Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку)
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Перечень, Форма типового документа, План, Заявление, Решение, Протокол, Справка, Выдержка, Сообщение от 17.10.20121051
Документ 1051б-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 28.08.2019, основание - 760-2019-п

_____________

Примітка. Документація із землеустрою та оцінки земель може містити інші агровиробничі групи ґрунтів, визначені відповідно до матеріалів бонітування ґрунтів України.
Додаток 6
до Порядку

ПЕРЕЛІК
обмежень щодо використання земельних ділянок

Код

Назва

01

Охоронна зона

01.01

Охоронна зона навколо об'єкта природно-заповідного фонду

01.02

Охоронна зона навколо об'єкта культурної спадщини

01.03

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту

01.04

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта зв'язку

01.05

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи

01.06

Охоронна зона навколо об'єкта гідрометеорологічної діяльності

01.07

Охоронна зона навколо геодезичного пункту

01.08

Охоронна зона навколо інженерних комунікацій

01.09

Охоронна зона навколо промислового об'єкта

02

Зона санітарної охорони

02.01

Зона санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

02.01.1

Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму)

02.01.2

Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (обмеження)

02.01.3

Третій пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (спостереження)

02.02

Округ санітарної охорони курортів

02.02.1

Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму)

02.02.2

Друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень)

02.02.3

Третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень)

03

Санітарно-захисна зона навколо об'єкта

04

Зона особливого режиму використання земель

04.01

Прикордонна смуга

04.02

Зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових формувань

04.03

Зона особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів

05

Водоохоронне обмеження

05.01

Водоохоронна зона

05.02

Прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах

05.03

Прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

05.04

Берегова смуга водних шляхів

05.05

Смуга відведення

05.06

Пляжна зона

06

Інше обмеження

06.01

Зона особливого режиму забудови

06.02

Зона радіоактивно забрудненої території

06.03

Зона надзвичайної екологічної ситуації

06.04

Умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт

07

Земельні сервітути

07.01

Право проходу та проїзду на велосипеді

07.02

Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху

07.03

Право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій

07.04

Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку

07.05

Право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку

07.06

Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми

07.07

Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми

07.08

Право прогону худоби по наявному шляху

07.09

Право встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд

07.10

Інші земельні сервітути

08

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

09

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

10

Території та об’єкти природно-заповідного фонду

10.1

Національні природні парки

10.2

Біосферні заповідники

10.3

Регіональні ландшафтні парки

10.4

Заказники

10.5

Пам’ятки природи

10.6

Заповідні урочища

10.7

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)

ВИКОПІЮВАННЯ
з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)Додаток 8
до Порядку

(Державний Герб України)

___________________________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА

______________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)


Поземельну книгу відкрито

 

___ ____________ 20 р.

 

___________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)

_________________________________
(ініціали та прізвище Державного
кадастрового реєстратора)

М.П.

 

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

ЗМІСТ
ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ

Порядковий номер

Назва розділу, документа

Основні реквізити документа (серія, номер, дата тощо)

Номер аркуша

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратора

Дата, підпис


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 1.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. № _________

Відомості про земельну ділянку:

Місце розташування

 

Цільове призначення

категорія земель

 

вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Нормативна грошова оцінка

значення, гривень

 

визначена (проіндексована) станом на

 

Дата оцінки земель

 

Форма власності

 

Земельна ділянка утворена в результаті: € поділу; € об’єднання

Підстава поділу/об’єднання земельної ділянкиДата поділу/об’єднання


Скасований кадастровий номер (номери)

Обліковий номер масиву, до складу якого входить земельна ділянка

€€€:€€€€€€:€€€€€€€€€€

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

М.П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, ініціали та прізвище власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

М.П.


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 2.
КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. № _________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ


Умовні позначення:

Опис меж:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Масштаб 1: _______

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (м)

Координати (м)

X

Y


Розробник документації із землеустрою:

_________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище та ініціали
фізичної особи - підприємця)

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Всього земель, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

Площа земельної ділянки <Загальна площа земельної ділянки>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

в тому числі в зоні дії обмежень <площа в зоні дії обмежень>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

М.П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

__________
Примітка:


1. В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь.


2. Кадастровий план формується на аркуші формату, який забезпечує чітке відображення всіх його елементів.

Відомості про: зміни запису; скасування запису; поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратор, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

М.П.


Аркуш № _________

__________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 3.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ. ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА
від ___ ____________ 20__ р. № _________

Власники (користувачі):

Право власності Право постійного користування

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації)

 

Форма власності

 

Вид спільної власності

 

Частка у спільній власності

 

Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майновверх