раніше

006

02

Штучні водотоки (канали, колектори, канави)
Підгрупа включає повністю штучно створені водотоки, які призначені для використання сили течії, раціонального використання води, іригації та для інших цілей, а також - міжгосподарські осушувальні та зрошувальні канали

006

03

Озера, прибережні замкнуті водойми, лимани
Підгрупа включає водойми, які розміщені в природних западинах суші, заповнені прісними або солоними водами і практично повністю оточені суходолом. Межею прибережних водойм, що практично повністю оточені суходолом, є уявна лінія узбережжя моря, якщо вона не була встановлена раніше. Такі водоймища можуть мати один або більше витоків і стоків у вигляді природних і штучних дренажних русел (рік, потоків, струмків або каналів

006

04

Ставки
Підгрупа включає штучно створені водойми місткістю не більше 1 млн. кубічних метрів

006

05

Штучні водосховища
Підгрупа включає штучні водойми місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудовані для створення запасу води та регулювання її стоку

007

00

Землі під житловою забудовою
Група включає землі під житловими будинками з прибудинковими територіями, господарськими будівлями і спорудами; земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, під гуртожитками Група не включає готелі та інші заклади для короткострокового проживання (будинки для приїжджих тощо); землі, які зайняті будинками відпочинку, кемпінгами, пансіонатами тощо, тобто ті, які призначені для відпочинку або проведення відпусток

007

01

Малоповерхова забудова
Підгрупа включає землі під будівлями і спорудами, розміщеними на присадибних ділянках, ділянках, наданих для садівництва та дачного будівництва, які належать окремим громадянам, та одно- і двоповерховою житловою забудовою

007

02

Багатоповерхова забудова
Підгрупа включає землі під несадибною житловою забудовою з трьома і більше поверхами

008

00

Землі під громадською забудовою
Група включає землі, які використовуються для державного управління (включаючи оборонні потреби), освіти, охорони здоров'я, релігійних організацій, спорту та соціальної допомоги, колективних, громадських та особистих послуг, діяльності екстериторіальних організацій і органів, а також землі, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами - торговими центрами, банками, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами тощо та будівлями органів управління ними

008

01

Землі під громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність, об’єктами культурної спадщини, адміністративними будівлями
Підгрупа включає земельні ділянки під будівлями державного управління (включаючи оборонні потреби), історико-культурними заповідниками, музеями-заповідниками, меморіальними парками, історичними або меморіальними садибами, будинками, спорудами і пам'ятними місцями, пов'язаними з історичними подіями, пам'ятними скульптурами, наскальними зображеннями, полями давніх битв, поселеннями і стоянками, ділянки історичного культурного шару укріплень, архітектурні ансамблі та комплекси тощо, які визначені пам'ятками історії та архітектури

008

02

Вулиці та бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі
Підгрупа включає земельні ділянки під просторами для їзди та ходіння, що обмежені двома рядами будинків; під обсадженими деревами широкими алеями посеред вулиць у місті, вулицями з такими алеями; під пішохідними доріжками (з кам'яних плит, цегли, асфальту, дощок та іншого) з боків вулиць, площ трохи вищі порівняно з проїжджими частинами

008

03

Землі під соціально-культурними об'єктами
Підгрупа включає землі під амбулаторіями, банями, бібліотеками, лікарнями, водними станціями, гідрометеорологічними станціями, готелями, дитячими садками, навчальними закладами, кафе та ресторанами, кінотеатрами та театрами, магазинами та торговельними центрами, ринками, тюрмами, цирками, монастирями, церквами, мечетями, синагогами, молитовними домами, автодромами, іподромами, спортивними базами, спортивними майданчиками, стадіонами, льодовими палацами, трамплінами

009

00

Землі, які використовуються для транспорту
Група включає землі державних залізниць, автомобільних шляхів, наземних споруд трубопроводів; території річкових, морських портів та аеропортів; землі, на яких розміщені залізничні станції та автостанції, склади для обладнання і ремонтні майстерні та інші території, потрібні для забезпечення розміщення відповідної інфраструктури, а також земельні ділянки гаражно-будівельних кооперативів, некомерційні автостоянки. Лісосмуги вздовж доріг та інші вкриті лісовою рослинністю землі потрібно зараховувати до категорії земель за видами земельних угідь "ліси та інші вкриті лісовою рослинністю землі", водні акваторії портів - до категорії земель "води" Група не включає водні шляхи

009

01

Землі під залізницями
Підгрупа включає землі, які використовуються для державних залізниць та їх допоміжних служб, наприклад, для станцій, відповідних адміністративних споруд, складських територій, майстерень для ремонту обладнання і догляду за ними

009

02

Землі під дорогами, зокрема підґрунтовими
Підгрупа включає землі, які використовуються для капітальних доріг загального користування, включаючи органи управління дорогами та допоміжними службами. До цієї групи зараховуються землі дорожніх ремонтно-будівельних та експлуатаційних організацій. Включаються також відомчі шляхи, які розміщені на землях інших категорій за видами земельних угідь, крім шляхів у лісах та інших вкритих лісовою рослинністю землях, а також на землях під промисловою забудовою

009

03

Землі під будівлями та спорудами транспорту
Підгрупа включає: землі, які використовуються під аеропортами, аеродромами, спорудами та іншими об'єктами, їх інфраструктурою, включаючи адміністративні ділянки берега водойми разом із прилеглою водною поверхнею, спеціально обладнані для стоянки суден, вантажно-розвантажувальних та інших робіт; місця з природною або штучною стоянкою для суден; водну поверхню, яка визначає водні підходи, операційну акваторію, підхідні канали, рейди, внутрішні гавані, землі, які використовуються для метрополітену, трамвайного, тролейбусного, морського, річкового транспорту, для фунікулерів, трубопроводів для транспортування палива та інших продуктів, землі автотранспортних підприємств; автозаправних станцій; автостоянки; гаражі; землі, що є портовою територією

010

00

Землі, які використовуються для технічної інфраструктури
Підгрупа включає землі, які використовуються для технічних споруд, що призначені для виробництва та розподілу палива, електроенергії, водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, очищення та ліквідації відходів, очищення стічних вод і відповідних видів діяльності; розміщення газоналивних станцій, гідроспоруд, будівель та споруд зв’язку та об’єктів альтернативної енергетики, а також землі, які використовуються для відповідних установ, інших будівель і споруд обслуговування; території, необхідні для функціонування такої технічної інфраструктури, призначеної для виробництва електроенергії виключно для мереж електропередачі високої напруги (атомні та теплові електростанції, гідроелектростанції, електропідстанції лінії електропередач високої напруги)

011

00

Землі під промисловою забудовою
Група включає землі, на яких провадяться головним чином промислові види діяльності, з усіма допоміжними територіями, зокрема очисні споруди, стоянки, складські площадки, території закладів управління тощо Включаються також землі будівельних організацій та підприємств, землі з господарськими дворами та будівлями, окремо розташованими, які не входять в межі населених пунктів, а також під господарськими дворами держлісгоспів (склади лісоматеріалів, пилорами тощо) Група не включає території портів і їх складських приміщень, навіть якщо вони є частинами промислових об'єктів, а також землі, які використовуються для відкритих розробок, шахт, кар'єрів і відповідних споруд та інфраструктури

011

01

Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств

011

02

Землі під відкритими розробками, шахтами, кар'єрами, торфорозробками та відповідними спорудами
Підгрупа включає землі, які використовуються добувною промисловістю, включаючи закриті шахти і відпрацьовані розробки, а також кар'єри, які не експлуатують

011

03

Землі, які забруднені промисловими та іншими відходами, включаючи відвали та терикони, а також радіоактивно забруднені

012

00

Землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато)

013

00

Землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами
Підгрупа включає землі, зайняті тваринницькими фермами, тракторними станціями, літніми таборами, землі, забудовані іншими будівлями і дворами сільськогосподарського призначення. Також включаються землі під будівлями і дворами загального користування садівничих, дачних кооперативів

014

00

Землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення
Група включає (крім спортивних споруд) землі під санаторно-курортними організаціями, кемпінгами, турбазами, пансіонатами, будинками відпочинку, таборами відпочинку тощо

015

00

Землі під об'єктами та спорудами спеціального призначення
Група включає землі під військовими базами, об'єктами, фортецями, фортами укріплення, кладовищами, меморіальними комплексами та пам'ятниками, крематоріями, скотомогильниками, землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів

015

01

Землі під військовими базами, об'єктами, фортецями, фортами укріплення

015

02

Землі під кладовищами, крематоріями, меморіальними комплексами та пам'ятниками, скотомогильниками

015

03

Землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів
Підгрупа включає угіддя, на яких здійснюється нове меліоративне будівництво (реконструкція), а також не розорані ділянки викорчуваних багаторічних насаджень, площі сільськогосподарських угідь, які підготовлені під посадку полезахисних лісових смуг, але закладення їх не проведене, а також ділянки, на яких закінчена технічна рекультивація і проводиться комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів з відновлення родючості порушених ґрунтіввверх